Heimskringla - 05.11.1952, Blaðsíða 1

Heimskringla - 05.11.1952, Blaðsíða 1
AT ALL LEADING GROCERS Super-QuaUty “BUTTER-NUT bread “Tops in Quality & Taste” CANADA BREAD — look for the Bright Red Wrapper LXVII ÁRGANGUR AT ALL LEADING GROCERS Super-Quality “BUTTER-NUT” BREAD ‘Tops iu Quality & Taste” CANADA BREAD —look for the Bright Red Wrapper FRÉTTAYFIRLIT OG UMSAGNIR FRÍDAGUR HÚSMÆÐRA Um þetta mál birtist eftirfar- andi grein á kvenna síðu Morg- unblaðsins 30. sept.. Lög eru oft ekki yfirgrips- mikil, var mælt fyrir löngu síðan og húsmæðurnar eru meðal þeirra sem fundið hafa óþyrmi- lega á því hve sannort spak- mæli þetta er. Hvenær hefur hús móðurin fengið sinn lögskipaða frídag og 8 stunda vinnudag? — Ekkert þing í heiminum hefur reynt það vonlausa verk að koma í fastan farveg þeirri iðju sem fleiri vinna að en nokkru öðru starfi, og sem er heilbrigði og framförum þjóðanna þýðingar- meira en allt annað. En þó ekki sé hægt að koma þessu fyrir með lagaákvæðum er ekki þar með sagt að allar leiðir séu lokaðar til úrbóta. Og til athugunar fyrir alla eiginmenn: Eruð þið þess með- vitandi að er þið haldið upp á silfurbrúðkaupsdaginn þá hefur kona yðar framreitt um það bil 40 þús máltíðir, lagað kaffi í 100 þús. bolla, bakað 11 þúsund kökur og um 30 þús. stundum hefur hún varið til hreingern- inga ýmis konar. Og eruð þið þess meðvitandi að þetta er aðeins lítill hluti þess sem hún hefir leyst af hendi á erilsamri æfi. Og að lok- um: Finnst ykkur ekki að hún eigi skilið að fá frídag? málaráðherra, sem verið hefir á ferð um landið að bera í bæti fláka fyrir eyðslu sína og Ot- tawastjórnar. Hann segir: “í fyrsta lagi eru 2.1 biljón út- gjaldanna ættaðar til hernaðar. Vextir á skuld landsins nema 440 miljónum. Til þjóðfélgslegra trygginga, er lúta að styrkjum alls konar, fer ein miljón. Skatt- ar greiddir fylkjunum nema 300 miljón dölum. Um það 670 milj. dali þurfa með til þess að greiða allan annan kostnað, sem sam- gjarnlega á málum haldið: I FYRIRLESTUR um /‘at- Fréttirnar af ársþingi brezka hafnil’ Og andeg ^ a ® alþýðuflokksins í Morcombe í landi” flytui’ YllKialmur Þ. Lancashire vekja mikla athygli Gíslason, skolastjOil Yerz - úti um heim. Þar hafa orðið miki unarskolans i ReykjaviK, 1 Blöð eru engin komin með úti um heim. Þar hafa oröiö miKi uiiaisivu « 0 ‘1 • 1 • , A ! r • r rArcpta Wninfnmum ar deilur milli meirihlutans, sem Fyrstu lutersku kirkjll a. regmna af WU kosnmgunum styður Attlee hinn viðurkennda Victor strætl, fimtudaginn, j i Bandankjunum i gær (4. nov forustumann flokksins og minni 6. nÓvember, kl. 8 e.h. . . . - - j ember), er þetta er sknfað, en hlutans, sem'fylgir Bevan. Mál- Samkoma ÞjSSÍ er haldin útvarpsfréttirnar a morgun eru efnalega virðast þessar deilur að tilhlutun Þjoðiæknisfe- fyrst og fremst snúast um af- lagsins. Inngangur okeypis. stöðu flokksins til endurvígbún- mi„TT„ sðar Bre.lands, se„ Beven og ^^NGLEGRIJ HLJÓM- tylgismenn hans vilja draga ur, SVEIT og til samvinnunnar við Banda-j ríkin .sem þeim þykir of mik.l. GuItav Adolf Sviakonungur þingmönnum fleiri E„ samfara þe.sum agre.n.nB. er ver5ur sjo,ug„r 12 név'xtxr, ' f 8 Wnvsins. þær, að Eisenhower hafi verið kosinn forseti. Hann hlaut yfir 26 miljón at- kvæða, en Stevenson yfir 21 milj ón. Ennfremur virðist sem republ- ikar ætli að hafa einum eða allan annan kostnað, sem sam- En samara pessum veröur sjotugur - • Efri-máistofu þingsins bandsstjórnin er beðin um að auðsyndega háð hor6 vald -, og vergSur þfi að sja fsogðu mrk-, ^ kosninJa &útk( .... • .