Heimskringla - 05.08.1931, Blaðsíða 2

Heimskringla - 05.08.1931, Blaðsíða 2
2. BLAÐSÍÐA HEIM3KRINGLA WINNIPEG 5. ÁGÚST 1931 NÝJAR RADDIR. eftir Ragnar E. Kvaran Ritgerð þessi er tekin úr Tíma- ritinu Morgunn á Islandi og birt með leyfi höfundarins. IV. Þess hefir verið getið, að grein sr. Gunnars Benedikts- sonar, sem minst hefir verið á, og verið liefir tilefni þeirra hugleiðinga, er hér hafa verið nokkuð raktar, sé markverðust fyrir viðfangsefnip, en ekki fyrir niðurstöðurnar. Greinin hefir þann kost. að hún vekur menn til umhugsunar um trú- mál, þótt þeir kunni að verðe mjög ósammála höfundi henn- ar. En sr. G. B. hefir einnig nýlega látið frá sér fara rit. sem að sjálfsögðu vekur miklu meiri athygli en þessi grein. Það er “Æfisaga Jesú frá Naz- aret”. Þótt þetta rit sé stutt. liggur töluvert mikið verk í því, og það er vissulega þess virði, að því sé gaumur gefinn. Höf- undurinn lætur í ljós sann- færingu sína um æfiferil Jesú, sem fer mjög í ólíka átt frá því, sem talið hefir verið óyggj- andi til þessa tíma. Greinar- gerðin fyrir þessari sannfær- ingu er skilmerkileg og þess eðlis, að höfundurinn á fullan rétt á því, a'ð mál hans sé rætt með stillingu og rökum. í stuttu máli má lýsa skilningi hans á æfiferli Jesú á þá leið. að Jesú hafi fundist svo mikið til um spillingu þá, sem ríkti í þj.óðlífi samlanda sinna, að hann hafi verið staðráðinn í því að hefja vopnaða uppreist gegn valdsmönnum þjóðarinn- ar í því skyni, að fá því hrund ið af stokkunum, sem sannar- lega gæti borið nafnið guðs ríki. Einu rökin, sem eg hefi séð færð á prenti gegn þessar: skoðun eru á þá leið, að það sé mikil háðung, er prestu^ þjóðkirkjunnar lýsi Jesú á þá leið, sem hafi hann ekki ann- að verið en “einungis uppreist- armaður’’ eða “ekkert annað en byltingamaður’’. Nú er þa<* svo sem auðvitað, að ekkert skiftir máli, hvað kann að vera talin háðung í þessn sam- bandi, heldur um hitt eitt. hvort þetta sé rétt hjá sr. G. B. Þá er það og einnig með öllu rangt, að sr. G. B. telj' Jesú “einungis’’ eða “ekkert annað en’’ byltingamann eða uppreistar. Hann telur hanr byltingamann með frábærum eigileikum. En að lokum er það næsta furðulegt, að svo skuli vera komið, að íslending- um skuli virðast það að sjálf- sögðu lítilsvirðandi að nefna mann uppreistarmann. Hingað til hefh þjóðin yfirleitt haft til- hneigingu til þess að virða slíka menn. Hún hefir ávalt haft samúð með stjórnarbylt- ingunni frönsku, virt nöfn Makkabeanna, Garibaldis, Wash ingtons og annara ágætis manna, sem risið hafa önd- verðir gegn kúgun og ánauð. Svo að það er næsta hjákát- legt að hefja hróp að höfundi, þótt hann telji Jesú þessum mönnum að einhverju leyti skyldan. En hver sem kann að vera af- staða manna til uppreistar- manna yfirleitt, þá er mest um hitt vert. eins og tekið hefir verið fram, hvort skoðun sr G. B. muni vera rétt. Eg hefi gert mér far um að lesa bókina með fullri samúð og hleypidómalaust, og niður- staðan fyrir mér hefir orðið é þessa lund: Sr. G. B. hefir gert tilraun til þess að komast að sjálfstæðri niðurstöðu um æfiferil Jesú, hann gerir margar skarplegar athuganir og beitir ríkri ímyndunargáfu við til- gátur