TÝmarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Samsta­a gegn her Ý landi

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Samsta­a gegn her Ý landi

						HERSTÖDVAMÁUD

Þröst

ur

Ólafsson

Viö skulum sle

málum og ganga be

Af hverju er ísla

NATO, og hvaða ti

amerískur her í K

er átt við með va

og hverja er veri

Ef okkur tekst

um spurningum án

bragða, er auðvel

fyrir þvx, að við

herstöðvarinnar á

að meginmáli og t

ameríska setuliðs

ins í NATO. Dvöl

Keflavík er aflei

landsins í NATO,

aflefðing 'þjóðski

íslandi og þeirra

hlutfalla, sem my

inum eftir lok sx

styrjaldar.

ppa öllum for-

int til verks.

nd aðili að

lgangi þjónar

eflavík? Hvað

rnarbandalagi

ð að verja?

að svara þess-

allra undan-

t að færa rök

gerum afnám

Miðnesheiði

engjum dvöl

ins veru lands-

setuliðsins í

ing af veru

sem aftur er

pulagsins á

drottnunar-

nduðust í heim-

ðustu heims-

PÓLITÍSKUR BAKGRUNNUR

I heiminum takast á tvenns

konar öf1. Annars vegar þeir,

sem afneita því þjóðskipulagi,

sem þeir búa við og stefna að ;

framþróun, sem getur ekki þýtt

annað en afnám stéttaþjóðfélaga

svo og sérhverra félagslegra

forréttinda,sem þjóðfélagshópar

hafa hrifsað til sín í valda-

aðstöðu. Þetta eru í stórum

dráttum hin svokölluðu vinstri

öfl í austri og vestri.

Hins. vegar eru þáð þau öfl, "

sem rembast við. að festa stétta-

samfélagið í sessi, auka.'félags-

legt misrétti, arðrán ög kúgun

svo og öll forréttindi, hverju

naf ni, sem þau nefnast. Þessir

hópar eru nefnd hægri öfl. Að

sjálfsögðu er hér um mjög grófa

skilgreiningu að ræða og er

feikilegur pólitískur munur á

einstökum hópum innan vinstri og

hægri aflanna. Oft er erfitt

að sjá fyrir, hvort sumir hóp-

ar .stefna í reynd að auknu

frelsi og sjálfsákvörðunarrétti

fremur en ófrelsi og undirokun

í breyttri mynd.

Hvernig líta þau samfélög

ut, sem barist er á móti og

hvaða aðilar hafa hagnað af

vexti þeirra og viðgangi?

Með nokkurri einföldun má

skipta^löndum heimsins í þrjá

meginhópa, sem hafa viss sam-

eiginleg þróunareinkenni inn-

byrðis.

Vestrænt auövald

í fyrsta lagi vestrænu auð-

valdsþjóðfélögin, sem eru kom-

in lengst í sögulegri þróun:

Þróun framleiðsluaflanna - sem

í grófum dráttum eru hin fram-

sæknu, lifandi og skapandi öfl

samfélagsins, einkum á sviði

hinnar efnalegu framleiðslu -er þar

komin lengst. Efnahagsleg fram-

leiðsla er komin á það hátt stig,

að forsendur stéttlauss samfélags

eru raunhæfar. Þessar forsendur

fela í sér hátt framleiðslustig,

sem tryggir efnahagslegt sjálf-

stæði, frítíma, menntun og sam-

félagslega þátttöku x það rxkum

mæli, að forréttindahópar eru

að verða óþarfir eða þegar orðnir

það . En allsnægtir auðvaldsþjóð-

félagsins eru ekki eingöngu af-

leiðing iðnbyltingarinnar. Þær

eru ekki bara afleiðing sérhæfðr-

ar framleiðslu og arðráns heima

fyrir, heldur byggjast þær ekki

síður á hverskonar arðrani á

heimsmælikvarða, einkum hvað

varðar auðlindir annarra háðra

þjóða. Á meðan verið var að nýta

þá framleiðslu- og gróðamögu-

leika, sem heimsmarkaðurinn bauð

upp á, voru við lýði ríkisherir

í hverju landi til að tryggja

drottnunarstöðu þeirrar stéttar

(þjóðlegrar borgarastéttar), sem

knúði þróunina áfram x krafti

yfirráða yfir auðmagni.

Þá var ekkert NATO til, enda

var innbyrðis barátta þeirra

þjóða, sem lengst voru komnar,

um yfirráð yfir hraefna- og sölu-

mörkuðum alltof óbilgjörn og

tillitslaus til þess að slík sam-

staða gæti tekist.