*• .i^At-»nra iitaialda Qtrpita af halfu minninlutans, lirri /i,,rAir Kar 1 landt. hvi að b streita af hálfu “minnihlutans, ið um ^jýrjgir þar { landi, því að1 Um °®ninSa ut omuna sem er að reyna að koma fylgis- konungurinn er ástæll mjög. —; e, ri ei ’ er ° snem a aPa raönnum Bevans inn í miðstjórn Meðal annars efnir konunglegalno ru um- flokksins og hefur orðið nokkuð hijómsveitin til hátíðahljóm- g eins er um y ágengt í því á flokksþinginu, i leika f óperunni af því tilefni. þar sem meðal annars svo þekkt-; Friðriki Danakonungi hefur ir stuðningsmenn Attlees sem verjð boðið að stjórna hljóm- Morrison og Dalton féllu fyrir sveitinni við það tækifæri og Bevanítum við miðstjórnarkjör. befur hann þekkst boðið. Mun Það á þó bersýnilega langt í hann meðal annars stjórna flutn land, að Bevan geti gert sér ingi fjbrðu symfóníu Brahms og nokkra von um að ná meiri hluta eins af forleikjum Wagners. af Attlee í miðstjórn flokksins. _____Alþ.bl. 8. október Um þrír fjórðu hlutar hinnar --------- -------- ---------- nýju miðstjórnar eru Bevan and- Vilhjálmur er sonur Þorsteins^ vígir, þar á meðal allir fulltrúar Q.ísiasonar, eins ágætasta bók Réttur — óréttur Margri ungri húsmóðurinni finnst sem hún sé órétti beitt. Það er ekki nema fyrstu vikur hjónabandsins, sem eiginmaður- inn nennir að aðstoða hana við uppþvottinn. Síðar reynir hann að laumast inn í hægindastól með blað eða bók en hún verður að ,þvo upp ein. Jafnvíst er það að þegar lengra líður frá brúðkaup inu fer það upp í vana fyrir hús- móðurinni að vinna tvöfaldan vinnudag. Sönn og ánægð hús- móðir er með öllu sínu striti að vinna að sínu eigin hagsmuna- máli. Sumarfríið þýðir, meðan börnin eru lítil, aðeins meiri vmnu fyrir hana oft og tíðum, en gleymir hún vegna ánægj unnar sem börnin veita henni. Átta stunda vinnudgaur hlýtur þó að hafa sínar ljósu hliðar í augum húsmóðurinnar. . Að geta hvílzt og gleymt. Og hér skal ekki minnzt á 3 vikna sumarfrí fra húsmóðurstörfunum. Og. þó að sumar húsmæður kynnu ef til vill að óska þess frekar að mjólkin og brauðin yrði send heim og þeim þannig spöruð þreytandi hlaup og leið- inlegar stöður í verzlunum, held ur en að fá einn frídag í viku, þá er það kannski bara af göml- Un? vana og rétturinn þeirra til rídags vikulega er óvéfengjan- legur. greiða og til almennra útgjalda teljast. Hernaðarútgjöldin eru að sjálfsögðu tilfinnanlegust af þessu.” Þegar blaðið hefir athugað þennan reikning, er það aðeins sá síðast nefndi sem snerta má við. Hinar fjárhæðirnar allar eru of heilagar til þess, að snertar séu. Að sjálfsgðu sér því blaðið ekki neitt hægt að gera í lækkun útgjalda og því ekki skatta. Máli því til stuðnings bendir bað á árs-útgjöld Bandaríkjanna er nemur 80 biljón dölum. Þó Eisen hower segi þau megi lækka, jafm Vls,6.