Stéttarblað verzlunarmanna - 01.12.1933, Page 1

Stéttarblað verzlunarmanna - 01.12.1933, Page 1
40^ Desecíber 19 33. *í~ oAMTÖK VICRZ LUÍIARMAKMA. Viðs sem vinnum í verzlunum, munum öll eftir þeirn lcröfu, sem við ^erðum til bæjarstjórnar í fyrra viðviRjanöi lokun sölubúða. Kvenna- deild ‘'Merkúr" gekst fyr.ir því að safna undirsknftum meðal okkar um að búðum ateyiidi lokað kl. 1 e.h. a lau^ardö^um fjóra sumarmánuðmaf,j úm júli, águst oy september). Henni tókst að fá ha.tt á þriðja, hundrað verzlunarmanna til þess að' skrifa Undir þessa. kröfu, sém send var til felags ma.tvörukaupmanna , félrgs vefh aðarvörukaupmanna og bmjerstjornar9 sem hefir heimild til oess ao á- kveða lokunartíma sölubúða. Árang- urinn af þessu starfi va.r ha.rla lít- ill. engum við því til leiðar kom- íðj að sölubúðum var lokað kl. 4 eftir hádegi á lrugrrdögum í júní, en hefir áður verið lokað kl. 4 eft- ir hádegi eðems í júli og ágúst. Hver er nú á.stsðan fynr því, aó okkur varð ekki meira ágengt ? íyrst og fremst sús að við höfðum larigt því frá nægan skilnmg r þvi, að emgongu með því að standa fast saman um þessa kröfu, var okkur kleift að hrinda henm fram. Við lét um okkur nsgja undirsknftxrnar og / biðum, með eftirvæntmgu^ liggurmér vxð að segja, eftxr svari bsjarstjóm r.rxnnr r. En hvergir eiga sæti í bsjar- stjórn Reykjavikur og hvers er þaðan að vsnta ? ,í bsjarstjórn sxtja emungis f ulltruar a tvmnurekendanna . Þeim var vel kunnugt um þann kraft og þru samtök, sem stóðu að baki þess- ari kröfu, og vissu að þeim var í lófa lrgið aðfafgreiða þettr mál kaupmönnunum í vil. Snda er það öll- um vitanlegt af undanfrrandi strrf- senu þessrra herra, að þeir fullnægj- r ekki þeim sjálfsögðustu kröfum hmna vmnandi stétta, fyr en í fulla hnefana. Eyrir tilmælx kaupmanna var samþykkt í bæja.rst j órnmnx , að búðir skyldu oar.rr til kl. lo eftir hád. tvo dr.gr í vxkunni fyrir jól. í Her er verxð að lengja vinnutima | okkar, sem þrælum alveg miskúnar- I ir.ust fyrir r.tvmnurekendurnrr | fram eftxr/öllum kvöldum fyrxr jól- ! in. Afleiðingxn er, að við erum svo 3?-firkomin af þreytu,|issp að þessa frídagr getum við lítið ann- að gert, en að sofa. I-Ivað hefir Verzlunarmannafél- agið "Merkúr" gert, og hvað getur verzlunarmannrstéttxn, sem er svo fjölmenn, gert, ef hún er samein- uð ? Verzlunarmrnnafélagxð "Merkúr" hefir ekkert aðhafst. Stjórnxn, með JÓn Gunnarsson, skrifstofu^ stjóra í broddi fylkxngar, hefir ekki séð sér fært að halda emn emrstr, fund síðan í vor. . Ber hún aða.llega við að fjárhagurinn sé svþ bágur. Tilfellið er, að félagið r útxstandandi txll'ög með- lima sinna fyrxr fyrra ár að mikl- u leyti og sömuleiðis áriþ, sem er að líða. Ma, þa.r,.aðallega um kenna aðgerðrrleysi gjaldkerans Helgr. S. JÓnssonar. Er næstum 6- hætt r fullyrða, að þetta áhuga- leysi stjórnarinnar fyrir hags-, munum okkar verzlunarmanna og su vrnrækslr, sem hér hefir átt sér stað, er vísvitandi tilraun txl þess að eyðileggja félagið.t • S.t.é.ttasy stkxn , lexðin til þess að svara arasum atvmnurek- endanna á viðeigandi hatt, til þs þess að geta hrundið frá.m kröfum okkar, ers a.ð við samexnumst um þær, án tillits til nólitiskra skoðana, vinnum stéttarfélag okk- ar upn á, grundv.elli baráttunnar fynr hagsmuna.kröfum okkar, efl- um það felag, sem verzlunarstétt- m er í . Þa.ð er sa. vettvangur, sem vxð getum rætt kröfur_okkar ■ á, kröfurnar um styttri ^ vmnutim- r, lágmarkslaun í sölubúðum, betr- í aðbunað o.s. frv. _ ... Kvennadeildxn hefir stigið fyrsta skrefið með því að JaceEja máls á því, sem hér ér á ferð- | mni, lengmgu vxnn.utim.ans og baráttunni gegn henni. Kvenna- | deildin vill vekja athygli allra þeirra, sem vmna í sölubúðum,

x

Stéttarblað verzlunarmanna

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Stéttarblað verzlunarmanna
https://timarit.is/publication/1483

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.