Vísir - 06.07.1914, Blaðsíða 1

Vísir - 06.07.1914, Blaðsíða 1
\§§<b G8tH verslunin i bænum hefur síma VISIR % H í&^-.iu :i;'' -:«V< WmM j*m, p$& vgr-æi> $ys ^ss i£.;!8»l~ eru og veröa æfinlega drýgsí og best í ¦IM\\ Rjámtnn óviðjafnanlegi fsasí daglega í Templarasundi 3. Sími 4-77. "1SB§ Mánud. 6. júlí 1914. Ráðherrann o í gærkveldi kom sjálfstæðisflokk- urinn á Alþingi sjer saman um að tilnefna Sigurð Eggerz sýslumann, sem ráðherrafs- 1 a n d s . ^ggevt G-taessen-. Yfirrjettarmálaflutningsmaður, Pósthússtræti 17. Venjulegaheimakl. 10-11 og4-6. Talsími 16. FRl UTLORDUlig ffl® Él íslensk mál í döngkum bloöum'. í biaðinu »Fædrelandet« 14. f. m. er ritstjórnargrein um f á n a m á 1- i ð í s 1 e n s k a, all-löng. Þar er því haldiö fast fram, að D a n n e- b r o g sje löggiltur fáni á fslandi, meira að segja sje -hið eina við- urkennda flagg samkvæmt íslensk- um lögum«. Varðskipsforinginn danski hafi haft lögheimild tíl fána- tökunnar 12. júní í fyrra, en mið- ur heppilega telur blaðið samt þá ráðstöfun. Eftir miklar bollalegg- ingar kemst blaðið að þeirri niður- stöðu, að leyfa skuli íslendingum annaðhvort að hafa staðarfána, er blakta megi á opinberum bygging- urn í landinu við hliðina, á Dannebrog og »privat«-hús- um(!) líka, eða þá fálkamerkið innan í danska fánanum, í bláum feldi í miöjum krossinum eða efri reitnum við stöngina. Og hið síð- arnefnda flagg megi íslendingar náðarsamlegast nota bæði á sjó og landi, á opinberum húsum jafnt sem einstakra manna. Telur blaðið hyggilegt af Dönum að vera lið- legir við íslendinga í því að heim- ila þeim slíkt flagg og setja þeim ekki stólinn fyrir dyrnar, — meö því sje a 1 r í k i s f á n a n u m bjarg- að og fálkinn muni ekki lýta Danne- brog til muna. Er þessi tillaga sjálfsagt þjóðráð — frá dönsliu sjónarmiði. En hvað segja íslend- ingar um slíkt frá í s 1 e n s k u sjónarmiði? »Vestsjæll. Folkebladt 17. f. m. !ýsir tillögum fánanefndarinnar um gerð íslands fána, en, leggur engan dóm á þær. Frh. Nokkrar konur hafa komið sjer sairian um að halda Ólöfu ská'd- konu Sigurðardóttur frá Hlöðum samsæti í Iðnó miðvikudaginn 8. júlí kl. 8 e h. Þeir sem taka vilja þátt í samsætinu, vitji aðgöngumiða í bóka- verslun ísafoldar fyrir næstkomandi þriðjudagskveld. Vöruhúsið 10 w -JC ' 3 «. «0 >a Nikkelhnappar kosta: 3 aura tylftin. Öryggisnælur kosta: 6 aura tylftin. Vóruhúsið. Olgeir Friðgeirsson samgöngumálaráðunautur Miðstrætl 10., Talsími 465. í Venjulega heima 91/-—10-/2 f. m. og 4—5 e. m. Ofrlður milli Grikkja og Tyrkja er búist við aö skelli á þá og þegar. Orsökin er ofsóknir Tyrkja gegn grískum mönnum bæði í Makedoníu og í Litlu-Asíu. Hvoru- tveggi hervæðast af kappi; Orikkir eru í þann veginn að kaupa 2 víg- skip af Bandaríkjastjórn. Erlend blöð frá 26. f. m. telja stríðiö óhjákvæmilegt og muni befjast inn- an þriggja vikna þaðan frá að telja. Pjeiur Serbakonungur er sjúkur og hefurfalið Alexan- d e r syni sínum konungsstjórn í fjarveru sinni á baðstað sjer til heilsubótar. Hefur hann tilkynnt það þjóð sinni á óvenju hátíðleg- an hátt, með undirskrift sinni og allra ráðherran na. Leikur orð á því, að í raun og veru hafi konungur þar með < afsalað kon- ungdómi í hendur syni sínum aö fullu og öllu. Neðri deild. 