Føroya kunngerðasavn A og B


Føroya kunngerðasavn A og B - 17.04.1991, Blaðsíða 3

Føroya kunngerðasavn A og B - 17.04.1991, Blaðsíða 3
14 13. marts 1991. ber til at forsyne ansatte, passagerer og andre med fomøden legitimation til adgang til flyve- pladsen. Færdsel § 4. Færdsel inden for flyvepladsens omráde er underkastet flyvepladsledelsens direktiver, herunder ogsá særlige krav vedrørende køretø- jers udstyr eller afmærkning. Stk. 2. Til færdsel pá manøvreomrádet kræ- ves endvidere tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra lufttrafiktjenesten eller, hvor en sádan ikke findes, fra flyvepladsledelsen. Grænsen mellem manøvreomrádet og det øvrige flyvepladsom- ráde bør i fomødent omfang være afmærket. Afmærkningen skal fremgá af flyvepladsregle- mentet, jf. § 11. § 5. For lufífartøjer, der manøvrerer ved egen kraft, gælder de lufttrafikregler, der til enhver tid ergældende, jf. BestemmelserforCivil Luft- fart (BL) 7-1. Stk. 2. For andre færdselsarter gælder den færøske færdselslovgivning, medmindre andet følger af denne bekendtgørelse. § 6. For luftfartøjer, der manøvrerer ved egen kraft, har al anden færdsel ubetinget vigepligt. Stk. 2. For personer og køretøjer, der vejle- der et manøvrerende luftfartøj, har al anden færdsel end den, der er nævnt i stk. 1, ubetinget vigepligt Stk. 3. For luftfartøjer, der er under bugse- ring, har al anden færdsel end den, der er nævnt i stk. 1 og 2, ubetinget vigepligt. Stk. 4. For brand- og redningskøretøjer samt lodskøretøjer under udrykning har al anden færdsel end den, der er nævnt i stk. 1-3, ubetin- get vigepligt. Stk. 5. Færdsel mellem et manøvrerende luft- fartøj og personer eller køretøjer, som vejleder dette, er forbudt. Stk. 6. Luftfartøjer má ikke køres ind i eller ud af hangar med motoren i gang. Køretøjer § 7. Køretøjer, der anvendes pá en flyve- plads, skal opfylde de krav til indretning og ud- styr m.v., der er fastsat i henhold til den færøske færdselslov, medmindre dispensation er me- delt af Færøemes Landsstyre, jf. den færøske færdselslov, § 10. Nr. 173. Stk. 2. Den færøske færdselslovs bestemmel- ser i §§ 37 og 38 om køretøjers største bredde, længde og højde, vægt og akseltryk finder ikke anvendelse for køretøjer, der alene anvendes pá en flyveplads. Uheld § 8. Uheld pá en flyveplads, der medfører personskade, væsentlig materiel skade eller har betydning for flyvepladsens drift, skal snarest meddeles til flyvepladsledelsen eller lufttrafik- tjenesten. Stk. 2. Enhver hændelse, der er omfattet af luftfartslovens § 135 om flyvehavarier og flyve- hændelser, behandles efter de retningsiinier, der er givet herom i loven, jf. Ministeriet for Of- fentlige Arbejders bekendtgørelse nr. 272 af 29. maj 1984 og anordning nr. 130 af 3. marts 1989. Meddelelse gives til havarikommissionen. Stk. 3. Færdselsuheld indberettes til ved- kommende politimyndighed, hvis der forelig- ger væsentlig materiel skade, personskade eller uheldet i øvrigt skønnes at give anledning til politimæssig behandling. Stk. 4. Sker der uheld pá grund af defekter ved jordudstyr/luflfartøj, eller sker der ved for- kert udførte procedurer skader pá et luftfartøj under ophold pá jorden, eller kommer perso- ner til skade herved, skal der ske indberetning til Statens Luftfartsvæsen. Myndighed § 9. Flyvepladsledelsen er berettiget til gene- relt eller konkret at anvise flyvepladsens bmge- re nærmere angivne omráder til passagerers ophold, luftfartøjers og køretøjers tankning, parkering og vedligeholdelse m.m. samt til at give nærmere direktiver i forbindelse med af- viklingen af ekspeditionen af luftfartøjer, pas- sagerer, fragt, cateríng m.m. Stk. 2. Hvis sádanne direktiver ikke efter- kommes, kan flyvepladsledelsen forbyde ved- kommende bruger at anvende pladsen. Et sá- dant forbud kan páklages til Statens Luftfarts- væsen. § 10. Luftfartøjer, installationer eller andet, der pá grund af brand, havari eller andre for- hold, som ikke er omfattet af luftfartslovens § 135 og § 136, er til hindring for flyvepladsens anvendelse, kan af flyvepladsledelsen kræves fjemet med et efter forholdene fastsat rimeligt

x

Føroya kunngerðasavn A og B

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Føroya kunngerðasavn A og B
https://timarit.is/publication/27

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.