Lögberg - 13.03.1889, Blaðsíða 1

Lögberg - 13.03.1889, Blaðsíða 1
 Lógbtrg er genð úl af Prentfjelagi Lögbergs. Keniur út á hverjum miövikudegi. Skrifstofa og prentsmiSja nr. 35 Lombard Slr., Winnipeg Man. Kostar $1.00 um árið. Borgist fyrirfram. Einstök núnier 5 c. Lögherg is pnblished every Wcilnes l.iy by Ihe I-öglierg Printing Conipany at No. 36 Lombard Str., Winnipog Man. Subscription Price: $1.01) a ycar. Payable in adTance. Single copics 5 c. 2. Ar. WINNIPEG, MAN. 13. MARZ 1880. Nr. 9. Alíoway k Champion Bankastjórar og verzlunarmiðlár. 362 MainStr., Winnipeg. Skandinaviskir peningar—Gullpen- ingar og bankaseðlar keyptir og seldir. Ávísanir gefnar út, sem borgast í krónum hvervetna í Danmörk, Norvegi og Svíþjoð og í Reykja- vík á Islandi. Leiga borguS af peningum, scm komiö er fyrir til gcymslu. NORTHERN PACIFIC OG MANITOBA JÁRNBRAUTIN. KOMA DAGL. F*RA DAGL. 6)15 e. h. . ..Winnipeg. . . 9:10 f. m. G ð 0,") ..... Portage Junct'n . ,St. Norbert. . 9:20 .... 48 ..... 9:40 .... . . St. Agathe. . 10:20 .... 10:47 .... 4:20 ..... .... Morris .... 11:10 .... 11:» .... 3:43 ..... .. .Catharine... 11:55 .... Fa. 1 3:20 Ko. ji 3:05 Fa. .. West Lynne. < K 12:20 c h 1 Fa ___ . .. Pembina. .. 8 Winmipeg Junc. , . Minneapolis.. 8:ð0.. .. 35 ..... 6:85 f. h. 8:00 FA. ...St. Paul.... Ko. 7:0.)----- 6:40 e. h. ___Helena.... 4:00 e. h. 3:40 ..... .. .(jarrison . .. '6:15___ 1:().") f. h. .. . Spokane.,. 9:45 f. h. 8:00 ..... ... Portland ... 6:30.... „via Cascade 3;50.... E.H. F. H. F.H. E. H. E.H. 2;30 8:00 St. Paul 7:30 3.00 7.30 K.H. F. H. F.H. F. H. B.H. K. 11. 10:30 7:00 9:30 Chicago 9:00 3.10 8.15 E. II. E. II. F. H. K II E. II. F. H. 0:4.1 10:1* (1:00 . Detroit. 7:lö 10. 43 Ö.IO F. r r. K. II. F. H. E. H. 9:10 9:05 Torosío 9:10 9.00 F H. E. H. F.H. E. H. E. H. 7:00 7:50 NewVork 7:30 8.50 8.50 F. H. E. H. F.H. E. H. E. 11. 8:30 3:00 Boston 9:35 10.50 10.50 F. II. E. H. E. H. F. H. 9:00 8:30 Montreal 8.15 8.15 pvSkraut-svefnvagnar Pullmans og miðdegis- vagnar í hverri lest. J. M. GRAHAM, H. 5W1NFORD, forstöðumaður. ao'alagent. Bok Monrads „ÚR HEIMI BŒMRIMAR", þýdd á íslenzku af Jóni Bjarna- syni, er nýkomin út í prentsmiðju „Lögbergs" og er til sölu hjá þýð'- andanum (190 Jcmima Str., Winni- peg) fyrir $1.00. Framúrskarandi guösorSa bók. Nyttl Fluttur! frá 58 Mc William St. til 69 Ross St. Gjörir við gamlan skófatnnð og býr til skó eptir máli; allt mjög ódýrt. ^lagmui CO. <$mith. SKÓSMIÖU R. Ljereptsnærfatnadur NýmeCteknar þrcr mestti vörubyrgðir sem nokkurn tíma hafa verið fluttar í þennan bœ af % j c r c p t 5 n <r r f a t n ;i b i. Barna náttkjólar, allar stærðir. Barna gkyrtur, allar steröir. Barna ljereptskjólar, allar stærðir. % j c r c y t s n <r r f a t n a b n r. Kvennskyrtur, 35 c, 45 c, 75 c. stykkið. Kvenna-náttkjólar, 75 c $1. og $1,50 stykkið. Kvennsvuntur,' & Muúin, frá 25 c. Og upp. Allar þessar vörur eru með sjerstöku verði; skoðið þessar vörur strax i>ví i>irr seljast ótrúlega fljótt, og við getum ekki selt )>ær við jifn-lágu verði síðar. Skoðið í gluggana á búðinni, komið svo inn og spyrjið um verðið. Komið til CHEAPSIDE og litið yfir vörurnar. Ranfield & Micchan. 