Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						ATUAGAGDLIUTIT/GRØNLANDSPOSTEN
NR. 41  1987
				
/v ^^			Aaqqissuisoqarfik'Redaktion Nuuk-Qaqortoq	
AG			Nuuk: Philip Lauritzen (Akisuss./Ansv.) Kate Hansen. Naja Karlsen, Frederik Lynge, Peder Munk Pedersen, Maannguaq Berthelsen (Nuts./Tolk). Louise Inger Lyberth, (Ass./Fot.). Qaqortoq: Elisabeth Lyberth-Lennert. Postbox 237, 3920 Qaqortoq. Tlf.nr. 3 71 83	
ATUAGAGDUUTIT				
			Pisartagaqarneq annoncillu Abonnement og annoncer	
			Forretningsfører Paula Krohn,	
	Naqiterisitsisoq Udgiver	Allaffimioq/kontorass. Katsi Isaksen. Annoncit tunniunneqartarfiat		
	Suliffeqarfik imminut pigisoq: Den selvejende institution Atuagagdliutit/		Annonceindlevering senest fredag kl. 12.00.	
Grønlandsposten. Sdr. Herrnhutvej 22,			Naqiterneqarfia Tryk	
	telefon 2 10 83, Telex 90631 aSaSa? gd		Kujataata naqiterivia/ Sydgrønlands Bogtrykkeri	
Asasavut atuartartivut    rutinik Danmarkimi titartaasar-
Aviisip imarisai aamma aliikku-
tassanik ilaqarniartartussaapput.
Maannakkuminngaanniillu AG-
mi nutaamik immikkoortorta-
qarlerpo, aammattaaq ilinniutigi-
neqarsinnaasumik. Tassa Kalaal-
lit Nunaanni pissutsit ilaannik
paasissutaasinnaasumik.
Tusagassiortoq, taalliortoq, e-
rinniortoq TV-kullu aallakaati-
tassiortartoq Hans A. Hansen
qinnuvigisimavarput eqqornia-
gassannguanik sapaatip akun-
nermoortumik sanasaleqqul-
lugu.
Taamaattunik Danmarkimi pi-
siinnarsimasinnaagaluarpugut,
tamakkua tappavani aviisini ta-
kussaalluartuummata. Isuma-
qarsimavugulli pitsaanerussasoq
nalorsitsaarutinnguanik Kalaal-
lit Nunaannut tunngassuteqartu-
nik peqarutta, Hans A. Hansen-
illu akuersaarluarsimavaatigut.
Siunissami sapaatit akunneri
tamaasa nalorsitsaaruteqartalis-
saaq — akissutillu quppernermi
kingullermi ilannguttassavagut,
taava nammineerlusi takusarsin-
naavarsi eqqortumik akisimaner-
lusi. Nuannisaarluarisi!
Atuartartut arlaannik nuanner-
sunik titartagaateqartoqarpat ta-
makkuninnga piumasorujussuu-
vugut. QuiasaarusianillUunniit
titartaasoqarsinnaavoq. Quiasaa-
simasut tusaamasaanersaraat
Robert Storm Petersen. Taanna
eqqumiitsuliortuuvoq tamati-
goorluinnartoq. Qalipaasartoq,
atuakkiortartoq titartaasartorlu.
Minnerunngitsumillu quiasaaru-
siortartuuvoq. Inuit qanoqiliuu-
siinut tappilluinnartuusimavoq,
ukiorpassuarnilutitartartagarisi-
mavai nammineerluni qallunaa-
tut taasarsimasani »Dagens
flue«.
STORM P-ip titartaganngui ta-
makkua ullumikkumiit AG-miit-
talerput. Ilaat qallunaarpalaa-
ngaaramik allamiut oqaasiinul-
luunniit nutserneqarsinnaasan-
ngillat. Tamakku atortassanngi-
lagut. Amerlanersaalli inuppa-
laartuullutillusilatorpasissupput,
taamalu inunnit tamanit paasine-
qarsinnaallutik.
KIISALU oqaatigisinnaavarput:
1)  AG-ip sulisuisa ilaat marluk
— tusagassiortoq Naja Karl-
sen assiliisorlu Louise Lyberth
— Sisimiuniissapput oktobe-
rip 12-iatatungaanut. Sisimi-
ormiut taakkuninnga oqalo-
qateqarusuttut Hotel Sisimi-
unut nalunaartarsinnaapput.
2)  Kalaallit aalisartut aviisiat
Killingusaaq sapaatip akun-
nerani tullerni aatsaat saq-
qummersinnaavoq.
Kære Læsere
MIDT i alt det saglige skal der
også være lidt underholdning i en
avis. Fra og med dette nummer
har AG en helt ny underholdende
rubrik, som man samtidig kan
lære noget af. I hvert fald stiller
den nogle krav til ens viden om
Grønland.
Vi har bedt den meget vidende
og alsidige Hans A. Hansen,
journalist, digter, komponist og
TV-instruktør, om at lave en
ugentlig quiz til AG.