sínar, en honum tekst ekki að brjóta niður hinn yfir- gnæfandi þunga þeirra atriða, sem á móti skoðun hans mæla. aret” er komið víða við og væri freistandi að rekja það alt að einhverju leyti. Þess er ekki kostur hér. Verður að nægja að drepa á það, sem efst hefir orðið í huganum við lestur bókarinnar. Sr. Gunnar hefir næma sjón fyrir því í boðskap Jesú, sem var þess eðlis, að það hlaut að hafa víðtækar breytingar í för með sér í þjóðfélagsleg- um háttum og skipulagi, ef eftirí því hefði verið farið. En þö er hann þeirrar skoðunar, að1 ritarar guðspjallanna hafi all- mikið dregið úr því sem raun- verulega hafi falist í orðum meistara þeirra. Þetta hefir vafalaust við mjög mikil rök að styðjast. Guðspjöll ritning- arinnar eru, eins og kunnugt er, ekki nema örlítið brot þeirra rita, sem' samin voru um Jesú af fyrstu kynslóðum kristinna manna. En sum ritin, sem ekki hafa komist í biblíuna, sýna miklu skýrari mynd af þessari hliðinni á hugsunum Jesú. Eftirtektaverð er t. d. frásaga “Hebrea-guðspallsins” um sam- tal Jesú og ríka mannsins, ekki sízt fyrir þá sök, hve hún er ljós og blátt áfram: “....Hann (þ. e. Jesús) mælti við hann- Farðu og seldu alt, er þú átt, og skiftu meðal fátækra, kom sfðan og fylg mér. En ríki mað- urinn tók að klóra sér í höfð- inu og var ekki ánægður. Og meistarinn sagði við hann: Hvernig fær þú sagt, að þú hafir haldið lögmálið og spá- mennina? Því að ritað er í lögmálinu: “elska skaltu ná- ungann eins og sjálfan þig’’, og sjá, margir bræðra þinna, syn- ir Abrahams, eru þaktir í saur og deyja úr hungri, og hús þitt er fult af hvers kyns gæð- um, og þó fer alls ekkert af því til þeirra’’. En þegar þess er gætt, hve lítið af því, sem verulega mikils- vert hefir verið í orðum og athöfnum Jesú, hefir getað komist inn í hinar stuttu frá- sagnir guðspjallanna, þá verð- ur ekki með réttu sagt- að þessar huganir, sem lúta að félagslegri sambúð mannanna hafi orðið út undan þar. Guð- spjöllin eru öll þrungin af þeim. Jesú hefir haft svo opið auga fyrir þessari hliðinni á lífinu að annað er vart hugsandi, en að meðvitundin um öfug streymið í þessum efnum hafi styrkt mjög trú hans á komu hinnar miklu byltingar. Því að byltingatrúar var hann vita skuld og svo greinilega, að ekki verður um það vilst. Hann trúir, eins og meginið af þjóð hans, á komu þeirra tíma- er Guð bylti við öllum hlutum á jörðinni. Hann trúir á dóms dag Drottins og stofnun ríkis hans. En líkindin eru lítil fyrir því, sem sr. G. B. sérstaklega heldur fram, að Jesús hafi trú að, að upphaf guðsríkiskom- unar ætti að vera athafnir hans sjálfs og lærisveinanna undir vopnum. Röksemdaleiðsla sr. Gunnars í þessu efni er meðal annars fólgin í því, að Nýja testament- ið beri það með sér, að mjög róttæk breyting hafi orðið á boðskap Jesú frá því er hann hóf starfsemi sína og þar til tók að líða að lokunum. Jesús hafi upphaflega lagt kapp á að guðsríki mundi koma, án þess a'ð leiðir ofbeldis yrðu notaðar. “Fjallræðan’’ sé frá þessu tíma- bili starfsemi hans. En er stundir liðu, hafi viðhorf hans breyzt. Og orð hans og dæmi- sögur frá síðari hluta starfs- tímans beri vott um hið breytta idðhorf. Harkan verði