Þjóðviljinn - 01.07.1955, Blaðsíða 5

Þjóðviljinn - 01.07.1955, Blaðsíða 5
Föstudagur 1. júlí 1955 — ÞJÖÐVILJINN — (5 Þetta er þriðja grein í gTeinaflokki Óskars B. Bjarnasonar efnaverkfræð- ings um undirstöðuþekkingu nútímavísinda á „innri gerð efnisins“. Það er langt síðan menn gerðu sér þess grein að allt efni hlyti að vera gert úr að- greindum ögnum, frumeindum eða atómum. Þessi hugmynd kom fram þegar fyrir um 2400 árum hjá hinum gríska spekingi Demokritosi og ef til vill einn- ig hjá fyrirrennara hans og kennara. Aristóteles féllst ekki á frumeindakenningu Demokrit- osar og var það skaði því heimspeki Aristótelesar varð ríkjandi heimsskoðun á Vest- urlöndum í meir en þúsund ár. Frumeindakenning 19. ald- arinnar sem kennd er við Englendinginn Dalton gerir ráð fyrir að atómin séu á- þekk hörðum smákúlum, ó- deilanleg og öll eins fyrir hvert frumefni. Samkvæmt því áttu tegundir frumeinda að vera jafnmargar frumefn- unum. Undir lok 19. aldar fór mönnum að verða ljóst að at- ómin gætu ekki verið ódeil- anleg heldur samsett úr smærri eindum. Árið 1887 kom Svíinn Svante Arrhenius fram með kenninguna um klofnun sam- einda í vatnslausnum sem leiða rafmagn. Samkvæmt þeirri kenningu eru hin upp- leystu efni klofin í rafmögn- uð atóm og rafeindir hlutu því að vera hluti atóma. Skipun frumefnanna í kerfi. Þó að frumefnin séu ólík hvert öðru að eiginleikum og myndi hin fjölbreytilegustu efnasambönd er fjölbreytnin þó enganveginn tilviljun háð, heldur er hún bundin vissum reglum og föstu kerfi sem kemur af því að frumefnin eru öll byggð upp á sama hátt og kemískir eiginleikar þeirra eru einkum háðir nið- urröðun ytri rafeinda atóm- anna. Ef frumefnunum er raðað nið ur í töflu eftir vaxandi fjölda rafeinda utan um kjarnann koma með vissu millibili fram frumefni með áþekkum eigin- leikum. Frumefni nr. 3-11 og 19 hafa t.d. öll svipaða eig- Harold Urey bandarískur eðlisfræðingur, • uppgötvari „þunga vatnsins“. inleika. Það eru hinir svo- nefndu alkalímálmar, litíum, natríum og kalium. Sama er að segja um frumefni nr. 2- 10-18-36 o. s. frv. Þetta eru hinar óvirku lofttegundir: helíum, neofí, orgon, krypfön, sem ekki mjmda nein kemísk sambönd við önnur efni. Það var rússneski efnafræð- ingurinn Mendeléef sem upp- götvaði fyrstur manna þetta kerfi frumeindanna, árið 1869. Hann raðaði frumefnunum að vísu ekki eftir fjölda ytri raf- einda, því rafeindir voru þá enn ekki þekktar. Hann rað- aði efnunum eftir vaxandi frumeindaþyngd og gefur það í aðalatriðum sömu niður- stöðu. Á stöku stað varð hann þó að breyta ofurlítið út af röðinni eftir þyngd til þess að fá fulit samræmi. í kerfi Mendeléefs voru mörg auð sæti og sagði hann fyrir um að þau mundu sam- svara frumefnum sem þá voru óþekkt. Og ekki einungis það, heldur gat hann einnig sagt fyrir eiginieika hinna ó- þekktu efna með mikilli ná- kvæmni. Þessar spár Mendeléefs vöktu mikla furðu. Að vísu mátti geta sér til um að til kynnu að vera óþekkt frum- efni, en að hægt væri að segja fyrir eiginleika þeirra, eðlis- þyngd, bræðslumark, hörku og hverskonar efnasambönd þau mynduðu, það hafði víst fáum dottið í hug. En það furðulegasta var þó að þessar spár Mendeléefs reyndust réttar. Mörgum ár- um síðar fundust hin nýju frumefni og höfðu einmitt þá eiginleika sem hann hafði lýst. Skýringarnar á hinum kerfisbundnu breytingum í eiginleikum frumefnanna feng ust að verulegu leyti með frumeindakenningu Bohrs ár- ið 