Alþýðublaðið - 30.12.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 30.12.1939, Blaðsíða 1
RITSTJORI: F. R. VALDEMARSSON UTGEFANDI: ALÞYÐUFLOKKURINN XX. ARGANGUR LAUGARÐAGUR 30. DES. 1939. 304. TLÖUBLAÐ. Alþýðusambandið traustara en nokkru sinni eftir árið. - ¦¦ ¦ ? ? Félðgln. bfða nú hlnna fyrlrhuguðu breyf Inga alpingis á gengislðgunum Vtðtal vlð Óskar Sæmundsson framkvœmdasfjóra sambandsfns Alþýðusamband fslánds þakkar meðlimum sínum um land allt samstarfið á liðna árinu og óskar þeim GLEÐILEGS NÝJÁRS. Beiizíelð írá Ame- rfkn er slœmt. Nenoað vatniog óþverra. TÞ IFREIÐASTJÓRAR ¦""* kvarta mjög undan því um þessar mundir, að ben- zínið, sem þeim er nú selt, sé miklu verra en það ben- zín, sem þeir hafa áður not- að. Þetta benzín kom fyrir nokkru síðan hingað frá Amer- íku, og er það fyrsti benzín- farmurinn þaðan. Talið er að þetta benzín dugi langt fram á sumar, með sömu eyðslu. Bif- reiðarstjóri, sem Alþýðublaðið hafði tal af. í gærkveldi, skýrði svo frá, að bílarnir gengju miklu verr með þessu benzíni en áður og yrði nú, eftir að hafa notað ameríska benzínið í hálfan mánuð. að fara með bíl- ana á verkstæði til að hreinsa þá. Karboratorinn í bílunum er fullur af vatni og ýmis konar óþverra úr benzíninu. NÚ UM ÞESSI ÁRAMÓT bíða öll verkalýðsíélög í land- iriu eftir úrslitum eins máls á alþingi, sem þau telja v,era aðalmál þingsins, og eru þau þar í fullu samræmi við skoðanir allra verkamanna, sjómamna, verkakvenna og iðn- aðarmanna á landinu. Þau bíða úrslita um breytingar á gengislögunum, ekki aðeins vegna þess, að á því veltur afkoma allrar alþýðu á komandi ári, heldur og vegna þess, að á því veltur einnig það, hvernig starfsemi verkalýðs- félaganna verður hagað á árinu. Yfirleitt má fullyrða, að nokkur bjartsýni ríki um úrslit málsins, þar sem kröfum verkalýðssamtakanna hefir verið mætt af mjög mikilli sanngirni í nágrannalöndum 'okkar, bæði af ríkisstjórnum og atvinnurekendum. Og engin ástæða er til þfess að sýna íslenzkum launaþegum minni sanngirni en stéttarbræðr- um þeirra í nágrannalöndum okkar, nema síður sé. Alþýðublaðið sneri sér í gær- kveldi til Óskars Sæmundsson- ar framkvæmdarstjóra Al- þýðusambandsins og spurði hann um stöðu Alþýðusam- bandsins nú um áramótin og verkalýðsfélögin innan þess og afkomu þeirra á þessu ári, sem nú.er að líða. „Yfirleitt má segja, að öll verkalýðsfélög á landinu bíði nú átekta. Daglega berast mér fyrirspurnir víðsvegar a|$ af landinu um hvað líði br|É|ting~ um á gengislögunum. Pað er málið, sem félögin hugsa um og sem allir skipulagsbundnir verkamenn tala um. Á úrslit- um þess veltur geysilega mikið, ekki aðeins fyrir verkalýðinn, heldur og fyrir alla þjóðina og samheldni hennar nú á þessum tímum. Það má segja að síðan í apríl í vor, er gengislögin voru sam- þykkt og kauphæð um leið á- kveðin, hafi starfsemi yerka- lýðsfélaganna verið með dálítið öðrum hætti en undanfarin ár. Nokkur verkalýðsfélög hafa verið stofnuð á árinu og þau urðu vitanlega að hefja samn- SHgulegur viðburour f Rómaborg í fyrradag. • ?.......'