Vísir - 25.04.1911, Blaðsíða 2

Vísir - 25.04.1911, Blaðsíða 2
50 Hafnarlðg fyrir Reykjavíknr- kaupstaö. 1. gr. Til hafnargeröar í Reykjavík veitast úrlandssjóöi alt aö 400,000 — fjögur hundruö þúsund — krónur gegn þreföldu — 1,200,000 — framlagi úr hafnarsjóði Reykjavíkur. Fjárhseð þessi greiðist bæarstjórn Reykjavíkur aö sömu tiltölu og hafnarsjóður leggur fram til fyrir- tækisins árlega. 2. gr. Ráðherra fslands veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd landsjóðs alt að 1,200,000 króna lán, er hæarstjórn Reykjavíkur kann að fá til hafnargerðar. 3. gr. Sjerhver er skyldur til að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að gera höfnina, eða undir brautir og vegi f þarfir hafnarinnar, svp og leyfa að tekið verði í landi hans hvort heldur er grjót,möleða önnur jarðefni og þola þær eignarkvaðir, óhagræða eða takmörkun á afnota- rjetti, sem hafnargerðin hefur í för með sjer, alt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki sam- komulag um bætumar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dóm« kvaddra manna, að tilkvðddum báð- um málsaðilum. Kostnaðurinn við matið greiðist úr hafnarsjóði Reykja- víkur. Nú vill annarhvor málsaðila ekki una matioggetur hann heimt- að yfirmat, en gjöra skal hann það innan 14 daga frá því að matsgjörð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 dómkvöddum mönnum. Kostnaðurinn við yfir- matið greiöir sá, er þess hefur krafist, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjalds- upphæð. Ella greiðist kostnaðurinn Ur hafnarsjóði Reykjavíkur. 4. gr. Meðfram strandleggjunni umhverfis höfnina má ekki gjöra í sjó fram neina bryggju eða'önnur mannvirki, nje heldur breyta þeim mannvirkjum, sem nó eru, og ekki fylla upp nje dýpka út frá landi, nema samþykki bæarstjórnar komi til. Sá sem gjöra vill eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefnd- inni beiðni um þaö, og skal beiðn- inni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa, í tvennu lagi, og heldur hafnarnefndin V I S I R ^Comð i *)9mt» 5)aa,$ot\xw Q$ sfcoftð tv$u \>ot\itxiat, sem \)et<5* aWat fcomuat upp \ \>^ssat\ nVfeu, öðru eintakinu af. hvoru þeirra eftir. Hafnarnefndin afgreiðir síðan málið til bæarstjórnar, er ákveður, hvort leyfið skuli yeirt Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð stjórnarráðsins. Sá sem fengið hefur leyfi til að gjöra slíkt mannvirki skal skyldur að halda því svo við, að engin hætta stafi af því. Brot gegn þessari grein varða sektum frá 10—200 krónur, og hafnarnefndin getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda. Nú hefur bryggja eða annað mannvirki í sjó fram legið ónotað í 5 ár samfleytt og er þá hafnar- nefnd heimilt að láta taka það burt án endurgjalds til eiganda. 5. gr. Bæarstjórn Reykjavíkur hefur á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir yfirumsjón stjórnarráðs fslands. 6. gr. Framkvæmd hafnarmála og eftir- lit með höfninni skal fela hafnar- nefnd, er bæjarstjórn kýs á sama hátt og aðrar nefndir, eftir því,sem mælt er fyrir í samþykt þeirri, er fyrir bæinn gildir. í hafnarnefnd sitja 5 menn, 3 bæarfulltrúar og 2 utan bæarstjórnar, annar úr tölu kaupmanna en hinn úr tölu sjómanna. Geta þeir ekki skorast undan endurkosningu fyrri en þeir hafa setið í nefndinni 6 ár samfleytt. Nefndin sjer um viðhald og um- bseturá höfninni, stýrir öllum fram- kvæmdum, er þar að lúta, og ann- ast fjárhald hafnarinnar og reikn- ingsskil fyrir hönd þæarstjórnar. 7. gr. Bæarstjórnin skiparstarfsmenn hafn- arinnar cftirtillögu haf narnefndariunar. 8. gr. Eigum hafnarsjóðsins má að eins verja í þarfir hafnarínnar. Bæarsjóð- ur ábyrgist skuldir hafnarsjóðsins og bæarstjórnin hefur ábyrgð á eigum og fje hafnarinnar. 9. gr. Bæarstjórnin má ekki án sam- þykkis stjórnarráðsins selja eða veð- setja fasteignir hafnarsjóðsins eða kaupa nokkra nýa fasteign, taka stærri lán eða lán til lengri tíma, en að þau verði borguð aftur af tekj- um þess árs, sem fer í hönd, nje endurnýa slík lán eða fresta borg- unartímanum, og ekki heldur gjöra nein þau mannvirki við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkva eigi til aö koma þeim í framkvæmd. 10 gr. Til þess að standast straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnarvirkja og til árlegs reksturs- kostnaðar hafnarinnar er heimilt, að innheimta gjöld þau, er hjer segir, af skipum og bátum, er hafna sig á hinni löggiltu höfn Reykjavíkur, eins og takmörk hennar verða ákveðin með reglugjörðinni, og farmi þeirra: 1) Lestagjald. 2) Vitagjald. 3) Vörugjald. Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá skipsins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki settar á land. 4) Bryggjugjald afskipum,erleggj- ast við bryggjur hafnarinnar. 5) Festargjald af skipum, er nota festar hafnarsjóðs. Gjöld þessi, sem og gjald fyrir afnot af öðrum eigum hafnar-

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.