3. fundur 4. júlí. Frumvarp til laga um sparisjóði (stj.frv.); 1 umr. Ráðherra (H. Hafstein): Eins og menn muna, hafði þing- iö í fyrrá til meöferðar frv. frá stjórninni um sparisjóði. Var það samþykt í E.d. og hjer í deildinni við tvær umræður, en fjell við 3. umr. með litlum atkvseðamun, og sjest það á umíæðunum, að ýmsir þingmenn hjer í deild greiddu at- kvæði móti frv. sökum þess, að því hafði verið breytt í E.d. í cinu atriði, nfl. eftirlitsákvæðunum. Öll- um kom þá saman um það, að mikil þörf væri á slíkri lagasetningu þótt ekki kæmi mönnum saman um eftirlitið. Þess vegna taldi stjórnin sjer skylt að leggja frv. aftur fyrir þingið, nú í þessari deild með því að hjer var málið síðast til með- ferðar. Stjórnin hefur tekið til greina allar breytingar, sem menn óskuðu eftir á síðasta þirigi, nema um eftirlitið. Stjórnin heldur fast við þá skoðun, að meiri líkur sjeu til, ,að eftirlitið verði tryggara og óhultara hjá einum manni, heldur en aðfela það mörgum víðsvegar um sveitir landsins,- Með (því móti er tryggingin meiri en með venjuleg- um endurskoðendum. Benedikt Sveinsson: Engi yafi er á þvf, að slík lög þessi eru hin mesta nauðsyn. Það má te!ja þáð fremur heppni, eios og vikið er að í aíhugasemdunurn við frv. að sparisjóðirnir skuli ekki hafa orðið fyrir slysum .eða.skellum svo hefir eftirlitið verið lítilfjörlegt Og því meua fje sem sáfnast í spari- Sjóðina, því meiri er hættari. Mönn- um er það kunnugt að hagur ýmsra sparisjóða er ískyggilegur, og þótt eftirlitið yrði bætt, mundi tæplega hægt að girða fyrir það, að. sjóð- irnir hlytu skell af lánum, sem illa væru tryggð. Nú vita menn það, að sparisjóðir til sveita eiga oft örðugt uppdráttar, geta ekki lagt í mikinn kostnað, nje heldur verður því ætíð viðkomið, að 2 menn úr | '!í£í22!r fast venjulega tilbúmr M á Hverfisg. 6. Fegurð, verð pg « gæði undir dómi aimenningfs.—i %(wm Sími 03. —; Hoíai Hfliaason. stjórninni, formaður og gjaldkeri, sjeu viðstaddir. Mjer hefur nú komið til hugar, hvort ekki mætíi koma try<;gingunni betur fyrir; en gert er í frv. Á .Englandi hafa um 100 ár tíðkast póstsparisjóðir, þannig að menn leggja fje sitt inn á póst- stofurnar gegn kvittun, og , er þá fjeð komið í vörslur og ábyrgð hins opinbera. Þetta hefur og lengi átt . sjer stað í Canada og var fyrir 5 árum tekið upp í Baiidaríkjunum. Með þessum hætti er innistæðu- eigendum tryggð innieign sín, en það . er aðaltilgangur þessa frv., sem hjer liggur fyrir. Það eitt kann;* niönrium að þykja varhugavert við þetta fyrirkomulag, að örðugra er, , að ná fjenu skjóílega vit úr sjóðn- . um aftur. . En þegar þess er gætt, j að venjulega er fje lagtá sparisjóði... til geymslu um langan tíma, þá.-; ætii ekki að þurfa að slá varnagia við , því, sjerstaklega þegar menn gæta að því, að- meö þessum hætti. er mönnum. alvarlega tryggt spari- fje sitt. Þetta hefi jeg viljað benda á til athugunar fyrir. væntanlega ,nefnd. Jeg hef heyrt, að póstmeistari hafi , tekið þetta mál til íhugunar; ætti því, nefndin að leita álits hans urn málið. R á ð h e r r a (H. Hafstein): Jeg er samþykkur hv. þm. N.þing. i(Ben. Sv.) um það, að æskilegt væri að hjer kæmist á póstsparisjóðir. En' þessi tillaga er engin nýung; stjórniri hefur haft hana til athug- unar, en sá sjer ekki fært að koma með frv. í þessa átt á síðasta þingi því að þá hefðu póstafgreiðslumenn' þurft meiri laun en þeim eru ætluð. Nú hefur póstmeístari málið í undir- . buningi. Það er engi efi. ú þvf að mönnum mundi verða kært að • fá slík Iðg. Ekki einungis væri innstæða manna-, serii inni ættu ív póstsparisjóðum, alvegg trygg við þáð að vera í vörslum hins opin- hera, heldur mundi og sá hagur verða að slíku' fyrirkomulagi, að stjörnin gæti fengið lán innanlands til þjóðþrifafyrirtæk]a eu þyrfti ekki - í að leita til útlanda. í • En þótt þetta fyrirkomulag kæmist á^Þá er frv. það, sem nú liggur fyrir ¦ alls ekki óþarft. Meðan gömlu sparisjóðirnir haldast og menn eiga fjeí þeim, þá er það skylda hins opinbera áð hafa.eftirlit með þeim. Jeg vona því, að þetta frumvárp haldi áfram og nái samþykki þings^- ,ins án"tillUs til hins fyrirkomulags- ins,'sem eínhig getör-'vetið mjög goti.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.