1913. Frumeindakenning Bohrs og Kutherfords. Árið 1911 hafði Rutherford haldið því fram að atómin væru gerð af pósitíft rafhlöðn um kjarna er væri mjög lítill í samanburði við allt rúmmál atómsins og utan um kjarn- ann sveimuðu rafeindir, jafn- margar hinum viðlægu hleðsl- um kjarnans. Þessi kenning Rutherfords sem var byggð á mjög merk- um tilraunum sem hann hafði gert mætti mjög mikilli mót- spyrnu og var það raunar eðlilegt, því samkvæmt hinni klassísku eðlisfræði gat hún ekki staðizt. Atóm sem svo væri gert hlyti að senda stöðugt frá sér geislun og jafnframt hlyti rafeindin að nálgast kjam- ann eftir spírallaga braut og falla loks niður á hann. Niels Bohr leysti úr þessum znótsögnum árið 1913 með Mendeléef rússneskur brautryðjandi í eðlisfræði. hinum frægu tveim grundvall- arsetningum sínum: I. Atómið getur aðeins verið til í viss- um jafnvægisstöðum eða: raf- eind sem snýst um atóm- kjarnann eftir ákveðinni braut, útsendir enga geislun. II. Sérhver geislun sem at- ómið sendir frá sér kemur fram við það að atómið flytzt úr einni jafnvægisstöðu í aðra eða: útgeislun frá at- óminu kemur fram við það að rafeind stekkur frá ytri braut á innri og um þessa geislun gildir Planks lögmál (sem elíki er rætt nánar hér). Eftir þessu var hægt að reikna bylgjulengdir liinna mismunandi líria í litrófi efn- anna og komu þær heim við mælingar. Hið geníala við þessa lausn Bohrs er eiginlega það að hann gerir sér 1 jóst að hin venjulegu eðlisfræðilögmál gilda ekki um atómið. Ef fræðikenningin er í ósamræmi við fyrirbæri náttúrunnar,’ þá er það fræðikenningin sem þarf endurbóta við. Samkvæmt frumeindakenn- ingu Bohrs og Rutherfords eru frumeindirnar gerðar af pósitíft rafhlöðnum kjarna og negatíft hlöðnum rafeindum sem sveima umhverfis kjarn- an eftir ákveðnum brautum. Hinar viðlægu rafhleðslur kjarnans ei*u jafnmargar hin- um ytri rafeindum þannig að frumeindin er órafrrtögnuð út á við. Mestallur massi eða þungi frumeinda er saman- kominn í kjarna þeirra. Hver rafeind vegur rúmlega einn tvöþúsundasta hluta af þunga vetnisfrumeindarinnar. En vetni er léttast allra frum- efna og einfaldast að gerð. Frumeindirnar eru gerðar úr smærri eindum. Vetniskjaminn, sem einnig nefnist prótóna, hefur eina viðlæga rafhleðslu og um hann sveimar ein rafeind. Vetniskjamar eða prótónur em einnig hluti allra annama frumeindakjarna. Prótónur án hleðslu em einnig hluti af öllum fmm- eindakjömum og nefnast þær nevtrónur (neindir). Saman- lagður f jöldi prótóna og neinda í kjarnanum er hérumbil hið sama og massi eða þungi frumeindarinnar, frumeindar- þunginn eða atómþunginn. Fjöldi prótóna í kjarnanum nefnist atómtala eða atómnúm- er frumefnis. Atómtalan er einnig hið sama og fjöldi ytri rafeinda, . en kemiskir eigin- leikar e’fnisins eru komnir undir fjölda og dreifingu ytri rafeinda Neindir eru eins og áður var sagt hluti af kjörnum frum- eindanna. Þær hafa sama massa og prótónur eða vetn- iskjamar en eru óhlaðnar. Þessar efniseindir voru fyrst uppgötvaðar árið 1932 af prófessor Chadwich í Cam- bridge, en hafa síðan verið að- alpersónur, ef svo mætti segja, í öllum tilraunum til að kljúfa frumeindir efnisins. Neindir reyndust hin heppilegustu skeyti til þeirra hluta, einmitt vegna þess að þær eru óhlaðn- ar og geta því komizt alveg inn að kjarna frumeindanna án þess að verða fyrir fráhrind- ingu frá hinni sterku pósitífu hleðslu kjarnans. Og það eru eínmitt neindir