Vi kunne naturligvis have købt
en quiz i Danmark, hvor de er
meget populære både i ugebla-
dene og week-endaviserne. Men vi
syntes, vores quiz skulle stille krav
om viden om Grønland, og Hans
A. Hansen tog straks ideen op.
Fremover vil han lave en ny
quiz hver uge — og bag i avisen
bringer vi så hans svar, så man
kan checke, om man svarede rig-
tigt. God fornøjelse!
HVIS nogen af læserne kan lave
sjove tegninger eller tegneserier,
så er vi naturligvis interesserede.
Satiriske tegninger er også meget
velkomne. Den nok mest berømte
humoristiske tegner nogensinde i
Danmark hed Robert Storm Pe-
tersen. Han var multikunstner.
Malede, skrev og tegnede. Han
var frem for noget humorist. Han
havde et helt usædvanligt skarpt
blik for mennesker, og gennem
årtier tegnede han bl.a. hver dag,
hvad han kaldte »Dagens flue«.
STORM P.s fluer starter fra og
med i dag i AG. Nogle af dem er
så danske, at de overhovedet ikke
kan oversættes til andre sprog.
Dem dropper vi. Men de fleste er
så alment menneskelige og livs-
kloge, at de har mening for alle
mennesker.
ENDELIG skal vi oplyse:
1)  AG har to medarbejdere —
journalist Naja Karlsen og fo-
tograf Louise Inger Lyberth
— i Sisimiut indtil den 12. ok-
tober. Hvis nogen i Sisimiut
vil i kontakt med dem, så kan
der lægges besked på Hotel Si-
simiut.
2)  Grønlands Fiskeriavis Killi-
ngusaaq er udsat til næste uge.
MENNESKER
¦ David Jensen, borgmester i Sisi-
miut har netop været en smut på den
anden side af Davis Strædet, nær-
mere betegnet Eqaluit — Frobisher
Bay, for for første gang at besøge sin
bys venskabsby. Han rejste sammen
med en række spidser fra kom-
munen.
¦ David Jensen,
Sisimiuni borg-
mesteri Davis
Strædep akiani
Eqalunneereersi-
malluni illoqar-
fimminut uteq-
qammerpoq. Si-
simiut illoqarfittut ikinngutaa Eqa-
luit aatsaavissuaq Sisimiuniit tike-
raarfigineqarpoq, David Jensenillu
illoqarfimmi »akimarnit« arlallit ila-
galugit tikeraaqataasimavoq.
¦ Jan Heilmann,12 årig skoleelev
fra Nuuk vandt en week-endtur til
Reykjavik fra Vestnordens Turist-
messe. Han tager afsted på fredagd.
9 oktober sammen med sin kamme-
rat Ove Grødem, hvis forældre har
betalt turen for ham. De to kamme-
rater glæder sig til at svømme i de
varme kilder.
¦ Jan    Heil-
inann, Nuummi
atuartoq 12-inik
ukiulik, Vestnor-
den Turistmesse-
mi eqquivoq sa-
paatip akunne-
rata naanerani Is-
landiliarnissamik. Ikinngunni Ove
Grødem aapparalugu aallassapput
tallimanngornermi oktoberip quli-
ngiluaanni, ikinngutaali angajoq-
qaavisa akiliussimavaat. Ikinnguti-
giit qilanaaqaat puilasuni kialaaruni
nalunnguarnissaminnut.
¦ Carl Juhl, chef for Hotel Hans
Egedes publikumsdirektorat, har be-
sluttet at lancere en velkendt ide på
Hotel Grønland: Fra og med i dag vil
der hver onsdag være enkebal med
konkurrencer og gaver samt en sær-
lig enke-steak til 98,00 kr.
¦ Carl   Juhl,
Hotel Hans Ege-
demi isertunik
sullissisarnermut
pisortaasoq aa-
lajangersima-
voq, qanga Hotel
Grønlandimi i-
ngerlarinéqartårsimasoq aallarteq-
qinneqassasoq: Ullumikkut pinga-
sunngornermiit pingasunngornerit
tamaasa enkebal-ertoqartalissaaq
unamminertalimmik tunissutisias-
sartalimmillu enke-nullu immikkut
ittumik siatartugassaqartassaaq
98,00 kr-ilimmik.
¦ Laila Ramlau Hansenjournalist
i radioavisen, vil komme til at blive
savnet af mange lyttere. Hun vil nem-
lig for fremtiden pryde TV-skærme-
ne i mange hjem i Nuuk by, da hun
har fået stilling i Nanoq Film TV,
hvor hun vil starte d. 1 november.
¦ Laila Ramlau
Hansen, radiua-
viisimi tusagassi-
ortoq, naalaar-
tartut maqaasis-
sanngorpaat. Na-
noq Film TV-mut
nuuttussanngor-
simagami taamalu taamaallaat
Nuummi TV-kut isiginnaartartuune-
rusunit takuneqartalissalluni. Ator-
fittaamini aallartissaaq novemberip
aallaqqaataani.
