Morgunblaðið - 31.12.1927, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 31.12.1927, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ 3 Liðna árið. Eftir Jón Þorléiksson. Árið 1927 hefir verið af nátt- úrunnar hálfu eitthvert hið allra l>esta, sem núlifandi menn muna. Hagstæð veðrátta, góður gras- vöxtur, nýting á heyjum í besta lagi og fiskafli óvenjulega góður. Veðurblíðan hefir verið jafnari um landið, en menn eiga að venj- Æist, en ])ó auðvitað ekki alveg jöfn. Er talið að Austfirðir hafi helst farið nokkuð varhluta af æumarblíðu og aflabrögðum. Stærstu skuggarnir, sem á f jellu, stöfuðu frá árinu á undan. Heyforði var víða heldur lítill frá sumrinu 1926, en það kom ekki svo mjög að sök, því að eft- ir áramót var veturinn ekki gjaf feldur. Hitt var verra, að eftir ■óþurkatíð sumarsins 1926 voru heyin í sumum hjeruðum, eink- um norðan og vestan lands, svo hrakin og ljeleg, að þau reyndust -óholl til fóðurs. Á Norðurlandi vestan til og líklega einnig sum- Ætaðar á Vesturlandi náðu vor- sjúkdðmar þeim tökum á sauð- fje, að stórtjón hlaust af. Menn tala ekki mikið um þetta, en að- gætnir menn fullyrða að fjenað- arhöld hafi t.'d. í sumum sveitum Húnavatnssýslu orðið svo bág- horin, að lakari hafi ekki verið síðan fellisvorið 1887. Efnaleg afkoma þjóðarinnar bar einnig miklar menjar hins nndanfarna erfiða árs. Var þröngt í búi eftir áramótin hjá mörgu þurrabúðarfólki, semhafði borið lítið eða ekkert úr býtum fyrir sumarvinnu sína sumarið .áður. Afurðir landsmanna voru •og í mjög lágu verði, sjávaraf- urðir einkum allan fyrri hluta ársins, en á því varð nokkur lag- færing síðustu mánuði ársins. Verð á saltkjöti varð enn þá lægra en árið áður, en talsverð- ar vonir um batnandi kjöt- markað vöknuðu við það að vel "hepnaðist sala á kældu og frystu kjöti á Englandi, er flutt var þangað með hinu nýja og vel út- búna kæliskipi Eimskipafjelags- ins. Þrátt fyrir lágt verð á afurð- um mun f járhagsafkoma ársins hafa orðið fremur hagstæð fyrir ;atvinnuvegi landsmanna að und- anteknum þeim landbúnaðarhjer- uðum, sem verst höfðu skepnu- ’höldin. Framleiðsla til lands og sjávar var stunduð af mesta kappi, og það sem af er vetrin- um mun atvinnuskortur í hinum stærri kauptúnum, sem ávalt er nokkur um skammdegismánuð- ina, hafa verið heldur með minna móti. Stuðningur sá. sem lög- gjafarvaldið hefir veitt Veðdeild Landsbankans, hefir átt mjög mikinn þátt í því að halda uppi atvinnu við nytsamleg störf einnig þá tíma ársins, sem frum- framleiðslan fækkar við sig verkafólkinu. Meðal merkari viðburða á sviði atvinnulífsins má telja breytingu þá á steinolíuversluninni, sem hefir verið undirbúin á árinu og er að koma til framkvæmda nú í árslokin. Tvö fjelög gangast fyrir því að byggja nýtísku steinolíugeyma í og við Reykja- vík — með smærri geymum í hinum helstu mótorbátaver- stöðum. Með þessu er olíuversl- unin hjer að komast í sama horf, sem verið hefir síðustu árin í öðrum nálægum löndum. Vona menn að samkepni verði fremur ríkjandi meðal fjelaganna