Tíminn - 23.05.1931, Blaðsíða 1

Tíminn - 23.05.1931, Blaðsíða 1
©falbferi og afgrctosluma&ur Címans er Kannpetg £>orsteins6ótttr, Sœfjanjötu 6 a. HeyfjaDtf. ^.fgcetbsía Cimans er í £œf jara,ötu 6 a. (Dpin baaleaa fl. 9—6 Símt 2355 XV. árg. Reykjavík, 23. maí 1931. 43. blaS. Framhjóðendur Framsóknarflokksíns víð kosningarnar 12. júní 1931 PállJZophoniasson ráðunautur í búfjárrækL Páll Zophoniasson er fæddur í Viðvík í Skagafirði 18. nóv. 1886. Foreldrar hans voru Jóhanna Jónsdóttir, Péturssonar háyfir- dómara og Zophonias Halldórsson prófastur í Viðvík. 16 áva fór Páll í Hólaskóla. Eftir það var hann hjá Rækt- unarfélagi Norðurlands, en sigldi síðan til Danmerkur, og stundaði þar nám, meðal annars við Land- búnaðarháskólann í Kaupmanna- höfn. Þaðan tók hann próf 1910. 1910 kom hann upp aftur, og gerðist þá þegar kennari á Hvann- eyri. Árið 1912 kvæntist hann Guðrúnu Hannesdóttur frá Deild- artungu. Fyrri ár sín á Hvann- eyri var Páll stöðugt á leiðbein- ingaferðalagi á sumrum, ýmist fyrir Búnaðarfélag íslands, Rækt- unarfélag Norðanlands, Búnaðar- samband Suðurlands eða Búnað- arsamband Borgarfjarðar. 1914 fóru þau hjón að búa á Kletti í Reykholtsdal, og þar bjuggu þau samhliða því, er haim kenndi á Hvanneyri, þar til 1920, að Páll tók að sér skólastjóm á Hólum eftir áeggjan Jóns fyrv. alþm. á Reynistað og Jóns sál. Magnússonar ráðherra. Á Hólum var Páll skólastjóri til 1928, að hann eftir ósk. stjórnar Búnaðarfélags Islands, tók við ráðunautsstöðu í búfjárrækt hjá félaginu. Þrjú fyrstu árin á Hólum, hafði Páll búið á leigu. Fyrir missætti milli hans og ráðuneytisins, sagði hann búinu lausu 1923. Var það þá leigt öðrum. 1928 tók hann við því aftur eftir ítrekaðri ósk Magnúsar Guðmundssonar, sem þá var ráðherra. Jón Sigurðsson á Reynistað var alltaf eftirlits- maður búsins. Lofar hann mjög búskap Páls á Hólum, og kemur það berlegast fram í úttektar- gjörðum og bréfum hans til stjórnarráðsins. Þegar Páll fluttist alfarinn frá Hólum 1928, lögðu þeir Jón á Reynistað og Sigurður Björnsson á Veðramóti til að honum yrði greitt fyrir þær jarðabætur, sem hann hafði gert fram yfir það, er nam eftirgjaldi eftir jörð og bú, rúml. 3 þús., og bæta svo við meða) annars: „Því viðskilnaður hans er að okkar dómi mjög góð- ur". Um tíma var Páll ritstjóri og meðeigandi að mánaðarritinu Frey, og eftir hann liggur mikið af ritgerðum, mest um búnað og búfræði, bæði í blöðum og tíma- ritum. Nú av Páll Zophoniasson, ásamt sr. Sveinbirni Högnasyni, fram- bjóðandi Framsóknarflokksins í Rangárvallasýslu. Þekking hans og áhugi á málum bændanna, og störf hans í þeirra þágu, eru trygging þess, að hann verði þeim góður fulltrúi á Alþingi. Steingr. Steinþórsson skólastióri. Hann er fæddur á Litlu Strönd í Mývatnssveit 12. febr. 1893. Foreldrar: Sigrún Jónsdóttir skálds Hinrikssonar og Steinþór Björnsson bóndi á Litlu Strönd. Hann lauk prófi við bændaskól- ann á Hvanneyri vorið 1919. Fór þvínæst utan og stundaði nám við landbúnaðarháskólann í Kaup- mannahöfn og lauk prófi þaðan 1924. Sama ár varð hann kennari við bændaskólann á Hvanneyri og gegndi því starfi til 1928. Það ár var hann settur skólastjóri við bændaskólann á Hólum, er Páll Zophoníasson ráðunautur lét af því starfi. Það væri án efa mikill feng- ur skagfirzkum bændum að eign- ast bændaskólastjórann á Hólum sem fulltrúa á Alþingi. Enginn myndi málum bændanna hollari en hann, eða, sökum þekkingar og áhuga, betur til þess fallinn að gæta hagsmuna landbúnaðarins. 