Niðurstöður 41 til 50 af 203
Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 82

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 82

LÆKKUN A AFGJALDI KLAUSTURJARÐA. 1870- er hvert álnarvirði talið eptir meðalverði verðlagsskrárinnar á ull, 9. júli. smjöri og tólg, og er svo ráð fyrir gjört, að

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 90

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 90

f. m., viðvíkjandi því, að tiiskipun 4. maí 1803 um það, hvernig verzlunarmenn og farmenn eigi að haga sér, þegar ófriður er milli útlendra sjóvelda, skuli á

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 95

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 95

utanríkismálanna í dag, auglýsist hérmeð, að vegna ófriðar þess, sem lcominn er upp milli Prakklands og Prússaveldis, skal tilskipun 4. maí 1803 fá lagagildi á

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 99

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 99

í bréíi 30. f. m. hefir amtið á skýrt frá, að búast megi við hallæri í nyrðstu hreppum Jingeyjarsýslu, og sókt um, að fluttar verði 100 tunnur af kornmat til

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 135

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 135

gjört í hag eigandanna eða strandbóta-félags- ins, að senda aptur til íslands aðalreikmngiun viðvíkjandi strand- inu, svo hann yrði rannsakaður og saminn aptur á

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 454

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 454

Landshöfðinginn gjörir uppástungur til hiutaðeiganda stjórnarráðs um þess konar lög og aðrar almennar ráðstafanir í þarfir ís- lands, sem honum kann að finnast

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875, Blaðsíða 550

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1875

3. árgangur 1875, þriðja bindi, Blaðsíða 550

hafið þér, herra stiptamt- maður, sent hingað bænarskrá, þar sem tómthúsmaður Guðmundur Árnason á Ömpuhjalli á Vestmannaeyjum sækir um, að hann fái til eignar

Skýrslur um landshagi á Íslandi - 1875, Blaðsíða 223

Skýrslur um landshagi á Íslandi - 1875

5. Árgangur 1875, 5. Bindi, Blaðsíða 223

leyti skal þess getið: |>ar hinn fyrri leigutími fyrir eyjunni Lundey, sem er konúngs eign og óbygð, var liðinn í fardögum eða 6. júní 1868, þá er eyja þessi á

Andvari - 1875, Blaðsíða 4

Andvari - 1875

2. árgangur 1875, 1. Tölublað, Blaðsíða 4

Félagsrit NXV, 48.

Andvari - 1875, Blaðsíða 103

Andvari - 1875

2. árgangur 1875, 1. Tölublað, Blaðsíða 103

þaö sem talib er meb útgjöldum tltil hegriíngarhúss- ins í Heykjavík” 3388 krónur (1694 rd.) er útgjalda- grein. Eptir konúnglegri tilskipun 28.

Sýna niðurstöður á síðu

Sía leit