Ísafold - 01.01.1926, Blaðsíða 1

Ísafold - 01.01.1926, Blaðsíða 1
 Ef nisyf irlit Alþingi. Alþingissetning 8. Alþingishátíðin, merkileg u?fndarskipun 26. Prá Alþingi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. 1!), 21, 22, 23, 25. Bankamálin á Alþingi 18. Eldhúsdagurinn > þinginu, 17. Fjárlögin 18, 1!), 21. LandskjörsUstarnir 24. Málshöfðunarbeiðni á hendur þingmanni 25. Málshöfðunartillagan gegn Sigurði Þórðar- syni 24. Sáttafundur á Alþingi 25. .Símanotkun þingmanna 10. JStjórnarfrumvörpin 10. Þinglausnir 25. Bindindis- og bannmál. Ahrii' vínbannsins 39. Atkvæðagreiðslan um bannið í Noregi 60. Bannið í Finnlandi 13. jBannið í Noregi 24. jBaráttan gegn áfengisbölinn 18. Dómurinn í smyghinarmálihu 15. Heirnabruggun í Bandaríkjunum 31. Mikill reki í BarðastrandarsýsTu 59. Spiritus-rekald 39. Spiritus-rekald í Grindavík 54. Sektiv fyrir áfengísbrot 34. Þýskt vínsmyglaraskip 14. , Vínsmyglunarmál nyrðra 34, 36. Vínsmyglun;;rmáliS 35. Bókmentir. Bókin mín. (J. B.) 18. Fiekarnir, B. Sæm, (P. H.) 40. Fiskifræði Bjarna Sæmundssonar 39.. Hestavísur. (E. S.) 65. Jslenskar bókmentir 1925. (A. .1.) 3. Kiikjusaga íslaads á dönsku 6. Menn og menntir. (J. S(.) 57. Merki krossins 27. Munknvniv á Möðruvöllum 50. Nýi Sáttmáli. (Brjef frá J. J.) 3. Nýtt leikrif eftir Guðm. Knnibnn 22. SálmasÖngsbdk P>. Þorsteihssottar 63. Skírnir 100 ára 57. Dánir. Ástríður Jónsdóttir, 51. Benjamín Bjarnason skipstjóri, 45. Bjaj'iii frá Vogi, 38. Brynjólfur Magnúsaon, Prestsbakka, 53. Sjera Bggert Pálsson, 42. Egill Jaeobsen, 56. G-uðlaug Halldórsdóttir, Vík, 7. Guðlaug !-. Ottesen, 9. Guðm. Svcinsson, kaupm„ 59. Guðný Jónsdóttir Ijósm., 57. Ouövún Jónsdóttir á Skorrastnð, 59. Halldór Jónsson, Vík, 6. ívar Hjartarson, 59. Jakob Gunnlaugsson, 65. Jón Jónsson bóndi á Skeiðflöt, 63. Jóhann Pjetursson hreppstgóri, 14. Jón Magnnsson forsætisráðh. (J. .1., G. 1>.) 33. Lík Jóns Magnússonar flutt til Rvk. 34. Ebrsætisráðherra minst í Danmorku, 34. Jarðarför forsæ'tisráðherra, 35, 38. Forsætisráðherra minst í Danmðrku, 38. Jón Þórarinsson, 32. Kristján Jónsson, 35. . Kristjáns Jón onar minst í Danmörku, 36. Magnhildur Magnúsdóttir, 29. Pjetur Sigþórsson, jarðarför í Rouen, 54. Sig. Baldvinsson búfr., 22. Frú Sigríður P. Jensen, 52. Sigurður Sigurðsson ráðun., 10. Sigurh.iörtur Jóhannsson, LTrðum, 9. Valdimar Briem, 11. 'Þórarinn Þórarihsspn, Laxahóli, 57. aÞorvaldur Arason, 19. Ferðasögur. Ferðasaga F. .). og Tr. Magnússonar, 55. Landkönnunarferð; Fontenay og Pálma FTánn essonar, 43. , líannsóknarför TT. F/rkes, 43. Sjöunda rajmsóknaríerð (il íslands, 48. Vaskleg fjallaferð, 50. Yatnajökulsför, 56. rjármál. Alit banknnefndarinnar, 12. Arás verkarnannaforingjanha á gengi krnVrv unnnr, 17. ; Rankavaxtabrjef, ný, 20. Dýrtíðaruppbótin lækkar, 60. Dýrtíðin, 45. Fjármálin. (Bæða Jóns Þorl.) 9. Framtíð