1 þjóðmálunum hefir hann jafn- an fylgst vel með tíðindum, og verið framarlega í flokki sínum í héraði. Með komu hans á Alþingi myndi hinum gætnu, víðsýnu um- bótamönnum bætast góður liðs- auki. Ræðumaður er hann ágæt- ur. Hann er kvæntur Theodóru Sigurðardóttur úr Reykjavík. Tveir af bræðrum frá Litlu Strönd eru nú í kjöri við þessar kosningar: Steingrímur skóla- stjóri, í Skagafjarðarsýslu, og Þórir bóndi á Litlu Strönd, í Borgarf jarðarsýslu. Báðir eru þeir glæsilegir til forystu, báðir Framsóknarmenn. Þriðji bróðir- inn, iSigurður, veitir forstöðu stærsta samvinnufélaginu við Breiðafjörð. Sveinbj. Högnason prestur á Breiðabólstað. Síra Sveinbjörn Högnason er fæddur 6. apríl 1898. Voru for- eldrar hans Högni Jónsson bóndi á Eystri-Sólheimum í Vestur- Skaftafellssýslu og kona hans, Ragnhildur Sigurðardóttir. Lauk hann gagnfræðaprófi við Menntaskólann í Reykjavík vorið 1916, sat í 4. bekk veturinn eftir, en las tvo efstu bekkina á einum vetri, og lauk stúdentsprófi vor- ið 1918. Las síðan guðfræði við Hafnarháskóla og lauk þar burt- fararprófi með einni hæstu eink- unn, sem þar hefir vevið tekin af íslenzkum mönnum. Að því búnu dvaldi Sveinbiörn um tíma í Þýzkalandi við framhaldsnám og lagði þá einkum stund á fornmál. Eftir það kom hann alkominn heim og varð prestur í Laufási, en sótti þaðan um Bi-eiðabólstað, var kosinn þar með yfirgnæfanda meira hluta atkvæða og fluttist þangað árið 1928 og hefir verið þar prestur síðan. Síðastliðinn vetur var hann settur skólastjóri Flensboi garskólans, en gegnir þó áfram prestsstörfum. Síra Sveinbjörn er tvímæla- laust einhver lærðasti guðfræð- ingur þessa lands. Ræðumaður er hann ágætur og vinsæll að því skápi. En séra iSVeinbjörn einangrar sig ekki við prests- starfið. Jörð sína situr hanú prýðilega. Og köllun hans nær víðar en brauðið. Hann er víð- sýnn áhugamaður í þjóðmálum og því engin tilviljun, að hann hefir skipast í flokk þeirra manna, er stuðla vilja að alhliða umbótum í landinu. Mun mörg- um þykja aukast vegur Rangæ- inga, ef þeir bera giftu til að eiga slíkan fulltrúa á þingi. Kæntur er sr. Sveinbjörn Þór- hildi Þorsteinsdóttur frá Lauf- ási í Vestmannaeyjum. Sveinn Ólafsson lyrv. 1. þm. S.-MAL Sveinn ólafsson er fæddur í Firði í Mjóafirði 13. febr. 1863. Er hann elzti frambjóðandinn nú \ ið kosningarnar. Foreldrar hans voru Katrín Sveinsdóttir skálds á Kirkjubóli í Norðfirði og Ólafur Guðmundsson óðalsbóndi í Firði. Á unga aldri fór Sveinn utan og dvaldi um hríð á lýðháskóla í Noregi. * Árið 1884 lauk hann prófi við Möðruvallaskóla. 