sem valda klofningu frumefnisins úrani- ums í kjarnorkusprengjum og í úraníum kjarnorkuhlöðum þar sem nokkur hluti efnisins breytist í geysilegt magn orku. Allir frumeindakjarnar með sömu atómtölu hafa sömu efnafræðilegu eiginleika, þ.e. heyra til sama frumefni. Hinsvegar eru ekki ætíð jafn- margar neindir í öllum frum- eindakjörnum sama frumefnis; eða: það eru til misþung af- brigði sama frumefnis. — Við höfum þegar nefnt þrennskon- ar frumagnir efnisins: Prótón- ur, nevtrónur og rafeindir. Nokkrar fleiri slíkar eindir eiai þekktar. Svo virðist sem vetniskjarninn, prótónan, geti klofnað í smærri einingar, svo nefndar mesónur, sem geta haft ýmist viðlæga eða frá- dræga rafhleðslu og einnig mismunandi massa. Rafeindir hafa neikvæða hleðslu eins og oft hefur verið tekið fram, en til eru einnig rafeindir með jákvæða hleðslu, en sama massa og rafeindir, þær nefnast pósitrónur eða pósitífar rafeindir. Pósitrónurnar uppgötvaði Bandaríkjamaður að nafni C. D. Anderson í Kaliforniu árið 1932. Við höfum talað um vetnis- kjarna með jákvæðri raf- hleðslu, prótónur og vetnis- kjarna án hleðslu eða nevtrón- ur. Vel mætti hugsa sér að til væru einnig vetniskjarnar með neikvæðri rafhleðslu, negatíf- ar prótónur, en slíkar efnis- agnir hafa ekki fundizt hing- að til. Árið 1815 kom enskur mað- ur (Prout að nafni) fram með þá tilgátu að öll frumefni væru gerð af vetni, léttasta frum- efninu. Sjálfsögð afleiðing af því virtist vera að frumeinda- þungi allra annarra frumefna væri einfalt margfeldi af frum- eindaþunga vetnisins. Þegar menn lærðu að ákveða þunga frumeindanna nákvæmlega, reyndist þetta þó ekki vera svo og var tilgátan því talin af- sönnuð. Samkvæmt nátíma þekkingu á gerð frumeindanna virðist þetta þó mega til sanns vegar færa, þar sem prótónur eru einmitt hluti allra frumeinda- kjarna. Þungt vatn. Þess hefur verið getið hér á undan að til eru misþungar gerðir sama frumefnis, sem nefnast isótópur þess og nefna mætti samstæður eða samsæt- ur á íslenzku. Mismunandi samstæður sama frumefnis hafa sömu kemisku eiginleika, en lítiis háttar munur er á fysiskum eiginleikum, sem stafar af mismun í þunga kjamanna. Mismunur samstæðna verður einkum verulegur hjá léttum frumefnum. Þungamunur get- ur ekki numið minna en einni neind og þessi munur í þyngd hefur þeim mun meiri áhrif á eiginleika efnisins sem kjarni þess er minni. Sérstaklega mik- ill verður þessi munur fyrir mismunandi tegundir vetnis. Venjulegt vatnsefni hefur eina prótónu í kjarnanum, en þungt vatnsefni hefur eina nevtrónu að auki svo að kjarninn verður tvöfalt þyrigri. Mismunurinn á eiginleikum þessara tveggja vetnisísó- tópa er svo tiltölulega mik- ill. Þurigt vatn hefur t. d. eðlisþ. 1.1 (1.106), bræðslu- mark 2.8 °C og suðumark 101.4°. Þungt vatn hefut* mesta eðlisþyngd við 11.6° —■ en venjulegt vatn hefur mesta eðlisþyngd við 4°. Auk þess hefur þungt vatn eiturverkan- ir sem venjulegt vatn hefur ekki. I venjulegu uppsprettu- vatni eru um 30 mg. í tonni af þungu vatni og er hægt að vinna það úr því með rafklofn- ingu (elektrólýsu). Það er þó mismunandi hve miltið a£ Framhald á 7. síðu. Sprenging úranskjarna við 4« hrif frá nevtrónu. Kjarninm skiptist í tvennt. Um leið losna tvær — þrjár nýjar nevtrónur. Ein nevtróna veldur keðju- svörun, sem nær til gífurlegss fjölda atóma. Óskar B. Bjarnason, eínaverkíræðingur: Timri gerð efnisins

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.