Tíminn - 23.01.1932, Blaðsíða 3

Tíminn - 23.01.1932, Blaðsíða 3
TlMíNN 11 brotna ef á væri stigið. En leitar- menn fóru þangað samt, og þar voru kerin, um 40 talsins, mjög vandlega hulin. — Kveldúlfur hefir grætt mörg þúsund krónur af sjómönnum sínum á þessum kerum, hvernig sem þau eru til komin. Menn segja að síldar- kerin ein hefðu getað, með auka- gróðanum einum, staðið undir rekstri þeirra þriggja luxusbifreiða, sem Thorsbræður hafa til snúninga. Gott er þegar slík æfintýri gerast með þjóð vorri! Sn. Réttarfar í Vestmannaeyjuni. pað hefir nú um lengri tíma lítið verið látið af réttarfarinu í Vest- mannaeyjum, það talið einsdæmi og ekki að ástæðulaus. íhaldsdómarinn þar mun vera betur lagaður til rit- starfa í grinblöð eða Storm en dóma- bækur. Hið sama er uppi a teningn- um með aðstoðarmenn hans, Stefán Árnason lögregluþjón og Oskar Bjarnasen fulltrúa hans. pessir tveir merkismenn fast við innheimtustörf jafnhliða embætti sínu og ganga eins og grenjandi ljón milli samborgara sinna í stað þess að gæta réttar þeirra. Sem lítið dæmi um að- farir þessarar þrenningar skal eitt dæmi sýnt. — I ágústmánuði s. 1. gerði innheimtufirmað Stefán Áma- son & Óskar Bjarnason fjárnám hjá Árna Sigfússyni útgerðarm. í Vest- mannaeyjum' fyrir skuld að upphæð kr. 463,47. Fjárnámið var gert í dóm- kröfu á vel efnaðan útgerðarmann í < Vestmannaeyjum, að upphæð kr. 4836,36. Með þessu virtist krafan sæmilega tryggð og ekkert að óttast. Árni reyndi að semja um skuldiiia, þar sem hann vildi ekki missa kröfu sína og virtust samningar ætla að takast. En þrem dögum seinna frétt- ir Árni það, að þessi dómkrafa hans hafi verið seld á uppboði þann sama dag. Við nanari eftirgrennslan reyn- ist þetta vera rétt og sá sem kröf- una selur er Stefán Árnason og sá sem kröfuna kaupir er sá hinn sami og reynist uppboðsverðið vera kr. 50,00 — fimmtíu krónur —. Salan á kröfunni er hvergi auglýst, en hún var seld af uppboðshaldara sem var líkl. Óskar Bjarnasen á suskuuppboði (vefnaðarvara). Dómkrafan er sem sé seld á uppboði 2Y2 degi eftir fjár- námið meðan verið er að^semja um skuldina og engum gefið tækifæri á að gæta réttar síns nema lögreglu- þjóninum, þar sem auglýsing var engin. Með söluna er farið sem mannsmorð til þess að fleiri fari ekki að hnýsast í þetta, því þá gat krafan orðið dýrari. Öll þessi embættisverk framkvæmir lögspekingurinn Linnet án athugasemda og finnst harla gott. — pessar athafnir eru einungis sýnis- horn af réttarfarinu i Eyjum, fleiri mætti draga fram í dagsljósið, þvi nóg er til. Kunnugur. Mbl. 'og Vigfús Guðmundsson. Vigfús Guðmundsson bóndi og gest- gjafi í Borgarnesi hefir undanfarið verið á ferð erlendis, m. a. í þvi Stökkvið upp á nef yðar við andmæli og sannið á yður malsháttinn: „Sann- leikanum er hver sárreiðastur". Nú eruð þér kominn í yðar eigin gröf. Yður er ekki til neins að predika eða halda hrókaræður um það, að bænd- ur þessa lands, hvorki á Héraði né annarsstaðar, ætli eða vilji fremja níðingsverk á verkamönnum. peir trúa yður ekki hvernig sem þér hamizt. pá talið þér um, að verið sé að svifta verkalýðinn hlutdeild í lands- stjórninni. pegar talað er um að svifta mann einhverju, þá er átt við það, að af honum sé tekið það, sem hann hefir haft. Nú