Morgunblaðið - 26.06.1926, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 26.06.1926, Blaðsíða 3
MORGlTNRLAfUtt MORGUNBLAÐIÐ Stofnandi: VIlli. Finsen. ( trefandi: Kjelapr 1 Reykjavlk. Kitstjörar. J6n Kjartansson, ValtÝr Stefánsson. AuglýRingastjðri: E. Hafberg. SkMfstofa Austurstræti 8. Slrai nr. 500. Augrlýsingaskrifst. nr. 700. Heimaslmar: J. K.j. nr. 742. V. St. nr. 1220. E. Hafb. nr. 770. Áskriftagjalíl innanlands kr. 2.00 a mámií>i. Utanlands kr. 2.50. . t lausasö!'." 10 ura eintakWi. fré Tokíó flttgmet. liinn 15. júní. Er þetta Það er engum efa bundið, að Lík Jóns Magnússonar, forsætisráðherra, flutt á land í Rvík. Sorgarathöfn við ,,Gejser". hljómleikurinn á morgun verður fjölsóttur, og liinir aðrir hljóm- Forvextir lækka. leikar Páls, sem á eftir fasra. Þar Nationalbankinn hefir lækka'ð eiga bæjarbúar kost á að Qieyra forvexti úff ")%% í 5% frá fimtu- snilling fará með tónverk bjnna degi 24. júní. ágætustu' meistara á það hljóð: . færi, sciii ekki ttefir átt sinn lSka Ný rannsóknaför til Grænlands. hjer á landi áður. Hinn 1. júlí fer dr. Poul Nör- lund og margir fleiri vísindamenn í rannsóknarleiðangur til Græn- iands. Á sjerstaklega að rann- saka, hvort sú skoðun muni rjett, sem Nörlund heldur fram, að Grænlendingar hafi liðið undir lok vegna veðttrfarsbreytingar. — , , t, * ' ti « * £1 1 u) manaðamotin siðustu fóru Það a hka að reyna að afla upp- ,. , . ^ T_ ,. , TT ,. ¦ , , *,..- - ,>»• þeir hieðan Koetoed Hansen skosr- lysmga um lokaþattmn í hfi r, , ,¦ * v ' * £ ræktarstjóiri oq; Binar Sæmundsen Grænlendinga með þvi að grafa STlFLUN ÞVERÁR Fyrirhleðslan er byrjuð og ein kvísi er stífluð. Hetrskipið „Gejser" kom að •-austan' með lík forsætisráðherra kltikkan rúmlega 10 í gærmorg- »n, og iagðist hjer upp að upp- fyllingu. Þar var þá fyrir venslafólk og Tinw* hins látna forsætisráðherra, ymsir embættismenn bæjarins, fjármálaráðherra og skrifstofu- stjórar úr st.iórnaivráðinu, auk miikils mannfjólda annars. Áður eu líikið var horið í land, •en það var aðeins á líkbörum og íslenski fáninn b.reiddur yfir, fór 'fylking ])ermanna. af „Gejser" í land og raðaði sjer skamt frá landgöngubrúnni. Þá var Iíkið borið í ]and, og Mru það fo.rinsr.iar af „Gejser", en þeir sem eftir voru kvöddu fcinn látna að hermannasið. Þegar á land kom. gengu hermenn und- ir sorgarl'ána í broddi líkfylgdaff- Innar áleiðis til heimilis fcrsætis- ráðherra, en foringjar af WGéjssr" •og ýmsir embættismi^iiii baru lílkið til skiftis alla leið heim. Fánar bíöktu í hálfri stöng tua allan bæinn. Fráfall forsætisráðherra í irústir dómkirkjunnar í Görðum slkógfræðingur austtfr á Þórsmörk Páls fsólfssonar. til þess að gi'isja þar skóg, og átti að uota brísið til þess að stífla rensb Ma»Tkarflj6ts í Þverá. Aust- ur í Fljótshlíð tóku þeir með sjer !> nifiin og l'úr ílokkurinn iim á Þórsiuörk og var þegar byrjað að g#risje skóg og himla hrís. Yoru ' þeir að þessvt verki í -i daga í Kvenniskóllnn í Reyklamk. Stúlkur þær, e# æ.tla að sækja um npptöku í Kvennaskólánii næsta vetur, sendi forstöðukonu skólans, sem fyrst, eiginhandaram- sókn í umboði foreldra eða forráða.manns. Fult nafn, aldur og heim- ilisfang umsæflrjanda og foreldra skal tekið fram í umsókninni. TM- sóknum nýrra námsmeyja fylgi bóluvottorð og knnnáttuvottorð frá kennara eða fræðslunefnd. Upptökuskilyrði í I. bekk, eru þessi; 1. að