578 & 580 MAIN ST. gtoiibar (Olafemt 162 ROSS ST. tekur að sjer aðgerð ,1 úrum, klukk- um, saumavjelum og fleiru. S. POLSON IANDSÖLUMADU3. Bæjarlóðir og bújarðir keyptar og seldar. M a t n r t a g a r í> a r nalægt bænum, seldir með mjög góðum skilmálum. Skrifstofa í Harris Block Main Str. Beint á móti City Hall. J. H. ASHDOWN, HardYoru-verzlunarmadur, Cor. MAIN & BANNATYNE STREETS Albekktur að því að selja harðvörn við mjög l&gu verði, ' • ~\ 5»! d f- u . ««! cti s 6» u m r. -Z • |1 4. Jl ¦f c > / - 1 10 9 £ m r. 4) ¦ 3 S1 fc , ¦ • »* aT 6 * 1 K S " "S t>að er engin fjrirhöfn fyrir oss að Sj'tia yður vörurnar og segja yfíur ^'erðið. Þegar t^jer þurfið á einhverri harðvoru að halda, py látið ekki hji'i líða að fara til J. H. ASHDOWN Cor. MaiH &, Itamiaí \ ne Sl. JflNNMPEG. G. H. 0 AMFBELL GKNERAIi Hailroad s Stoamship TICKET AGENT, 471 MAM STREET. ¦ WIMIPEG, MA5. Headquarters for oll Lineg, as undov Allan, Inman, Dominion, Stato, Beaver. North Cerman, WhiteStar, Lloyd's(BremenLlne> Cuoin, DirectHamburgLino, Cunard, French Line, Anchor, Itallan Line, and every other line crossing the Atlantic or Paciflc Oceans. Publisher of "Campbell's Steamship Guide." This Guide eivcs tull partioulars ot all lines, with Timo Tabies and sailing dates. Send for it. ' ACENT FOR THOS. COOK ASONS, the celebrated Tourist Agents of the world. PREPAID TICKETS, to bring your friends out from the Old Countrr, at lowcst rates, also MONEY ORDER8 AND DRAFTS on all points in Great Britain and the Cor* tinent. BACCACE chooked through, and labeled for the ship by which you sail. Writo for particulars. Correspondence an- swered promptly. S. n. O&MPBELL. General Steamship Agent, 471 Main St. and C.P.R. Bepot, Winnipog, Man. FRJETTIR. Canadastj(5rn hefur la^t fjárhags- aætlutl sína fyrir B»n»bandBþingið. Tekjur Canada voru fiárhagsárið 1887—88 $35,900,000 og 6%jöld- in $36,800,000. SÍtuldir Canada eru sem stendur $234,000,000, og á þessu ári uxu þær um $2,000,000, Við'ikjandi skuldunum tni'i geta þess til samanhurðar, að 1807 voru þær $ 75,728,641; 1874 $108,324,964; þær liafa aukizt um meir en 108 millíónir dollara á rúmum 20 ar- um. Auðvitað lig£;ja þær ekki aö sama skapi þunjrt á almenningi sem þær hafa vaxið; bæði hefur pen- ingaleigan lækkað og fólkið fjölg- að'. Arið 1870 kom $ 1,29 á livert höfuð til að borga leiguna, en 1888 $ 1,78. Mikið af þessum skuld- um eru fylkisskuldir, sem Canada hefur tekið að sjer. Tekjur yíir- standandi fjárhagsárs, sem endar í júní næstk. verða $ 38,500,000. Út- gjöldin er ætlazt á að verði $30,000, 000. Næsta fjárhaírsár er ætlazt á að tekjurnar verði $ 39,175,000^ en útgjöldin $ 30,500,000. Út fir fjárhagsáætluninni hafa spunnizt harðar umræður, eins og nærri má geta. Mótstöðumenn stjórn- arinnar ríiðast