Ísafold - 06.01.1894, Blaðsíða 1

Ísafold - 06.01.1894, Blaðsíða 1
Bfni. Aflraunir, leikir, íþróttir, nr. 30. 34. Alþingi 1894 6. Af' áheyrendahillunni 55. At' kjörf'undi Árnesinga 43. Afrek aukaþings- ins 56. Aírekþingmanns Reykvíkinga (1893) 31. Alþingisírjettir 48.49. 50. 51. 52. 53. 64. 55.56. Alþingiskosningar (í vor) 17. 18. 19. 20. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Alþingishúsgarðurinn 48. Aþingistiðindin 30. 63. 66. 69. Aukaþingskostnaðurinn 72. Kjörfundir 28. Kosningarhorfur 27. Kosn- ingayfirlit 39. Margíöld kosning 33. Nokkrar kosningarathugasemdir 33. Sveitalimir veita kosningarrjett til alþingis 43. Viðsjált eptir- dœmi (lögsóknarleylisneitun) 66. Þingfarar- kaupið 72. Þingmál í sumar 21. 22. 25. 26. 28. Þingmálafundir 31. 35. 40. 44. 48. Þing- mannsefni íyrir Rvík 26. Þingmennskan fyr- ir Rvík 31. Amtsráðsfundir 39. Árið sem leið (1893) 1. Bindindismá!: Áfengisbann í Noregi 53. Litil ádrepa út af aðflutningsbannsfrumvarpinu 53. Bjargráð: Að kyrra sjó 59. Bókat'regnir (ritdómar): Aldamót 70. Arna Magnússonar safnið 36. Bókaf'regn (Þjóðvina- fjelagsbækur) 58. »Brennivínsbókin« 69. Chica- go-för min 10. Bráðasóttar-bólusetning 40. 77. 83. Brenni- vínsskatturiun 48. Brúarflugan 2. Búnaðar- fjelag Suðuramtsins 10. 48. Dauðamók og rænuleysi 37. Dómar. A. landsyfirrjettar: Abúðarrjettur 21. Dómari sektaður 14. Eyjafjallamál 14. Faxamál 7. Gorgeirsmóðan 2. Glæpamál 69. Helgidagsbrot 3. ísfirzkt kærumál 69. Lax- veiðilagabrot 3. 14. Meiðyrðamál 21. 39. Oí' seint áfrýjað 4. Sauðaness-dúnmál 14. Skjala- íals 39. Staðarúttekt 54. Sveitarútsvar 21. Tíundarsvik 54. Viðarrekamál 4. — B. bæj- arþings Rvíkur: Fólska eða flónska 77. Dönsk greiðalaun (Dr. Ehlers) 77. Eitrun rjúpna 11. 45. 69. Eptirmæli: Ásðis Gísladóttir 19. Ásgrímur Eyjólfsson 19. Bjarni Snæbjörnsson Ásum 41. Björn Einar Helgason 79. Björn Pálmason 34. Bryniólfur Magnússon Nýjabæ 62. Daníel Ólafsson 34. Eggert Ólafur Briem sýslum. 15. Eiríkur Eiríksson 12. Elín Einarsdóttir 47. Gísli Jónsson Brekku í Gilsíirði 26. Guð- finna Gísladóttir 79. Guðný Möller 17. Guð- rún Sigurðardóttir 26. Guðrún Snæbjarnar- dóttir 34. Gunnar Halldórsson Skálavík 50. Hans Adolph Linnet 75. Helgi Hálfdánarson lektor 1. Hermannius Elías Johnsson sýslm. 17. Hjörtur Jónsson læknir 21. Hólmfríður Björnsdóttir 34. Ingibjörg Eggertsdóttir 34. Ingibjörg Guðmundsdóttir 65. Ingibjörg Sig- urðardóttir 34. Ingileif Melsteð amtmannsfrú 15. Ingimundur Sigurðsson 20. Jón Aðalsteinn Sveinsson adj. 24. Jón Hallsson próf. 41. Karitas Níelsdóttir 26. Kristbjörg Daðadóttir 26. Lárus Þ. Blöndal sýslum. 30. Magðalena Thorlacius 19. Magnús Magnússon trú Lang- holti 19. Magnús Sæmundsson 19. Margrjet Jónsdóttir 27. Ólafur Gunnlögsson, dr. phil. 54. Ólafur Pálsson 12. Ragnheiður Gísla- dóttir 34. Sigríður Árnadóttir 65. Sigurður Sigurðsson 27. 