Norðanfari


Norðanfari - 04.11.1880, Blaðsíða 1

Norðanfari - 04.11.1880, Blaðsíða 1
YFllfMT FFMSINS. Nr. 1—2. f Hildur Eiríksdóttir. Frjettir útlendar. Brjef írá Nýja íslandi. Úr bijefi frá Noregi. Gott er að gjöra vel og hitta sjálfan sig fyrir. Kafli úr brjeíi frá E. Ó. Briem, Frjettir. Mannalát. Auglýsingar.. Nr. 3—4. Biskupatal á íslandi. Yfirlit ársins 1879. Kafli íir brjefi frá Reykjavík. Svar til Valdimars Ásmundssonar. Stúlkur á Laugalands kvennaskóla veturinn 1879— 1880. Frjettir. Auglýsingar. Nr. 5—6. Amtsráðsfundur. Yíirlit ylir fjárhag sýsluvegasjóðanna í Norður- og Aust- ur-amtinu árið 1878. Aðsent, Staðlýsing ísl. eptir Chr. Kálund. Úr brjefi úr Eyja- firði. Til þess eru vond dæmi að varst pau. Tómas Reinhagen. Norðanfari. Auglýsingar. Nr. 7—8. Amtráðsfundur. Tómas Rein- hagen. Brjef úr Eyjaf, Pósthúsið í Rvík. Fundarhald og frjettir. Mannalát. Áskorun. Auglýsingar. Nr. 9—10. Skýin. Tómas Reinh. Brjef frá bónda í Eyjafirði. Áskorun. Lýsing á Kolkrabba. Fundarskýrsla. Djarfar sjóferðir. Frjettir. Auglýsingar. Hitt og petta. Nr. 11—12. Hið íslenzka Fornleyfafjelag. Boðsbrjef. Lög hins íslenzka Fornleyfafje- lags. Tómas Reinhagen. Um menntun al- þýðu. Um pretaskólakennara Hannes Árna- son. Ágrip af æfi nokkurra presta í Prest- hólum. Fyrirspurn. Áskorun. Mannalát. Aukablað. Kveðja til sjera Pálsá Völlum. f Jónas prentari Sveinsson. f Jóhann Jóns- son frá Ytraholti í Svarfaðardal. f Pjetur Gíslason frá Hlatipandagerði. f Anna Odds- dóttir frá Haukstöðum. f Jón Pjetursson frá Finnastöðum. Nr. 13—14. Frjettir útlendar. Tómas Reinhagen. Hugvekja. Úr brjefi úr Rvík. Slysfarir á Suðurnesjum. Augl. Fjármörk. Nr. 15—16. Húsfrú Sigríður Hallgríms- dóttir. Tómas Reinhagen. ^Aætlun um ferð- ir póstgufuskipanna 1880. Vitabyggingar. Innlendar trúarbragðafrjettir. Auglýsing. Nr. 17—18. Agripaf Verðlagsskrám 1880 —81. Stiptamtmenn yfir íslandi. Smiðja Krúpps í Essen. Um unglingafjelög. f Magnús Níelsson. Mannalát. Auglýsingar. Frjettir. Nr. 19—20. f Jarðarför Hallgríms pró- fasts Jónssonar. Fáein orð um stærðfræðis- kennsluna í lærða skólanum. Smiðja Krúpps í Essen. Presthóla prestar. Sturlunga. f Jón Jóhannesson á Ulugastöðum. Frjettir. |>akkarávarp. Mannalát. Hestavísur. Aug- lýsingar. Nýtt meðal gegn ofdrykkju. Nr. 21—22. Hver sem ekki er með mjer hann er móti mjer. Smiðja Krupps. Blöð og blaðaskil. Fyrirspurn um Ijóðabækur. Um brúna á Eyvindará. Áfram með bind- indið. Úr brjefi úr Áxarfirði. f Sigurður Ari Arason. Auglýsing. Veðráttan. Nr. 23-24. Frjettir útlendar. Mía litla. Úr brjefi úr Rvík. Úr brjefi úr