meiri í boðskapnum og þar kenni þeirrar harðýðgi- sem sé í al- gjörri andstöðu við þá mildi, sem áður andaði frá boðskap haps og framkomu, og að þetta nýja skapferli standi í sam- bandi við áform hans um að páskana. Nú er það allra fræðimanna mál, að “fjallræðan" sé ekki ræða, heldur samsafn af niður- stöðum af margvíslegu máli, er hann hafi flutt við ýms tækifæri. Og þegar þess er gætt, að talið er líklegt, að guðspjallamennirnir hafi tekið þessar setningar úr safni a “orðum” Jesú, sem verið hafi tiltölulega þekt rit í frumkristr inni, þá er það dálítið hæpið að velja þessum setningum öll- um að sjálfsögðu rúm í þessu fyrra ’ tímabili starfsemi Jesú. En jafnvel þótt þetta væri lát- ið gott heita, þá er ekkert eðli- iegra en að blærinn yfir boð- skap hans breyttist stórlega frá upphafinu, enda þótt engu slíku væri til að dreifa, sem sr. Gunnar gerir ráð fyrir. Það stafar meðal annars af því, að líkindin eru mikil fyrir, að fylgi hans hafi frekar þorrið en vax- ið- er stundir liðu. Fólkið flykk- ist í upphafi að honum, en er mótspyrnan verður sæmilega eindregin frá hendi fræðimann- anna, þá gliðnar alt fylgið í sundur. Hann rekur sig átak- anilega á, að menn vantar tregðu í hugann til þess að and- leg verðmæti fái fest verulegar rætur með þeim. Ekkert er eðlilegra en að mál hans snú- ist þá með afli um, hvað menn verði að vera viðbúnir að leggja í sölurnar fyrir það, sem dýrast sé í sálum þeirra. Líkingarnar ei'u oft harkalegar með af- brigðum, en þær eru ekki nema samsvarandi því, er honum finst í húfi vera, er menn svíki sjálfa sig. Og oft er líklega um meira að ræða en líkingar. Jes- ús trúir á dóm Guðs, er sam- fara verði guðsríkis komunni. Og sú koma stendur alveg fyrir dyrum. Inn í guðsríkið gátu ekki aðrir komist en jieir, er alið höfðu með sér þá eiginleika og spámennirnir náðu alt til Jóhannesar; síðan er fagnaðar- boðskapurinn um guðsríki pré- dikaður og hver maður þrengir sér inn í það með valdi”. Finst sr. G. B. eðlilegast að líta svr á- sefh með guðsríki (eð' himnaríki, sem þýðir þaf sama), hafi Jesús átt við þanr vísi til hins nýja ríkis, sem fal- inn sé í félagsskap lærisveinp sinna og fylgismanna. Með líf- láti Jóhannesar, sem Jesús haf; metið mikils og talið að nokk- uru leyti samverkamann sinn sé hafið ofbeldi gegn guðsríki. þ. e. félagsskapnum. Fyrir setn- ingunni í Lúkasar guðspjalli tel- ur hann líklegt að liggi til grund vallar setning, sem orðuð hafi verið á aðra leið, en ef til vill í aðra hvora áttina: að inn í guðs ríki yrði maður að þrengja sér með valdi, eða að guðsríki yrði eiíki komið á stofn með öðrn en því, að valds yrði neytt. Eiú sé að minsta kostr víst — að hér sé þetta tvent sett í sam- band hvort við annað: minning- in um afdrif Jóhannesar skír- ara og ofbeldi í sambandi við guðsríki. Mér virðist þetta að leita mjög langt yfir skamt. Fyrst og fremst er naumast hægt að benda á, að nokkuru sinni sé í öðru sambandi talað um félagsskap lærisveinanna, sem væri hann sama og guðsríki Auk þess er ekki minst á af töku .Jóhannesar í greinum þess um. Miklu nær er að hugsa sér talað um starfsemi hans meðan hann var enn á lífi. Og að lokum þarf ekki að