Norðanfari


Norðanfari - 24.12.1874, Blaðsíða 1

Norðanfari - 24.12.1874, Blaðsíða 1
KFHílS ÝFÍRLIT. Nr. 1 — 2. Auglýsing ura pdstmálefni. Lítib eitt um stjdrnarskipunar málib. Um fjárklábann. Frjett- ir innlendar. Frjettir úílendar. Auglýsingar. Nr. 3.—á. Skýrslnr um iandshagi á Islandi. Lítib eilt um stjdrnarskipunar máli&. þiljuskip í Iiinu eyfirzka ábyrgbarfjelagi. Bm pdstruál. Frjettir innlendar Frjettir útlendar. Bókafregn. Ddm- gæzlan í Tunis. Nr. 5.-6. Grein f mdti grein. Lítib eitt um stjcSrn- arskipunar málib. Brjef frá Jónasi Bárbdal. Brjef frá Magnúsi Gubmundssyni í Brasilíu. Auglýsingar, Fjárm'órk, Nr. 7.-8. Jarbarför Gunnars prófasts Gunnarssonar. Lítib eitt um •stjdrnarskipunar máliö. Um á- byrgb á kúm. Frjettir innlendar. Leilrjett- ing. Nr. 9.-10. Lftií) eitt um stjtímarskipunar málið. Um ábyrgb á kiim. Skýrsla um gjafir til naub- Ætaddra manna í þingeyjarsýslu. Um pdstmál. Fyrirspurn. Brjef frá Páli þorlákssyni í St. Loais. Svar til P. E, Spurning frá P. E. Grein um læknisleysib í Eyjafjaioar- og þing- eyjarsýslu. þakkarávarp. Auglýsingar. Nr. 11.-12. Tekjur Presta. Um þingvallafund. Um sundib. Fundur á Víkurdal í Strandasýslu. Brjef frá Páli þorlákssyni í St Louis. Ur brjefi frá þorláki Jónssyni f Milwaukee. Vest- urheimsflutningar frá Notburlandi. Frjettir inn- lendar. Vibaukabla&: Saknaoarorc. Jdn iteftÍRSWl ^Áarinn kaupjuatar Thorarensen. Madama Katrín Thorarensen. Sveinn d&als- bóndi Sveinsson. Helga Bjarnaddttir. 8igur- jdn Jdnsson. þorbergur Jdnsson. þdrbur Einarsson. Sigurlaug Sigurbarddttir. Jón Jóns- son bdndi á þórarinsstöcum. þorsteinn Sæ- mundsson. þakkarávörp. Mjer brást bezta vonin. Island (kvæbi). Island (kvæbi). Dóm- gæzlan í Tdnis. Trjátegund ein f Brasilíu. Nr. 13___14 Verclagsskrá 1874—1875. Hin nýju sveita- Btjórnarlög. Agrip af reikningi sparnaoarsjdcs á Siglufirbi. Veiting áfengra drykkja. Ritfregn. Vesturflutningar frá Noreurlandi. Aíisent. Frá- sögur Vilhjálms frænda. Frjettir útlendar. Aug- Iýsingar. Um brunann á Fricriksgáfu. Nr. 15.-16. Gunnar prdfastur Gunnarssonw Hin nyju sveita8tjórnarlög. Styrktar sjdbur Jdhannesar Kristjánssonar. Spilling þjdbfjelagsins ( Banda- ríkjunum. Frásögur Vilhjálms frænda. Frjett- ir innlendar. Ný lækninga aofero. Fjármark. Nr. 17.—18. Brjef þorleifs Repp. Hin nýju sveita- stjdrnarlög. Frásögur Vilhjálms frænda. Nýárs- ó*sk til Víkverjans.. Frjettir innlendar. Auglýs- ingar. Fjármark. Nr. 19.—20. Fáein oro um stjdrnar&krána. Svar til þjdbölfs um sameining brauca, Um þjdbhá- tíbina. Ur brjefi úr Isafjarbarsýslu. Fundur á Ljdsavatni 24.