TÝmarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

VÝsir

and  
M T W T F S S
. . . 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 . .
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
VÝsir

						Yisir. Föstudagur 2:i. nóvember 1973.
3
— þrir sveitaskólar og einn
barnaskóli í þéttbýli efndu til
sameiginlegrar frœðsluviku
að Leirá, þar sem háð var
keppni i ýmsum iþrótta-
greinum.
Að þvi búnu var haldið til
Reykjavikur, þar sem siðari
hluti fræðsluvikunnar fór fram. /
Og sá þátturinn hófst með leik-
húsferð, allir nemendurnir
steðjuðu i Iðnó að sjá Svarta
kómediu.
Borgfirðingarnir bjuggu á
einkaheimilum i Hafnarfirði
fram á miðvikudag, að þeir fóru
heim aftur.
A mánudaginn og þriðju-
daginn fóru þeir viða um
Reykjavik og Hafnarfjörð,
skoðuðu söfn og fyrirtæki,
fylgdust m.a. með þvi, hvernig
landað er fiski úr togara og
hann siðan unninn hjá Bæjarút-
gerð Hafnarfjarðar. Einnig var
Visir heimsóttur og kannað,
hvernig dagblað verður til.
Og  reyndar  var  dagblaðs-
þátturinn það atriðið i kynnis
ferðinm,  sem  nemendurnir
-..„      '-ora sem mest af —
þvi sjálfir ætla þeir að gefa út i
sameiningu blað, sem fjallar
um þessa fræðsluviku.
„Þetta var mjög gaman",
sagði Hörður Zophaniasson,
skólastjóri i Viðistaðaskóla", en
jafnframt erfitt. Ég veit ekki,
hvort þetta verður endurtekið
að ári, en getur vel verið. Ég
held, að börnin hafi haft mikið
gagn af þessari fræðsluviku,
þótt sum hafi kvartað undan
mikilli vinnu vegna margs
konar gagnasöfnunar".
Kostnaðurinn við þessa
fræðsluviku verður að mestu
greiddur af nemendum sjálfum.
Hvert barn lagði til 1000 krónur,
en það, sem á vantar, er greitt
af skólunum. ,,Við áttum hér
svolitinn ferðasjóð, ætli við
leggjum hann ekki i
kostnaðinn", sagði Hörður", og
svo hefur Foreldrafélag Viði-
staðaskóla tekið vel i að styrkja
þetta".
—GG
„EG GEF ÞER NAFN
OG NEFNI ÞIG..."
Hvernig gefa Ásatrúarmenn barni nafn? Fyrsta löggilta
embœttisverk allsherjargoða.
„Barnið verður ekki i neinum
sérstökum fatnaði, sem tilheyrir
athöfninni sérstaklega. Við-
komandi verða aðeins klæddir i
þann fatnað, sem tiðkast við
kristnar skimir", sagði Jörgen
Ingi Ilansen, þegar Visir ræddi
við hann, en nii bráðlega fer
fram fyrsta löggilta embættis-
verk allsherjargoðans I söfnuöi
Asatrúarmanna. Það er nafngjöf.
Nafngjöfin fer fram á heimili
foreldra barnsins og við báðum
Jörgen að lýsa fyrir okkur þessari
athöfn.
Hjá Asatrúarmönnum er þetta
kölluð nafngjöf, en ekki skirn
einsoghjá kristnum. Viðkomandi
barn er ekki tekið sem safnaðar-
meðlimur i Asatrúarsöfnuðinn
þrátt fyrir þetta, heldur er aðeins
miðað við, að barnið sé tekið inn i
samfélagið
Það er faðirinn sjálfur, sem
framkvæmir athöfnina, en
móðirin heldur á barninu undir
nafngjöfinni.   Barnið  er  ausið
vatni og vigt til jarðarinnar og
samfélagsins Gert er ráð fyrir að
athöfnin fari fram við altari
heimilisins, það erarinninn, en ef
hann er ekki til staðar, þá má
alveg eins  notast við kertaljós.
Einhver eldur verður að vera
við, jafnvel i formi kertaljósa, til
þess að minna á höfuðskepnurnar
eld, vatn og jörð. Einhver tónlist
verður viðhöfð, söngur, ljóð eða
kveðskapur.
Faðirinn gefur siðan barninu
nafn með þvi að leggja hönd á
höfuð þess og segja : ,,Ég gef þér
nafn og nefni þig...."
Eftir það ávarpar móðirin
hamingju barnsins, eða eins og
Jörgen sagði, „ákallar hamingiu
barninu til handa". Samkvæmt
þessu er álitið, að hamingja sé i
formi disar eða vættar.
Ekki er skylda, að allsherjar-
goðinn Sveinbjörn sé viðstaddur
athöfnina, heldur er nóg að til-
kynna honum atburðinn strax,
sem hann skráir siðan i bækur,
sem likjast helzt kirkjubókum.
Siðan tilkynnir hann til Hag-
stofunnar.
Hann verður þó viðstaddúr
þessa nafngjöf og fer meðal
annars með ljóð sem beintist að
þvi að ákalla góðar vættir.
Örlaganornir eru hvattar til þess
að gefa barninu gott lif.
Jörgen sagði, að vel væri hægt
að framkvæma þetta án þess að
minnast nokkurn tima á Æsi, og
þetta væri meira ákall til góðra
vætta og forlaga.
Hann sagði, að liklega yrði i
framtiðinni einhvers konar bún-
ingur fyrir börnin til þess að vera
í, og einnig stendur til, að alls-
herjargoðinn fái sérstakan
klæðnað eftir árstiðum og at-
höfnum.                —EA
Nú kemur mannshöndin nánast
hvergi nœrri brauðgerðinni
Brauð hf. tekur nýtt húsnœði í notkun með stórbrotnum
vélum sem stuðla að auknu hreinlœti við baksturinn
„Það er mikill munur á þeirri
fyrirgreiðslu, sem fyrirtæki fá i
dag eða var fyrir átta árum,
þegar Brauð hf. var stofnað,"
segja bakarameistararnir þrir,
sem að þvi fyrirtæki standa.
„Hér iSkeifunni 11 eru bundnar
um það bil 29 milljónir króna i
tækjum.vélum og þeim sérfrá-
gahgi, sem krafizt er af mat-
vinnslustöðum. Það sem hefur
gert fyrirtækinu kleift að ráðast
i svo mikla fjárfestingu eru já-
kvæðar undirtektir fjár-
festingarsjóða, sem leitað hefur
veriðtil, það er Iðnþróunarsjóðs
og Iðnlánasjóðs."
Þó að Brauð hf. sé nú komið i
hið nýfa husnæði i Skeifunni,
heldu'r starfsemi frystikisins i
Kópavogi áfram, en þar hefur
verið framleitt nálega allan
sólarhringinn sl. fjögur ár.
f fyrstu voru aðeins fram-
leidd þar franskbrauð og
heilhveitibrauð og seld niður-
sneidd i neytendaumbúðum.Það
kom fljótlega iljósjað markað-
urinn var of litill fyrir svon- ein-
hliða framleiðslu, enda
dreifingarkostnaðurinn hár. Af-
leiðing þessa varð sú, að fyrstu
sex mánuðina átti fyrirtækið i
miklum rekstrarerfiðleikum.
Þá var ákveðið að breyta fyrir-
tækinu i stórt bakari, sem fram-
leiddi allar helztu brauð- og
kökutegundir, en sérhæfði sig þó
I aö þjóna kjörbúðum og öðrum
matvöruverzlunum. Aö sögn
eigenda fyrirtækisins, bakara-
meistaranna Hauks Friðriks-
sonar, Kristins Albertssonar og
Óskars Sigurðssonar, hefur
þessi rekstrarmáti gefið góða
raun.
„Við viljum stuðla að auknu
hreinlæti yiö brauðfram
leiðsluna ". útskýra eigend-
urnir. „Það felst meðalann
ars i nýjungum við geymslu
mjölvörunnar. Þegar mjölið er
tekið i bakariið, er það strax
losað i þar til gerða tanka, sem
taka 30 tonn af mjöli. Siðan fer
mjölið eftir lokuðu kerfi gegn-
um sérstaka sigtivél, sem á aö
fyrirbyggja, að aðskotahlutir
komist i deiglögunarvélarnar.
Þá er aðstaða starfsfólksins
verulega bætt."
-ÞJM


