Dúgvan - 01.10.1910, Blaðsíða 3

Dúgvan - 01.10.1910, Blaðsíða 3
Julefest. »So glaSiliga drekka teir i rikinum jol«. Saa- ledes lyder det ældgamle Kvad om de mægtige Konger, som regerede i Mellemevropa for henved femten Hundrede Aar siden, og endnu den Dag i Dag betragtes Drikkeriet som en væsentlig Be- standdel af Juleglæden. Her i Norden var Julen oprindelig en hedensk Fest, som fejredes med rigelige Ofringer til Gu- derne og med vældige Drikkelag. Dens kristelige Betydning som Minde om Frelserens Fødsel synes at have vanskeligt ved at trænge ind i Folkebe- vidstheden, og man hører endnu ofte det gamle Udtryk at »drikke Jul«. Det er kun faa Aar siden hin Bygdemand, som tabte Krukken med den kære Juledrik, stod bedrøvet over Skaarene og udbrød: »Ingen Ju—1«. Han kunde nemlig overhovedet ikke tænke sig en Julefest uden Brændevin. Endnu er der altfor mange her til Lands, som har den samme Anskuelse. Lad da os, som læser »Dtigvan«, være enige om at holde Jul paa en anden Maade end vore hedenske Forfædre. Lad os vise, at en glad Jule- fest kan holdes uden saadanne Drikkelag, som man fejrede paa Kong Attilas Tid. Vi ynde jo alle at smigre os med, at vi er vidt fremskredne i Civili- sation. Hvorfor skal vi da misbruge den herlige Julefest til Drik og Svir, som nedværdiger Menne- skene og ofte gør dem mere hjælpeløse end de la- veste Dyr? De fleste af os vil gærne gælde for at være Kristne; men saa maa vi da ogsaa kunne indse, at kristelig kan en saadan Anvendelse af Julen ingenlunde kaldes. Lad os hver især søge at paavirke vore Na- boer saaledes, at de undlader at forsyne sig med den sædvanlige Julebrændevin, der altid, selv om Ejeren har de bedste Hensigter, bidrager til at for- styrre den Fred paa Jorden, som skulde være Ju- lens Særkende. Moderens Sorg. En Dag sad nogle Damer og talte om deres forskellige Sorger. Enhver havde noget at sige om sine egne Prøvelser. Men der var en i Selskabet, som sad tavs og blot hørte til. Hun var bleg og bar Præget af Lidelser i hvert et Træk. Endelig, da enhver havde givet noget tilbedste af sine mer eller mindre hverdagsagtige Sorger, kom og- saa Turen til hende. »Ak, mine Venner! Ingen af eder ved dog som jeg, hvad Sorg vil sige. Skønt jeg nødig ta- ler til noget Menneske om mine, vil jeg dog gøre det nu, da man kanske kan lære lidt af det; thi her kan det sandelig siges: »Jeg er det Menneske, som saa Elendighed!« »Mine Forældre var meget velstaaende, og i min Opvækst var jeg omgivet af alle Livets Be- kvemmeligheder. Alt, hvad jeg ønskede, fik jeg, og jeg var glad og lykkelig. Da jeg var nitten Aar gammel, ægtede jeg den Mand, som var mig kærest i Verden. Vort Hjem laa afsides, men aldrig skinnede Solen paa noget yndigere Sted eller paa en lykkeligere Familie. Aarene gik fredelige hen. Flere elskelige Børn sad rundt vort Bord, og et lille Lokkehoved gjorde sig det bekvemt ved mit Bryst. En Aften ved Solnedgang, medens jeg sad og drømte om min Lykke, begyndte en af disse mørke, voldsomme Storme, der heldigvis ikke er saa al- mindelige hos os, at rase I mange Timer styrtede Regnen uophørligt ned. Landet omkring os over- svømmedes lidt efter lidt. Den lille Bæk, der løb nær ved vor Bolig, blev til en rivende Strøm, og førend vi