Þjóðólfur - 12.05.1899, Blaðsíða 2

Þjóðólfur - 12.05.1899, Blaðsíða 2
9o lægð« í hinna flokki. Hitt grunar hann ekki, að lesendum blaðsins þyki bezt við eiga að hafa að gamni heima fyrir og í samtali þennan ávöxt af starfsemi höf. — og að þeir telji heppilegast að láta hann dansa hringdans sinn til enda, þangað til yfirboðarar hans bjóði honum að hætta því — og fara heldur að skemmta á ein- hvern annan hátt. En þótt maðurinn fari svona villur vegar af því að hann hefir ekki verið »athugaður« opin- berlega, þá er þó ekki vel gert að hlæja mjög mikið að honum. »Meðritstjórinn« gerir alt ept- ir því, sem hann hefir vit á. Og það er eins og hann finni til þess sjálfur, ag hann sé ekki vel fær að yrkja um pólitík, því að í annari hverri grein um það efni kvartar hann um skort á nógu góðu s k á 1 d i til þess að styðja innlimun- ar-kenningarnar. Þessa skarplegu sjálfsþekking hefir hann líklega öðlazt fyrir viðurkenningar þær, er hann hefir hlotið sem skáld. —Alþingi fékkst með engu móti til þess að láta hann hafa svo mikið sem tveggja aura virði til þess að flytjast hingað til landsins og setjast að skáldsagnasmlð — og hefir það þó verið óspart á að launa léttvæg »ritstörf« á sfðustu árum; — en hjá »löndum« vestra var viðurkenningin »negativ«, því að þar sáu þeir ekki eptir nokkrum grips- verðum til þess að greiða fyrirflutningi »skálds- ins« austur yfir hafið! Einn lcsandi „Isafoldar". Myrkraverkin í Rángárþingi. Um það leyti sem fregnin um þingmennsku- uppgjöf Sighvatar Arnasonar barst til Rvíkur var þar á ferð merkur bóndi úr Rangárvalla- sýslu, er eg hitti að máli. Var til rætt um stjórn- armál og spurði bóndinn um álit mitt á ritlingn- um »Ráðgjafinn á þingi». Kvaðst eigi þekkja það rit, og þótti honum furða, þar sem það væri alkunnugt um Rángarvallasýslu: hafi verið sent þar í hvern hrepp —5—10— eintök að hann hugði. — Tók eg nú að spyrjast fyrir um rit þetta meðal fróðra manna í Rvfk, en enginn þekkti það »Samsæri« — hugsaði eg — »upp- gjöf Sighvatar og útsending ritlingsins f Rangár- vallarsýslu stendur í sambandi hvað við annað*. — Og það er ekki í fyrsta sinn, sem stjórn»ir- klíkan í Rvík hefur launmök við einstaka menn í héruðunum út um landið til að hafa á- hrif á alþingismannakosningar og koma þar að flokksmönnum sínum. Nú kemur röðin að Rangvellingum. Ætli þeir gangi í gildruna? Björn Bjórnsson. Botnverplar höndlaðir. »Heimdallur« náði enn 3 botnverplum í landhelgi 8. þ. m., og flutti þá með sér hingað. Tveir þeirra voru ekki við veiðar, en búnir að fá fullfermi og ætluðu að halda heimleiðis. Var annar þeirra sektaður um 360 kr. en hélt afla og veiðarfærum. Fyrir hinu skipinu »Thompson« var sænskur skipstjóri, Nilson að nafni, hafði brotið áður 15. sept. f. á., þá er Arnbjörn Ól- afsson var með honum, og skammaði Franz Siemsen sýslumann, er málsókn hefur risið af. Slapp Nilson þá með ofbeldi frá sýslumanni, eins og kunnugt er. Síðar hafði hann farið á land á Seltjarnarnesi, án þess að sýna nokkur skipskjöl. Þótt bæjarfógeta (Halld. Dan.) væri kunnugt um þessi fyrri brot hans, sektaði hann piltinn þó ekki nema um þessi óhreyfanlegu 56 £ (1008 kr.), — Þnðja skipið, er »Heimdallur« handsamaði nú, er fyrsta skipið, er hingað hef- ur komið af flota Vídalínsfélagsins. Var þetta fyrsta veiðiför þess. Það heitir »Akranes«, og er kennt við Reykjavík. Skipstjórinn danskur, Rasmussen að nafni. Hitti »Heimdallur« hann við veiðar í landhelgi, og hafði þó aðvarað hann áður. Var hann sektaður um 56 £, afli upp- tækur og veiðarfæri einnig: 2 spánnýjar vörpur og 5 hlerar nýir, en 2 vörpur aðrar hafði hann misst á leiðinni; festust í hraurbotni. Var þessi fyrsta ferð félagsins allslysaleg og verður skip- stjóri auðvitað settur frá, því að naumast hafa útgerðarmennirnir nokkra sök á þessu bjánalega atferli skipstjóra, er bakar þeim allmikið tjón svona einmitt í byrjun. En botninn í tröllasögu þessari er þó lang- beztur af því öllu saman. Það vildi nfl. svo klaufalega til, að hinn þríbrotlegi Nilson, er fyr var nefndur fékk afhent skipsskjölin á skrif- stofubæjarfógeta, áður en hann(Nilson) hafði skrifað undir 1000 kr. ávísunina upp á greiðslu sektarinnar og hélt svo skipstjóri sem skjótast burtu, og mun hafa þótst sleppa furðu- vel úr greipum Reykjavíkur lögreglustjórans, þrátt fyrir öll brotin. En lögreglustjórinn neri hend- urnar í ráðaleysi, horfandi á eptir reyknum úr þessum »tröllara«, er smaug svo snilldarlega út úr greipum hans. Þykir sennilegast, að hann verði sjálfur að borga úr eigin vasa þessar 1000 kr., þessi 56 £ sín. Hver skyldi annars eiga að borga þessa peninga, ef ekki lögreglustjóri sjálf- ur, sem hefur ábyrgð á því, að þessir sökudólg- ar — botnverplaskipstjórarnir — 'fúllnægi skyldu sinni, þá er réttarhaldi er lokið og dómur upp kveðinn? Það er ekki laust við, að bæjarmenn kými dálítið að þessari »slysni« bæjarfógetans, og er mönnum um fátt tíðræddara. Er svo að sjá á fólki, sem eigi mundi það klæðast í sekk og ösku, þótt pyngja yfirvalds þess yrði 1000 kr. léttari við þessa »historíu«. Það lítur út fyrir, að þessi ólukkans 56 pund fari að verða óheilla- tala fyrir bæjarfógetann. Tiðarfar. Það sem af er þessum mán- uði hefur verið mesta blíðviðristíð og mjög hlýtt f veðri, eins og þá er bezt er um hásumar. 7. þ. m. var t. d. 15 stiga hiti (Celsius) í skugganum. Er snjór nú leystur mjög úr fjöllum hér syðra. Þessi veðurátta hefur náð um allt land, að því er frétzt hefur, enda var þess víða full þörf, að um skipti, því að annars hefði fénaður manna verið í voða staddur. En nú er vonandi, að allt bjargist nokkurnveginn úr þessu, þá er bat- inn kom svo góður. Birtum vér hér kafla úr bréfum nokkrum, er Þjóðólfi hafa borizt um tíðarfarið og ástand manna í ýmsum héruðum. Af Ströndum nyrðra (Árneshreppi) erskrifaði. . þ. m.: »Síðan um góukomu hefur hver snjódyngj- an hlaðist á aðra, svo að öll sveitin má heita undir einum jökli, og segjast elztu menn ekki muna aðra eins fannkomu. Alstaðar má heita sama sem heylaust, svo að skepnur eru víða í voða; hefur þó nokkuð hjálpað, að vörur komu hér á Reykjarfjörð með »Thyru« til J. Thoraren- sen kaupmanns, en mikið eru þær nú samt farn- ar að minnka, því að kaupm. hefúr lánað mest- allt út handa mönnum og fénaði. Sumarið heils- aði okkur hér með 12 stiga frosti, og blindsnjó- hrfð á norðan. Fyrsti dagur í dag frostlaust 3 stiga hiti um hádegi. — Tvisvar hafa 3 áttær- ingar róið til hákarls og munu hafa fengið 20 — 26 tunnur lifrar hvor. — Hafís hefur ekki verið hér fyrir landi að neinu ráði«. Úr Dýrafirði ér skrifað 3. þ. m. »Með góukomu gerði fyrst norðvestankafald með ákafri snjókomu, en um miðgóu gekk til norðanáttar með stórhríðum optast og tók þá að kalla alstaðar fyrir jörð, og hafa þau harðindi haldizt þar til nú fyrir fáum dögum, að