umsækjandi sjé fnllra 14 ára og hafi góða kunnáttu í þeim g.reinu'm, sem heimt- aðar eru samkvæmt lögum um fræðslu barna; 2. að umsæ&jancU sje ekki haldinn af neinum næmtim fkvilla; 3. að siðferði umsækianda sje úspilt. Stúlkur þær, er ætla að sækja um hehnavist, tilkynni þaS um leið og þær sækja um skólann. Skólaárið byrjar 1. október. — Umséknarfrestur til júlíloka. Öllum umsóknum svarað með pósrti' í ágústmánuði. Hússtjórnardeild sk61an6 byrjar einnig 1. október. Námsskeiðia eru tvö; hið fy.rra frá 1. október til febrúarloka, en hið síðara frá 1. mars til júnílolka. Eeykjavík, 4. júní 1926. Ingibjörg H. Bjarnason. Eiiis og getið hefir verið um blöðuhum, þá heldur Páll fsólfs- Hami'askóuuni, norðan við II is a^a öi^aðir um götur son ki.rkjuhljómleika á morgim, (].,|_ ,.n þar jjja rennur fljótið. "¦'- nágrenni, svo þeir vita ögjörla og, eru það fyrstu hljómleikarnir, j fyrstu ferð var flevtt 360 sii'^ ;l veSi e^a umferð. Almennar sem hann heldur á hið nýja, vand- böggum .,f hrísi þaðan að öfan'og re?hir um akstur bifireiða innan aða og mikla orgel í Fríkirkjunni. nt lin,[v. sii'eytur. þar seni stifla hæjar, erti ekki haídnar. Sjaldn- Á þessum hljómleik sýngur o<i' .- j,vera Er þag mikið neðar eii!-'r temur ]>að fyrir en hitt, að frú Darbo nokkur lög. vatnið úr Markarfljóti fer í Þverá, b stjórar sjáistaka á rjett- eða niður undir bygð. Rennur áin an hátt h vegamótum, e£ þeir þa.r í nókkrum kvíslum. "I;1 ** Sera sjer til þess hið Pleytingin gekk vel, þótt-vatna-|miasta 6raak- Þeysiferð að þarf- vextir væri miklir og tefði fyffir, :hmsu '""" ''a'inu. er og eigi sjald- og var hrísinu skilao á siBH stáð" ;k>ef Var ]>ví næst íarið inn á Þói-s,- umferðarreglur v«ru alment uiörk aftw og uáð í annað eins haldnar. af hrísi ofar í Hamraskógum, þa '¦ tekur betra við, ]>egar sem hamrar liggja að fljótinu. Var kemur til kasta hjólreiðamanna. ' Pe ié siðu.r þeirra mjög vax- að li.ióla eftir gangstjettum, seui ei'. og hvernig sem á f hrísinu fleygt fram af hömrunum "vv niðuf í ána og fleyti á somtt slóðir ÍU]^] og áðúr. (!ekk sú fleyting mijrið hvai betur, sokum þess, að þá var far- stendnr. Sjest ]>að oft, að hjól ið að s.jatua S vötntun. Má ætla,'IreiSam'enn þvælast eftir innan um gangandi fóll MvsBosfur í 1 kg. stykkjum. Ódýrt í heildsölu í Samúðarskeyti. í gær bárust stjórninni eftir- f arandi samúðarskeyti: Danska stjórnin samhryggist ís- lensku'stjórninni tit af láti Jóns Magnússonaff forsætisráðherra. — Fregnin um andlát hans 'mun Vekja sorg og söknuð víðsvegar ; Danmörku. Stauning. Til hins starfandi forsætisráð- herra. Jeg leyfi mjer að votta yður mína einlægustu samúð í tilefni af fráfalli Jóns Magnús- sona.r forsætisráðherra. Minning hans mtin altaf í heiðri höfð af ollum í þessu ráðuneyti, þeim, er tyntust honum og lærðtt að meta lians óvenjulega mikltt mannkosti. Moltke utahríkisráðherra. að þessi reynsla verði til þess, að"stiettum' ' menn hætti að reiða hrís á hestun'0" breið akbrautin alauð fyrír innan úr Þórsmörk og niðtvr tíl framan. bvgða. 0lí er eigi Irægt aS s-';1 1 'Þar sem stífluna átti að ge reiðamenn h.ít.la Þessi hljómleiku* Páls, er hinn tóku aðrár menn við, undir stjórn atímá, að þeif ge.-i sjer fyrsti í röðinni af mörgum, sem Óskars Thorarensens á Breiðah61-;no'kknrt far lun að vera rÍettu Páll ætlar að halda framvegis. stað. En umsjónarmaður verksins me?in á götunniÞeir þjóta áfram Páll ísólfsson." það, eftir Hugsar Iiauu sjer, a.