einkum ii tollinn, sýna sierstaklega fram á, hvíiíkt tjón hann geri bændum, sem eru að byrja búskap í vesturparti Can- ada. þá sitja þeir sig og aldrei úr færi með að sýna fram á hag- inn, sem Canada liafi af verzlunar- sainbandi við Bandaríkin, osf hversu Óviturlega stjórninni farist, þar sem hún fremur leitist við að hnekkja viðskiptum milli Canada og Banda- ríkjanna, heldur en greiða fyrir þeim. Sókn stjórnar-andstæðinganna í þess- um tveimur málum, sem annars eru mjög svo náskyld, eins og ollum mun liggja í augum uppi, verður harðari og harðari nær því með hverjum degi. þeir telja og svo sem almenningsálitið viðvíkjandi þess- um málum sje allt af meir og meir að færast í sömu áttina einsogskoð- anir þeirra stefni, og pvl þakkaþoir það, að stjórnin ætlar ekki að koma með neinar nýjar tollaálögur. Upp&stunga hefur komið frara á ;amband8þingi Cauada um afl íela landstjóra og landstjórn á hendur að íiá nokkrurn af Bandaríkjunum inn í Canada. Sá beitir B. B. Mills og er frá Nova Scotia, sem gefið hefur þinginu þetta þjóðráð. lííkin, sem hann ætlar Canada að ná f, eru Massachiisetts, líhode Is- larid, Conneeticut, Vermont, Ncw Hampshire og Maine. Helztu á- stæðurnar, sem hann færir fyrir tillöguimi, eru þessar: Að almcnnt sje verið að tala um, að ákjósan- le<rt væri að Bandaríkin Off Canada renni saman, og að ýraair helztu vcrzlunarmenn í Bandarlkjunura á- líti það mikinn hag fyrir viískipt- in, ef svo færi. Að þjóðveldi (re- publie) virðist fivallt hafa gefizt lla, sterkar líkur sjeu til að Bandarík- in ieysist sundur, og það gæti verið mikið tjón fyrir Breta á meg- 'nlandi þessu, ef annaðhvort skyhli verða stjórnleysi í Ný-Englands- ríkjunum (þeiin ríkjum, sem um er að ræða, og vjer höfum áður nefnt), eða útlendar þjóðir skyldn fá þar fótfestu. Að Ný-Englands- ríkjunum hafi tiltölulega farið miklu minna fram en Canada, síðan þau hafi losnað undan stjórn Breta, og það mundi verða liagur, ekki að eins fyrir þau sjálf, heldur og nær- HggjancH fylki, ef þau kæmust apt- ur undir brezk yfirráð, o. s. frv. Uppástungumaður lítur svo íi, og það er skýrt tekið fram í uppá- stungunni, að Ný-Englandsríkjunum ætti að vera miklu meiri þægð í þessu en Canada, og því vill hann ekki að Canada taki upp á sig skuldir, sem þessi ríki kunna að vera í, aðrar en þær, sem kunna að vera áfallnar fyrir opinber verk sem unnin hali verið, sem geti jafnazt upp móti þeim skuldum, Og sem kotni undir stjórn Canada, þegar þessi ríki sjeu komin inn í fylkjasambandið. Mjög illa hefur verið tekið því á- formi stjórnarinnar að leggja póst- burðargjald á tímarit, sem sjaldnar koma út en á viku hverri, og eins því að setja burðargjald á registn;r- uðum brjefum upp í 10 eents. Ekki þykir orvænt um að stjórnin muni breyta þessum fyrirætlunum, svo að tímaritin verði flutt ókeypis eins og að undanförnu, en burðargjald á registreruðum brjefum verði að eins 5 cents innan Canada. Sondinefnd frá Winnipeg hefur farið til Ottawa-stjórnarinnar til