en samvinna. Horfur eru á að lands verslun með steinolíu falli niður >með eðlilegum hætti, þegar olíu- fjelögin taka við. Eimskipafjelag íslands hefir bætt við sig tveim skipum á ár- inu, fyrst kæliskipu Brúarfossi, og nú í árslokin flutningsskip- inu Villemoes, og verður nefnt Selfoss og verið hefir aðallega í steinolíuflutningum fyrir lands- verslun. Verða siglingar fjelags- ins milli Hamborgar, Hull og Is- lands auknar, og virðast eiga 'góða framtíð fyrir sjer. Fyrir ríkisbúskapinn hefir ár- áð verið í erfiðara lagi, tekjur fremur rýrar, eins og vant er að vera næst á eftir óhagstæðu at- vinnuári, en útgjöld samkvæmt fiárlögum hærri en rjett var. Má búast við nokkrum tekjuhalla á árinu, máske eitthvað svipað þeirri upphæð, um 700 þús. kr., >sem þingið 1926 bætti ofan á út- gjaldatillögur þáverandi stjórnar. Hagur bankanna beggja hefir óefað farið batnandi á árinu, og lausaskuldir ]>ær við útlönd, sem söfnuðust á ]>á árið 1926, munu hafa greiðst að talsverðu leyti á liðna árinu. Horfurnar framundan eru nú um ]>éssi áramót æði miklu bjart- ari fyrir atvinnulífið, en verið hefir um tvenn síðastliðin ára mót. Góð eftirspurn eftir afurð- ,um landsins og ör sala síðustu mánuðina gefur vonir um greiða sölu á næsta ári,. ekki fyrir sjer lega hátt verð að vísu, en þó vonir um bærilega afkomu ef náttúran heldur áfram að leggja til sína blíðu, og atvinnurekend- ur og verkamenn sýna fullan samhug í því að stunda störfin, eins og hjer hefir verið lands- venja jafnan. «3 C <u •0—* c3 05 <u u 3 o >• «o *s 3 > * c c <u S 2, o > <0 13 Q B 3 u « D3 C *55 ">■ E. c. 3 u «3 •o 3 <U 0) B 3 XO *o 5 Delfia Diesel-bátamótop Deutsche Werke Kiel A.G. Kristsmynd ætlar páfinn að ■gefa Landakotskirkju, eftir því sem skýrt hefir verið frá í þýsk- um og hollenskum blöðum. Er það standmynd forkunnarfögur úr cedrusviði. Myndina hefir gert spánskur listamaður frá Barcelona, Campanya að nafni. Morgunblaðið er 16 síður í dag. I aukablaðinu er 50 ára saga Isafoldarprentsmiðju eftir Ivlemens Jónsson, og er hún prýdd mörgum myndum. Morg- l nblaðið kemur ekki út næst fyr en 8. janúar, og þess vegna fylgir Lesbók blaðinu í dag. ■ Ljósalfurinn litli er í blaðinu í dag. Auglýsingar kvikmyndahúaanna og aðrar auglýsingar, sem venju- lega eru á 1. síðu eru á 4. síðu (í dag. Delta -tvígrengisdieselmótorinn er smíðaður af Deutsche Werke Kiel A/G (Áður her- skipasmíðastöðvar Þjqðverja), sem einnig smíðar fjórgengisdieselvjelar bæði einvirkar og tvívirkar (bruni yfir og undir bullu) upp í 9000 hestöfl, og er ein af allra vönduðustu Dieselsmiðjum Þýskalands. Delta er kompresorlaus tvígengisdieselvjel af klassiskri og einfaldri gerð. Ventila og stýriöxla með hnokkum og drifum hefir hún ekki og er því margfalt ein- faldari í gæslu og ódýrari í viðhaldi en fjórgengisdieselvjelar. Delta er smíðuð framúrskarandi traust og úr úrvalsefni. — T. d. er vjelsveif og bullustöng úr fyrsta fl. Siemens Martins stáli. (Ath. 35 hestafla vjelsveif er 135 mm. í þvermál). Delta hefir ábyggilegann og