Morgunblaðið - 23.01.1942, Blaðsíða 1

Morgunblaðið - 23.01.1942, Blaðsíða 1
VINNUSTÖDVUNIN 1942. — 1. blað. VikublaS: Isafold. Föstudaginn 23. janúar 1942. ísafoldarprentsmiðja h.f. o^ odfii Morgunblaðið og vinnustöðvun prentara, Kosniagabrella Alþýðuflokksins, sciit miitóksf. 1 þrjár vikur hefir útkoma Morgunblaðsins stöðvast. Að- eins einu sinni í sögu blaðsins hefir útgáfa þess tafist svo lengi, í prentaraverkfallinu í ársbyrjun 1923. Þá kom fyrsta blað árgangsins út þ. 13. febr. Eins' og almenningi nú er kunrtugt-var verkfall Hins ísi. prentaraf jelags,, er' hófst um ára mðt, g'ert fyrir tilstillí Alþýðu- jflokksins, sem þáttur í undir- Vþúningi þess flokks undir bæjar ,stjórnarkosningarnar hjer í Reykjavík. Foringjar Alþýðuflokksins Csáu sem var, að eina von þeirra, til þess að forðaist geipilegan ósigur við þessar kosningar, var, Vef takástmætti að láta Alþýðu- blaðið eitt allra blaða koma út 'frá nýjári til kosninga. Þessi alveg einstæða áróðurs- f jelagi, nær vinnustöðvun prent- ara aðeins til Reykjavíkur. Alls- staðar annarsstaðar á landinu eru prentarar starf andi, enda til verkfallsins stofnað sjerstaklega vegna eymdarástands Alþýðu- flokksins í höfuðstaðnum. Hjer sáu Alþýðufl.foringjarnir það eitt ráð til að forðast hrun flokks síns, að koma því til leið- ar, að prentfrelsið, undirstaða lýðræðisins, fengi ekki notið sín. 1 þetta sinn' er ekki tækifæri til að ræða þetta mál til hlýtar. En þessari nýstárlegu áróðurs- aðferð Alþýðuflokksins verður ekki gleymt. Verkfalli Hins ísl. prentara- fjelags hefir verið aflýst, sem ólöglegu. En prentarar hafa ekki tekið upp vinnu. Það er því með öllu óvíst, hvernig tekst um útkomu Morgunblaðsins í aðferð Alþýðuflokksins hefir, jnæstu framtíð. En reynt verður, ".að þyí er snertir Reykjayík, ver- eftir því sem föng eru á, að gefa ið kveðin niður. tút smáblöð, sem það er hjer birt Þó allir prentarar landsins ist, til þess að kynna fyrir les sjeu í Hinu íslenská prentara- ¦ ¦ ¦:¦-! Launastjettirnar sam- einast gegn fylgis- mönnum dýrliðarinn- ar, Alþýðuflokknum og kommúnistum. Af öllum þeim fáránlegu kosningablekkingum, sem Al- þýðuflokkurinn hefir frá önd- yerðu flutt í áróðursskyni, eru þær hjákátlegastar, að Alþýðu- blaðið herjist nú fyrir hagsmun- um launastjettanna. endum blaðsins helstu umræðu og dagskrármál þjóðarinnar. í þetta sinn birtist hjer stutt- orð greinargerð um dýrtíðarmál in, nauðsyn þjóðarinnar á því, að settar verði hömlur á að dýr- tíðin aukist frá því sem orðið er, og þær ráðstafanir, sem ríkis- stjórnin hefir gert til þess að stöðva hækkun verðlags á nauð- synjavörum og draga úr verð- bólgunni. SKIPSSTRAND Síðastliðinn mánudag var maður á Pjeturseyjarf jöru í Mýrdal og sá hann þá ferlíki mikið í brimgarðinum, sem líkt- Barátta Alþýðuflokksins snýst ^ist skipsflaki, en þó var ekki nein yfirbygging á því. Var sýslumanni þegar gert nú gegn ráðstöfunum ríkisvalds irts tíl þe'ss að stöðva dýrtíðar ' flóðíð, sem rýrir verðgildi pen aðvart og sendi hann strax menn inga, jétur upp allar launahækk á f jöru. Þeir stóðu þarna vörð artir, hrindir þjóðfjelaginu út í allan daginn og