dönsku krónunnar, 24. Gengismálið, 12, 13 (ræða J. Þ.), 13, (ræða Tr. Þ.), 14. Geugismálið í Noregi, 11. Genpsmálið og Tíminn, 61. Innstæðueigendur og fulltrúi landbúnaðarins, 15. Landmandsbanken dnnski, 19. Kíkisbanki íslands. Álit minni liluta milli- þinganefndar, 15. Smásöluverðs-vísitalan, 55. Stýfing krónunnar, 24. Stýfingarfrumvarpið úr sögunni, 25. Stýfðir Framsóknnrmenn, 22. Veðdeildin, 46. Verðlngið verður að jafnast. (Borgari.) .54. Grænland. Fornleifafundur í Sooresbysund, 44. Fornmiujafunduv á Gra'iilnndi, 60. Grænlandsmál, 8. Heggur sá er hlífa skyldi, 42. Knud Rasmussen fer til Graanlands, 38. Norðurför Mac Millana, 31. Ný rannsóknarferð (il Grænlands, 34. 65. Rannsóknir á Grænlandi, 56. Sala Grænlands, 63. Scoresbysund-nýlendnn, 43. Heilbrigðismál ¦— spítalar, byggingar. Blóðnnsir (G. H.), 57. Byggingarefni Landsspítalans, 39. Bætiefni (G. H), 7. Er eiturefni í svitanumf 51. Fjósbaðstofur (G. H), 62. Gjöf til Landsspítalans, 65. Heilsufarsfrjettir, 3, 6, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 31. 32, 33, 35. 38. 42. 53, 56, 60, 61, 62. Ifr.'ítt eða soðið (G. H.),57. Hressingarhæli Hringsins, 30, 61. Klæðnburður nlþýðu, 54. Lnnclsspílalasandurinn, 41. Landsspítalinn, 31. Liósmæðraskólinn, 35. Læknisbústaður í Vík, 11. Minningarsjóðnr sjúkraskýlisins í Vík, 24. Mæðrabókin (O. H.), 12. Nýja pestin, 37. Nýjar krabbameinsrannsókfiir (<i. H.), 6. Nýtt byggingarefni (G. IL), 54. Ráuða ki'oss fjelagið, 33. Skófathaður Islehdinga (11. 11.), 50. Styrktarsjóður sjúklinga á Vífilsstöðum, 42. Taugaveikih á Fossi, 34. Taugaveikisfaraldur á fsafirði, 26, 28, 46. Dppi í nuga (G. H), 57. Vígsla sjúkrahússins í Hafnarfirði, 50. Þolir lýsi ekki birtu? (G. H.), 56. Innlenclir viðburðir og ýmislegt er snertir innlenda menn. Akureyri, 27, 32. Bergþói-shvolí, 56, 62, 63. Brjef úr Þingeyjarsýslu, 42. Dansk-íslenska ráðgjafarnefndin, 33. Fornleifafundur á Bergþórshvoli, 56. Fossavirkjun í Arnnrfirði, 27, 4!), 52. Friðrik huldumaður, 39.. Frjettir að vestan, 35, 65. Gnnnar Einarsson kpm. Gregoríusar-riddari, 8. 1 leiðursmerki, 65. Helgi Sveinsson og Vesturland, 37. ITicrnðsfundur Eyjafjarðarprófa'stsdæmis, 57. Hnífstungur, .'í(i. HæstarjettardÓmur í máli (i. G. og Tr. Þ., 65. [Snsýningin norðlenska, 32. ísafjörður, 51, 55. fsland eriendis, 16. Islendingafjel.agið í Khöfn, 5;;. tslendingur myrtur í Frakklandj, 48. íslenska sýningin í páfagarði, 11. íslensk menning vestan hafs (Thórstína Jack- son), 38. fslenskur málmleitaririaðuT, 37. Jarðskjálítar n Rej'kjanesi, 42, 44, 54. Jdhannes Jósefsson kominn til Fi'akklands, 51. •lón Helgason doktor, 3. Konungskoman, 13, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32. Konungur þakkar mdttökurnar, 35. Kvikmynd ;\í' kiiuungskoniunni, 36. Landsfundur kvenna, 31, 35. Lögfræðinga fjelag, 53. Matvælasýning í Höí'n, 