Færingetidende - 13.07.1852, Blaðsíða 1

Færingetidende - 13.07.1852, Blaðsíða 1
Wr. 8, 1859, FMINGETHENM Tirsdagen den 13. Juli. Om statistiske iiidrag. liigesom Færingens Interesse yderst sjælden har \ist sig udenfor hans egen private Kreds, saaledes har lians Blik navnlig ikke hvilet paa hvad der ved- kom Landet i det Hele. Han har troet, at Landets offentlige Anliggender ene vare betroede i Embeds- mandenes Haand og saaledes udenfor Folkets Om- raade. Men selv om nogle af Embedsmændene maa- ske have søgt at blive fortrolige med Landets Til- stand, saa er deres Kjendskab dog næsten aldrig kommen for Offentlighedens Øjne, og der hersker derfor udenfor Færøerne, ja endog hos Regjeringen en Uvidenhed om de færøiske Forhold, der er i høj Grad forbavsende. Derom overbevises man bedst ved at efterse den af Bergsø nylig udgivne Statistik. Hvad dette Skrift indeholder om Island danner i Omfang en stærk Modsætning til hvad der er meddelt om Færøerne. Vi have derfor paatænkt, at raade Bod herpaa ved efterhaanden at meddele alle de statistiske Bidrag, vi kunne komme i Besid- delse af. I dette Øjemed have vi først henvendt os til samtlige Præster for at erholde Oplysning om de Fødte, »Conflrmerede, Ægteviede og Døde, og vi aflægge den forbindtligste Tak for den Be- redvillighed, hvormed man er kommen os imøde. Navnlig takke vi Hr. Pastor Djurhuus fordi han mundtlig har gjort os opmærksom paa hvad der mulig i,enkelte Tilfælde kunde tale imod, at med- dele Navnene paa de Fødte og Confirmerede; vi .erkjende nemlig, at dette kunde være saarende ti aar der var Spørgsnlaal om uægte Børn eller end- mere om Horebørn, og vi have derfor, tillige paa Grund af Bladets Omfang, besluttet, kun at med- dele Antallet paa de Fødte og Conflrmerede. Lige- ledes ere vi Hr. Pastor Krog paa Suderø megen Tak skyldig fordi han uopfordret har meddelt os en fuldstændig Udskrift af Kirkebogen fra de aller- ældste Tider forsaavidt angaar de, der ere bievne Otiere for de med Færingernes Leveveje forbundne Farer. Derimod ere vi bievne i høj Grad forbav- sede ved at modtage et Brev fra Hr. Pastor Lange paa Vaagø, ifølge hvilket han tilfulde erkjender, at et fornuftigt redigeret Blad kunde stifte megen Gavn her, imedens det Bekjendtskab, han har gjort med Færingetidende, er af den Beskaffenhed, at han virkelig undser sig ved at levere nogetsomhelst Bi- drag til Bladet. Vel smerter det os, at vort For- maal væsentlig forfejles naar vi ikke se os istand til at meddele de omtalte Oplysninger fra samtlige Præstegjæld. Men uagtet vi vove at paastaa, at den, der giver faktiske Meddelelser til Bladet, ikke bærer det fjerneste Ansvar for de Raisonnements, dette indeholder, og Præsten altsaa ved sin Næg- telse maa have den morderiske Hensigt, at kvæle os i Fødselen, hvilket vi dog ikke haabe skal lyk- kes ham, saa kunne vi dog ikke bekvemme os til at sætte hans spidsborgerlige Undseelse og Æng- stelighed for den Smitsot, hvormed vi skulle være befængte, paa saa haard en Prøve, atter at indbyde ham til at komme i Selskab med sine 6 Collegaer heroppe. Vi ville derfor søge, ad andre Veje at erholde de Oplysninger, vi helst ønskede at faa fra Præsten. Efterretninger fra (len danske 8 i at. Morse og 8 ve rig. II. A. Slanmark. (fortsat.) — Af andre Ef- terretninger om Danmark fremhæve vi: Den 17de Marts er der udkommen en Lov om Anlæg af en electro-magnetisk Telegraphlinie. Naar dette Anlæg, hvortil der er bevilget 200,000 Rbd., er kommet istand, kan man paa nogle Øjeblikke i Helsingør faa Efterretninger fra Hamborg. Tele- graphlinien skal berøre Kjøbenhavn og Flensborg. — Nogle Skandinaver (11 Danske, 12 Svenske og 4 Normænd) bleve d. 22de Marts arresterede i Café

x

Færingetidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færingetidende
https://timarit.is/publication/9

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.