------------- Páfinn heimsotti ftaiíukonung i fyrsta sinn á 119 árum? Frá fréttaritara Alþýðublaðsins KHÖFN í morgun. AÐ vekur mikla eftirtekt úti um heim, að Píus páfi XII. heimsótti Viktor Emanuel III. ítalíukonung í konungshöll- inni, Quirinal, í Rómaborg á fimmtudaginn og ræddi við hann í heila klukkustund. Því að það er í fyrsta skipti í 69 ár, að páfinn hefir heimsótt ítalíu- konung. Þessi heimsókn er skoðub sem wttur þess, að nú ioksins hafí tekizt fullar sættir með páfastóln- um og ítalíufconungi eftir þá viö- burði, sem gerðu'st 1870, fyrir 69 árum, þegar Italía var sameinuð í eitt ríki oig ítalíukomnigur lagði undir sig páfaríkið, sem ekki að- eins ná'ði yfir alla Rómaborg, héldur og stört landflæmi á Mið- ítálíu. Það var þá, sem páfinn „lokaði sig inni í Vatikamn'u" eins og það var kallað, páfahöll- iwni. Frh. á 4. síðu. inga við atvinnurekendur. Auk þessara félaga voru mörg félög, sem ekki hö^5u heildarsamn- inga. Öll þessi félög hafa á ár- inu háð baráttu fyrir bættu kaupgjaldí og öðrum réttind- um og öll notið aðstoðar Al- þýðusambandsins í þeirri bar- áttu. Yfrileitt má segja, að s amningaumleitanir þessara fé- laga hafi mætt þolanlegri sann- girni af hálfu atvinnurekenda og meginið af kröfum félaganna náðst fram. Vitanlega reið mest á þessu fyrir þau félög, sem stofnuð hafa verið á árinu, því að venjulegast hefir það gengið erfiðlega fyrir félögin að fá sig viðurkennd. Innri styrkur félaganna hefir aukist mikið. Öll önnur félög höfðu fasta samninga þegar gengislögin gengu í gildi. Þeim hefir því vitanlega ekki verið sagt upp. Af þessari ástæðu hefir starf- semi þessara félaga verið með nokkuð öðrum hætti en undan- farin ár. Þau hafa ekki háð kaupbaráttu, eins og venjulega. Hefir það verið áberandi í starfi þessara félaga, að orkunni hefir verið beitt í það að byggja fé- lögin upp að innan og það verð- ur að játa, að á því var sízt van- þörf, því að mörg verkalýðsfé- lög hefir skort innri festu. Má segja að með þessu nýja starfi muni takast á skömmum tíma að auka skilning verkalýðsins á því, að verkalýðsfélögin eru og eiga að vera miklu meira én kaupkröfufélög. Þau eru jafn- framt menningarfélög alþýð- unnar og það hlutverk þeirra verður að styrkja. Ég fullyrði að þau félög, sem í Alþýðusambandinu eru, eru eftir þetta ár styrkari en þau hafa verið nokkru sinni áður. og jafnvel fyrir það, að starf- semi þeirra hefir snúizt um dá- lítið annað en áður. Frh. á 4. siðu. Menn liðna ársins. Hitler. Stalin. Ribbentrop. Molotov. Breytingar á útvarpslSgun- Hi sampykktar á alpingi. ?---------------. Fréttastofan framvegis ekki undir stjórn útvarpsstjóra heidur útvarpsráðs? GÆR var samþykkt við •*• þriðju umræðu í neðri deild frumvarpið um breyt- ingar á útvarpslögunum og þar með er þetta frumvarp orðið að lögum, eða verður það 1. janúar næstkomandi. Aðalatriði breytinganna eru þau, að útvarpsstjóri skuli ráð- inn af kennslumálaráðherra, að kennslumálaráðherra skuli ráða starfsfólk útvarpsins eftir til- lögum útvarpsstjóra og að heimild er gefin til að setja fréttastofu útvarpsins undir stjórn útvarpsráðs og að ráð- hefra er gefin heimild til að leita samninga við blöð lýðræð- isflokkanna um stjórn og rekst- ur