vitið þér það, að síðan stjórnin fluttist inn í landið, hafa verið mjög aukin rétt- indi verkafólksins til hlutdeildar í þjóðstjórninni með breyttu aldurstak- marki við kosningar til Alþingis og ýmsu fleiru, svo réttur þess hefir aldrei verið meiri en nú, og þér vitið það líka, að ekki kemur til mála, að þessi réttur verði skertur. Hverju er þá svift af? Hvað á að taka burtu? — pað sætir undrum,að ekki heimsk- ari maður en þér eruð, skuluð slá fram annari .eins vitleysu, nema ann- að verra liggi á bak við, sé veiði- brella til aðdráttar við næstu kosn- ingar. En þess vil ég ekki geta til, þó ástæða sé fyrir hendi. Nei, Jónas. petta snýst alveg við. Foringjar jafnaðarmanna og „Sjálí- stæðismanna" hafa í hyggju aðsvifta sveitir þessa lands aldagömlum rétti, skyni að athuga möguleika til að koma skipulagi á sumarferðalög og gististaði fyrir erlenda menn og inn- j lenda hér á landi. En hér hjá oss I er enn flestu ábótavant í þessu efni j og þjóðinni til leiðinda, er eykst að- j sókn crlendra ferðamanna hingað. • Eitt af stærstu blöðum Norðurlanda , hefir nýlega birt mynd af Vigfúsi ásamt viðtali við hann um íslenzka þjóðarhagi. Er Mbl. mjög reitt yfir : því, að Vigfúsi skuli hafa verið slík athygli veitt, og virðist helzt skoða ; það sem beina móðgun . við íhalds- flokkinn, af hálfu þess erlenda blaðs, sem birt hefir viðtalið! Er gremja blaðsins skiljanleg,. þegar þess er gætt, að Vigfús hefir með góðum árangri unnið að því að fella frá kosningu þá íhaldsframbjóðendur, sem látið hafa sjá sig í Mýrasýslu nú um skeið. Hitt mun og nokkru valda, að einhverjir af skjólstæðing- um Mbl., sem vilja hafa einkarétt á því að græða á ferðamönnunveins og öðru, liti för Vigfúsar óhýru auga. Fréttir Jónas porbergsson alþrn. fór vestur i Dali núna í vikunni og heldur fund í Ásgarði á morgun. Verða þar mætt- ir fulltrúar úr öllum hreppum kjör- dæmisins. Alþingi kemur saman 15. febr. n. k. Nýlátinn er hér í Reykjavík Bald- ur Sveinsson blaðamaður. Hann var vel gefinn maður og mörgum að góðu kunnur. íkveikja. Eldur kom upp núna í vikunni í brauðgerðarhúsi ríkisins hér í Reykjavík. Tókst að slökkva eldinn án þess að tjón yrði að, en lögreglan hafði grun um að slysið væri af mannavöldum. Tveir menn voru settir í gæzluvarðhald og hafa nú játað að hafa kveikt í húsinu. Voru þeir að þessu verki seinni hluta nætur, en eldsins varð vart um fóta- íerðartíma. Síldarmálin á Hesteyri. Rétt eftir áramótin barst dómsmálaráðuneytinu kæra frá Sjómannafélagi Reykjavík- ur, að notuð myndu vera röng síldar- mál við bræðslustöðina á Hesteyri við ísafjarðardjúp. Bræðslustöð þessi er eign h.f. „Kveldúlfur". Var kæran rökstudd með því að síldarafli skipa, sem venjulega hefðu lagt inn afla sinn á Hesteyri hefði farið talsvert fram úr áætlun sjómanna, þegar far- ið hefði verið með hann til bræðslu- stöðvar Útvegsbankans á Sólbakka. Var af þessu dregin sú ályktun að málin á Hesteyri hlytu að vera of stór, en á Sólbakka er síldin veg- in. Var þess og getið í kærunni, að eitt síldarmál frá Hesteyri hefði verið mælt síðastliðið sumar og reynzt of stórt. Dómsmálaráðu- neytið fól Ólafi þorgrímssyni lögfræð- ingi, sem undanfarið hefir haft með sem þær hafa átt og eiga enn, sem þó hefir þótt rétt að breyta að