Atuagagdliutit

Volume

Atuagagdliutit - 01.01.1861, Page 1

Atuagagdliutit - 01.01.1861, Page 1
ATUAGAGDLIUTIT. IV ALIN GIN AU INI K TUSAIII MIN AS AS S L NI li. UNIVKAT. No i- Janunr i. 18(>1. Umiarssuarnik, aussamc 1860m<*, Nutig mil iin SI;. (nugterissok R. Bert helsen.) Aussai; kingugdleit Kangiutou kuja- la tamakcrdlune sikorssuuuatdlarinat, umiarssuit tatdiimat Arsungmut ujaruiat Niingmut nunaligput, kujatånut minaliv- ligssaiTiigkainik. Uiniarssualivingmilc- riaiigualdlurlut, umiarssuit tauko, niggi- ualcriilunc sikorssuit åma pulalitdlugit Nup ikora miiipat. Umiarssuarnik av- dianik ilimasugtuerutoK uniikut silagig- sorsstiga ama uminrssuårtulcKUut, rrsser- putdlo umiarssuit angHigitsut (!?ukornor- timik taissagarput) iiatdliartuarsinardlii* tik, sikutdlc aincrdlavatdlarmata ueuer- tarssiip avatånul kisarput. Ornigdlugit ajornaratdlarput, uainatdlunit uvuutigssa- liangitdlat, naluvaildlo inuisa sussusiat. Auago Kaungmat aitsat Kainat ornigpait, uteraniigdlo nagsarp ut agdlagkanik umi- arssuit nalagauit.— Ouautigait nala- garpagssuagdlit Amerikariniussutdlo, nu- nainik takujartuinardlutik lamaunga pi- ssut. Umiarssuit Kanigdliartoraluardlu- tik umiarssuaiivik angimei; ajulcrpåt si- korssuarnit. Taimailissut ama uiniar- ssiiårtulcrput, pujorssuardlo imainannc takutipoi;, uanitdlingmatdlo talmait umiarssuit mardluk, imaitmnik: angiiti- ligsstiai; umiarssuarinili avdlamik kalig- Iok. Ama taukua Ainrrikarmiut kalu- siupait, tassalo taimailivdiune Nup umi- arssualivia umiarssuaualcrpoK arOncK pi- ngasunik. Nigginardlune sikorssuit ava- lagtinor. ajulorinagit, umiarssuit taukua nu n al i si indput uvdlorpagssuit, Nuvdlo inue aitsat taima iiumgnik amordlatigi- ssunik takiiput nunamingnc. Tai- maingmat Aron Kangormio innuvigår- put, lakunginagit assilmuivdlugit, takor- dldrncrmik, assilissalo tauna ujariiannit naiuforparpat. Auirrikarnmit aki!incrincri;arsiiuav- dlutik tamaunga ikarsimaput JVIanitsuv- <llo (THanut licKcrtaluugnut nunalitdlu- tikj nunalc ilisaruigilat inungnigdlo ta- kussinri; ajordlutik. Tingmissanik mangningnigdlo liinassunguanigdlo ta- malainik katerssiput; Nuvdlc criiånut pagdligiikamik aitsat nuanalcrput inug- sissalcramik. Sakunik kalatdlit piniar-

x

Atuagagdliutit

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.