breytp setningunum neitt til þess að fá fult vit í þær. Mér virðist hugsunin vera þessi: Guðsrík er í aðsigi. Lögmálið og spá- mennirnir áttu að ná til guðs- ríkis komunnar. En svo nálægt er ríkið, að hvorttveggja er þeg Sigurdsson, Thorvaldson GO. LTD. GENERAL MERCHANTS ÚTSÖLUMENN FYRIR IMPERIAL OIL LIMITED ROYALITE COAL OIL, PREMIER GASOLINE TRACTOR AND LUBRICATING OILS ARBORG RIVERTON Ph«ne 1 HNAUSA ]*lione 51, King 14 MANITOBA, CANADA. ar úr sögunni. Frá því að Jó- sem skilyrði voru guðsríkis- hannes kom fram. hafa ýmsir vistarinnar. Enginn gat trúað þrengt sér inn í hið nýja ríki á hina stórfeldu byltingu, sem Jesús trúði á og þráði, án þess að finna til þess jafnframt, að ægilegir viðburðir voru í að- sigi. Satan einn átti ekki að farast — því að Jesús trúði á tilveru hans —, heldur hlaut mikil skelfing yfir þá að dynja- sem selt höfðu rétt sinn til hins nýja lífs fyrir hégóma. Var unt að mála hugsanir sínar of sterkum litum, þegar þetta var inni fyrir í huganum? Ef til vill finst mönnum erfitt að samrýma þessar hugsanir því trausti, sem Jesús bar til þess, er hann nefndi föður sinn á himnum. Við þvf er ekki ann- að að gera en að kannast ,við oð það sé erfitt. Svo furðu- legt sem það má virðast, þá verður ekki undan því komist að játa, að í huga Jesú hafi fjarskyidar hugmyndir og til- finningar búið á sama tíma. Og þó væri ef til vill réttara að segja, að einmitt þetta hjálpi oss til þess að skilja hann að töluverðu leyti. Enginn maður hefir dvalið svo á jörðunni, að ekki hafi búið í honum bæði fornt og nýtt. Tign Jesú er í því fólgin, að hann finnur. hver eru dýrustu verðmæti hans eigin sálar, og þar með annara manna. En Jesús var ekki alvitur. Fyrir þá sök vissi hann ekki, að aldagamall draumur þjóðarinnar um skyndilega komu guðsríkis, var ekki annað en draumur. / Sr. Gunnar telur hugsunina um þörfina á vopnaðri byltingu hafa sérstaklega skýrst fyrir Jesú og orðið að föstum ásetn- ingi hjá honum upp úr lífláti Jóhannesar skírara. Og í því sambandi bendir hann á orðin einkennilegu í Mattheusar guð- spjalli: “En frá dögum Jó- hannesar skírara og alt til þessa verður himnaríki (þ. e. guðsríki) fyrir ofbeldi, og of- beldismenn taka það með valdi’’, og skyld ummæli í (með því að lifa samkvæmt fyrirmælum fagnaðarerindisins) enda þótt það sé enn ekki kom ið fyrir sjónum manna. Þeir hafa þrenet sér inn um dyrn ar, enda þótt engir aðrir hafi komið auga á þær. Svo fjarsótt sem þessi skýr- ing kann að virðast, þá er hún sennilegri en hin. En fyrir þé sök hefi eg orðið svona lang- orður um þessar setningar, að sr. G. B. telur hér vera að leit- að hinum miklu straumhvörf- um J lífi Jesú og hugsunum Eg held ekki, að það geti verið rétt, og um atburðinn við Ses- areu Filippi er líkt að segja Séra Gunnar gerir allhugvits- samar athuganir í samband við þá frásögn, og hann hefr alveg vafalaust rétt fyrir sér í því, að eitthvað verulegt vantar í myndina, sem þar er dregin upp. En hér fer einnig evo, af brestur kemur í skýringuna hjc honum þar, sem mest liggu: við. Sr. G. B. lítur svo á, að rét’ sé frá skýrt um það, að læri- sveinarnir hafi látið uppi — eða Pétur fyrir þeirra hönd — þá