Einokunarhringir  og  NATO

Á síðustu tuttugu árum hefur

þetta gjörbreyst.  Þjóöríkið er

aó líða undir lok. Það er orðið

áframhaldandi þróun stéttaþjóð*

félagsins fjötur um fót. Vest-

rænu auðvaldsríkin stefna nú að

efnahagsle|um-og pólitískum sam-

runa. En a sama hátt og ríkis-

'herirnir þjónuðu áður þvx hlut-

verki að tryggja drot'tnunarað-

stöðu hinna þjóðlegu bórgara-

stétta innan hvers'þjóðrikis , þá

hafa nú verið mynduð .hernaðar-

bandalög víðsvegar um heim til

að auðvelda og tryggja drottnun

nýrrar borgarastéttar, sem

spannar yfir stóran hluta heims-

ins. Þar sem þróun framleiðslu-j

aflanna er enn skammt á veg kom-

in - einkum vegna aldalangs arð-

ráns auðvaldsheimsins_þarf þessi

nýja borgarastétt á þjóðlegum

herjum að halda. Þeir standa í

þjónustu hennar, hvenær, sem

kallið kemur, eins og hefur sýnt

sig'í Indokína, en þó enn skýrar

í Chile, Indónesxu, Grikklandi,

Brasilxu og vxðar.

Hin nýja alheimsborgarastétt

hefur skipulagt sig í fjölþjóð-

legum fyrirtækjum. Þau bera

nafn sitt af því að athafnasvæði

þeirra spannar yfir fjölmörg

lönd. Þessi fyrirtæki yfirtaka

nú x æ ríkara mæli pólitxskt

hlutverk rxkisins, eins og skýr-

ast kemur fram x hxnni tilbúnu

olxukreppu og umfangsmiklum af-

skiptum þeirra af innanrxkismál-

um annarra rxkja. NATO, SEATO,

CENTO og önnur slík hernaðar-

bandalög eru orðin til af þvx að

þessi nýja borgarastétt þarfnast

alheimstryggingar fyrir drottn-

un sinni.

Vestrænt fyrirmyndarlýöræði

Bandaríkin voru að lokinni

sxðari heimsstyr.iöld voldugasta

efnahagseining  auðvalds-

heimsins og tóku þvx forystuna

við að sameina hinar þjóðlegu

borgarastéttir x eina alheims-

borgarastétt. Það er þessi stétt

sem stöðugt skerpir stéttabar-

áttuna ofan frá og beitir

hrottalegasta valdi og kúgun,

þegar hún álxtur þess þörf. Við

megum x þessu sambandi ekki láta

blekkjast af þvx, að hér og á

öðrum Vesturlöndum rxki fyrir-

myndarlýðræði, sem við séum að

verja. Lýðræði Vesturlanda

by~gist eingöngu á efnahagslegri

þroun þeirra, sem áður var skýrð,

enda er pólitxskt lýðræði nauð-%

synlegt til að viðhalda þessu

efnahagsástandi. En bæði ný og

gömul reynsla kennir okkur, að

lýðræðisleg stjórn getur hven-

ær sem er breyst x andstæðu

sína - 'ef hagsmunir auðvaldsins

krefjast þess.

Þvx er það, að sá einstakl-

ingur, sem styður auðvaldsskipu-

lagið og vill viðhalda þvx, hlýt-

ur líka að vilja fasisma. Auð- .

valdaskipulagið grxpur óhjá-

kvæmilega til fasisma, þegar

ástandið verður hættulegt fyrir

það.

Barátta gegn herstöðinni x

Keflavxk og NATO er þvx óhjá-

kvæmilega barátta gegn auðvalds-

þjóðfélaginu og áframhaldi þess

fasismanum, þvx að herinn er

trygging fyrir ákveðnu hagkerfi

og frelsi þeirra, eem á þvx

græða. Hann er hér ekki til

að verja hagsmuni þeirra, sem

verða að þola kerfið, jafnvel þó

a Islandi hafi um stundarsakir

tekist að sverfa sárustu brodd-

ana af því.

Austræn  forréttindi

I annan stað eru það komm-

únxsku Austur-Evrópulöndin.

