AvangnâmioK - 01.07.1956, Blaðsíða 3

AvangnâmioK - 01.07.1956, Blaðsíða 3
nr. I AVANGNÅMIOK' 147 kaligdlugo pulatiniaraluaramiko åma sarfaK artora- miko ajornaKingmat pitugfingnut pitugtardlutik ing- mingnut amortardlutik kisame uvdlup KerKata ki- ngornatigut umiarssualivingmut kisarput mardlung- nik isagkatut 8-tut ititigissumut pitugtordlutigdlo. „Ørnen" nunalikame Kulailuariardlune serKor- poK, nunamile KamutiligssaileKisimavdlutik arfinile- riåinardlutik serKorput, tamånale taima avangnarpa- sigtigissume soKutigineKangångilaK avangnånile nå- lagaussup Christian Olrikip sorssutérKavdlo nåla- gaunertåta ingmingnut pulåKåtåuneråne åma Kamu- tileriaKåtårput. kingunerilerå åma umiarssualivingmut tåssunga pulangmåuput Kaliata umiarssuautå tingerdlautåina- lik „Peru" arfangniatdlo mardluk, tuluit sorssutåt Amerikamiutdlo skonnertiat, tamarmigdlo atauslnar- mik kisardlutik nunamut atauslnarmik pitugput. taimanikut niuvigrtoKarfik Inungnik 120-nik ino- KarpoK, ikigtunguitdjo kisimik inugpåjuput amerdla- nerssaitdle angnerussumik mingnerussumigdlunit europamiunit akutauvdlutik; arfangniarfiugatdlarne- rata nalåne nunap inuisa ilarpagssue arfangniarfing- nut pissarput tåssanilo arnartait kivfanik Kavdlunå- nik uvinigtarput. sorssutéraK tikinialermat nuånåjat- dlautaunane ånilångatigineKarnerusimavoK, oKalug- tuarineKarsimavordlo sorssutéraK aKagumut tikitug- ssångordlune nunaKarfiup avatånit nunalisitsissug- ssaminik Kinuvdlune Kamutiligtarmat arnat mérKat- dlo Kissåsimassut. taimåitoK anilånganerat sivisusi- mångilaK. uvdlut ardlaKångitsunguit Kångiutinartut sorssutéraK Inungnik ;ulivkårtalerpoK pularråtunik, uninganeratdlo tamåt taimailiordlutik, pingårtumig- dlugoK — premierløjtnant C. A. Garde, taimane nå- lagåmanit inusungnerssauvdiune ilaussoK agdlagpoK — „arnartaisa inugsiarnisårnerput iluarigaluaKigåt alapernaiseraluaKigåtigutdlo Kaningorniarnerat påsiv- dluarneK sapiussarsimavarput; nauk ilarpålue pine- raluaKissut emailerdlugit pingortitat tamåko kamig- dlit, ånorågdlit Kuilertanardluinartunigdlo takissug- dlit arnanut aulasinångitdluinarmata". angutitait u- miarssuarmut tikiutarput Kåinamik tamanigdlo erKU- mitsuliortardlutik, pingårtumigdlo unukut nuånari- ssarpåt suna unarramingnik, puissiuut såkugissar- tagkamingnik, nauligartardlugo. akiniardlugit sorssutérKap — linuame seKiner- ssuaK KåumarugtortoK — Kamutilingnik iluligssaling- nik erKardlune issigingnårtipai, tamånalo agsut Inuit Kuiagåt, kisiåne korortunik OKåtaissartoKaraluarmat tupigusuatdlångivigput sorssutérKap kivfai uniutuvat- dlåtsiartorssungmata, nunamile såkutussårtoKarmat nuånarivdluinarpåt pingårtumigdlo KardlortartoKarmat naligssaKartinago. sapåtip aktinera nåvdlugo nunalisimasfnardlutik ardlaleriardlutigdlo seKinarigsiortakutsorérdlutik uv- dliikut 16 " celsius angussardlugo kiagsiortardlutik, kisiåne ipernarpagssuarnit kingmarneKarujugssuar- dlutik ilait ima sualugtigissumik agdlåt ilisarssau- jungnaerdlutik uvdlutdlo ardlagdlit umiarssup ilua- niginartariaKardlutik, kisame avalangnialerput, umiar- ssualiviuvdle pulåmagiåta nerukinersså agssornamik anoreKarmat „Ørnen" utinartariaKarpoK aitsåtdlo uv- dlut mardlugsuit Kångiungmata anitdlagdlune. uvdlut 7 nåvdlugit sorssutéraK avangnamik suv- farigsumik oKumigårdlune sikusinane Davisstrædet ingerdlavå, måna sikut sumitut ilisimårileratdlardlu- git Grønland Kaningniåinardlugo ingerdlagamik, ju- lip 30-ane Sisimiut emåne nuna ilisaråt 10 kvart- milisut ungasigtigalugo. niuvertoKarfingme tauna å- ma nunalivfigissugssausimagaluaramiko, pivfigssae- rukamigdle akornuteKariaramigdlo tikingitsuinarpåt. Kap Farvel nagdlerpåt augustip 1-ane 30 kvartmili- sut ungasigtigalugo kisalo uvdlut unuatdlo mardlug- suit Kångiungmata 19 kvartmilisut ungasigtigalugo kujatangerdluarpåt. uvdloK tåuna anorå agsarningor- poK, iluliåluitdlo Kulit migssiliorait sileragtarfigalu- git akunisiorsinardlugit uvdlut arfinilingutdlartutdlo pitarpait, anorilo sivikitsungugaluartumik kanangna- mut sangoriarmat iluågtipåt, K'eKertarssuarmitdle uvdlut 24 Kångiutut Reykjavikip umiarssualivianut ajoratik apuput. ajorigaluarpåt akornuteKarsimanermit Grønlandi- me igdloKarfik atausinaK tikisimagamiko, åmalo ili- simassagssat tungåtigut sungitsuinangajånguanik pig- ssarsisimagamik, tamåkunungale patsisigisimavåt pivfigssakissuseK åmalo tigsiatårtuinarmik umiarssua- Karnertik, taimaingmatdlume sikut akornånut pula- navérsårtariaKarsimanertik. sujumut utimutdlo angalanermingne Amerika- miut arfangniutåt atauseK Kap Farvelip kangiane 28. junime nåpisimavåt, tamatumale saniatigut arter- nik takussåinarsimåput, tingmiarpagssuitdle najutar- simåput, pingårtumik tåteråt, malamuit KaKugdluit- dlo, åmalo tåteråt akeravigssue isungat agpat ting- mitdlo åmalumiåsit serfat tamåko augpalugtunik i- sigalinguit, tamåko tåkutarångata nalunartångitsoK nunamik KanigtoKartoK. sorssutéraK „Ørnen" danskit umiarssuaisa så-

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.