sannfæringu sína, að Jesús væri Messías þjóðarinnar. En þá hafi Jesús skýrt þeim frá áformi sínu um að fara til Jerú salem og muni óhjákvæmilega verða þar alvarlegur árekstur á milli sín og höfðingja lýðs- ins. Hann er með öðrum orð- um að búa þá undir uppreist- ina ,er hann hefir fastráðið að hefja. Pétri lízt ekki á þá fyrir- ætlun og tekur að átelja Jesú fyrir fásinnuna, en Jesús vísar honum frá sér með hörðum ummælum, en eggjar lýðinn til fylgis. Framaetning séra Gunnars á þessu er á þá lund, að skýr- ingin er alls ekki ósennileg, að ( bersýnilegt um suma þá menn öðru leyti en því, að það verður | sem skrifað hafa um bók sr. fullkomin ráðgáta, hvernig það Gunnars ,að þeir hafa einskis á að fara saman hjá lærisvein-1 annars átt kost en að hrópa: unum, að þeir lýsi yfir sann- Júdas! Fáheyrð ósvífni! o. s. Messías og noti sama tækifær- þetta, sem þeir höfðu ekki hug- ið til þess að átelja Jesús fyrir mynd um .hverju þeir ættu að það, sem þeir töldu aðalverk- svara. efni Messíasar. Það er mjög En annars er ef til vill mest mikilsvert að hafa það í huga, Vert um bók sr. Gunnars fyrir að á þessum tímum er sjóð- þá sök- að liún hefir enn á ný andi uppreistarhugur undir niðri varpað birtu yfir þann marg- hjá svo að segja allri þjóðinni. tjáða sannleika, hve margvís- — Rómverjar tóku þúsundir íegar tegundir alvörunnar geta manna af lífi, sém grunaðir leitað sér stuðnings og upp- voru um og staðnir voru að örfunar í orðum og athöfnum landráðum. Allir eru í raun og mannsins frá Nazaret. Sr. Gunn veru að skima og leggja hlust- ar er þannig skapi farinn, að imar við, ef verða mætti, að hann hefir ekki trú á annari þeir yrðu frelsarans varir. Og lækningu á meinum mannlegs altaf voru Messíasarnir að félags, en þeirri, sem nokkuð koma, og allir voru þeir sams- svíði undan. Hann vill skera hugar — að lumbra á valdhöf- til meinsins og kreista út gerl- unum. Hafi Pétur trúað þvf, ana. Hann hefir lesið Nýja að Jesús væri Messías, þá fólst testamentið með athygli, og at- fyrst og fremst í þeirri trú sú hyglin staðnæmist sérstaklega vissa- að hann mundi steypa við þau ummæli og þær hugs- af stóli þeim mönnum, er héldu anir, sem honum finst vera þjóðinni í ánauð. Þess vegna skyldast sínu eigin upplagi. Það er fylsta ástæða til þess að er nægilegt af slíkum hugsun- telja guðspjöllin fara rétt með um í þeirri bók ,svo ekki þarf það, að Pétur hafi ávítað Jesú lengi að leita. En sökum skyld- fyrir það, sem honum fanst, leikans finst honum eðlilegt að vera með öllu ósamrýmanlegt j gera þetta að brennidepli alls Messíasarstöðu hans. Og hér ( viðhorfsins á æfisögu Jesú, og er einmitt þungamiðja máJsins: ; greinargerð höfundarins fyrir þrátt fyrir, að guðspjöllin eru þeirri sögu miðast þá einnig rituð eftir daga Krists og með að sjálfsögðu við það viðhorf. sífeldri hliðsjón af þeim úrslit- um, er atburðirnir fengu, þé dylst ekki, að skilningur Jesú er afar öndverður við óskir og vonir lærisveinanna í hinum mikilverðustu atriðum. Barátt- an, sem freistingarsagan sýnir að hafi farið fram í huga Jesú ber þess vott, að hann tók frá öndverðu aðra stefnu, en bein- ast lá við samkvæmt hugsun- um þeim, sem lágu í