Þetta eru lönd sem af' sjálfs-

dáðum eða með^aðstoð rauða hers-

ins beittu "sósíalískum" aðferð-

um til umsköpunar þjóðfélagshátta

sinna. Hér er ekki um að ræða

sósíalísk lönd samkvæmt marxxsk-

um skilningi, þar sem allar for-

sendur sosxalismans vantar, hvað

svo sem þróunin kann að bera x

skauti sér. Fremur hæfir að

kalla þau "eftir-auðvaldssamfé-

lög", sem gert hafa misjafnlega

velheppnaðar tilraunir til að

yfirvinna stéttasamfélagið.

Vegna skorts á efnahagslegum

forsendum hafa því svipuð fyrir-

bæri verið innleidd í þessum

löndum og x auðvaldsskipulagi -

nú á grundvelli rxkiseignar á

atvinnutækjum og félagslegrar

skipulagningar, sem byggist

á öflugu skrifstofuveldi. Fá-

mennur forréttindahópur beitir

fiöldann hörkulegu valdi til

þess að halda honum andlega

ófullveðia og efnahagslega

undirokuðum.

Þessir fámennu forréttinda-

hópar, sem nú ráða yfir kommún-

istaflokkum rxkianna £ austri,

vilia iafn ógiarnan afsala sér

forréttindum sxnum oe' vestræn

borgarastétt stéttaþióðfélags -

ins. Að vxsu væri það röng

alhæfing að draga þá x sama dilk

og vestræna drottnara vegna 6-

lxkrar sögulegrar stöðu og hug-

myndafræðilegs arfs. Báðam er

það þó sameiginlegt að vil^a

viðhalda forréttindasamfélögum,

Varsiárbandalagið er nú ekki

sxst tæki til valdatryggingar

skrifstofuveldis Austur-Evrópu-

rxkianna, eins og berlegast kom

í liós x Ungverialandi og Tékkó-

slóvakxu.

Her er ekki staöur til að

rekia ólxka sögu þessara tveggja

höfuðhernaðarbandalaga nútxm-

ans. ¦ Vissulega voru þau á á-

kveðnu söguskeiði svarnir and-

stæðingar, einkum á meðan heims-

valdastefna bandarxskrar borg-

arastéttar beindist að endur-

skipulagningu og sameiningu

borgarastéttar Evrópu, um leið

og ný lönd voru sett undir eft-

irlit hennar, þar á meðal Island.

Á meðan verið var að ganga end-

anlega frá áhrifasvæðum stór-

veldanna og staða hinnar nýiu

stéttar fyrir austan var enn

nokkuð óliós, voru bein hernað-

arátök hugsanleg. Varsiárbanda-

lagið var þvx vegna uppruna síns

fremur varnarbandalag nýrra

þióðfélagshátta, iafnvel þótt

þeir hafi ekki verið sósxalxskir

nema að litlu leyti. NATO var

frá upphafi varnarbandalag borg-

arastéttarinnar og auðvaldssam-

félagsins, sem átti í vök að

veriast eftir að hafa beitt fas-

isma sér til varnar. Stefna

endurskipulagðrar borgarastéttar

var ekki í þvx fólgin að una við

sitt, taka móralskri niðurlæg-

ingu strxðsins sem ábendingu,

heldur hugði hún á umfangsmikla

landvinninga vxðsvegar um heim,

sem henni og tókst að marki.

Nú þegar innri mótsagnir

beggia samfélagsmyndananna verða

skýrari, eykst samvinna þeirra

afla, sem vilia viðhalda for-

réttindum sínum, gegn þeim, sem

stefna að afnámi þeirra, sbr.

faðmlög Brésneffs og Nixons.

Andstæöan milli NATO og Varsiár-

bandalagsins er að lxða undir

lok og eftir stendur barátta

allra þeirra, sem lxta | afnám

stéttasamfélags og forrettinda

sem forsendu fyrir friálsu og

öruggu lxfi. því erum við á

móti öllum hernaðarbandalögum,

sem stofnuð hafa verið til að

innsigla núverandi drottnunar-

og valdahlutföll, hvaða nafn-

gift, sem þau annars bera.

Vanþróaðar hálfnýlendur

I þriðja o^ sxðasta lagi

eru svo vanþrouðu löndin, þau

lönd, sem verið hafa nýlendur

auðvaldsrxkianna, en hefur á sxð-

usta árum tekist áð öðlast póli-

txskt siálfstæði. Siálfstæði

þeirra er þó meira x orði en á

borði, þvx efnahagslega eru þau

hálfnýlendur auðvaldsrxkianna.

Fiölþióðafyrirtækin hafa skipu-

lagt heimsmarkaðina á þann veg,

að vanþróunin er eðlileg afleið-

ing rxkiandi ástands. Allar al-

frh. á bls. 3

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8