næstu nótt. Um 'h'run og eyðileggingu verðbólg-jnóttina og næsta dag skolaði unnár. Þéir, sem bérjast fyrir stoðv un dýrtíðarflóðsins, vérðhækkunarinnar, með launastjettunum. En Alþýðuf lokkurínn vill eng- ar hömlur á dýrtíðinni, vill að verðlag á nauðsynjum hækki óhindrað, kaupmáttur krónunn- ar þverri dag frá degi, launa- stjettirrtár fái verðminni pen- flakinu upp í fjöru og reyndist þetta þá vera olíutankskip, þó stöðvun 'þannig, að ekki eru neinar berjast^ hreyfivjelar í skipinu og það sýnilega bygt þannig, að það hefir verið dregið af öðru skipi. Var þetta mikið ferlíki, 70 metr- ar á lengd, 12 m. á breidd, en dýptin hlutfallslega minni. Alt er skipið úr járni, hólfað sund- ur og í því ýmiskonar olíur, en Pje.ur Benediktsson skipaður sendiherra í London. Ávarp tíl Sjáffstæðísmanna í Hafnarfírð^ Mtiníd, að framfaramálum ykkar er best borgíð í höndtim Sjálfstæðismanna inga í hendur og átvinnuvegum' þó aðallega bensín. Allmikið landámanná sje stefnt í glötun. Allir launþegar í landinu sam ,éinast gégn þeim: mönnum, Al- þýðuflokkrtúm og ¦ kommúnist- um, er viljagefa dýrtíðinni laus : arí taum. mun hafa lekið úr skipinu og lak áfrafh úr því. Enginn maður var á skipinu og ekki annar mannabústaður þar sjáanlegur en lítill klefi aft- an til, en hann var fullur af sjó. ? ¦? ? Pjetur Benediktsson. Pjetur Benediktsson hefir verið skipaður sendiherra í London. Frá utanríkisráðuneytnu barst í gær tilkynning um þetta, svo- hljóðandi: Ríkisstjóri íslands skipaði þann 13. des. 1941 herra Pjetur Benediktsson, áður sendif ulltrúa Islands í London, til að vera sendiherra Islands og ráðherra með umboði í Stóra-Bretlandi. Sendiherrann mun í gær (21. jan.) hafa afhent konungi Bret- lands embættisskilríki sín. Pjetur Benediktsson sendi- herra er kornungur maður, fædd ur 8. des. 1906, sonur Benedíkts Sveinssonar fyrrum alþingis- forseta. Hann tók embættispróf í lögfræði 1930. Gekk í þjónustu utanríkisráðuneytisins og var í henni þangað til 1939, lengst af í Kaupmannahöfn, en eitt ár á Spáni og á Frakklandi. Haust- ið 1939, er stríðið braust út var hann sendur til London og varð þá brátt aðstoðarmaður ísl. samn inganefndarinnar, sem falið var að semja um viðskiftamál lands- ins. Síðar varð hann fulltrúi Bresk-íslensku viðskiftanefndar innar í London. 1 apríl 1940 var hann skipaður sendifulltrúi í London og hefir gegnt því satrfi síðan. Þann stutta tíma, sem Pjetur Benediktsson hefir verið sendi- fulltrúi í London, hefir hann unnið mikið og gott starf fyrir íslensku þjóðina. Hann er orð- inn þaulkunnur utanríkismálum, gætinn og laginn við samninga og má vafalaust mikils af hon- um vænta í hinu nýja, ábyrgðar- mikla starfi. Góðir Hafnfirðingar! Sjálfstæðismenn ganga nú til kosninga í Hafnar- firði undir þeim skilyrðum, sem þeir aldrei hafa haft áður, að hafa ekki blaðakost á móti andstæðingnum. Þið vitið allir hver á sök á slíkri ósvinnu. Þið vitið líka, að svo vissir voru jafnaðarmenn hjer um ósigurinn um ára- mótin, að þeir urðu að grípa til þessara lítilmannlegu vopna. En hver ærlegur kjósandi ætti að stuðla að því, að slíkt vopn yrði þeim sjálfum til falls. Þeir