nokkru, en takmörk eru fyrir hvað langt má ganga eða á að ganga, með þessar breytingar sem aðrar, og hamingjan má vita, hvað langt þiö hefðuð komist á næstu árum, ef Tryggvi pórhallsson hefði ekki rumskað við þjóðinni með þingrof- inu í fyrravetur. pið stjórnarandstæðingar, sem um- turna viljið kjördæmaskipuninni, lit- ið svo á, að eini réttláti grundvöllur- inn undir skipun Alþingis sé að hver þingmaður hafi að baki sér nákvæm- léga jafnmarga kjósendur. Aftur á móti lítum við hinir svo á, að ekkert höfuðskilyrði sé að hver kjósandi eigi nákvæmlega jafnmarga millim.3 í þingmanni hv.erjum, held- ur beri að líta á, hvað þjóðarheild- inni allri sameiginlega í heild sinni sé íyi'ir beztu. En hvað er fyrir beztu? Eftir því verður að grafa og er verið að grafa eins og ritstjóra „Jafnaðarmannsins" er kunnugt, með störfum milliþinga- nefndarinnar, en þrátt fyrir það mun ég nú skýra afstöðu mína til þessa máls af því sem þegar er á undan gengið. Ég veit ekki betur en það sé viður- kennt um allan heim, að þær þjóðir, sem landbúnað stunda, standi mun framar í menningarlegu tilliti en hin- ar, sem aðra atvinnuvegi reka, svo sem fiskiveiðar, iðnað og þvíumlíkt Sé nú þetta rétt, hverjar eru þá or- höndum sakamálsrannsókn á ísafirði, að framkvæma rannsókn út af kæru sjómannafélagsins. Fór rannsóknar- dómarinn til Hesteyrar 15. þ. m. og hafði með sér löggiltan mælinga- mann. pegar til Hesteyrar kom, kvaðst umsjónarmaður verksmiðju- húsanna eigi vita, hvar síldarmálin væru niður komin og gat þess til, að 'sum af þeim eða jafnvel öll hefðu verið send til Reykjavíkur til aðgerð- ar. Símaði þá rannsóknardómarinn tafarlaust til Reykjavíkur og mælti svo fyrir, að hald yrði lagt á sildar- mál þau frá Hesteyri, er finnast kynnu í vörzlum Kveldúlfs. En þau fundust engin. Lét rannsóknardómari síðan gjöra ítarlega leit í verksmiðju- húsunum, og stóð sú leit yfir mikinn hluta dags, en að lokum fundust mælikerin, 28 að tölu. Reyndist stærð þeirra 153—165 lítra í stað 150 lítra, cins og á að vera að réttu lagi. — Malin voru ólöggilt en smíðuð eftir löggiltu máli, eftir þvi sem einn af framkvæmdarstjórum Kveldúlfs, Ric- hard Thors skýrir frá í Mbl. — petta er í fyrsta sinn, sem uppvíst verður um röng síldarmál, síðan Krossanes- málið fræga var á döfinni. — Rann- sókn málsins er enn eigi lokið. Viðsjár í Keflavík. Laust eftir há- degi á miðvikudaginn var barst lög- reglustjóranum i Reykjavík kæra frá manni, Axel Björnssyni að nafni, sem heimili á í Reykjavík, en dvalið hefir i Keflavik undanfarið ár, þess efnis, að hann hefði þá um nóttina áður verið fluttur, óviljugur á mótorbat frá Keflavík til Reykjavíkur. Kærand- inn er formaður verkamannafélagsins í Keflavík, og hafði verkamannafé- lagið kvöldið áður samþykkt að koma i veg fyrir vínnu við fisktöku- skip, er þá var væntanlegt til Kefla- víkur með því að eigi hefðu tekizt samningar með útgerðarmönnum og félaginu. Stóðu útgerðarmenn að brottnámi Axels og höfðu liðsafnað um nóttina í því skyni. Voru nöfn þeirra, er fremstir höfðu staðið í þeim aðgerðum, nefnd í kærunni. — Jafnskjótt sem lögreglustjóra barst kæra þessi í hendur, gaf hann skip- un um að kalla fyrir rétt menn þá úr Keflavík, er flutt höfðu A. B. inn, hafði farið skömmu