41. Sigurlaug Einarsdóttir 59. Stet'anía Hjörleif'sdóttir 52. Steinvör Eggerts- dóttir 34. Vigfús Runólfsson 19. Þórarinn Þorláksson 41. Þorsteinn Ásbjarnarson 19. Þórunn Jónsdóttir prófastsfrú 15. Ögmundur Sigurðsson, Tjarnarkoti 27. Farmannalögin 2. 4. 5. 6. 11. 71. Ferðalög og fjárrekstrar 72. Ferðapistlar: ritstjórans 46. 47. D. Thomsens 6. 7. 15. 23. Þorv. Thoroddsens dr. 64. Fiskiveiðar: Fyrirlestur 44. Norðmanna 16. 17. Útflutningur í ís 47. Fjárverzlun 61. 65. 70. 75. 76. »Fj.-konan« (B. Kr.) 84. Að láta náttúruna ráða (B. Kr.) 81. Þýtur enn i þeim skjá 63. »Framfarastefna« og »framfaratrú« (S. E.) 1. Frjettabrjef: Arnessýsla 78. Barðastr.sýsla 4. 15. 24. 34. 56. 68. Borgart'jörður 3. Bmar- málsstselan 28. Húnavatnssýsla 26. 70. ísa- fjarðarsýsla 51. Rangárvallasýsla 70. Skaga- fjörður 21. 44. 57. Skaptafellssýsla 10. 14. 25. Snjóflóð á Austljörðum 19. Snæfellsnessýsla 84. Strandasýsla 4. 10. 22. 25. 26. 72. Suður- múlasýsla 4. 19. 57. 85. Vestfirðir 39. Vest- mannaeyjar 6. 14. 26. 35. 46. 54. 68. 77. Vopna- fjörður 50. Þingeyjarsýsla 44. Frjettaburður og bakmælgi 33. Frjettir innl.: Aflabrögð 5. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 26. 20. 48 67. Alþýðustyrktarsjóðir 61. Ásigling 39. Auka- læknar 2. Biskupsvísitazía 43. 48. Bókm.f jelagsíundur 42. Bráðapest 76. Brauðauppbót 27. Brúðkaupsafmæli 47. Búnaðarfjelag Suðuramtsins 42. Búnaðarstyrkur 66. Danskir leikendur 35. Eldeyjarförin 32. Embætti (veitt og óveitt) 5. 13. 17. 26. 35. 39. 41. 48. 50. 52. 56. 60. 67. 70. 71. 74. 77.. 81. Embættispróf 40. 44. 45. 52. Pá- heyrt þorparabragð 79. Fiskifræðingur 42. Eorngripa- safnið (1893) 4. Eólkstala á íslandi 61. Eornleifafje- lagið (ársfundur) 50. Heiðursdoktor (Þorv. Tlior.) 51. Heíðursgjafir 66. Heiðursmerki 13. 67. Heiðursminn- ing (Sig. E. Sverr.) 73. Heyskapur 46. Holdsveikis- rannsóknir (Dr. E. Ehlers) 20. 26. 44. 46. 49. 50. 53. 57. 68. 77. Húsbruni 16. 84. Hvalaveiðar Norðmanna 7. 34. Hvalreki 65. Hvíldardagur verzlunarmanna 61. In- flúenza 12. 13. 14. 15. 16. 23. 25. 26. 34. ísfjelagið við Paxaflóa 73. ísnrzku málaferlin 26. 32. 35. Kaupstað- arbruni 84. Kauptún vor 61. Konnarafjolagið 43. Kirkja niðurlögð 7. Kirkjufiutningur 5. 37. Kirkju- samsöngur 48. Klakageymsla 62. 65. 68. Lagasynjanir 83. Lán handa brauðum 37. Lög ný 6. 13. 19. 24. 77. Makaskipti 37. Mál J. J. 36. Náttúrufræðisf jelagið 42. Nýr styrktarsjóður 84. Prestskosningar 3. 26. 35. 48. 68. Prestsvígslur 19. Sjálfsmorð 44. 49. Skip komin og farin 3. 5. 7. 13. 14. 17. 18. 19. 21. S2. 23. 26. 27. 28. 29. 31. 34. 35. 36. 40. 41, 42. 44. 45. 46. 48. 49. 50. 52. 55. 58. 60. 63. 64. 66. 67. 68, 70. 71. 72. 76. 79. Skiptapar 3. 25. 43. 77. Strand 17. 