Tķmarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Morgunblašiš

and  
M T W T F S S
. . . . . 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Morgunblašiš

						MORUUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 6. JUNI 1974
KOK A VIÐ OG DREIF ...
LAUST eftir hádegi í gærdag
vall flulningabíll l'rá kókverk-
smiðjunum í beygjunni vestast
á Kiðisgranda. Biíreiðin, sem
var á veslurlcið, mun hal'a vcr-
ið á mikilli ferð cnda valt hún á
toppinn. Ökumcnn sluppu vié
mciósli cn hifreiðin skcmmdist
liiluvcrt cinkum stýrishúsið.
Kkki þarf að taka það fram, að
megin hluti farmsins, scm láta
mun nærri að hafi verið um 4
tonn af gæðadrykknum Coka-
Cola, eyðilagðist.
(Ljósm. Mbl. Br. H.)
80 laxar fyrstu þrjá dagana í
Norðurá - Búizt við metveiði
L.WY KIOI með slöng cr níi að
hef.jasl \ íðast hvar á landinu 0«
cftir |»cim l'rétliim, scin borizt
hal'a. lílur úl fyrir,.að veioin verði
ekki miuni að þcssu sinni cn hún
helur vcrio undanrarin ár. sem þó
hala \eri<) hverl öðru betra í því
tilliti.
Ariu  (iuiiiiarsson  h.já  Stang-
veiAifí'LlKÍ Reykjavikur t.jáði Mbi.
í i»a*F, að veiði hef'ði haf'izt í Norð-
ttrá í Borgarfirði 1. júní sl., en
sem kunnugt er hef'ur Norðurá
verið bezta laxveiðiá landsins
undanfarin ár. Fyrstu f'réitir al'
veiðinni í ánni boða mjög gott
veiðisumar. Laxinn hef'ur verið
óvcnju snemma ;i l'erðinni að
þessu sinni. seni ráða in;í af því.
að lax sást gciiginn uppeflir Norð-
Ásatrúarfélagið:
Fóstureyðingar eru
manndráp - Aðgerðir
þarf í f í kniefn amálum
ASATIU'AKKKLAOIO hefur nú
lckið beina alstoðu gegn fóslur-
cyðingum. en á aðalfundi lelags-
ins, sem haldinn var að Draghálsi
í Svínadal sunnudaginn 2. jiiní
sl., var samþykkt cflirfarandi
ályktun: „Aoall'iindur Asatrúar-
lelagsins haldiun að Draghálsi í
Svfnadal sunnud. 2. jiiní 1974 var-
ar vi<) því. ao löglcidd séu a<) nýju
manndráp á (slandi undír nal'n-
inu fóslurcyðingar."
I>á vill f'undurinn vek.jii athygh
;i því. a<) st.jóriimiiliiflnkkur sii.
scm ncfndnr cy L.\ ðra'ðisfiokkur-
imi i Re\'kjavík. i'i' lclaginu algcr-
lega óviðkoniiindi svo <>g allir
slaiiaiidi st .jórnmálaflnkkar ;i
landi Ih'-i' S.jálft U'kur lelagið
ekki a!'slö<)u til sl.iónunálaf'lokka.
Kiuil'ri'iiuir m'i<)i I'uikIui'íiiii
ef'liif'araiKli ;il\ktun: ,A<)all'uii(l-
ur Asali'iiarlela.usins varar vi<)
íiiiMliiniii iil' nolkun i'iturlyf'.iii o,u
nuelir iiK'i) striiiiuuni relsin.miiii
þeura. si'in slíkuni i'liuun ilri-il'a.
i'inkuin þeuar |>a<) ;i sér sta<) me<)-
al ;eskiil.vi).s. oi; In'etiir ul al-
iiK'tuirar iirvi'kni uii.mivart |)eini.
si'in slika i<).ui stuiula.'' Fiuil'ii'in-
ur er Ix'iil ;i. a<) nukil ;ist;e<)a sé lil
Dregið í happ-
drætti S.Í.B.S
t gær var drcKÍð í 6. flokki
happdra'ltis S.I.B.S. Hastu
vinniiiKarnir komu á cftirtalin
númcr. Atikavinningur ársins
Dodf;c Darl fólksbifreið kom á
miða nr. 20163, umboð Bolungar-
vík, 500 þús. kr. vinningur kom á
miða nr. 29116. umboðið Suður-
götu 10, 200 þýs. kr. vinningur
kom á miða nr. 19662, umhoðið
Suðurgötu 10, og 100 þús. kr.
vinningur kom á miða nr. 44129,
umboðið Suðurgötu 10.
a<) athuga og rannsaka hlul þeirra
|),iú<)l'éliigs.stétta. sem sérstaka að-
stiiðu hafa til a<) al'la og dreifa
fíkiiilyl'.juiii og iills konar vana-
hindandi ef'nuni.