fréttastofunnar. Frumvarp þetta var upphaf- lega eij;t af atriðunum í hinum fræga höggormi og meðal hinna fáu atriða í honum, sem voru nýtileg. Það má fullyrða, að þessar breytingar á lögunum um út- varpið séu til bóta, sérstaklega þó ákvæðið um fréttastofuna, og er sjálfsagt að hvetja til þess, að ráðherra noti þá heim- ild, sem það atriði breyting- anna gefur honum um að leita samninga við blöð lýðræðis- flokkanna um rekstur frétta- stofunnar. Það hefir lengi verið nauð- synlegt að hér kæmist upp góð fréttastofa, sem gæti verið mið- stöð fyrir þær stofnanir, sem reka flutning frétta. Slíkar fréttastofur eru til í öllum menningarlöndum og eru rekn- ar í samvinnu milli margra að- ila. Þetta léttir fréttasöfnunina mjög, gerir fréttirnar áreiðan- legri og hefir ýmsa aðra góða kosti fram yfir það skipulag, sem verið hefir um þessi mál hér til þessa. Að sjálfsögðu hlýtur sam- vinna milli útvarpsráðs og blað- anna um rekstur fréttastofunn- ar að byggjast á gagnkvæmum skilningi, þar sem fullt tillit er tekið til hagsmuna beggja. Mj ólkúr búðirn ar verða lokaðar á gamlársdag kl. 1 e. h. og á nýjársdag verða búðirnar aðeins opnar kl. 9—11 f. h. Kyrsettnr ppknr flugmaðiirstrýknr frð Laxemburg. Khöfn í morgun. FÚ. W[ Ú í VIKUNNI gerðist •^™ sá atburður í Lux- emburg, að þýzkur flug- maður, sem hafði orðið að nauðlenda þar með árásar- f lugvél, verið kyrrsettur og látinn gefa drengskap- arloforð um það, að fara ekki úr landi, notaði tæki- færi, sem honum gafst, til þess að strjúka yfir þýzku landamaBrin. Atburðurinn vekur all- mikla athygli og eru menn spenntir fyrir því að fá að v*ta, hvœg þýzka stjómin gerir. Er í þessu sambandi minnt á það, að enski flug- maðurinn, sem strauk ftá íslandi, var sendur aftur þangað af ensku stjórn- inni. Finnlandssofnuntn: Margir bjódast til Hess að taka fiosk börn í fftstur. TJ« INNLANDSSÖFNUNIN er * nú komin upp í um 85 þúsund krónur og er von á meiru. , Með Esju síðast kom mikið af prjónlesi uten af landi. Wk~ ið af þeim peningum, sem safn- ast hafa, verður notað til þess að kaupa fyrir prjónles og dúka til að senda til FinnlaniiL sn að minnsta kosti 35 þús^Pr í peningum verða ses»é«r. Úti um sveitir landstfts mun hafa safnazt tiltölulega _e|ns mikið og hér í Reykjavíls, 'í sumum sveitaum hefir verið -g$- ið eitthvað á hverjum einafi'ta bæ. í Mývatnssveit söfnuðust t. d. 900 krónur, á Borð^ri Í400 krónur og í Árneshrejipi fn 1300 krónur. Þá hefir borizt mikið af skartgripum, svo sem silfur- og gullhólkum og hringum, «g verður það selt og andvirðinu varið til styrktar Finnum. Norræna félaginu og Rattða krossinum, sœn, eins og kunn- ugt er, gangast fyrir söfnuninni, hafa borizt margar fyrirspurnir títti það, hvort ekki eigi að taka á móti finnskum böj«um og hafa margir boðizt tih þess &M taka þau í fóstur. Verður spurst fyrir um það, hvort þess sé óskað nú á hæst- unni. VeÉamenn á Stokfes- eyri bfggja sér hðs. 17ERKALÝÐSFÉLAGIÐ : * Bjarmi á Stoltkseyri keypti áríð 1930 gamalt hús og hafði það starfsemi sína í því þar til h^sið braim í julí s.I. Frh. á &. slíi* ':¦ //

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.