-25. febrúarm. Fundur á Ak- ureyri 3. marzm. Um ábyrgo á kúm. Ráo vib meicslum eptir skemmda tönn. Auglýsing- »»• Viðaukablao: Ljdbmæli eptir 2 börn. þoibjörg Jdnsddttir. Jdnas ÓlafBson. Bjarni Brynjdlfsson dannebrogsmaour. Jdn þorgríms- son. Jdnas dcalsbdnci SveinsSon og Guoní kona Einarsddttir hjdn ao Fjarcarseli f Seybis- fir&i. Arnbjörg Bjarnaddttir Kerúlf. Vigdís Jdnsddttir, þakkarávarp. Brúbkaupsvísur. Aug- lýsingar. Nr. 21,-22. Æfiágrip Gunnars prdfasts Gunnarssonar. Fornkaþtíhk hreifing á þýzkalandi, Um þjdíí- hátffcina. Um pdstmál. Frjettir innlendar. Upp- bobsauglýsingar. Nr. 23.-24. Um kosningar til alþingis 1875. Yfirlit yfir tekjur og útgjöld hins eyfirzka ábyrgbar- fjelags. Fornkaþdlsk hreifing á þýzkalandi. Sameining brauba. Um ameríkuferbir. Nr. 25.-26. Fornkaþdlsk hreifing & þýzkalandi. Samein- ingbrauba. Fá orb um amtmannsgjöfina. Sendi- brjef. Frjettir innlendar, Jdn Jdnsson. Aug- lýsing. Fjármrjrk. Leibrjetting. Vibauka- blab: Brjef Vigfdsar Sigurbssonar í Rosseau í Canada. Nr. 27.—2S. Fornkaþdlsk hreifing á þýzkalandi. Um þjdbhátíbina og fl. Bending. Askorun, Frjett- ir iunlendar. Frjettir títlendar. Brennimörk. Nr. 29.—30. þorsteinn Pálsson prestur ab Hálei. Hin nýju stjdrnarlög Islands. Um framfarir Islands m, fl. þjdchátícin og áskorun frá Dalamönn- um til gjafasafns handa Jdni Sigurbssyni. Skýrsla um gjafir til nauðstaddra manna í þingeyjar- sýslu. Ur brjefi. Um þjtíbhátíbina á Oddeyri. Frjettir. Auglýsingar. Nr. 31.—32. Stjdrnarskrá um bin sjerstaklegu málefni Islanda. Konungleg auglýsing til islendinga. Eybing Jdrsala. þab er vatnsblandab. Frjettir útlendar. þingvallafundartíbindin 1873. Frjett- ir. Auglýsingar. Fjármörk. Nr. 33—34. Yfirlit yfir gjafir til opinberra þarfa. Kafli úr brjefi. Um sundkennslu. Lærib af þeim sem betur kunna. Grein eptir Símon Dalaskáld. Frjettir innlendar, Auglýsingar. Leibrjetting. Nr. 35.-36. Málverk lífsins. Skáldahlutskipti. Afmæl- ishugleibing. Sæmundur fróci og Materialist- arnir. Svar til Sigmundar Mattíassonar um Veeturheimsfarir. Askorunin í Norbanfara. Leib- rjetting frá sfra Davíb. Brjefkafli um Arna í Höínum. Frjettir. Auglýsingar. 1000 ára sdl- hvörf. Aukablab: Margrjet Jdnsddttir. Helga Stefánsddttir. þorkeli Sigurbsson. And- varp syrgjandi ekkju. Kristján Isfeld. þakk- arávarp. Ur brjefi Sigtryggs Jdnassonar, Brjef frá Magnúsi Iefeld. Auglysingar. Leibrjett- ingar. Fjármark. Nr, 37.-38. Gunnar prófastur Gunnarsson. Sæmundur frdbi og Materialistarnir. þýtt úr „Skandina- ven og Amerika*. þjdbhátíbarhald i latínu- skdlanum. þjdchátíbin á Oddeyri 2. júlí 1874. Frjettir. Svar til dr. J. Hjaltalína. Leibrjetting. Auglysingar. Fjármörk, Nr. 39,-40. Kvæbi sungið á þjóbhátíb Islendinga 1874. Islenzk mál f Dönskum blöbum. 