Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi


Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi - 30.12.1889, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi - 30.12.1889, Blaðsíða 1
Yiðanka.bláð við „fjóðviljann66 4. ái% nr. 7. Ísaíirði, iniunuiagiini 30. desenilber 1889. O PIÐ E R É F flra ST.TÖHNAaSKÁEMALIÐ. Frá imilaflntninpisinanni Páli Briem til sýslumauns Skú 1 a Tkoroddsens. I. Gróði Tin I Eg skrifaði pér í flýti jf eg man ekki hvort pað var kvöluið. sem fundurinn var gerður óli'igraætur í neðri deild eða morg- uninn eptir — ýmislégt um stjðrnarskrár- ínálið og meðferð pess á alpingi í sumar; meðal annars bað eg pig að íliuga málið vel, eins og pað nú væri koinið, og segja álit pitt um pað. Eg liefi fengið uppliaf á svari pínu í „f>jöðviljanum“, og kann eg pér pakkir fyrir. Fyrst og íremst fvrir pað, að pú hefir sagt, að samkomulagsleiðin væri jafn- íui fögur. pví að með pví liefir pú sýnt, nð pú vilt eigi neita öllu samkomulagi við pá, sem liafa verið andvígir málinu, enda pótt peir liafi eigi uinboð stjórnarinnar til pess að semja við pingið fyrir hennar liönd. 1 öðru lagi kann og pér pakkir fyrir pað, að pú lieldur pví eigi frani, að með frum- varpinu frá í sunvar, mundu verða ofurseld landsréttindi Islands og ísland gert að nýlendu Danmerkur. Eg pykist vita, að pú liefir eigi getað sainsinnt pessu, pví að hva.ð er pað. sem er einkeimi nýlendu- stjórnar? það er ekki pað, að konungur vor hefir hið reðsta yald og tekur sér ráð- gjafa, sem hefir aðsetur sitt í Kaupmanna- höfn. Hin æðsta stjórn Xoregs eríStokk- hólmi. f*ar er konungur Norðmanna og hefir ráðgjafa sér við hönd. en ekki er Noregur fvrir pað nýlenda Svíaríkis. f>að er ekki heldur pað, að konungur vor hefir vnld til að synja lögum staðfestingar með íáði ráðgjafaris í Kaitpmnntlaliöfn, Kon- ungur Norðmanna liefir neitað norskum plögum staðfestingar með ríiði ráðgjafa sinna C í Stokkhólmi, en elcki er Noregur nýlenda Svíaríkis fyrir pað. þar á móti má segja, :,ð ísiand yrði gert að nýlendu, ef viður- hennt vreri í frumvarpinu, að rikisping Dana &uti gefið lög um vor sérstöku málefni að sinu leyti eins og pjóðpingið á Englandi Setur gefið lög bindandi fyrir Canada um ^"’ert efni er vera skal; en petta er elcki þú hefir ekki fiaskað á pessu, en pað er aptur annað, sem pú liefir eigi athrigað nægilega, og fvrir petta hefir álit pitt orð- 1 ið allt annað, en eg hafði búizt við. fslendingar hafa heimtað að fá innlenda stjórn í fslands sérstöku málum. þetta skýrir pu pannig: „Að stjórnin sé „inn- lend“. pað er með öðrum orðum, að log- gjafarvald, dóinsvald og framkvæmdarvald sé allt innanlands“. Nú er pessari krðfu ekki fullnægt í stjórnarskrárfrumvarpinu frá i sriiriar, og pví segir pú, að par sé uppgjöf á peirri aðalkröfu íslendinga, að stjörnin sé innlend. það er ekki sjálf álvktnnin, sem mjer pykir í'Öng í sjálfu sér, pví að e f Islend- ingar befðu heimtað, að allt vald í hinum sérstöku málum skyldi vera innan- lands; pá væri álit pitt rétt; en pað cr undirstaðan lijá pér, sem elcki er rétt. þú liefir ekki athugað petta nægilega, að undirstaðan er ekki rétt, pví að pú gengur ut frá henni sem sjálfsagðri og reynir ekki einu sinni' til að sanna, að liún só rétt. En pað yarðar mest til allra orða að undil'staðan rétt só fundin. Af pví að andirstaðan er alveg röng hjá pér. verður röksemdaleiðslan öll á snndi byggð, og muntu sanufærast vel um pað, pegar pú athugar, að pu h’efir með áliti pínu einnig fyrirdæmt Sigurð Stefánsson. Hvorki liann eða Benedikt Sveinsson liafa nokkurn tíma lialdið pví