nákvæmann miðflóttaflsgangráð, sem má tempra í gangi. Skiftingu á kælivatni, þ. e. með stillingu eins handfangs er hægt að láta austursdæluna dæla kælivatni á vjelina' ef kælivatnsdælan aflagast. — Vandaðann og traustan skrúfuútbúnað og skiftitæki. Þrýstilegið er aftast á botnsskálinni, traustasta hluta bátsins, það og skiftilegið eru baðsmurð kop- arskífuleg. Delta er sett í gang köld með þrýstilofti. Upphitunarlampa, glóðarhöfuð, glóðarrör, glóðarpinna eða rafkveikju, sem oft valda truflunum og óþrifnaði hefir hún ekki. — Delta liefir ekki blöndunarhólf (Forkammer), en aftur á móti öryggisventil á hverj am Cylinder, sprengihætta (Explosion) því algerlega útilokuð. Delta er smurð með hinu heimsfræga BOSCH þrýstismurtæki. Delta er látin ganga í 8 daga minst áður en hún er afhent og fylgir henni, ef kraf- ist er, reynsluskýrteini frá Germanska Lloyd. Af Delta eru nú afgreiddár 100 til 130 vjelar á mánuði hverjum, í stærðunum frá 9 til 850 hestöfl. Delta hefir engin hættuleg tannhjól, rúlluleg eða kúluleg, sem ef þau aflagast, gete valdið stórkostlegum skemdum, einkum þar sem sumar þær tveggja cylind- ervjelar sem í slíkum legum ganga, hafa ekkert miðhöfuðleg. Ennfremur er erfitt í fiskibátum að verja slík leg fyrir sjávarsagga og ryði og auk þess (U'U þau mjög dýr og víða ófáanleg ef skifta þarf um. DGltSB hefir mjög trausf vjelsveifarleg og hófuðleg úr koparblöndu, hvítmálsfóðr- uð. Undirpönnu höfuðleganna og þjettihringi þeirra er hægt að taka upp án þess að lyfta vjelsveifarásnum. Delta brennir Dieselolíu, gasolíu og ódj'rum olíutegundum og hefir hjerlend reynsla þegar sanna,ð að hún er langsamlega sparasta vjelin, sem hjer er notuð. — Samkvæmt fenginni reynslu greiðir D e 1 t a á þann hátt andvirði sitt til baka á ca. 4 til 5 árum, samanborið við glóðarhöfuðsvjelar. Því standa menn eftir stríð og raun með stritkreptar hendur en engin laun? — Slíkt má ekki lengur svo til ganga, að íslendingar sem afla, að tiltölu við fiskimanna- fjöldann, flestum þjóðum betur, berjist í bökkum með að láta útgerðina svara kostn- aði — þar hlýtur umbóta að vera þörf. Eitt stærsta atriðið til viðreisnar útvegnum er, að nota sparari vjelar — þessvegna taka allir framsýnir menn DELTA í báta sína. Mörg ummæli íslenskra notenda til sýnis, sem sanna, að DELTA er um 30% sparari í notkun en Glóðarhöfuðsvjelar. Kjörorð heimsins er: „Meira notagildi fyrir minna verð.“ Atvinnurekendur á öllum sviðum keppast því við að taka Dieselmótorinn, sem oft hefir verið nefndur „Konungur mótorvjelanna“ í þjónustu sína. íslendingar, keppið einnig að því, að not- færa yður það besta úr nútíma vjelmenningu. Hafið hugfast, að „Nýja tímans fram- för fleygir fornum kröfum burt.“ Leiðarvísir á íslensku fylgir hverri Delta-vjel. Nánari upplýsingar hjá einkaumboðsmönnum fyrir Delta, sem einnig hafa flesta nauðsynlega varahluta í þær fyrirliggjandi. — Hagkvæmir greiðsluskilmálar. Stnrlangnr Jónsson & Co. Simi 1680. Hafnarntrœii 19.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.