vidste af det, var vort Hus omringet af Vand. Jeg skyndte mig med mit Barn at naa en li- den Høj, hvor nogle skyggefulde Træers tykke Løv afgav nogen Beskyttelse mod Uvejret, medens min Mand og mine Sønner bestræbte sig for at redde, hvad de kunde, af vor Ejendom. Under Forsøget herpaa bortskyllede en frygtelig Bølge min Mand, og han kom aldrig mere tilbage. Ingen har nogen Sinde elsket sin Mand mere end jeg; men dette var endda ikke Sorg; thi jeg vidste, hvor han gik hen, og hvor jeg en Gang vilde træffe ham. Idet mine Sønner saa den Fare, hvori de vare, blev Kampen for Livet deres eneste Tanke. De vare saa kække og tillige saa ømme Gut- ter, som nogen Sinde glædede en Moders Hjærte, og jeg iagttog deres Bestræbelser for at undkomme med en Angst, som blot Mødre kan føle. De var saa langt borte, at jeg ikke kunde raabe til dem; men jeg kunde se dem trykke sig nærmere og nærmere ind til hinanden, da den lille 0 blev mindre og mindre. Den opsvulmede Flod rasede frygteligt i sit vilde Løb. Døde Legemer, ophobede Træstubber, Levninger af Huse, druknet Kvæg og store Hø- stakke, alt flød forbi os. Mine Gutter vinkede til mig og pegede opad. Jeg vidste, det var deres Farvel, og I kan tænke eder min Fortvivlelse. Jeg saa ogsaa dem rives med og omkomme! Dog heller ikke det var Sorg; thi alt var forbi, og de var frelste. Herren havde jo kun hørt mine brændende Bønner om at frelse mine Sønner for Evigheden. Jeg trykkede mit sidste Barn til mit Hjærte, og da Vandet steg op over mine Fødder, klyngede jeg mig til Træets Grene. Saaledes blev jeg staaende foran det, indtil Guds Haand befalede Vandene, at de ikke skulde stige mere. Jeg var frelst med mit yngste Barn. Hele min jordiske Ejendom var bortskyllet, alt mit jordiske Haab tilintetgjort. Mit Barn var alt, hvad jeg havde paa Jorden. Jeg arbejdede Dag og Nat for at ernære ham og mig, og jeg søgte, da han voksede til, at føre ham paa den rette Vej. Da han blev ældre, drog imidlertid slette Kammerater ham bort fra mig. Han brød sig ikke længere om sin Moders Raad. Han plejede at le ad mine venlige Formaninger og ængstelige Bønner. Han begyndte at drikke. Saa forlod han mit fattige Hus for uhindret at faa vandre paa sine onde Veje. Aftenerne tilbragte han paa Restavrationer og Sangerknejper sammen med sine fordrukne og ugudelige Kammerater. Han blev en Dranker og Slagsbroder. Hvad jeg led, kan ikke beskrives, ti jeg saa Afgrunden aaben foran det ulykkelige Barn, som dog lige fuldt var min Søn. Endelig kom den med saa megen Angst ven- tede Slutning. En Aften, da han var mere end almindelig ør i Hovedet, berøvede han en Svirebroder Livet. Han blev straks grebet. Dommen lød paa, at han skulde hænges. Jeg var hos ham i Fængslet Dag og Nat, men mine Taarer og Bønner var forgæves; han jog al Tanke fra sig — og han døde, som han havde levet. Gud havde fyldt mit Sorgens Bæger; nu flød det over. Dette var Sorg, saadan en, som jeg haaber, (Den, som ønsker »Dugvan« tilbragt med Posten, bør udfylde omstaaende Bestillingsseddel og sende den ledsaget af I Kr. 16 Øre til nærmeste Posthus.)

x

Dúgvan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dúgvan
https://timarit.is/publication/13

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.