Eyjafirði. Áskorun. Mannalát. Frjettir. Auglýsingar, Nr. 25—26. Meiri hluti bæjarstjórnarinn- ar í Rvík. Hreppanefndir. Mía litla. Af- greiðsla póstskipsgózins í Rvík. f Páll bu- fræðingur Jónsson. Ritdómar. Veika ekkj- an. Sakuntala. New Shakspeare Society hefir kosið Steingrím Thorstsinsson fyrir heiðurs- fjelaga. Hitt og petta. Augl. Kornvara og kaffi hækkað í verði. Nr. 27--28. Aætlun um ferðir landpóst- anna 1880. Frá Ameríku. Veika ekkjan. Niu greinir úr «The brittich Workmanní 1878. Ávarp. Hitt og petta. Frjettir. Prestur- inn fyrir altarinu. Augl. Fjármðrk. Nr. 29—30. Hið íslenzka bókmenntafjel. Svört tunga. Sveitarpyngsli. Frá Ameríku. Hitt og petta. Skólaröð við vorpróf barna- skólans á Akureyri 1880. Skipakomur. Nr. 31—32. Hið íslenzka Bókmenntafjel. Svör? tunga. Mínnstu að halda helgan hvíld- ardaginn. Hyggni dómarinn. Svar frá stjórn- arnefnd Gránufjelagsins. Um hreppsnefndir í Breiðdal. Frjettir. Vöruverð á Akureyri. Auglýsingar. Hár aldur, Nr. 33—34. f Búi prófastur Jónsson. f Níels Havsteen Bjarnarson. f Pálína Skuld- frið Pálsdóttir. f Brynjólfur Jóhannsson. f Geirlaug Valgerður Konráðsdóttir. f Ein- ar Jónsson og Sólveig Jakobína Helgadóttir. f Halldóra Guðnadóttir. f Friðbjörg Ingj- aldsdóttir. f Húsfrú Sigríður Hallgrímsdóttir. Saknaðaistef fjólunnar til fífilsins. Dýrðleg æfi J>akkarávarp. 35—36. Frjettir útleudar. önnur sýning í Skagafirði. SvasJírá bæjarfógeta herra Th. Jónassen í Rvík. Lifrarafli við Eyjafjörð frá 14. apr. til 30. maí 1880. Augl. frá stjórn pjóðvinafjelagsins. Apturköllun, sem ofliermt um Pjetur Jóusson. Nr. 37—38. Frjettir útlendar. Hið ís- lenzka Bókmenntafj elag. Önnur sýning í Skagaiirði. Presthóla prestar. Hitt og petta. Ný vefnaðarvjel. Augl. Fjármörk. Leiðrjetting. Nr. 39—40. Bóndi er bústólpi, bú er landstólpi. Nokkur orð um vöruvöndun og vörumat. Frjettir. f Söngfræðingur Ólafur Magnús Jónsson. Sýningin á Oddeyri og kvæði til hennar. Nr. 41—42. Nokkur orð um vöruvöndun og vörumat. . Hassan. Ur Skagafirði. f Guðrún Bjarnardóttir. f J>uríður Hansdótt- ir. Frjettir. Alpingishúsið. Mannalát. Auglýsingar. Fjármörk. Nr. 43—44. Meiri hluti bæjarstjórnarinn- ar í Rvík, Úr Skagafirði. Greinir um lát Jóns Ridd. Sigurðssonar. Frjettir útlendar. Grein um Lestrarbók Stgr. Thorsteinssonar. |>akkarávarp frá timburmeistara J. Chr. Steph- ánssyni. f Matthildur Jóhannesdóttir. Frjett- ir. Auglýsing. Hitt og petta. Fjármörk. Nr. 45—46. Úr Skagafrði. Herra ritstj. «Norðlings». Minni íslands (frá Vestur- héimi). Lýsing Skálholtsstaðar. Um kosn- ingu landshöfðingjans í ísafjarðarsýslu. f Einar Sveinsson. Frjettir. Auglýsingar. Fjármörk. Smásaga. Nr. 47—48. Gunnlaugs Ormstungu saga. Tímarit Bókmenntafjelagsins. Bóndinn og kaupmaðurinn. Lýsing Skálholtsstaðar. Frjett- ir. Aðsent um háskólakennara G. Brynjólfs- son. Grein frá bókaverðinum í Rvík. Bæk- ur til sölu. Auglýsingar. Sumarprísar á Akureyri og Oddeyri og fl. verzlunarstöðum 1880. Spurning. Nr. 49—50. Svar til ritst. «Norðl.