26. Stúdenta-afmæli 41. Stúdentspróf í Khöfn 51. Synodns 41. Tíðarfar (sjá veðráttu). Upp- sigling á Hvammsfjörð 27. Útlondir íerðamenn 6, 35 44. 46. Veðrátta 27. 34. 46. 4.7. 48. 52. 56. 57. 63. 65. 67. Vikið fr& embætti 41, Vlsindalegur styrkur 55 Frjettir útlendar 3. 5. 6. 8. 9. 13. 17. 18. 19. 20. 23. 28. 35. 40. 42. 44. 50. 52. 63. 67. 73. 15 76. 83. Gufubátsferðirnar á Faxaflóa 66. »Elín« 12- 16. 31. 51. 58. Elínar-argið 62. Eh'narmálið 67. 74. Gufuskipsferðaáætlun 4 (1894). 85 (1895). Hagfræðisskýrslur 60. 61. Háskólamalið 20. 45. 56. Heiman úr sveitinni 72. 73. 83. Holdsveikisrannsóknir 50. 53. 57. 68. 81. og 83. (01. 01.). Hvalleifafrumvarpið 66. Hverju fleygjum vjer? Hvers vegna erum vjer fátækir? 27. 28. Höfuðkauptún á Austíjörðum 10. 51. Járnbrautarmálið (sbr. alþingisfrjettir): Járn- braut á íslandi 46. Mikilsháttar nýmæli 49. Fyrirlestur nm samgöngumál vor 52. Nokkrar smágreinir um járnbrautir 63. 64. Kaupmáli milli hjóna 29. Kaupstaðasótt 62. Kirkjulagafrumvarp 38. Kirkjusjóður, sam- eiginlegur 40. Kirkjugjöldin 58. Kvæði og erfiljóð: Einar Ásmundsson 12. Hver á sneiðina? 20. Ingíbjörg Guðmunds- dóttir 65. Páll Melsteð, roinni, 44. Tómas Hallgrímsson 2. Landsbankinn 20. 37. 81. Landsbókasafnið 1893 3. Landsreikningurinn (1892) 2. (1893) 65. Lausafólk og bændur 23 Lausamannalögin nýju 14. Leiðarljósin við Faxafióa 60. 65. Leiðarvísir Isafoldar í flestum blöðum. Mannalát og slysfarir 2. 3. 5. 9. 12, 13. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 26. 28. 29. 34. 37. 41. 46. 47. 49. 50. 58. 59. 62. 65. 68. 73. 75. 77. 79. Neðanmálssögur: Brúðí'ör og banaráð 37. Edison og frjettasnatinn 41. Elding bjargar lifi manns 75. Flótti Krapotkins tursta 56. Giptusamleg leikslok 1. Launabótin 19. Mað- urinn spakláti 54. Nýja verksmiðjan 43. Ó- skemmtileg fyrirskipan 61. Stofuofninn 58. Tállaushugprýði62. Voðalegnótt70. Öllíimm25. Nýstárleg nýlenduhugmynd 16, sbr. Vestur- farir. Ný stefna 84. Póstgöngur: Ferðaáeetlun landpós>ta 1894, ágrip 3. Ferðaáætlun gufuskipa 1894, ágrip 4. Ferðaáætlun landpósta 1895, ágrip 84. Ferða- áætlun guf'uskipa 1895, ágrip 85. Miliilanda- póstferðir vorar 59. Strandferðir 6. Rafmagnið: Notkun þess nú á dögum 55. Hljóm-myndavjelin 57. Rafllýsing og rafhitan, fyrirlestur (Fr. B. A.) 69. 71. 73. 74. 75. 76. 77. Reykjavík: Afnám danskra messna 18. Aukaguðsþjónusta 73. Aukaútsvör 1895 81. Bæjarstjórnarkosning 2. Guttormur prestur á Stöð prjedikar40. Hátíðamessur 26. 84. Jarð- ræktarfjelag 4. Lestrart'jelög 22. Niðurjöfn- unarnefnd 56. Samsöngur 23. 27. 83. Sjón- leikir 12. 37. 38. 43. 44, 45. Samgöngumál 42. Skáldskapur, íslenzkur,. nú á tímum 62. Sigríður Magnússon fulltrúi Islands á friðarsamkomunni 26. 32. Síldveiði á íslandi og tollur á síld erlendis 50, Sitthvað útlent 1. 