41, 55, 60. Minuingarsjóður E. Briem, 40. NýM biaft, 45. Prestastefnan 1926, 37. Rausnarleg gjðf, 32. Kíkisfáðsfundurinn 15. júní, 32. Seyðisfjörður, 49. Skaftafellssýsla, 22.' Skagafjörður, 44. Skýrsla um fornminjafundinn á Hi'raþórs- livoli, 63. Siglufjörður, 44. Stofnfundur snmbands austfirskra kvenfje- laga, 38. Sýslufundui' Arnesinga, 7. Sænsk-ísl. fjelagið, 16. Dndirrjettandómur í mælitækjamálinu, 39. Verkaskifting stjórnarinnar, 37. Verkfræðingafundur í Ziirieh, 56. Vestmannaeyjar, 21, 28, 35, 47, 55. Vesturland, 38. Vestur-lslendingar, 49, 54, 61. Þýskur vísindaleiðangnr, 61. ísafold. Frá starfsárum Björns Jónssonar (T. E.), 1. Isnfold, 1. Tsafold og Björn Jónsson, 1. i Ólafur Björnsson (J. B.). 1. íþróttir. Aðalf. fþróttafjelags Reykjavfkur, 57. Danmerkurför glímumanriaima, 24, 28, 35, 38. Fræg sundkonn, 46. Hjernðsmót á Þjórsártúni, 37. íslendiiignsundið, 43. Tþróttnfrjettir, 49, 57. íþróttamál, 42. Iþróttanámskeið, 40, 60. fþróttasamband Islands, 35. Líkamsment, 49. Námskeið í sundi og Ieikfimi, 42. Nurmi dregst aftur úr (mynd), 52. Sieurvegarinn í Alafossblau])inu, 41. Skjaldnrglímnn, 8. Sund sem skyldunámsgrein, 44. Sundþrautarmerki T. S. í., 41. Kaupdeilur. Afgreiðsla Suðurlnnds. Tilraunir gerðar að hefta hnnn, 17. Allir nnægðir, 19. Jón Baldvinsson talar í Hafnarfirði, 16. Kaupdeilurnar, 16. Kaupdeilan, 17. Kaupdeilumál við Eimskipafjelagið, 7. Knupdiújur oj;' ryskingnr í Vestmnnnaeyjum, 2. Kröfuganga socialista 1. maí, 23. Kvennnvci'kt'allið n Akureyri, 36. Sáttasemjari í kaupgjnldsdeilum, 46. Verkfallið ú Akureyri, 35, 37. Verkfnll við uppskipun í Reykjavík. 16 Viðeyjarfðr Hnraldnr Guðmundssonar, 16. Landbúnaðarmál. Aðalfundur Búnaðarsamb. Suðurlands, 30. Aburður og pólitík, 55. Bráðapest, 52, 53, 54, 58 (M. K.). Búnaðarathuganir (Guðm. Jóásson), (\'.\. Búnaðarframkv. á Vesturlandr, 32. Bændur, 42 Dómur mn íslenska bændnr, 30. Dýrbit ;i Rn.vkjanesi,"33. Einkasala á saltpjetri, 24. Fyrirmyndar búskapnr, 18. Gin op' klaufaveiki, 15. 23. 33. 42. 45, 60, 62, 63. 65. nrinn (D. D.), 19. Hrossakynbætur (1). D.), 17. Hver borgar tollinn.' 39. Innflutningsbann á bjöti lil Englands, 37. [nnflutningsbann, 40. [nflutningur ;': ntlendu heyi, 12. íslon- . 'kt og Kl. K., 53. Jarðabætur árið Í925. 54. KappreiðaTnar, 28, 36. Kartöflusýkin (R. Asgeirsson), 54. KJæðaverksmiðjan „Gefjun", 41. Kornmylla Mjólkurfjelagsnis, 41. 55, 57. Kæliskipið, 57. Landbúnaðurinn 1925 (Sig. Sig.), 3. Lurtgnaormar (Jón Pnlsson), 40, 41. Magnlig Einarson dýralæknir segir fra Dan- merkurferð, 49. Mjólkurverksmiðjan „Mjöll", 22, 59. Myndarlegt nýby'li, 23. Norski kjöttollurinn og fiskveiðar i^orðmanna \ið íaland, 34. Nýbýli í Sogamýri, 40. X' skurðgrafa, 20. Ný Irnustsyi'irlýsina; til Sig. Sig., 35. Xvtí hjólskeraherfi, 55. Ofsóknii Porm. Bl dur Ræktuuar- sjóði, 62. Óðalsrjettur ((í. Hagalín), 51. Pnll Zophoníasson skólastjóri, 20. Pinklnsmjör og rjómabússmjör, 40. lí.