Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Det gamle Sukkertoppen
ManitsutorKame assilissat
Sukkertoppen er den by i Grønland,
i hvilken udviklingen har medført de
største ændringer i byens fysiognomi.
I de senere år har man foretaget store
planeringsarbejder for at skaffe grun-
de til huse og anlæg. Byen hedder ikke
ManitsoK, det ujævne, for ingenting.
Billederne her blev taget, før torske-
fiskeriet, der fremkaldte byens vold-
somme udvikling, begyndte.
ManitsoK nunavtine igdloKarfingnit
avdlångortiterivfiunerpausimavoK, u-
kiune kingugdlerne sujumukarnerssup
nagsatarissånik. angnertumik Kårtite-
rissoKardlunilo imissoKarsimavoK ig-
dluliagssat sanaortugagssatdlo avdlat
torKavigssaKartiniardlugit, Manitsor-
me asule manitsumik taiguteKångilaK.
uko åssilissåuput, sårugdlingniarneK
igdloKarfiup agdliartornerssuanut pi-
ssutaussoic, autdlarningikatdlarmat.
1. Bøssesmed Søren Lyberth og familie. Han
var i sin tid en af de få i Danmark, uddan-
nede grønlandske håndværkere. Lillepigen
med armen på moderens skød er Elisabeth
Lyberth. Hun har i mange år været kivfak
hos tidligere inspektør for Sydgrønland
Madsen, som nu er opsynsmand ved Ros-
kilde domkirke, og hun fik for et par år si-
den en medalje for lang og tro tjeneste.
1.  sagfiortoK autdlaisiortoK Søren Lyberth
ilaKutailo. tåuna nalimine kalåtdllt hånd-
værkerit Danmarkime iliniarsimassut a-
merdlångitsut ilagisimavåt. niviarsiaraK ar-
name sérKua patitdlugo KeKartOK tåssa Eli-
sabeth Lyberth. tåuna Kujatåne nålagausi-
massume Madsenime, måna Roskildep OKa-
lugfissårssuane nåkutigdlissume ukiorpag-
ssuarne kivfausimavoK sujornågdlo nersor-
nautisisimavdlune sivisumik aulajaitdluni-
lo sulisimagame.
2.  Kangerdloralak med kirken, grønlænder-
huse, kolonibestyrerbolig og et par værk-
steder. I dag er hele søområdet udfyldt og
på dette er opført Grønlands første selv-
betjeningsbutik.
2. Kangerdloralak 1910-p migssåne, ungat-
dliuvdlutik kaldtdlit igdlorpålue, oKalug-
figdlo, sårdliuvdlutigdlo niuvertup igdlor-
ssua sånavitdlo. måna Kangerdlora'ak ta-
marme imerneKarsimavoK tåssunalo sana-
neKarsimavdlune, nunavtine pisiniarfit,
nangmineK tigomåinarKardlugit naggatåti-
gut akilerdlugit pisiniarfiussut, sujugdler-
såt.
3. Kolonien Sukkertoppen med havnen og
KGH's bygninger før 1910. Pakhuset foran
kirken stammede fra Kangamiut og var
genopført i Sukkertoppen, da kolonien i
Kangamiut blev flyttet hertil i 1781. På det
forreste næs, NunguaK, ligger i dag filet-
fabrikken.
3.   niuvertOKarfik ManitsoK, umiarssualivik
handeltodlo igdlfttai iltmgutdlugit dssiltne-
Karsimassoic ukiOK 1910 sujorKutdlugo. —
KuerssuaK oKålugfiup tungånitox Kangå-
miunit isaterdlugo sanarKitausimavoK, niu-
vertOKarfik, Manitsumut nungneKarmat
1781-ime. nerpiliorfik Nunguame Kuerssfip
sårdliup inigissåne sananeKarsimavoK.
i. Klaus Skifte-Klausen med familie. Han
var oprindelig sømand, men han kom un-
der KGH til Sukkertoppen og giftede sici
med en grønlænder. Han var stamfader til
slægten Skifte i Sukkertoppen.
4.  Klaus Skifte-Klausen UaKUtailo. tåuna u-
miartortusimagaluarpOK niuvdlunile Manit-
sume handelime atorfinigsimavdlune kalåt-
dlimigdlo nuliardlune tåuna Manitsume i-
lagissarit Skiftikut sujuaissaråt.
5.  En al de første grønlandske præster, Eli-
as K. F. Petersen med familie. Han bleu
ordineret i Godthåb i 1902 og var præst i
Sukkertoppen i mange år. Billedet blev ta-
get i 1908. Drengen med baskerhuen er
overkateket Jonas Petersen, Christianshåb,
og forrest til højre står hans broder, kon-
tormedhjælper Ole Petersen, Sukkertoppen
5.  kalåtdlit palasit sujugdlit i'åt Elias K. F.
Petersen UaKutaVo. tåuna Nungme pa1asi-
ngortineKarpoK 1902-me Manitsurailo ukior-
pagssuarne pa'asiuvdlune. åsseK 1908-imi-
ngånérsuvoK. nukagpiara-K mavnqussaussa-
mik nasalik tåssa ajoKiuneic Jonas Peter-
sen, Kasigiånguarmio, sårdlerdlo talerpig-
dleK tåssa Katangutå agdlagte Ole Peter-
sen, månltsormio.
6.  Koloniens danske foran et par af KGH's
bygninger i Sukkertoppen.
6. niuvertOKarfingme Kavdlunåt, Manitsume
handelip igdlutaisa sujoråne.
17
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24