gekk til vesturáttar með hægri rigningu, en nú er al- staðar komin góð jörð, og vonandi að mesti harkinn sé af, enda eru nú flestir afamaumt staddir með hey, sem ei er að furða eptir jafn- langar innistöður, eiða 24--28 vikur. Heyskortur hefur verið hér almennur, og má þó óhætt segja, að betur hefur verið á hey sett, en opt að undanförnu, en bæði hefur vet- urinn verið afarþungur, líklega sá þyngsti síð- ustu 30—40 árin og svo reyndust hey manna afar létt og því mikilgæf. Aðeins tveir menn hafa skorið af heyjum, annar 6 ær, hinn 1 kú; en það vildi bændum hér til láns, að með fyrstu ferð Skálholts komu miklar kornvörubirgðir til Þingeyrarverzlunar, en verzlunarstjóri F. R. Wend- el hefur, þrátt fyrir hinar miklu verzlunarskuldir, lánað bændum korn, sem þeir hafa getað hald- ið með lífinu í skepnum sínum, og á hann sannarl. þakkir skilið fyrir það, og hefur hann nú sem opt áður sýnt, að hann er viðskiptamönn- um sínum beztur drengur, er mest liggur við. Auk þessa hefur bændum orðið drjúg hjálp að hvalkjöti því, er þeir ókeypis hafa fengið hjá hvalveiðamanninum á Framnesi, L. Berg, sem auk þess hefur látið af hendi við samhreppinga sína á þriðja þúsund pund af góðu norsku heyi, en þó eru menn almennt svo naumt staddir nú orðið, að þeir eru eigi færir að taka á móti nein- um vorharðindum. Vonandi að harðindin séu. nú að mestu á enda«. Úr Stykkishólmi er skrifað 7. þ. m.: »Fyrir rúmri viku brá tíð hér mjög til batn- aðar. Áður hafði varla séð nokkursstaðar í dökk- an dfl með öllum Snæfellsnesfjallgarði norðan- verðum frá því í góubyrjun. Heyþrot voru orð- in almenn og voru einkum Eyrsveitingar farnir að skera niður gripi sína. Mikið voru bændur búnir að lána hjá kaupmönnum í Stykkishólmi af korni til fóðurbætis, en heybjörg var óvíða. að fá svo nokkuð munaði um, nema hjájóhanni bónda Jónssyni í Öxney, sem lét úti hey bæði fljótt og vel, svo kýrfóðrum skipti, er í vandræð- in var komið. Eru slíkir bændur, sem hann, sann- kallaðir bjargvættir. — Síðan batnaði hefurmjög skipt um, næg jörð komin og blíðviðri, svo að segja á hverjum degi; er vonandi, að flestir haldi nú þeim gripum, er voru með fullu lífi, er bat- inn byrjaði«. ______________ Drukknanlr. Hinn 13. fi m. varð skip- tapi í Bolungarvík vestra og fórust þar 3 menn: formaðurinn Jens Þórðarson frá Grundum, Maj- as Elíasson húsmaður þar í víkinni og Sigurður Sólberg úr Dýrafirði, er var bjargað af kili, en dó, er í land var komið. 3 hásetar komust lífs af. Úr Suður-Múlasýslu er Þjóðólfiskrifað 5-þ. m. »Hinn 25. f. m. drukknuðu af bát í Ham- arsfirði 4 menn: Tryggvi búfræðingur — son ur Danfels bónda Sigurðssonar á Steinsstöð- um í Skagafirði, Þormóður sonur Einars bónda Magnússonar á Geithellum, báðir til heimilis á Geithellum, Stefán Jónsson bóndi á Starmýri og Björn Björnsson í Hammersminni. Að öllum þessum mönnum var hinn mesti mannskaði og söknuður. — Sá fyrst nefndi, Tryggvi Daníelsson, var hinn mesti atgervismaður til sálar og líkama; fyrir hálfu öðru ári síðan hafði hann stofnað búnaðarfélag hjá sveitungum sínum í Geithellahreppi, komið á barnakennslu og hafði með mörgu móti sýnt, hve þarfur hann hefði orðið fyrir sveitarfélag sitt, hefði honum enzt aldur til. Hann ætlaði að reisa

x

Þjóðólfur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðólfur
https://timarit.is/publication/72

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.