„, ^----------- waMnuuo., ----------- vel til hersins, bendir hann á að verkalýðsfélaganna þar. En engu menta fromuðs íslenzku þjóðar- Truman og Stevenson hafi sýnt, * ntr að slíkt væri ekki hægt. Byrð- unum á herðum skattgjaldenda væri ekki vert að hreyfa við að svo stöddu. Eftir að hafa bent á þetta, hróp ar svo Winnipeg Free Press: — “Lærið af Washingtonstjórn inni!” Það er eflaust margt, sme Ot- tawa-stjórnin getur lært af Washington stjórnarrekstrinum. En það er vafasamt hvort hægt sé að benda á nokkuð óheillavæn- legra en það til þrifa, sem í kosn- mgum er haldið fram af stjórn- um eða Hði þeirra til að klóra kosningarnar. Eisenhower hlaut strax í byrj- un nokkurn meirihluta. En á því hefði ekki verið Jieitt að byggja um úrslitin. En hann hélt þeim meirihluta frá byrjun til loks og sá meirihluti er nú orðinn yfir 4 miljónir. Sigur hans er ýmsu þakkaður. Ef til vill er þar um framkomu urs í tveim stríðum. Það vissi þjóðin öll. Andstæðingur hans, þó snillingur væri, var alþjóð ekki kunnur fyr en í þessum kosningum. Um kosti forseta-efnanna er ekki nema eitt að segja. Forsetar hins mikla ríkis hafa persónu- lega verið úrval manna, allir meira að ræða en nokkuð annað.) frá byrjun. Eini munurinn sem Það var í lok kosninga-bardag- ans nokkuð talað um Koreu-stríð ið; halda sumir að það hafi unn- ið Eisenhower mörg atkvæði. En meiri hluti hans er ofjafn alls staðar til þess. Þarna var um mann að ræða, að síður er sú deila og valda- innar Hann er sjálfur mjög vel streita, sem Bevan hefur hafið í mentaður maður og hefir auk há- brezka alþýðuflokknum, áhyggju sk6Janáms heima, stundað fram- tfni fyrir jafnaðramenn um all- paidgnám í Kaupmannahöfn, an heim. Brezki alþýðuflokkur- Qslo og Oxford á Englandi. inn hefur síðan í stríðslok verið Ritstar{ liggur mjög mrkrð' «m með miklum rokum ma seg)a í stöðugum vexti; og verður eftir Vilhjálm bæði sem meðrit- um að Þloðma hafl bonð tú Slg' vafalaust fyrr en síðar kallaður &t:ðra Lögréttu með föður sínum I '. ( . til valda á Bretlandi á ný ,ef og óðins og sem fregnrita Mbls. sem Þiakað hafa heiminn ra sundrung verður honum ekki að Hann skrifaði einnig fréttir fyr- on ver. u'. n * rS{ramfarir fótakefli. En auðvitað hefði. útvarp og þrju aiistór ritl «tafa emmg allar þær framfanr, brezkt íiiald og alþjóðlegur kom- Jann l.lenzk wd-j"” ^ •^***^*^ — ‘ ■»«' M •« EEger. ólafsson og M.snrnnand, vax.arlag og svo yrði. Það hlakkar i þe.m SnQrra goða fræðina i gáfur gera menn hæfa til mis- Beevan Aðalstarf hans síðan 1931 hef-|munandl starfa- þanmg að sumir ir verið skólastjórn Verzlunar- verða veiðimenn, en aðrir bænd- skóla Reykjavíkur. Hann hefir1ur. Þeim getur lent í hár saman, J J i i • 'X..- iriVmo- menn kunna að finna á þeim er sá, hvað þeir hafa verið háðir flokkum sinum, er ráðin hafa af þeim tekið. Það ma eflaust finna mun þeirra þar einhvern. Annars ekki mikinn. En á þessi mál verður minst siíðar og úrslit þingmanna-kosn- inganna. yfir sundrunginni, sem veldur, og einkum gera kommún- istar sér mikinn mat úr andstöðu yfir eyðslu eða fjárbruðlið í;hans við endurvígbúnað Bret- rekstrinum. Það hefði verið auð-!lands og samvinnu þess við velt, að finna Ottawastjórninni Bandaríkin. Mætti Bevan vissu- einnig verið formaður Stúdenta- ráðs Háskólans og starfsmaður allra versta i stjórnar. ekki síður en prestum og víking um, þrælum og húsbændum, því að hver hefir sín hagsmuna- T'r’ ........ oauuauAiu. x»ccRI ótal £eiaga og nefnda. - . . einhvern hollari skóla en það. lega mikið af því laera, þó að enn Rann er giftur lngileif, mál. En þessi munur, sem leiðir fari Washington- haldi hann áfram að skemmta Qddnýu Árnadóttur, systur sr.jtU illinda, leiðir einmg til sundrungar- Gunnars á Æsustöðum sem nú þeirrar verkskiftingar, sem vel- er orðin prestur í Reykjavík. gengni allra þjóðfélaga byggist Vilhjálmur dvelur hjá föður-U. Ef þið tripð því ekki að það bróður sínum, Hjálmari Gísla-'þurfi svo márgbreytilegt mann- skrattanum starfi sínu. rneð OTTAWA A AÐ LÆRA AF WASHINGTON Á þessum síðustu og verstu ó- hófs og eyðsl usemistímum stjórna, er ekki mótvon, að al- menningUr jninni þær á það og krefjist hófs af þeim. Útgjöld Canadastjórnar nema nú orðið, 4/4 biljón dölum. Að krefjast | nokkurrar lækkunar á þessu virðist ekki ósanngjarnt. En lib eral blöð eru ekki á því. Blaðiðj Winnipeg Free Press telur lítið hægt við því að gera, að lækka| s atta, eða létta byrðarnar á fvrrím almennin&s- Ber það s-g frásögn Abbotts fjár-1 UNGUR ÍSL. RITHÖF. HLÝTUR VIÐURiKENNINGU f sambandi við 13. landsþing spánskra esperantista, sem hald ið var í Valencia í júlí 1952, var efnt til alþjóða bókmenntasam- keppni. —Senda mátti verk í bundnu og óbundnu máli, frum- samin á esperanto eða þýdd á það mál. Alls bárust 73 verk frá 16 j löndum, þar á meðal eitt frá ís- landi. Veitt voru tvenn aðalverðlaun i °g hlutu þau Rómverji fyrir bezta kvæðið, og Portúgali fyrir Heztu sögUna. Voru bæði verkin uk þess hlutu 5 kvæði og 7 yerk 1 obundnu máli aukaverð- | laUn S3klr serstakrar verðskuld- anar að dom! dómnefndarinnar. Þeirra á meðal var smásaga eft. ungan íslenzkan rithöfund, Esperanto- Mennirnir byrjuðu snemma að kenna konum það illa í heimin- um. Þeð helzt býsna vel við. Eg veit ekki betur en að sagan í biblíunni af því að Eva hafi tælt Adam, sé enn talinn há-kristi- leg. ★ Kyrrahafið Það veitir nokkra hugmynd um hina gífurlegu stærð Kyrra- hafsins, þegar við hugleiðum að það mundi rúma tvö Atlanzhöí cg auk þess nokkur Miðjarðar- höf. í Kyrrahafinu er meir en helmingur af öllu vatni jarð- hnattarins. Það er 9,300 enskar GESTUR FRÁ ÍSLANDI mílur frá norðri til suðurs, og Lróður sínum, Hjálmari Ifflln- P»™ ... þar. «m Þa5 er breiSast 10.300 syni í Winnipeg, meían hér er kyn „1 aíimynda D.nn s6,?n „ ,# kIukkustund. staðið við. Kynþættir og erfðir 1. MENN ERU YFIRLEITT ÓLÍKIR Framh. á 4. bls. FRÓÐLEIKSMOLAR mílur. Sólin er 10 klukkustund- ir á leið sinni yfir þetta geysi- stóra haf, enda nær það hartnær yfir hálfan hnöttinn. Það er yfir leitt þriðjungi dýpra en Atlanz- Fyrsta kona í heimi | _ " * J . hafið og hvergi er annað eins _____ 1 fomtrú Grikkja var nafn hafdjúp Qg { Kyrrahafinu. Hyl- Eitt af því merkilegasta við'fyrstu konu 1 heimi ekkl Eva' dýpi þess eru meiri en sem svar- mannkynið er, að allir menn heldur Pandora- ^ ar hæð hæstu fjallatinda. Undan skuli ekki vera eins. Eins langt En þó nöfnin seu ekki hk, Guam er Kyrrahafið 31,500 feta 0g sögur ná, hafa verið til stórir svipar sogu þeirra um sumt djúpt Það hugðu menn mesta menn og litlir menn, sterkir saman. hafdýpi, sem til væri, þar til menn og aukvisar, vitrir menn Saga Pandoru er á þessa leið: Þjóðverjar mældu meir en 35,- og heimskingjar. Á vissum stöð- Seifur æðsti