Niðurstöður 31 til 40 af 203
Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 396

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 396

Ef kjörstjórnin tekur liana til greina, skal kosning fram fara; að öðrum kosti getur sá, sem kjörinn er, borið afsökun sína undir sýslunefndina; samt skalífyrsta

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 397

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 397

Deyi nefndarmaður eða gaugi úr nefndinni, skal kjósa á , nema nefndarmenn í einu hljóði ltomi ser saman-um, að fresta megi að skipa aunan í iians stað, þangað

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 417

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 417

nefndarmaður væri endurkosinn, þá yrði hann að halda áfram störfum í nefndinni, og hefði ekki fremur öðrum rétt til að ganga úr henni fyrri, en hann væri búinn á

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 423

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 423

nefndarmaður úr ráöinu á árabilinu milli hinna lögskipuðu kosninga, kemur varamaður í staðinn; verði enn autt sæti, skipar amtmaður mann í það til bráðabirgða, uns

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 429

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 429

Með því sjá mátti, að mönnum mundi þykja mikið undir því komið, að liver lireppur kysi mann til sýslunefndar, og það mundi geta valdiö óánægju, ef kjördæmi

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 454

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 454

Landshöfðinginn gjörir uppástungur til hiutaðeiganda stjórnarráðs um þess konar lög og aðrar almennar ráðstafanir í þarfir ís- lands, sem honum kann að finnast

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 532

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 532

ótiltækilegt, að eudurnýja leigu- málann við Túliuíus, sem er á enda 31. desbr. þ. á, Með því nú kynni að vera ástæða til að búast við því, að Túliníus, sem á

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 536

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 536

ritað verði á þau vottorð ríkisskulda-forstjórans, og þeim svo skilað aptur, eða þau eru send fjárhagsstjórninni, til þess að höfð verði sldpti á þeim fyrir

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 550

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 550

hafið þér, herra stiptamt- maður, sent hingað bænarskrá, þar sem tómthúsmaður Guðmundur Árnason á Ömpuhjalli á Vestmannaeyjum sækir um, að hann fái til eignar

Skýrslur um landshagi á Íslandi - 1875, Blaðsíða 219

Skýrslur um landshagi á Íslandi - 1875

5. Árgangur 1875, 5. Bindi, Blaðsíða 219

Dómsmálastjórnin leitaði síðan á álits amtmannsins í Vesturumdæminu um málið, og hefir hann haldið fast við fyrstu uppástúngu sína um að sameina Snæfellsness

Sýna niðurstöður á síðu

Sía leit