Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Grřnlandsposten

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Grřnlandsposten

						GRØNLANDSPOSTEN
). AARGANG    GODTHAAB 1. JULI - 1. AUGUST 1950    Nr. 13-14-15
Statsministeriets 2. departement
grønlandsdepartementet.
Fra 1. juni 1950 er Grøn-
lands styrelse overgaaet til
et departement under stats-
ministeriet og benævnes
fremtidig »Statsministeriets
2. departement1 (grønlands-
departementet).
Departementschefen.
»Statstidende1 for mandag den
5. juni 1950:
Under 2. juni 1950 har Hans
Majestæt Kongen udnævnt direk-
tør for Grønlands styrelse Eske
Brun, R. af D., Dbmd., til chef
for statsministeriets 2. departe-
ment    (grønlandsdepartementet)
fra l. juni 1950.
Eske Brun er født i Aalborg 25. maj 1904 som søn al
stiftamtmand, kammerherre Charles Brun. Blev student
fra Ordrup gymnasium 1922, cand. jur. 1929, sekretær
i skattedepartementet samme aar, sekretær i Grønlands
styrelse 1934, fuldmægtig 1937, kst. landsfoged i Nord-
grønland 1932 33 og 1935-36, i Sydgrønland 1934-35.
Landsfoged i Nordgrønland 1939, vicedirektør i Grønlands
styrelse 1947, direktør 1949, departementschef i grøn-
landsdepartementet 1950. Formand i bestyrelsen for
aktieselskabet Kryolitselskabet Øresund 1950.
Afdelingschefen.
Som afdelingschef fungerer fuldmægtig i so-
cialministeriet Finn Carsten Nielsen.
Finn Carsten Nielsen er født paa Frederiksberg 4.
december 1913 som søn af grosserer Carsten Nielsen.
Blev student 1932 fra Østersøgades gymnasium, cand. jur.
1938, fg. sekretær i socialministeriet 1. oktober samme
aar,' i  arbejds- og socialministeriet 1940,  sagfører 1942
(beskikkelsen deponeret). Ledende sekre-
tær for grønlands-kommissionen 1949.
Departementets  8 kontorer.
Statsministeriets 2. departe-
ment er indtil videre opdelt i 8
kontorer, hvis enkelte sager eks-
pederes og opbevares i charte-
ques af forskellige farver.
1. kontor (orange).
Love og anordninger, bidrag
til finanslov, bidrag til tillægsbevil-
lingslov, politiske sager (herunder
Østgrønlands polititjeneste), sekre-
tariatssager, sociale forhold, lands-
høvdingen, landsraadet -+de øvrige
kontorers sager, kommuneraadene
-s- de øvrige kontorers sager, raa-
dene i Thule og Østgrønland •*• de øvrige kontorers
sager, fredningsbestemmelser, overftyvningstilla-
delser + rejsende + turisme, fyrvæsen, søopmaa-
linger, kortlægning, marinens fiskeriinspektions-
tjeneste, offentlige kasser, kæmnere (sagsomraade),
kontorernes møblering m.m., rigsdagens grønlands-
udvalg, nye legatsager, Forenede Nationer.
Fg. chef: fuldmægtig Otto Jensen, socialministeriet.
2. kontor (grøn).
Love og anordninger, bidrag til finanslov, bi-
drag til tillægsbevillingslov, besejling, befragtning,
passager- og fragtflyvning, passagerer, post, fri-
mærker, tilsyn med lærlinge i Danmark, grønlæn-
derhjemmet, erstatningssager i forbindelse med trans-
porter m. v., landsraadssager, kommuneraadssa-
ger, sager vedrørende raadene i Thule og Østgrøn-
					
Hide thumbnails
Page 153
Page 153
Page 154
Page 154
Page 155
Page 155
Page 156
Page 156
Page 157
Page 157
Page 158
Page 158
Page 159
Page 159
Page 160
Page 160
Page 161
Page 161
Page 162
Page 162
Page 163
Page 163
Page 164
Page 164
Page 165
Page 165
Page 166
Page 166
Page 167
Page 167
Page 168
Page 168
Page 169
Page 169
Page 170
Page 170
Page 171
Page 171
Page 172
Page 172
Page 173
Page 173
Page 174
Page 174
Page 175
Page 175
Page 176
Page 176
Page 177
Page 177
Page 178
Page 178
Page 179
Page 179
Page 180
Page 180
Page 181
Page 181
Page 182
Page 182
Page 183
Page 183
Page 184
Page 184