áður en kæi- an kom, og hefir því sýslumanninum i Gullbringu- og Kjósarsýslu verið send kæran, með því að honum ber að annast rannsókn í málinu. Félag ungra Framsóknarmanna heldur fund miðvikudaginn 27. þ. m. Verður hann í Iðnó og hefst kl. 9 e. h. Verður þetta ekki venjulegur um- ræðufundur, heldur skemmtifundur með fjölbreyttri dagskrá, er auglýst verður félögum siðar, bréflega. Ókyrrð á bæjarstjórnarfundi. í fyrradag var fundur í bæjarstjórn Reykjavíkur. Var fjárhagsáætlun bæjarins þar til umræðu og atkvæða- greiðslu. Eftir að atkvæðagreiðslu var lokið seint um kvöldið, skaut bæjarstjórnin a lokuðum fundi um útsvarsmál. En rétt eftir að búið var að loka fundarsalnum, töku kommún- sakir til þess? Og hvernig er afstaða okkar íslendinga til þessara mála? Tveir eru aðalatvinnuvegir í landi hér, landbúnaður og fiskveiðar. Við landbúnaðarstörfin vex fólkið upp og þroskast, með grasinu, blóm- unum, björkinni, húsdýrum og fugl- um himins. Allt þetta, þroskandi, lifgandi, ræktandi hið alhliða líf, sem sennilega hvað mesta þýðingu hefir í úppeldi einstaklinga og þjóða. Hinsvegar er ránskapur stórútgerð- ar, þar sem engri ræktun verður við komið í hinu ómælanda hafsdjúpi,en öll hugsun snýst um að afla tækja til að sópa sem drýgstum skerfi á land að hægt er, og er það eðlilegt og sjálfsagt eins og til hagaf. Er nú ekki líklegt að þessir at- vinnuvegir hafi mismunandi gildi fyrir uppvaxandi æskulýð landsins? Annarsvegar er hið gróanda líf. Hinsvegar sífellt rán, dráp, engri lífgun hægt við að koma. Nú er atvinnuháttum þannig komið hjá okkur íslendingum, að á síðustu 15—20 árum hefir fólkið streymt úr sveitunum og til sjóþorpanna, þó sérstaklega til Reykjavíkur. Afleið- ingamar af því eru, að gifurlegt ósamræmi er myndað milli atvinnu- veganna, búrekstur allan verður að draga saman vegna vantandi vinnu- afla. Er nú þjóðinni í heild sinni hollt að þetta haldi afram í þessa átt? Ég svara óhikað neitandi. pað er mikil hætta á að verði öllum aðilum istar að fjölmenna í ganginum fyrir framan salinn og úti fyrir húsinu. Kyrjuðu þeir byltingasöngva og heimtuðu að bæjarstjórnin segði af sér. Skömmu síðar slitu bæjarfull- trúarnir fundi, og var þeim þá varn- að útgöngu. Var þá lögreglan kvödd til aðstoðar,og dreifði hún óróamönn- unum, eftir stutta viðureign, án þess að veruleg meiðsl hlytust af. í Vestmannaeyjum var líka róstu- samt í fyrradag. Ætluðu kommúnist- ar að koma á allsherjar vinnustöðv- un þann dag, en urðu ofurliði bomir. Tvær kærnr enn í sambandi við Keflavíkurvinnudeiluna hafa lög- reglustjórnanum í Reykjavík borizt. Önnur er frá porvarði Bjömssyni hafnsögumanni í Reykjavík. Kærir hann starfsmann hjá Sjómannafélagi Reykjavíkur fyrir að hafa ráðist á sig og hindrað sig í að „leiðbeina skipverjum á mótorbátnum „Uðafoss" frá Keflavík. Hin kæran er frá pór- halli Árnasyni formanni mótorbáts- ins „Úðafoss" fyrir það, áð' hann hafi í Reykjavík með ofbeldi verið, hindraður í að afferma fisk, sem báturinn hafði meðferðis. pess skal getið, að það var ekki „Úðafoss", sem flutti. Axel Björnsson til Reykjavíkur. Úr Vestur-ísafjarðarsýslu er skrif- að: Línuveiðaskipið „Fróði", eign porsteins Eyfirðings, verður gert héðan út í vetur með áhöfn úr Dýrafirði. Flytur porsteinn Eyfirð- ingur búferlum hingað í vor og mun hann og skipið eiga heimili á ping- eýri. Skipshöfnin er ráðin fyrir hluti og hefir porsteinn samið við verk- lýðsfélagið á pingeyri sem hefir fal!