guð Grikkja, 000 feta dýpi út af Filippseyjum um á jörðinni eru til svartir sendi Epimethusi hana til þess árið 1927. Til samanburðar skal menn, gulir menn brúnir menn ð hún yrði kona hans. Gerði þar getið, að Everest er 29,000 0g hvítir menn. Hvar sem farið hann það í hegningarskyni við feta hár. —(Samtíðin). ------- er um heiminn er hægt að rekast hann. Epinmethus var sí-vinn- * , Til Winnipeg kom um síðustu á menn, sem hafa hvassa sjón og andi að velferð mannanna mannsins* , , • b Gíslason aðra, sem eru mjög sjóndapnr; fuilkommm, eins og bróðir hans ‘ . helei Vilhialmur Þ. oisiason, a *. ,. . ,. , 1 fullorðnum manni eru tiu til ... .. . VorThinarsiltóla svumr eru litblindir, aðnr finna Promepeifur, sem kendi þeim að skolastiori VerzlunarsiKOia * „cr „ ,j- T T i.»r;r „vi,; I toif merkiir af bloði. Það er ekki x, , . ,, í •__ ekkí bragð að sumum etnum, og nota eldinn. Hann hefir ekki| . Reykjavikur. Hann var í heim- eK . , ,• e. -rr_ , * . *• _*hafnt 1 ollum heldur fer eftir „ , z, . pf litið er a fingur þeirra ,eöa virst trua, að það styrði goðu, að J sokn i Bandarlikjunum og meðal et uiA«fir.kki heir crn bá • c í,-;* likamsstærð. annt,r . Tt ,, , * ,r. ;_n { hvaða bloðflokki þeir eru, þa m,enn Vissu of mknð, eins og í ifit-B'1 ° y^00 ’ a 1 a , n níóurstaðan verða sú, að prestar margra kirkna gera enn. í feitum mönnum er minna nefnd T Þat’ !!? 1 en2ir tveir menn eru alveg eins. pandoru fékk hann kassa til Epi blóð en mögrum. Samsetningur £nd* ÍT1 ^ Þj°ðleikhUS1 ÍS' Z0 margbreytilegir eru menn- methusar og bannaði henni að blóðsins, er 78% vatn, en 22% .......1 rnaf' . . irnir að þú getur verið alveg viss opna hann. pandora var fögur fast efm. Blóð er dalitið þyngra Vilhjalmur ætlaði ekki að ’ næsti maður, sem þú mæt og elskuieg kona, en forvitin en vatn. Ein mörk af blóði dvelja hér nema tvo eða þrjá u ’ a er aUt öðru vísi en sá, Qg órág þæg> eing Qg konur oft lítri) vegur hér um bil eitt pund. daga. En þegar Þjoðræknisfélag ir * ’kBt fram hjá seinast. eru. Hún stóðst því ekki freist- Til að finna hvað mikið blóð er í ið frétti það, hélt það fylktu liði e rðu verið alveg viss um mguna, opnaði kassan, en Upp manninmim skal hann vigta sig á fund Vilhjálms, hnepti hann i ^ ferð { annað iand, þá lr honum þustu þá ailar þær og deila í þýngdartöluna með 12. bönd, og kvað hann verða að a • ekki alveg eins og nauðir sjúkdómar, sem mann. Maður, sem er 144 pund á þyngd --------; ■'-‘■'■'manna- vinna sér til lausnar, að segja vvniA hafa hiáS f kassanum var hefir hér um bil 12 merkur blóðs. “kk“' itétt * hT, “T hr.a er'Llieg, öriagaribtjS.",^^.^Í!J,-\ M hranstur ma5„r tapi einum blaðinú. f henni er keisar,n„ú,; ?„Tsem^.tið þvi einmit. út af þe.sutn mun j„, sem annars v«i áð líkindum þriðja Móða sma. er það ekk, gefið hvað keisarans er og sann- er um á oðrum stað . hafa risið allar þær styrjaldir.l -tdauð hja mannkymnu. hættulegt. Þór Vilhjálmsson. vin A.UN DURH. þýðinguna gerði Baldvin B. Skaftfell. Þess má geta, að meðal þeirra Verka, sem aukaverðlaun hlutu, Voru þýðingar á verkum eftir Edgar AUan Poe, Guy de Mau- °- fl. þekkta rithöfunda. —Mbl. 1. okt B E V A N Sú stutta greinargerð fyrir ástandinu í málum verkamanna-

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.