2. júlí 1874. þjdbhátíbin á þingeyrum. Skýrsla um hákalls- afla 1871. Úr brjeB frá Jónasi Fr. Bárbdal. Frjettir. Auglýsíngar. Prísar á Akureyn »8 Oddeyri 30. jtílí 1874. Nr. 41.—42. þorsteinn Pálsson prestur ab Hálsi. brjefi ab austan dagsett 15. júlf 1874. Sv» er margt sinnib sem maburinn. Grein um ol* mon Bjarnarson Dalaskáld. Skýrslur yfir lys'8" afla á Eyjafirbi og Siglufirbi 1S73. Utlendar- frjettir. Til vesturfara. Frjettir. þjdbhátíöar* hald á Gautsstöbum 4. júlí 1874. Auglýsingar- Fjármörk. Leibrjettingar. Fdlksfjöldi í Dan" mörku. Nr. 43—44. Um ferb vors milda konungs Krist)^Dð níunda til Færeyja og Islands. þjdbhátibar- hald Hdnvetninga. Lastvar skyldi sá er a&r» lýtir. Minningarbrjef Islands. Gjafir. Frjettic« Auglýsingar, þýtt úr Skandinaven. Nr. 45.-46. Enn um trtíarfrelsi. þab gjörir hvern g^* an a& geyma vel sitt. þjdbhátí&in í Svarfab* aidal. þjtífaleitin. Ur brjefi S. M. Frjeítif' Spurning. Fjármörk. Nr. 47.-48. Enn um trdarfrelsi. þjdbhátíðarfundurínn vi<) Óxará. Svar Sigmundar Mattíassonar. Ur brjsö ab austan. Auglýsingar. Fjármiirk. FjártSkU- prísar á Akureyri og Oddeyri haustib 1874. Nr. 49. - 50. Smekkurinn sá sem keinst í ker keiB)in° lengi eptir ber. Nau&synlegt ávarp. Ur brjen úr Húnavatnssýslu. Spnrning. Ur brjefi a° sunnan. Opi& brjef til Nor&anfara. Frjettir. þakkarávarp. Auglýsingar. Fjármörk. J'jófa- leitin. Nr. 51 -52. Til Norbanfara Um skfrnarheiti Islendinga- Um ullarsölu út úr landinu. Svar frá Jörundi. Brú&kaupsvísur. Brasilíufer.cirnar. Vesturheims- farir. Frjettir. AuglyBÍngar. Fjármark. þjdfalei"0' Nr. 53.-54. Markaskrá Su&urmvílasýslu 1874. Andvari. Haustvísur. Til herra lifsala P. H. J. Hansen. það er svo margt selt og keypt a& sitt 1>9 hverjum. Um bindindi. Um alþingiskosning3 í Austur-Skaptafellssýslu. Spurningar. Frjettir. Hrakningsforin. þjdfaleitin. Frjettir eptir Vís" verja. Auglýsing. Fjármörk. Nr. 55.-56. Fyrsta þjd&hátí&ar samkoma 1874. PJ^" hátíb Reykdæla. Frakknesk lög gegn OfdrykW0' Frjettir innlendar og útlendar. þjdfaleitin. ^0^ lýsingar. Nr. 57.-58. Auglýsing. Vakandi. Betra er seint en a'°f ' þjd&hátfbin á Reynista&. Áskorun. Absen grein frá 2 Mibfirbingum til Hrútfirbinga. FrJet " , ir útlendar eptir þorleif Jdnsson. Brje' Halífax á Nýja Skotlandi Auglýsingar. lát. Nr 59,—60. Af gnægb hjartans mælir munnurinn. Iögum skal land byggja. Hugvekja um Jíeð upP" dráttarlistina. Minning (Ijdbmæli). þjd&há,í ^ f Grímsey. Kafli úr brjefi um ritgjörb í » anum". Úr brjefi dagsettu 1. des. 1874. FfJe " ir útlendar. Auglýsing. Mdbirinn (Ijd-*01* ^ Andlát húsfrtíar Rannveigar Hallgrírnsddttu^ Steinsstöbum. Auglýsingar. Fjármark. ^ komu pd«tanna á Akureyri 21. og 22. «e ' ¦oc^f^SU^^'

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.