Atuagagdliutit

Volume

Atuagagdliutit - 01.01.1861, Page 1

Atuagagdliutit - 01.01.1861, Page 1
¦ rvo i ATUAGAGDLIUTIT. IVALINGINAIIIMK TUSA1U MOASASSINIK. UKIVKAT. Januar 1. 18G1 U ¦ni!.- iiurssuarni it, anssamc Nu n gins hi nik. (nugtt'rissoK Pt. Berthelsen.) l»60:n. Aussai; kingugdloi; nangiiitoii kuja- ta tamakerdlunc sikorssuauatdlarmat, umiarsMiit tatdiiinat Arsungmut njaruiat INungmut nunaiigpuE, kujatauut nnnaliv- figssarnigkamik. Umiarssualivingmile- riang'uatdlarlut, umiarssuit tanko, nig-gl- nalcrdhine sikorssuit iima pukilitdlugit TSiip ikcra inilinat. Uiniarssuarnik av- dlanik ilimastigtueriitoi; uiuikui silagig- sorssugå" asna iiiniarssisartuleiiaut, orsscr- putdlo umiarssuit angingitsut (bukornor- tiinik taissagarput) i;atdliartuarsinardlu- tik, sikutdlc anuu'dlavatdlårmata KCKer- tarssup avatamil kisarput. Ornigdlugit ajornaratdlarput, Kainatdlunit avuutigssa- Kangitdlat, naluvaildlo inuisa siissusiat. Anago uaungmat aitsat Kainat ornigpait, uteraniigdlo nagsarput agdlagkanik umi- arssuit nålaganit.— Onautigait nala- garpagssuagdlit Amerikaraiiussutdlo, nu- namik takujartumardlutik laiuaiuiga pi- ssut. Umiarssuit Kanigdliarloraluardlu- tik umiarssualivik angiinei; ajulorpat si- korssuarnit. Taiinailissut aina uniiar- ssiiårtuk'rput, piijorssuardlo iinainannc takutipoi;, uanitdlingmatdlo taknait umiarssuit in ard luk, iutiiiluiuik : angiiti- ligssuai; uiniarssuarmik avdlamik kalig- lOK. Ama taukua Amrrikurmiiit kalu- siiipait, tassalo taimailivdluuc I\up inni- arssualivia uiniarssuaKalcrpoK aruncK pi- ngasunik. Nigginardlune sikorssuit ava- laglinci: ajidermagit, umiarssuit taukua nunah'simuput uvdlorpagssuif, Nnvdlo in ih- aitsat taima inungnik amerdlatigfi- ssnnik takiiput nunaminguc. Tai- maingmat Aron Rangermio lunuvigår- put, takungmagit assileriuivdlngit, takor- dlortwrinik, assilissalu taima ujaruamut naiuterparpat, Auierikarmiut akiiinennerKarsimav- dlutik tamaunga ikarsiinaput 3Janitsuv- dlo erttåmit KCKcrtaluiignut nunalitdlu- tik$ nunalc ilisaringilåt inungnigdlo ta- kussinn; ajordlutik. Tingmissanik mangningnigdlo umassiinguanig'dlo ta- malainik katerssiput; Niivdlc cruånut pagdligiikamik aitsat nuanålcrput mug- sissaleramik. Sak unik kalatdlit piniar-

x

Atuagagdliutit

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.