Niðurstöður 11 til 20 af 187
Andvari - 1874, Blaðsíða 16

Andvari - 1874

1. árgangur 1874, 1. Tölublað, Blaðsíða 16

Islendíngar, svo sera þorkell Jónsson Fjeldsted, sem niæltu fram meb ab fara meb lslatid eins og nýlendu frá Danmörku, og enda ab láta Dani fara ab nema þar land á

Andvari - 1874, Blaðsíða 26

Andvari - 1874

1. árgangur 1874, 1. Tölublað, Blaðsíða 26

. — Máíinu um verzlunarfrelsi eyddi alþíug í þetta sinn, af því engin nau&syn þótti a& taka fram á þa&, sem be&i& var um á hinu fyrra þíngi; eri stjórnin haf

Andvari - 1874, Blaðsíða 27

Andvari - 1874

1. árgangur 1874, 1. Tölublað, Blaðsíða 27

ágreiníngi í stuttu máli, og hann er sá, ab Danir vilja bjóba tvo kosti, annabhvort ab ísland verbi innlimab Dan- mörku, eba ab öbrum kosti verbi því stjórnab sem

Andvari - 1874, Blaðsíða 30

Andvari - 1874

1. árgangur 1874, 1. Tölublað, Blaðsíða 30

ályktun yrbi um þab gjörb, og um Slesvík fúr á sömu leib; en þegar til stjúrnar- innar kom, þá varb sú breytíng á, ab fyrir Slesvík var gefin út aUglýsíng á

Andvari - 1874, Blaðsíða 32

Andvari - 1874

1. árgangur 1874, 1. Tölublað, Blaðsíða 32

til að 4kveða tekjur og útgjöld og skatta, og öll þau afskipti af málum landsins, sem slík þjóðþíng hafa, ]>au er frjálslega eru J) Undirhúníngsblað, bls. 3—4;

Andvari - 1874, Blaðsíða 36

Andvari - 1874

1. árgangur 1874, 1. Tölublað, Blaðsíða 36

Kontingur vísar því á til alþíngis, og skipar nýjar kosnfngar til þíngs, sem átti ab koma santan sumarib eptir, 1853. — Á þvt þíngi var ritub enn bænarskrá

Andvari - 1874, Blaðsíða 39

Andvari - 1874

1. árgangur 1874, 1. Tölublað, Blaðsíða 39

þ>ess var nýlega getib , ab hænarskrá al])íngis 1853 fékk ekki álieyrn lijá stjórninni, en liún tók sér fyrir liendur ab húa til sveitastjórnarlög, og lagbi

Andvari - 1874, Blaðsíða 46

Andvari - 1874

1. árgangur 1874, 1. Tölublað, Blaðsíða 46

er þab sjálf- sagt”, segir í auglýsíngu konúngs, ltab stjúrnin mun eptir- leibis hafa sérdeilislegt athygli á máli þessu, og ekki láta hjá líba ab taka þaö á

Andvari - 1874, Blaðsíða 55

Andvari - 1874

1. árgangur 1874, 1. Tölublað, Blaðsíða 55

Ef ab alþíng hefbi samþykkt frumvarpib, þá hefbi enn fremur verib hérumbil víst, ab stjórnin hefbi fengib brennivíns- >) Filagsr. XXV, 145.

Andvari - 1874, Blaðsíða 67

Andvari - 1874

1. árgangur 1874, 1. Tölublað, Blaðsíða 67

valdbjú&a) nein stjúrnarskipunarlög handa ís- landi, án samþykkis þíngsins”1, þá var heldur nokkru nær, því enginn efi gat veriö á því, a& konúngs- fulltrúi

Sýna niðurstöður á síðu

Sía leit