¦ AneFalksen,medarbejderpåkol-
ligiets køkken i Nuuk, vandt første-
præmien på 40.000 kr., da Vestnor-
dens Turistmesse holdt åbent hus i
Godthåb Hallen søndag d. 20 sep-
tember. Ane ville helst have haft præ-
mien i rede kontanter, men det har
ikke kunnet lade sig gøre. I stedet
bliver hun sendt på ferie i 14 dage til
Island og Færøerne sammen med sin
mand og fire af deres børn.
¦ Nunat avan-
narliit Killiit ta-
kornariartitsisar-
tui sapaammi
septemberip 20-
ianni Nuup Ti-
mersortarfissua-
nut qaasaam-
mata Ane Falksen, Nuummi kolli-
giap igaffiani sulisoq, eqqugassat
pingaarnersaannik 40.000 kr-inik eq-
quivoq. Anep eqqukkani aningaa-
sanngorlugitperusunnerugaluarpai,
taamaaliortoqarsinnaanngilarli.
Taamaattumillu ulluni 14-ini sulin-
ngiffeqarluniangalasussanngorpoq
Islandimut Savalimmiunullu uini qi-
tornatillu sisamat ilagalugit.
¦ Søren Vestergård Mikkelsen,
også kaldet Søren Vestermikkel, fik
tandpine i sin nuværende residens,
Qaqortoq, hvor han er leder af SIKs
kursusafdeling. Han gik til tandlæ-
gen, men fik at vide, at tænderne blev
trukket ud. De havde ikke tid til be-
handling, så han tog prompte til
Nuuk for at få sine tænder behand-
let her. Dyrt, men han beholdt bis-
serne.        _
¦ Søren Vester-
gård Mikkelsen,
aamma Søren
Vestermikkeli-
miktaaneqartar-
toq najugaqar-
fimmini Qaqor-
tumiilluni, tas-
sani SIK-p kursusertitsiffiani aqutsi-
suugami, kiguserilersimavoq. Kigu-
tit nakorsaaliarpoq, paasivaali kigu-
tini Suliarinagit piiginnarniaraat, su-
liarinissaannut piffissaqannginna-
mik. Taamaattumik Nuuliapallap-
poq maanilu kigutini suliaritillugit.
Akisugaluaqaaq, kigutinili pigiin-
narpai.             ,
ADVOKATBISTAND
Når De har henvendt Dem, rin-
ger vi Dem op uden særlig udgift
for Dem. Vi har rutine i alminde-
lig advokatpraksis i Grønland og
er kendt med forholdene på
Grønlands vestkyst.
MYNBORG & BOSERUP
.  Advokatfirma
Postboks 27 . 6400 Sønderborg
04-42 36 05
¦ Evnike Knudsen,mangeårig med-
arbejder i Brugsen Nuuk, fødte tors-
dag d. 1 oktober en dreng på 51 cm.
og 3250 gr. Drengen som vil komme
til at hedde Peter kan være glad for
at have en forudseende mor. Han vil
nemlig få et par ca. 30 år gamle gum-
mistøvler i fødselsgave af sin mor,
som har haft dem gemt siden hun var
barn.
¦ Evnike Knud-
sen,ukiorpassu-
arni Nuummi
Brugsenimi suli-
suusimasoq, sisa-
manngornermi
oktoberip aallaq-
qaataani erner-
taarsimavoq 51 cm-imik angissusi-
limmik 3250 gr-inillu oqimaassusi-
lirnmik. Anaananngortoq nuannaa-
qisoq oqaluttuarpoq ernertaani Pii-
tamik ateqassasoq. Tunissutisiaris-
savalugooq kamippaat gummiusut
ukiunik 30-ingajannik pisoqaassusil-
lit, arnami meeraagallarnerminiilli
toqqortarisimasai.
¦ Ole Dorph, formand for Grøn-
lands Politiforening, afløser Ilulis-
sats politistationsleder Henning II-
dahl, mens denne er på ferie indtil
omkring d. 20 november. Ole Dorph
blev uddannet som politibetjent 1 ja-
nuar 1977.
ALT I
GARNSTOF
TILBEHØR
IMuersagassat
annoraamerngillu
qanorluunniit ittut
Sendes overalt
Allatsinneqarsinnaasut
SY&STRIK
Box 16 . 3900 Nuuk
Telefon 2 40 96
@
Nuna Bank a/s
I anledning af, at følgende bankbøger
med Nuna Bank A/S
120-02-32662
120-05-04220
120-05-05995
120-05-09265
123-05-01021
er bortkommen indkaldes ihændehaverne til
inden 1. januar 1988 at fremkomme med bankbøgerne og bevis-
liggøre deres ret dertil. Efter nævnte frist vil bankbøgerne blive
mortificeret.
Konto-normut qulaani taaneqartut Nuna Bank-imi aningaasanik
toqqortallit pii tammarsimasut nalunaarutigineqarsinnaapput pi-
ginnittullu qinnuvigineqarput 1. januar 1988 tikitsinnagu bank-
boge takutikkiartoqqullugu tassannga piginnittuunermik upper-
narsaatitalerlugu, ullup taaneqartup kingorna bankboge atortus-
saajunnaartutut nalunaarutigineqassaaq.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28