-it'magnsstöðvar, 7. Ræktun Jandsins, 14 h'a'ktunni'sjóðui'inii nýi, 38. Saga bráðapestarbólusetningarinnar(M. K.I. 61 ' Saltkjötsmnrkaður, 62. Sauðfjárbaðanir (Garðnr Gíslnson), 5. n Sláturfjelag Snðurlands, 51. Stóruvellir og Gunnarsholt (G. K.), 5«>. Stýflnn Þverár, 35. rilavmatsnicnn lialda fund. 35. rilnrtollurinn, 19, 27. Dllartollurinn í Bnndnríkjunum, 17. I'ndirtektir bænda og Sig'. Sigurðsson, 39. l'r ferðalagi (Páll Zophoníasson), 22. Úr síðustu utanför Sig'. Sig., 59. Kr sö»u áburðarmálsins (V. St.), 53. Útrýming fjárkláðatis (M. E.) 17. Viðreisn Inndbúnnðnrins, 45. Vothcy, 49. Vothey. — Snmtal við Eggert Finnsson, 45. Þúfnabanar og dráttarvjelnr (Á. G. E.), 20. Landhelgin. Björgunarfjelag Vestmannaeyinga og .161). P. 33. Ensku togararnir og Ghamberláin, 27. Fylla tekur 3 togarn, 19. Fylln tekur 2 togara, 27. Tslonskur tognri, „Surprise", tekinn í land- helgi. 16. Lnndhelgisbrotin, 32. Landhelgisgæslari, 29. Landhelgisrýmkun, 20. Oðinn tekur 2 togara, 35. Óðinn tekur togava, 56. Rýmkun landhelginnar. (Sv. Egilsson^, 43. Rýmkun landhelginnar, 54. Síld og strnmlgn'sln, 34. Sjö togarar. teknir í landhelgi, 23. Strandvavnnrmnlið. (Ræðn Sig. Sig.), 35. Straiidvarnavskipið „Óðiun", 23, 32, 33 (mót- tökuræða J. Þ.), 65 (endurbaitur). Togaramálin i breska þinginu, 23. Þór tekur þrjá togsra í Inndhelgi og bjargar 2 bátum, 18. J'ór tekur enn togarn, 18. Þór tekur fjóra þýska tognva. 21. Þóv tekur tvo togarn, 24. Þói' tekur 3 togara, 29. Þ6í tokur togara, 32. Þór tekur 2 togara, 55. Þ6r tekur togarn, 57. Þðr tekuv togara í Bolungarvfk, 61. Listir. Fríkirkjuorgolið, 29. Nína Sæmundsen í Ameríku, 54. Sýning Asgríms, 18. Sýning G. Blöadals í París, 61. SangGokkur K. F. TT. M. (fer til Noregs), 17, 23. 26. 1930. Alit T'ingvallanofndar, 20. Dómsdagurinn 1930 (G. Fiunb.), 6. Hátíðahöldin 1930, 42, 55. Heimilisiðnaðarsýningin 1930. (H. B.), 7. Hvernig á nð prýða alþingissalinn tyviv 1930. (J. St.), 56. ' Reykholt. (Eftii ívú G. J. B.), 40. Þfisund úva afmæli Alþingis, 13. Samgöngur, símamál. Aðalfundur Eimskipafjelagsins, 35. \nnnð strandferðaskip, 45. Bvúin n Hjeraðsvötnum vígð, 35. 44. Bættar samgöngur, 10. . Carinthia, 36. Ferðir Eimskipafjelagsskipanna 1927, 62, Ferðir austur yfir fjall, 24. Fragferðir á íslandi. (Dr. A. J.), 41. Goðafoss, 43. Hafnarbætur í Dalvík, 45. ísland ferðamannaland, 31. Járnbrau I arfrumvarpið, 16. Jávnbvnut nvmáiið. 14. Járnbrautarmáiið og landbúnaðurinn, 15. Kæ'liskipið, 29. Landsíminn 1925, 39. Landsíminn 20 ávn. myndiv. 52. Loftferðir á fslandi, 65. Mestu simslit á Norðuriandi, 59. Millilandaferðirnnr, 37. Samgöngubætuf, 46. Samgöngubætnr og landverndun.. (E. (!."), 14. Snmgöngur Broiðnfjarðnr, 16.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.