Ungkommúnistinn - 01.05.1933, Síða 1

Ungkommúnistinn - 01.05.1933, Síða 1
I í /*M 4 p ,47 |f / f 7 f. f h i i $ íi i .í *í» |,/ •' ij l t : r” 7 J i 7 | 4 | í\ f | í í :! ? í/ I K f 3É.‘-' • ?•'*/ ?• \ I f A? f \ r j -f i ií % V, 5 .V U ?■ ? • V •/ i- S >• í >:■ f. i {• I £ « >4 J * * % </' / » !v ' • a t '1 4" ■ • ; :■ ;•• í -■:• Í. •■» ft H /• i- í ,C. « ;! íí Gefií' út af Siglufjarðardeild S. tl. K. Sigl-ufirfti I. maí I9S? I. árg. I.tbl, Samfy1king verk'lýðsæskunnar og I. M a l*~ Hin sífelt versnandi lífsskýlyrði fjöldans, sigur fasismans í ^ýska- landi og hættan á aá borgarastéttir annara auðvalds ríkja grípi til sömu úrræða, knýr verkalýð a llra landa, meir en nokkru sinni fyr, til sameigin- legrar varnarbará-ttu. Flestum sem betta lesa, mun vera kunn- ugt um samfylkingarávaro Albjóðasam- bands kommúnista, og tilbo* K.F. I. til A-lbýðusambands Islands um sarn- eiginlegaax varnarbaráttu. Þessu til- boói hefir Albýðusambandsstjórnin svarað neitandi. Nú á bessum tímum, begar samfylking alls verkalý^s, án tillits t.i.1 pólitískra skoðanna, er ban eina, sem hindrað getur só!:n aut- valdsins í myndx fasismans, bá svíkur Albýðusambandsstjórnin sem fyr og geng- ur í lið með auðvaldinu. ^essu verð- ur verkalýourinn aó svara me* sterkri samfylkingar-baráttu brátt fyrir svik hinna sósíaldemokratisku brodda. I beirri höróu baráttu, sem nú-stend- ur yfir og fer dagvaxandi, veróur verklýnsæskan að taka virkan bátt. Verklýðsæskan hefir ekki farið var- hlutas af beim hörmundum, sem vera- lýðurinn hefir átt við aó búa ábess- um síðustu og verstu tímum auðvalds- ±Hsr s kipulag sins. Albjóðasambandx ungra kommúnista hef- ir sent út samfylking a r ávarp til veeklýðsæaku allra landa, bar sem l/að býður deildum sínum að bjóða sambönd- um ungra jafnaðarmanna samvinnu á grundvelli ákveðinna skilyrða. Miðstjórn S.U.K. hór á landi, hefir nú sent stjórn S.U.J. tilhoð um slíka samvinnu. — Skilyrðin sem S.U.K. setur fyrir samvinnunni eru meðal • annars pessi: Barátta gegn hverskonar ríkislög-. r ’eglu. Barátta^gegn fasiseringu bor^- iralegu æskulýðsfelaganna (íbróttafel. skátafél. og fl.) Bárátta geen útilok- un verklýðsæskunnar úr skólum sökum bátttöku í stéttabaráttunni. Barátta gegn öllum launaárásum og versnandi vinnuskil'yrðum æskulýðsins, en fyrir bætum kjörum lagt launaðs æskulýós. - Baráttan fyrir atvirmubótum, atvinnu- leysiHstyrkjum og atvinnuleysistrygg- -ingurn fyrir a-llan atvinnulausan æskulýð til jafns við eldri v-erkalýó, a Igjörlega á kostnað ríkis og K-xtxi atvinnurekenda. Barátta fyrir afnámi allra opinberra gjalda á æskulýý inn- an 21 árs, og lækkun aldurst-akmarks við bingkosningar nióur í bann aldur. Að myndaðar verði sameiginlegar hh nefndir tíl bess a-ð hafa á hendi for- ustuna á' hondi á vinnustöóvunum,bæja r hverfum og skólum. Að skipulag'ir ver;<i -sameiginlegir mótmæla fundir, kröfu- göngur og verkföll, í samvinnu við- eldri verkamenn til bess að knýja bess- a-r kröfur fram. Verði gengist und.ir bessi skilyrði, lofar'samband £ ungra kommúnista að láta árásir á S.Ur.'.J. niður fa-Ila meðan stendur á sameiginlegri baráttu 'fyrir kröfunum. En hver sem brot leg- ur gerist við bessi ákvæsi, skoðast sem verklýðssvikari. Uauðsyn til slíkrar sa-mfylkjngar er knýjandi og að verklýðsæskan standi vi* hlið sinna eldri stétfcasystkyna i hinni harúnandi baráttt gegn bessu ógrímuklædda einveldi borgaranna - fasismárium. Islénzk verklýðsæska '. fylktu bér bví undir merki samfylkingarinnar og láttu I. maí. í á-^r verða tákn hennar, sem einn hinn stærsta áfangawK a* settti. marki, sama marki , sem verka- •lýðurinn náoi í einum sjötta hluta 'heims.ins 1917.. Sá verkalýður sem í dag dregur sigurfána sósialismans við kM

x

Ungkommúnistinn

Beinleiðis leinki

Hvis du vil linke til denne avis/magasin, skal du bruge disse links:

Link til denne avis/magasin: Ungkommúnistinn
https://timarit.is/publication/1521

Link til dette eksemplar:

Link til denne side:

Link til denne artikel:

Venligst ikke link direkte til billeder eller PDfs på Timarit.is, da sådanne webadresser kan ændres uden advarsel. Brug venligst de angivne webadresser for at linke til sitet.