> og samningur Gránufjelags við stórkaupm. F. Holme. Lýsing Skálholtsstaðar. Grein til ritstj. «Norðl.». Frjettir útlendar. Grein um dbrm. Einar á Nesi til alpiugis kosning- ar. Frjettir. Auglýsingar. Nr. 51—52. Tímarit Bókmenntafjelagsins. Fundahöld í Skagafirði. Úr Skagafirði. Um æfiágrip presta. Frjettir. Auglýsingar. Nr. 53—54. f Húsfreyja Sigurlaug Jón- asdóttir. Um minnisvarða Jóns sál. Sig- urðssonar. Um gjaldheimtu í Fáskrúðsfirði af íiskiveiðum Frakka og Flandra. Gránufje- lag og herra E. Laxdal. Úr Almanaki ísl. í Vesturheimi 1880. Frjettir. Apturkallanir og sáttargjörðir við ritst. herra Skapta Jó- sepsson. Auglýsingar. Fjármörk. Nr. 55—56. Áskorun frá Sunnlendingum. Úr brjefi. Reikningur spítalans á Akureyri 1879. Gránufjelagið og herra Tr. Gunn- arsson. Bindindissaga trúboða eins í London. Hin leugsta járnbraut í heimi. Um brúna á Skjálfandafljóti. Frjettir. Hlutarhæð há- karlaskipa sem lagt hafa uppá Torfunef. Prestvígðir og veitt brauð. Lát háyfirdóm- ara J>. Jónassonar. Frjettir Auglýsingar. Fjármörk. Nr. 57—58. Safnaðarfundur í Rvík. Bind- indissaga trúboða eins í London. fíjeraðs- íundur Eyjafjarðar prófastsdæmis. Gránuíjel. og herra E. Laxdal. Skólameistararöð í Skálholti. Svefusýki. Kirkjan á J>verá í Laxárdal. Frjettir. Aðalfundur Gránufje- lagsins. Brennimark. Nr. 59—60. Áskorun frá gagnfræðakenn- ara Sophus Tromholt. Til Norðanf., athuga- semdir við æfiágrip síra þorkels Árnasonar og fl. Grein um Lestrarbók Stgr. Thorsteins- sonar. Bindindissaga trúboða eins í London. Til bókavarðar Bókmenntafjelagsdeildarinnar í Rvík. Grein frá Vopntirðingi. Skólam. röð í Skálholti. Frjettir útlendar. Alpiug- ismanna kosningar. Frjettir. Lærisveinar á Möðruvallaskóla í byrjun októbrm. 1880. Áuglýsiug. Nr. 61—62. Nokkrar spurningar. Brúa- málið. Áfengu drykkirnir. Skólameistararöð Bindindissaga trúboða eins í London. Smá saga. Brúðarsokkurinn. Grein frá alpm. B. Pjeturssyni. f Anna Eiríksdóttir. Frjettir. Könnun Golfstraumsins. «Ida Freemannx. Fanny Caralry. Fjártökuprísar á Akureyri, Oddeyri, Sauðárkrók og Blönduósi. Aug- lýsingar. Fjármörk. Nr. 63. Gránufjelag og stjórn pess og fylgjandi vottorð. Frjettir ýmsar. Auglýs- ingar.

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.