hafa í því sambandi þyrlað upp hinu mesta moldviðri vegna bráða- birgðalaganna og vilja telja mönnum trú um, að um þau sje barist í bæjarstjórnarkosningunum. En vjer erum þess fullvissir, að mikill meiri hluti bæjarbúa lætur ekki blekkjast af slíku og þvílíku. Bæjarbúar vita, að það er um bæjarmálin, sem ,er barist. Það er barist um það, hverjum betur sje treyst- andi til að fara með málefni bæjarins á næstu fjórum árum, Alþýðuflokksburgeisunum 5 úr stjórn Hrafna- flóka eða Sjálfstæðismönnunum, sem hafa m. a. sýnt sinn rjetta hug til verkamanna með því að setja verka- mann þann, sém þeir hafa mestar mætur á og sem þeir í 2 undanfarin ár hafa kjörið formann í Verkamanna- fjel. Hlíf, í öruggt sæti, en jafnaðarmenn setja sinn verkamannafulltrúa í 8. sætið, en stórútgerðarmanninn Ásgeir Stefánsson í 4. sætið! Um leið og bæjarbúar'hafa það hugfast, að Sjálf- stæðismenn hafa átt frumkvæðið að og beitt sjer fyrir því, að hafíst væri handa að þeim stórfeldu verklegu framkvæmdum, sem byrjað er á hjer í bænum, þá vita þeir líka, að framkvæmd þeirra og annara nýrra aðkall- andi þarfamála fyrir bæinn er best borgið, ef Sjálfstæð- ismenn hafa hreinan meirihluta í bæjarstjórninni. Þess vegna fylkja þeir sjer fast um B-LISTANN og stuðla að því að hann sigri glæsilega. VerkaskiftÍBg ráðherranna. Laugardaginn 17. janúar var Gerðardómurinn. Gerðardómurinn í kaupgjalds og verðlagsmálum hefir fengið nokkur mál til meðferðar. Eru þetta ýmis atriði varðandi laun Stefan Joh. Stefansson leystmv„ rrrtv.*i„„ o i • i, ^- « „ , ,*, .... 1 TT , .*-°£ verðlag. Ekki hefir gerðar- fra raðherrastorfum. Um lefoi jju_,.«j», * •., *u. 'i . ! domunnn enn afgreitt neitt mal var gerð breytmg á verkaskrft- *m. „. „ „ , , . , *.» «*, *. . Jíra sj.er.og ekki kveðið upp ur- mgu raðherranna, þareð þeir skurð . ^. fjórir, sem nú eru í stjórninni. þurftu að skifta með sjer störf- um þeim, er Stefán hafði haft. Hermann Jónasson tók við heilbrigðismálunum, Ólafur Thors, utanríkismálin, Jakob Möller bæja- og sveitastjórna- málin og Eysteinn Jónsson trygg ingamálin. Auk þess var sú breyting gerð að Eysteinn Jónsson tók við póst og síma, strandferðunum, vita- og hafnarmálum og síldarútvegs málum, vegna aukinna starfs Ólafs Thors, er hann tók utan- ríkismál. En Ólafur Thors hefir sem fyr sjávarútvegsmál öll, nema síldarútvegsmál, vegamál, siglingar, nema strandferðir, auk fjölda annara mála, sem heyrt hafa undir atvinnumála- ráðuneytið. Alþýðublaðið héldur því fram, að Sj'álfstæðismenn hafi viljað fresta bæjarstjórnarkosningum hjer í Reykjavík vegna hræðslu við kosningaúrslitin. Hvar er nú lýðræðisstefna Alþýðuflokks- ins? Hvar er umhyggjan fyrir málfrelsi og prentfrelsi? Hvað var það annað en hræ6*sla A,l- þýðuflokksins við lýðræðiskosn- ingar, sem fjekk flokkinn til að stöðva útkomu blaðanna í bæn- um í trausti þess að Alþýðublað- ið eitt kæmist út? Sjálfstæðismenn, sem farið úr bænum. Munið að kjósa hjá lög- manni áður en þið farið. Allar upplýsingar viðvíkjandi kóáríing j unum á skrifstofu ílokksirís : {Varðarhusinu, — sími 23¥ð.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.