fram, að allt valdið ætti að vera innanlands, og getur pú vel séð petta með pví, að bera breyt- ingartillögur Sigurðar saman við frumvarp- ið frá í sumai', þu lrefir tekið alveg rang- an mælikvarða, og pú lvlýtur að sjá, að pað or ekki nokkur heimild til pess, að méta rnálið eptir „pessum mælikvarða ein- um“, eins og pú keinst að orði. Sigurður Stefánsson getur já'fnvel eigi viðurkennt, að liann liafi lialdið fram peim kröfum, sem pú talar um, og pví síður hefir peim verið haldið fram áður af Jóiii Sigurðs- syni. Eg vil að eins biðja pig að lesa frumvörpin, sem haldið var fram undir forustu Jóns Sigurðssonar á ráðgefandi pingunum, pá muntu saimfærast uiu, að eg hefi rétt að mæla. Islendingar liafa aldrei heimtað, að „lög- gjafarvald, dómsvald og framkvæindarvald sé allt innanlands", enda er slikt óhugs- andi, meðan vér erum i sambandi við Dan- ekki getum Vér farið eptir liigum Norð- matina; ekki pekki eg nokkur stjórnski])- unarlög, frá fvrri cða síðari tíma, sem vér gætuin niiðað við. Nei, Islendingar liafa ckki farið frain á neinai' öfgar í stjórnarskrárinálinu. og að- albreytingin á fi'Umvarpítm ^frá i sumar er fölgin í pví, að kröfur Isleiidiiiga liafa verið settar. par frain enn pá skýrar og Ijósar, en áður liefir verið gert. það hafa verið numin í burtu hin óljósu orð: „kon- ungur eða landstjóri*', og vefið skýrt á- kveðið, hvernig valdinu skuli fyrirkoinið. En í pessu efni liefir verið farið eptir lög- um Canadamanna, eins og Jón Sigurðsson einmitt réð til í síðustu ritgjöfðinni, sem hann skrifaði um stjórnarskrármálið. Vér Ísleudingar liöfum optlega vitnað í ritgjörð Monrads hiskups. Harin vildi liafa landstjóra liér á landi likt og í Oanada. „þessi maður ætti að liafa á liendi æðstu forustu Islands sérstaklegu mála“, segir liann, „svo að konungs sampykki p'yrfti ekki að koma par til, pema í hinum allra helztu íslenzkum málum“. Jón Sigurðsson tók ritgjörð lians að inestu leyti upp í Nýjum féíagsrítum 1870 hls. 3 80-—186 og pegar hann skrifaði rítgjörðina um „Stjórn- arskrá islands“.í Andvara 1874, pá niínnt- ist hann enn á ritgjörð Monrads. Hann segir um stjórnarfyrirkoinulag pað, sem liann rreðir um: „petta fyrirkomulag er hér uin bil liið samn, sem áður var getið og Monrad biskup féllst á, og pað er auð- sætt, að ekkert vei'ður eins hentugt og ein- fallt og liðlegt í alla staði eins og petta“ (Andvari 1874 bls. 118). það ætti ekki að purfa, að vitna til Jóns SigrirðSsoriar, til pess að skýra petta, mál, pví að minni ætlun gefur frumvarpjð ekki tilefni til hiisskilnings, en óg geri pað af pví, að eg pvkist vita, að pú metir hans orð mikils; en ef svo er, ætti pað ekki að vera grýla í pínum augum. að likja eptir ákvæðum Englendinga um liina æðstu stjórn Canadaveldis. Af pví að undirstaðan or svo skökk hjá pér, líkar pér eldcert í frumvarpinu. þú kallar lög'gjafarvaldið hér á Tslatidi hið aumasta „huinbug11. En einmitt ákvæðin um petta eru tekin eptir lögum Canada- manna, og getur pú í alvöru sagt pað, að löggjafarvald peirra sé aumasta „humbug" ? Canadamenri mundu fui'ða sig á slíkum orðum. Eða viltu heldur hafa hin óná- kvæmu ákvæði um staðfestingarvaldið, að „konungur eða jarl“ staðfesti lögin ? Mér 8®rt í frumvarpinu. og pví er pað fjarstæðaf vmörku og komjingur vor hefir aðsetur par. fó segja, að róttindi íslands sé ofurseld Eg veit heldur eklci eptir liverju vér ætt- 1 Því. i um pá að sníða stjórnarskipunarlög vor;

x

Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi
https://timarit.is/publication/131

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.