I lok l'undarins var svo sam-
þykkl ík) heina því lil lands-
nianna. a<) þeir taki þált í þ.jóðhá-
tí<) til niinninfíar um ellel'u hundr-
u<) iíra hyggð í landinu og minnist
þ;í hiliiia l'ornu þjóðlemi guða og
árvætta. sem trvngt hal'i þjóðinni
húsetu í landinu uni ellet'u alda
skeið.
urá f'yrir hált'uiii íiiánuði og einn-
ig er vitað, að lax er genginn í
Uriirisá í Borgarl'irði og Klliðaárn-
ar. — Fyrsta þrjá og hálfan dag-
inn veiddust S0 laxar á stiing í
Norðurá. þ.e. á svæðinu f'rá Mun-
aðarnesi upp að Laxfossi. Kins og
venjulega á þessum tíma er með-
alþyngd laxins uni 10 pund. Um
hádegi á þriðjudaií voru \'.i laxar
gengnir upp f'yrir fossinn.
Knnf'reinur sagði Arni, að 10.
júní n.k. hæf'ist veiði í Klliðaán-
um. eða 10 dögum f'yrr en undan-
farin sumur og er það gert vegna
reynslu síðuslu tvii sumur. 1
(iljtifurá í Borgarfirði og Stóru-
Laxá i Hreppum hyrjar veiðin 20.
júní, en í Leirvogsá 1. júlí.
M.jiig mikil eftirspurn hef'ur
venð ef'tir laxveiðiu.'yfuin innan-
lands í sumar. Nokkuð er ef'tir af'
leyf'um í (íljúfurá og Störu-Laxá
og (irt'iiir dagar i Norðurá og
(íi ímsá seinnihlulii sumars.
Þá sagði Arni. að í Breiðdalsá
hiet'ist veiðin um næstu mánaða-
niót og þar væri enn talsvert óselt
af' veiðileyf'uin. en búast mætti
við aukinni aðsókn þar. þegar
t'ólk l'æri að f'ara hringveginn. A
Lagarf'ljótssvæðinu er einnig að
vænta merkra tíðinda af laxveiði.
þegar hinn niikli laxastigi í Lagai'-
fossi verður kominn í notkun. Þar
mun opnast gít'urlega stórt laxa-
veiðisvæði í l'iigru umhverfi.
Þing barnaskólakennara:
Húsnæðisskortur  skóla  er
meiri en almennt var álitið
ÞIN<« Samhands ísl. barnaskóla-
ki'iiiuira var sctt í fyrradag f
iMclaskólanum. Kormaður sam-
bandsins^ Ingi Kristinsson. setti
þingið, cn auk hans fluitn ávörp
mcnntamálaráðhcrra     Magnús
Torfi Olafsson. Krist.ján Thorlac-
ius formaður BSKB og Olafur S.
Olafsson formaður Kclags fram-
haldsskólakcnnara.
Að lokinni selningarathiifn
voru l'lutt erindt. Kári Arnórsson
skóliist jórí hafði f'ramsögu um
húsnæðismál skólanna um allt
landið. I erindi Kára kom f'ram.
að ;i vegum sanihandsins er nú
veiið að gera könnun á aðstiíðu í
skólum landsins og í þvi skyni
voru úthúin eyðuhliið, sem síðan
var dreift til forráðiiniannii skóla
til litf'yHingar. Könnun þessari er
ekki lokið. en af' þeim gögnum,
sem þegar hafa borizt. má ráða, að
húsnæðisskortur skólanna er enn
meiri en menn höf'ðu almennt
gert sér grein í'yrir. Kr þó i þess-
ari kiinnun ekki tekið mið af
grunnskólaliigunum nýju, sem
óhjákvæmilega munu krefjast
enn frekara skóiarýmis. Að loknu
erindi Kára hafði formaður milli-
þinganefndar f'ramsiigu um breyt-
ingar á liigum sambandsins og
f'ela þær einkum í sér, að gerðar
verði breytingar á stjórn sam-
bandsins. Fram til þessa hel'ur
stjórn sambandsins eingöngu ver-
ið skipuð inönnum úr Reykjavfk
og nágrenni, en nii er gert ráð
f'yrír. að sett verði á laggirnar
sambandsráð með aðild skóla-
manna alls staðar að af' landinu.
Keflavíkurhátíð 1974:
Bætt við sýningar-
deildum og opnuð
min j agripaverzlun
Akveðið hefur verið að bæta við
nokkrum sýningardeildiim á
hinni veglcgu hátíð, sem Kefl-
víkingar hafa efnt til f tilcfni af
25 ára afmæli kaupstaðarins og
1100 ára afmæli Islandshyggðar.
Þá var opnuð minjagripasala á
þriðjudag, scm virðist ætla að
vcrða mjóg vinsæl meðal al-
mcnnings.