loftinu. Hefði hann siglt með því leiði- þá hefði saga hans orðið nokk- uð lík því, sem G. B. telur hana hafa verið. En hún varð önn- ur. Um skýringar sr. G. B. á þeim atburðum, sem gerðust eftir komu Jesú til Jerúsalem. verður það helzt sagt, að þær séu skáldskapur, sem reistur er á röngum forsendum. V. Enda þótt eg hafi ekki nema lauslega drepið á örfá atrið!. sem bók sr. G. b' fjallar um. bá vona eg, að ekki dyljist þa1 tvent, sem eg hefi viljað sagt hafa í sambandi við "nana- niðurstaðan stenzt ekki, en höfundurinn á þakkir skilið fyrir að hafa gefið hana út Fyrst þær skoðanir, sem lýst er í bókinni, eru sannfæring höfundarins- þá var sjálfsagt fyrir hann að láta þá sann- færingu uppi. Það gefur þeim. sem mjög líta annan veg á um- ræðuefnið, sérstakt tækifæri til að rökstyðja sitt viðhorf. og enginn ætti að þurfa að tapa neitt á viðræðunum. Mér fyrir mitt leyti finst eg t. d. hafa grætt töluvert á að fylgj- ast með því, sem skrifað hefir verið á móti bókinni. Það hefir varpað nýju ljósi yfir þá stað- reynd, hve fátæklegar og lítt arðberandi þær skoðanir verða, sem menn tileinka sér, án þess að hafa sjálfir nokkuð veru- lega hugsað um þær. Það er í “Æfisögu Jesú frá Naz- hefja uppreist í Jesúsalem um Lúkasar guðspjalli: “Lögmálið færingu sinni um að Jesús sé frv., þegar þeir hafa rekist á Slík ieinhliða, huglæg sögu- túlkun kann að vera mjög vill- andi, en hún er ekki einskis virði fyrir þá ,sem ekki láta hana villa sig. Allra sízt er hún einskis virði, þegar fjallað er um persónu eins og Jesú, sem snertir svo margvíslega fleti mannlegs lífs. Saga Jesú frá Nazaret hefir frá öndverðu sérstaklega heillað menn, sem fundið hafa til nokk urs hita af alvarlegri hugsjón — hve fjarlæg sem sú hugsjón kann að hafa verið hugsana- ferli hans. Ekki verður þessa snzt vart, ef hugsjónin er til- tölulega ný og framandi í bví mannfélagi. sem hugsjónamað- urinn býr með. Það stafar vafa- laust af því, hve mikið sprengi- efni er í orðum Jesú. Það er í þeim einhver innri þensla og uppreist gegn því, sem fyrir er. Henrik Ibsen lætur Julian keis- ara komast svo að orði í Keis- arinn og Galileinn: “Keisari og Galilei! Hvernig á að samrýma þessar mótstæður? Já, þessi Jesús Kristur er mesti upp- reistarseggurinn, sem uppi hef ir verið...... Er hugsanlegur friður milli keisarans og Gali- leans? Er rúm fyrir þá báða á jörðinni? Því að hann lifir, Maximus — Gaileinn lifir, segi eg, þótt bæði Gyðingar og Róm verjar þykist hafa drepið hann að fullu; hann lifir í uppreistar hug mannanna; hann lifir í fyrirlitningu þeirra og mót- þróa við hið sýnilega vald..... “Gjaldið keisaranum það, sem keisarans er — og guði það, sem guðs er!’’ Aldrei hefir munnur kveðið sterkara að orði. Hvað liggur að baki því? Hvað og hve mikið er keisar- ans? Þessi orð eru ekkert ann- að en barefli til þess að slá kórónuná af höfði keisarans með.” Það eru fleiri og fleira keis- arar en þeir, sem ríkjum ráða. Hver liugsun, sem náð hefir hefðarsæti, er í hættu, þegar hún stendur andspænis mönn- um, sem tekið hafa að efa hana og smitast hafa af hinni af- drifaríku kenningu hans, sem

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.