ÓDYR GISTING - MATURINN DYR!
— Hvað kostar sólarhringurinn á hóteli fyrir hjón?
Hvað fá gestir islenzku
hótelanna að greiða fyrir
gistinguna á næsta sumri?
„Eitthvað á sjötta þúsundið
sólarhringurinn fyrir hjón,"
svaraði Konráð Guðmundsson á
Sögu spurningu okkar. En þess
ber að gæta, að þetta verð er
miðað við fullt fæði.
Og hvað þýðir fullt fæði á
Sögu? „Morgunmat, hádegis-
verð og kvóldmat," svaraði
Konráð. „Onnur máltiðin er
þrirétta, en hin fjórrétta.
Erlendum gestum okkar
þykir verð á gistingunni ekki
neitt  hátt.  Oðru  máli  gegnir
kannski um fæðið", sagði
Konráð ennfremur. „Þó að
erfittsé að bera verðlagninguna
saman við verðlagningu hótela
erlendis, held ég, að segja megi,
að okkar verð sé sambærilegt
við verð á hinum Norðurlöndun-
um. Við erum alla vega ekki
dýrari á þvi."
Fyrrnefnt verð á gistingu
hefur ekki verið samþyRkt
ennþá af verðlagsyfirvöldum,
en hér er um 15 til 20 prósent
hækkun að ræða frá verðinu i
sumar. „Þær hækkanir eru
óhjákvæmilegar," úrskýrir
Konráð. „Það kemur til af þvi,
að.hráefni til eldhússins er að
hækkað meira hjá okk-
ur en viðast annars staðar,
okkur en viðast annars staðar,
þar sem við höfum orðið að
greiða vaktaálag á mestalla
vinnuna, og við þurftum að
kaupa vinnutimastyttinguna i
næturvinnu. Það þekkjast að
visu hliðstæður, eins og t.d.
spitalar og lögregla, sem eru
með vakt allan sólarhringinn,
en hvað snertir annan atvinnu-
rekstur beint, fórum við mjög
illa út úr vinnutimastytting-
unni."
-ÞJM
3t
NYTT FRA DERES K.
herra- og dömu-
skyrtur,
jakkar,
skokkar,
herra- og döi
peysur,
flauelsbuxur

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
10-11
10-11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20