- ist á að vera ekki á móti þvi fyrir- komulagi, sem ákveðið hefir verið. pykir það góðs viti, að verkamenn skilja nauðsynina á friðsamlegri starfsemi slíks fyrirtækis á grund- velli, að allir,mega vel við una. Hér í firðinum ber allmikið á blindu í sauðfé og verða sumir bændur ,að ala megnið af fé sínu inni þess vegna þó jörð sé auð. Er kvilli þessi sjaldgæfur hér, en hefir þó þekkst áður. Dæmi eru þess, að kindur hafi gengið í sjóinn og drukknað. Jólaskemmtun samvinnuskólans verður í K.-R.-húsinu á laugardag- inn kemur. Kreppuráðstafanir í Damnörku. — Ríkisstjórnin hefir lagt frumvarp fyrir fólksþingið um umboð héraðs- fógeta til þess að veita frest á greiðslum á afborgunum og vöxtum veðskulda, þegar þannig er ástatt, að skuldunautarnir geta ekki staðið í skilum, vegna yfirstandanda erfið- leika, en eiga fyrir skuldum. Heim- ilt er að veita bæði bændum og eig- endum fiskiskipa slíkan greiðslu- frest. Að gefnu tilefni skal það tekið iram að Jóhannes Davíðsson kennari var ekki höfundur að „bréfi úr Dýra- firði", sem birt var hér í blaðinu 5. des. sl. Á Spáni hefir brotizt út uppreisn gegn lýðveldisstjórninni. Uppreisnar- menn hafa 6 borgir á valdi sínu. Ársrit „Norrœna félagsins" 1932 er nýútkomið. Félagið hefír nú starf- andi deildir á öllum Norðurlöndum. Mjög er til þessa rits vandað. Er það á ágætum pappír og myndum prýtt. Guðlaugur Rósenkranz ritar þar um atvinnulíf fslendinga nú á dögym, Bjarni Guðmundsson um íslenzkt stúdentalíf og þýðing er þar á sögu eftir Guðmund Hagalín. Efnisyfirlit ritsins í heild er of langt að rekja, (Ritið er um 200 bls. að stærð í stóru broti). Leggja þar öll Norður- löndin skerf til. Forseti Finnlands, P. S. Svinhufvud, ritar m. a. stutt ávarp um samvinnu Norðurlanda. — peir, sem gjörast meðlimir Norræna félagsins hér á landi, fá ársritiö ókeypis. Lðgþingskosningar í Færeyjum eru nýfarnar fram. Sambandsflokkurinn náði meirahluta. Stórkostlegt grjóthrun varð úr Reynisfjalli í Mýrdal fyrir stuttu sið- an og eyðilagði talsvert af ræktuðu landi í Vík. Bannlðgin og ófriðarskuldirnar verða sjálfsagt aðaldeilumalin við forsetakosningarnar í Bandaríkjun- um í ár. í fulltrúadeild þingsins eru bannmenn taldir vera 285, enlöO eru taldir mótfallnir bannlögunum í nú- verandi mynd. Fyrir þremur árum voru andbanningar í fulltrúadeild- inni að eins 70 talsins. í fimm auka- kosningum, sem fóru fram 2. nóv., voru allir þeir, sem kosningu náðt>, andbanningar. Styrkleikamunurinn milli andbanninga og bannmanna mun vera svipaður i öldungadeild- inni og í fulltrúadeildinni. pað mun nú" vera ákveðið, að Hoover verði íorsetaefni Republikana, en hann er bannmaður. Af demokrötum er helzt tilnefndur Franklin D. Roosevelt, rikisstjóri New York ríkis, en hann er andbanningur. Fjögur áhrifamikil félög í Bandarikjunum hafa tekið á stefnuskrá sína að berjast fyrir bannlagabreytingum: Samband her- mannafélaganna (American Legion), Ameríska verkalýðssambandið (Ame- rican Federation of Labour), Ame- riska lögfræðingafélagið (American Bar Association) og Ameríska lækna- félagið (Amerícan Medical Associa- tion). Hinsvegar hafa einnig bann- og bindindisfélög færst í aukana. pannig hafa 33 bann- og bindindis- félög sameinast um stefnuskrá í baráttunni fyrir bannlögunum. — Hagfræðingar í liði andbanninga telja að vínfangareikningur þjóðar- innar hafi verið hærri en sú upp- hæð, sem allar járnbrautir í landinu höfðu i tekjur á sama ári. Öll þessi sala er ólögleg. Drykkjuskapur hefir ekki minnkað, segja þeir, þrátt fyrir bannlögin, en neytendur áfengra drykkja greiða 3—4 sinnum meira fyrir áfengi en áður. Bannmenn telja hinsvegar, að drykkjuskapur hafi minnkað um þriðjung frá því, sem var áður en bannlögin komu til framkvæmda, og að fyrir verka- mannastéttina sérstaklega, hafi þau haft mjög mikið gott i för með sér. háski búinn, ef í meira óefni fer en komið er, og er þetta sagt engu síður vegna þeirra, sem að sjónum eru iluttir en þeirra, sem eftir eru í sveit- unum, en sérstaklega lít ég til þess þjóðarböls, sem af þvi leiddi, ef meg- inhluti þjóðarinnar ætti að alast upp í sjóþorpum og kauptúnum, þegar liðin eru 40—60 ár hér frá og þeir liðnir undir lok, sem nú eru á tvi- tugsskeiðinu og þar yfir. Enn er á eitt að líta. Flestar ná- grannaþjóðir okkar munu nú auka fiskiflota sinn að miklum mun. Hvað lengi endist fiskurinn með þeim feikna veiðiskap, sem þegar er orð- inn? Mér er sagt, að ekkert bendi á að fiskurinn þverri, en dæmi eru þó fyrir því, að fiskimið hafa rýrnað og jafnvel alveg þrotið. Nú vænti ég, að þegar þér hafið lesið það, sem ég þegar hefi sagt hér að fram, þá skiljið þér afstöðu mína og annara samherja minna til kjör- dæmiskipunarmálsins og að þjóðai- heildinni sé bezt borgið með því að engar breytingar séu gerðar á nú- verandi kjördæmaskipun, i því fulla trausti að valdhafarnir fari vel með völdin. Að endingu eitt: pér segið að ræð- ur okkar „háskrílsmanna" á Egils- staðafundinum hafi „ekki verið ann- að en upptugga úr „Tímanum", sem hver maður á fundinum sjálfsagt hafði lesið og vitað áður". petta á að vera sagt okkur til hneisu, skilj- ast svo, að við munum hvorki geta hugsað eða sagt nokkurt sjálfstætt orð. Athugum nú málið, ritstjóri. Alltaf hlaupið þér á yður. pó þetta atriði væri nú rétt hjá yður, tel ég mér engan vansa að. pví jafnvel þér sjálfur hafið að líkindum aldrei sagt eða hugsað nokkurt orð eða setningu, sem „Tíminn" eða einhver annar ekki hefir áður sagt. Til gamans skal ég segja yður, hvað Árni Pálsson sagði við mig á Egilstöðúm eftir að ég hafði skýrt þingrofskenningu mina: „Ég heyri að þér hafið hugsað um málið, og hugsað það sjálfstætt, og myndað yður fasta skoðun. Vil ég eiga tal við yður um það, þó ég hins- vegar telji skoðun yðar á þmgrofinu nú ekki. rétta". Ég met dóm Árna talsvert meir en yðar, og það er al- veg ástæðulaust af yður að þykkjast við þvi. Fleira hefði ef til vill þurft að at- huga, en ég læt þetta nægja. Hinir úr firmanu munu hirta yður á þann hátt, sem þeim þykir viðeiganda. Annir hafa valdið því að dregizt hefir að senda bréf þetta. Ketilsstöðum, 18. nóv. 1931. Hallgr. pórarinsson. Bannlögin í Finnlandi verða nú af- numin samkvæmt þjóðaratkvæða- greiðslu, sem nýlega fór fram. Greiddu 70% atkvæði gegn bannlög- unum.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.