1885— 1886 stundaði hann kennaranám í Kaupmannahöfn. Af opinberum trúnaðarstörfum, sem Sveinn hefir haft með hönd- um, má nefna: Sveitarstjórnar- stöi'fum ýmsum hefir hann gegnt urn 40 ára skeið. Hann átti sæti í amtsráði Austuriands. Umboðs- maður þjóðjarða í Múlaþingi hef- ir hann verið siðan 1909. Þá hef- ir hann átt sæti í jarðamats- ur í Hestþingum í Borgarfirði og bjó á Hesti til 1917. Var þá um stund settur dósent í guðfræði nefnd. Árið 1928 var hann kosinn í Landsbankanefndina og er formaður hennar. í sjávarút- vegsnefnd neðri deildar hefir hann löngum átt sæti og leyst þar af hendi mikið og farsælt starf. Hann átti sæti í milli- þinganefndinni í vatnamálum, sem þjóðkunnugt er fyrir löngu. Fomiaður Framsóknarflokksins var hann á árunum 1920—'21. Sunnmýlingar kusu Svein á þing í fyrsta sinn árið 1916. Hefir hann jafnan síðan verið fyrri þingmaður þess kjördæmis, og er af öllum talið víst, að svo muni verða einnig eftir þessar kosningar. Það mun allra manna mál, að hjá þessum silfurhára héraðs- höfðingja Austfirðinga fari sam- an í óvenju ríkum mæli fágætir hæfileikar, farsæl menntun og löng lífsreynsla. Sveinn er tvíkvæntur. Fyrri kona hans, Kristbjörg Sigurðar- dóttir, lézt 1895. Seinni konan, Anna Þórsteinsdóttir prests á Hofi í Álftafirði, er enn á lífi. Tryggvi Þórhallsson forsœtisráSherra, íyrv. þm. Strand. Hann er fæddur í Rvík 9. febr. 1888. Foreldrar: Valgerður Jóns- dóttir bónda Halldórssonar á Bjarnastöðum í Bárðardal, fóst- urdóttir Tryggva Gunnarssonar og Þórhallur biskup Bjarnarson. Tr. Þ. lauk stúdentsprófi 1908, heimspekisprófi við Hafn- arháskóla 1909 og embættisprófi í guðfræði við háskólann hér 1912. Áríð 1913 varð hann prest- við háskólann. Tók við ritstjórn Tímans haustið 1917 og annað- ist hana þangað til í ágústmán- uði 1927. Á Búnaðavþingi hefir liahn átt sæti síðan 1919, í stjórn Búnaðaifélagsins síðan 1924, og formaður félagsins hefir hann venð síðan 1925. 1 stjóm Fram- sóknarflokksins hefir hann átt sæti síðan 1919, síðustu tvö árin sem formaður miðstjórnarinnar. Af öðvum opinberum störfum sem Tr. Þ. gegndi, fyrir stjórnar- skiptin 1927 má nefna störf hans í milliþinganefndinni í kæliskips- málinu, gengisnefnd og við end- urskoðun Landsbankans. • Árið 1923 var Tr. Þ. kosinn þingmaðitr Strandamanna og end- urkosinn 1927. Eftir kosningarn- ar það ár fól Framsóknarflokkur- inn honum að mynda ráðuneyti það, sem við tók af stjórn íhalds- manna. Jafnframt forsætisráð- herraembættinu hefir hann verið atvinnu- og samgöngumálaráð- herra lengst af. Við lát Magnúsar Kristjánssonar seint á árinu 1928 var Tr. Þ. settur fjármálaráðh. og . gegndi því starfi fram á þing 1929. Við breytingu þá, sem varð á ráðuneytinu í s. 1. mánuði var gjörð ný starfaskipting milli ráðherranna, og veitir Tr. Þ. nó forstöðu dóms- og kirkjumála- deild og fjármáladeild ráðuneytis- ins. Það yrði of langt mál að rekja hér hin mörgu og áhrifaríku af- skipti, sem Tr. Þ. hefir haft af þjóðmálum hin síðustu árin. En kærasta viðfangsefni hans hafa landbúnaðarmálin jafnan verið. Tr. Þ. er kvæntur önnu Klem- enzdóttur, fyrverandi ráðherra. Enginn efast um, að hann verði enn endurkosinn Þorleifur Jónsson fyrv. þm. A.-Skapt. Þorleifur Jónsson er fæddur í Hólum í Hornafirði 21. ágúst 1864. Foreldrar hans voru Þórunn Þorleifsdóttir bónda í Hólum og Jón hreppstjóri Jónsson prests á Hofi í Álftafirði. Þorleifur dvaldi við nám í Möðruvallaskóla 1881—82. En

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.