7. 8. 9. 10. 11, 16. 17. 18. 29. 30. 35. 38. 45. 46. 47. 49. 51. 52. 55. 57. 59. 60. 66. 69. 71. 72. 73. 83. Sjómannakennsla (hugv. til alm.) 12. Skepnu- dauðinn og hvalkjötið á Vesttjörðum 41. Skólar: Aðsóknin að latínuskólanum 61. Flensborgarskólinn 21. 30. 73. Kvennaskólinn í Rvík 81. Læknaskólinn 40. 73. Lærði skól- inn 15. 43. Prestaskólinn 40. 73. Stúdenta- próf 40. Stýrimannaskólinn 21. 77. Verzlunar- og kvöldskólinn 67. Þykkvabæi'arskólinn 6!.. Skuldheimtulaganýmælin 32. Styrktarsjóður- ekkna og barna sjómanna í Rangárvallasýslu 71. Sullaveikin 1. 21. Súrheysverkunaraðferð ný 57. Sveitarbörnin og almenningsálitið 29. Taðvjelar 70. Telefónfjelagið 7. Vatnsveitingaryfir Skeið og Flóa 63. 74. 75. 7?.. Veðurathuganir í Vestm.eyjum 22. í Reykja- vík, í hverju blaði. Vegamál: 79. Fjarðarheiði 18. Gjöf til vega- gerða 66. Vegagerð 22. 85. Verðlagsskrár, ágrip 20. Verzlunarmál: Hvenær verður verzlunin, frjáls 79. íslenzk bóndabeygja á 17. öld 57. Kaupfjelög: Dalamanna 11, Reykvikinga 7, Skagíirðinga 14. Nokkrar athugasemdir við verzlunarfræði G. E. (Index) 8. Nokkur skiln- aðarorð til G. E. í Nesi (Ind.) 15. »Sala k ís- lenzkum vörum* 36. 37. Umboðsverzlunin 84. Vafalaus og veruleg framför 64. Verzlunar- frjettir 6. 15. 68. 76. 77. ViJruverð 16. 17. 24. 44. Vesturfarir og Vestur-Islendingar: Astandið i Ameríku 59. Dánir 77. Drepsótt 77. Farið ekki til Ameríku! 28. Frá Islendingum í Mani- tóba 24. íslendingadagurinn 59. Jón Olaí's- son 58. Um vesturfarir 22. 29. Um ísland, fyrirlestur 69. Kirkjuþing Vestur-íslendinga 59. Músagangur i Ameríku 45. Nokkrir Ame- ríkupistlar 69. Nýstárleg nýlenduhugmynd 16. Tímarit Vesturheimsprestanna 70. Úr brjefi frá Ameríku 40. Vestanfarir 67. 68. 73. Vest- urfarahorfur 79. Vesturfarir 59. Vesturheims- sælan 4. »Þingvalla-paradísin« 30. Ýmislegt: Bakarabrauðin 40. Búnaðarsýn- ing(dönsk)2. Eldsvoðahætta afheyi57. Engin rjúpnaverzlun 69. Fjarðarheiði 18. Frimerkja- fíknin 62. Lagarfljót er skipgengt(!) 65. Lang- mestur atvinnuveitandi 9. Listileg leiðtoga- mennska 63. Læknisaðvörun 19. Mjói mað- urinn og mikli maðurinn 53. Norðurskauts- för, ný 50. Ný kristileg smárit 69. Óþokka- blöð 33. Seilin hans Zöllners. Þilskipaútgerð2. 4. 5. 9. 11. 15. 19. 66, 68. »Þjóðólfur«: Abyrgðarmaðurinn 45. Blíður er hver þá hann biður 69. 50 000 kr.! eða f'ast embætti? 32. Fólska eða flónska 32. 77. Gor- kúlur >Þjóðólfs« 12. Naglalegt sigurhrós 43. Ræðubrot til ritstjóra >Þjóðólfs« 6. Sannleik- anum verður hver sárreiðastur 9. Síróp og sætabrauð 24. Til uppfyllingar 72. Úlfaldi og mýfluga 71. Viðskiptareikningur 22. >Þjóðviljinn«: 20. Dæmdur í 4 meiðyrðamál- um í einu 43. Leppurinn fylgir goðinu 62. Þjórsárbrúin 22. 41. 59. 63.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.