ð þessir hljóm- fyrir hönd ríkisstjórnarinnar leikar verði einskonar hljómlistar- Jón ísleifssón verkfræðingur. e»r hvað sem fyrir verðu.r, hvort s^'o sem ]>eir eru vinstra rnegö skóli fyrirbæjarbúa, þar sem þeim #Enn er of snemt um það að e8a ll£eSra VlK'-!n við miðJu g°t_ verður gefinn kostur á að hlýða segja, hvern á.rangur þetta ber, en á*helstu tónverk fyrri og síðari álit manna er það, að hægt muni mtnar. Þareð iill hjólaumferð er jafn tíma. Geta menn því á þeim haft að stífla Þverá og hægja vatninujilla 1»11!Í»- og hún e*r, væri ætl- 1 í kvöld og á morgun, | ódýrust sæti. Nýir bílar. ia ÐifrBEoastoain. í Kolasundi. sími 1529. Frá Danmörku. (Tilkynning f.rá sendih. Dana.) Botved flugmaðuT fcom á miðvilkudag til flttgvallar liersins í Kaupmannahöfn. Höfðu þar safnast saman 20—30 þús- ttndir manna til þess að bjóða hann og Olsen vjelamann vel- komna. Flúgleiðin frá Tokió til Kaupmannahafnar er 10600 kíló- íaetrar og fóru þeir hana á hje»r ^am bd 72 flugtímum; þeir fóru ágætt tækifæri til að bera saman frá Fljótshlíðinni og koma í veg ]iað, sem gömlu meistararnir hafa fyrir frekari landspjöll en orðið látið efti,rtíðinni í tje og það sem hafa þar af vatnagangi á síðari skapast hefir nú á sviði hljóm- ;Vum, og }>ó sjerstalklega í ár. listarinnar á allra síðustu árttm. j Fyrirhleðslunni er hagað þann- Það er með öðíum orðum gamli igj ag malarfyltir ]>okar ertt bundn og nýi tíminn í tónum, sem Páll ir ;nnan í'hrís og sökt niðttr. — ætlar að láta oklkttr heyra. IHleður þá ám með foimburði sín- Næsti hljómleikur mun v«rða 6. ;um sandi að böggunum svo að agust .i 'sumar. þarna myndast þjettur varnar- Ennfremur hefir Páll hugsað garður. sjer að fá þá bestu aðstoð við þes^a hljómleika, sem kostur er á hjer. Og ætti það vitanlega, þó Páll sje snillingur, að gefa þehn enn raeira gildi. Allur ágóðinn af hljómleikunum, ef nokkw verð- ttr, gengur, að minsta kosti fyrít í stað ,til greio'slu á orgelinu ný.j.i. Og er það drengilega gert af Páli að leggja list sína fram til, að svo góður gripttr, sem o.rgelið er, fengist hingað. Því.nteð hljómleik- uin Páls á það eftir að verða einn liðurinn í þeirri starfsemi að menta smekk bæjarbúa á hljóm- list og auka virðingu þeirra fyrir þeirri list. GÖTU-UMFERÐIN í bænum. i'erðiimi hjer r vaxandi. Er það þver- ' - og umferðin eykst, ber œ ðsyn til þess, að haldnar h lennar götu- umferðarreglur. Hý.-i' ]),'.;• það við. og eru ný- leg dæmi til sönnunar, að bifreið- óskast í vist. Upplýsingar gefur frú andi að fótgangandi fólk værii varkárt um sig, og gætti þes m.jög að sneiða iijá lífsháska hjer Johnsen, Hjálpræðishernum. innanbæjar. RiGh's kafffitiætír En þessu et eigi til að dreifa. Þó öll vagna- og hjólaumferð sje slangíast fólk fót- gahgandi í breiðnm hópum eftk' miðjtm. götunum, þó gangstjett- { irnar þvi nær mannlausar, á engri umferð ur- Fæst h-la kaupmanni yð- .eri það í óbygð-^arj pk. á 1/8 kgr. a 35 aura. um. 5 er nðge.rt til þess að Er aksturs ölvuðum bílstjórum beint t. d. " þess I heildsölu hjá Sími 1363. m þjóti lan þeirri lil þes Yær gert i ásta^ð?!, iþjónn hefði eigi rjetl og nauðsynlegl að gefa ingumönnum stuttar leiðbein- ingart fasta im Aust- urStræ Pósthússstrætis, þar sem umferðin er mest í bænum. u

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.