.Sú viðbót, sem gerð verður við
sýningarnar í barnaskólanum, er
bihliusaf'n Helga S. Jónssonar.
sem veröur sérstök deild við
hliðina á kirk.ju- og safnaðardeild-
inni. Þá hefur verið settur upp
veggskjöldur, sem séra Jön M.
(Juðjónsson gerði á sínum tíma
sem hugmynd að minnismerki af
Hallgrími Félurssyni. Kinnig
mun verða bætt við sýninguna
myndaseríu af forsetaheimsókn-
inni á laugardaginn sl.
Mikil aðsókn var að minjagripa-
siilunni, sem var opnuð á þriðju-
dagskvöldið. (;efst fóiki þar kost-
ur á að kaupa hina ýmsu gripi til
minningar um hátíðina s.s. borð
f'ána. bókapressu úr slípuðu ís-
lenzku grjótí með innprentuðu
hátiðarmerkinu. myndir og ýmís-
legl f'leira. Þá hefur orðið mjiig
góð sala á sérstimpluðum umslög-
um Pósts <>g síma.
I kvöld tnun Karlakór Kefiavík-
ur halda söngskemmtun í Félags-
biói og verða aðgönguiniðar seldir
við innganginn. Sýningarnar
verða svo opnar milli kl. 20—23 í
kvöld.
A laugardagsmorgun efnir
veiðifelagið Sjóstöngin til sjó-
stangaveiðimóts og er reiknað
með, að þátttakendur komi að um
2—3 eða um svipað leyti og
hátíðin hefst á laugardaginn. Utn
eftirmiðdaginn efnir hestamanna-
félagið Máni í Keflavík til hóp-
reiðar um bæinn og hestamanna-
móts á skeiðvelli félagsins að
Mánagrund. Þá má geta þess, að
sýning á verkum Benedikts
(iunnarssonar listmálara hefst í
Iðnaðarmannahúsinu á laugar-
daginn og lýkur þá sýningu Aka
(iriinz. A sýningu Aka (iriinz eru
eingöngu myndir fiá Keflavik. A
laugardaginn lýkur sýningunum
kl. 22.00.
A sunnudag verða sýningarnar
opnaðar kl. 13:00 og lýkur kl.
20:00 en þá verður hátíðinni slit-
ið. Kkki verður um skipulagða
skemintidagskrá að ræða hjá
hátíðarnefnd sjálf'ri á sunnu-
daginn enda þá nóg um að vera í
Keflavík vegna sjómannadagsins.
Austur-þýzk
hátíðarvika
í haust
ÞÝZKA alþýðulýðveldið á 25 ára
afinaii á þessu ári og í því tilefni
er nú að hefjast umfangsmikill
undirbúningur til að tninnast
þess hérlendis á vegum Kélagsins
Island—DDR. Þjóðhátíðardagur
A-Þýzkalands er 7. október og er
þá f ráði að efna til kynningar-
viku hérlendis.
Helztu liðir þessarar kynningar-
viku verða: Kvikmyndavika,
bókasýning, spurningakeppni um
A-Þýzkaland með verðlaunum,
væntanlegt er ungt par sem
skemmta mun með dægurlaga-
söng á veitingahúsum horgarinn-
ar og öflug árshátíð hinn 7. oktö-
ber, og er von á fiðlusnillingnum
Manfred Scherzer er halda mun
tónleika í Reykjavík.
Félaginu hefur verið boðið að
senda 15 unglinga á aldrinum
12—14 ára í æskulýðsbúðir i DDR
i júlí—ágúst f sumar og er beðið
eftir umsóknum. Formaður F.é-
lagsins Lsland—DDR er Örn Er-
lendsson.
D-lista skemmt-
un í Kópavogi
Sjálfstæðisflokkurinn f Kópavogi efnir til skemmtunar fyrir
starfsfólk og stuðningsmenn í nýafstöðnum bæjarsljórnakosning-
um, föstudaginn 7. júní kl. 21.00 í Kélagsheimili Kópavogs, efri
sai. Omar Ragnarsson skcmmtir, Kómantríó leikur fyrir dansi.
Miðar verða afhentir í Sjálfstæðishúsinu, Borgarholtsbraut í
dag og á morgun kl. 9—6.
l'rá setningu þings Sambands fsl.
ífyrradag. (Ljósm. Mbl. Ol.K.M.).
A þinginu í gær var siðan flutt
skýrsla stjórnar sainhandsins og
lagðar fram tillögur þær, sem til
umræðu verða á þinginu. Var
þeim öllum vísað til meðferðar
nefnda. sem störfuðu síðdegis f
barnaskólakennara í Melaskólanum
gær og áfram fyrir hádegi í dag.
Eftir hádegið verður síðan aftur
tekið til við þingstörfin, en þing-
inu verður slitið kl. 3.30 á föstu-
dag. Þingið sækja um 130 fulltrú-
ar.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32