þess að biðja liana um að láta gera við St. Andrews-strengina og á annan hátt ^era skipagöngur greið- ari eptir Baaðá. Lítil vom er um að þetta fáist; stjðrninni þykir verzlun, sera rekin er eptir íinni, vera of lítil til þess að viögerðin geti svarað kostnaði, sem ætlazt er á um að mundi ncma hjer uin bil einni millíón dollara. Fiistlega hefur verið skorað .4 stjórnina, að láta reisa aptur inn- flvtjendahiisið hjer í bænum, sem brann að miklu leyti fyrir einum tveimur árum síðan. Stjórnio hef- ur tekið vel í málið. Járnbrauta-nefndin hefur fallizt á að leyft verði að leggja Manitoba Suðaustur-brautina. Hliðarbrautir má og leggja fra St. Anne ttl Sel- kirk og frá St. Anne til Morris. Grover Cleveland er nú íluttur moð konu sinni fríi Washington tii New York. Hann hafði sjor- stakan vagn í lestinni fyrir sig og fólk sitt, og vagninn rar bók- staflega þakinn með fegurstu blóm- um, sem vinir lians höfðu sent. A leiðinni urðu hjónin bæði fvrir miklum sæmdum af manngrúa, scm fiykkzt hafði saman í Jersey City til i,ö sjá þau og fagna þeirn. Allmikils jarðskjáljit.i varð vart í Pennsylvaniu-fylki að kvöldi þ. 8. þ. m. Húsbúnaður færðist úr stað tOluvert, og fólk varð dauðhrætt, en ekki hcfur heyrzt getið um neitt tjón, sem af jarðskjálptanum hafi hlotizt. Ráðaneyti Harrisons er nú mynd- að. I því eru James G. Blaine, ríkisritari, William W. Windom, fjármála-ráðherra; Redfield Proctor (frá Vermont) herinála-ráðherra; W. H. H. Miller (Indiana) dðrasmala- niðherra; John Wanamaker, yfir- póstmeistari; F. B. Tracy, ráðherra skipastólsins; John W. Noble, inn- anríkis-ráðherra; J. M. Rusk (Wis- consin) niðherra akuryrkjumála. Stórkostlegasta verkfall, sem nokk- urn tíma mun hafa íitt sjer stað í Massachusetts, er þar um þessar mundir. 6000 vefarar hafa hætt að vinna, og 50 vefnaðarmyllur standa þar af leiðandi lokaðar. þoir mcnn sem ekki fengust til að taka þátt í „skrúfunni", eru ekki nema hehr,- ingur á við það sem þarf við ein* mvllu. Brezka stjrtrnin fer fram íi að herskipafloti Englands verði aukinn með mörgum horskipum, sem til samans eiga að kosta £21,500,000. Frjálslyndi flokkuriun ætlar að berj- ast móti þessari fyrirætlun af al- efli, cins og hann yfir höfuð er mótfallinn aukning kostnaöarins við herliðið. Randolph 'Churchill lávarð- ur verður og á móti stjórninni í þessu máli, svo að hún má búast við að komast að því fullkeyptn, af hún fær þessari fyrirætlun fram- cenrrt. Brezka stjórnin hefur valið Sir Julien Paunceforte fyrir sendiherra í Bandaríkjunum. Milan, konungur í Serbiu, hefui lagt niður völdin, og Alexander sonur hans, 13 ára gamall piltur, er orðinn konuntrur í stað föður síns, en ekki tekur hann við rlkis- stjórn, fyrr en hann er orðinn 15 ára. Milan var óþokkaður mjög hjá þj(')ð sinni, enda tók hún breyt- iniru Jiessari með þökkum. En öll- um kom hún mjög á óvart. Kon- ungaskipti þessi eru eignuð Rúss- um, því að Rússa-stjórn liefur jafn- an verið óvinveitt Milan, og ýmsir óttast að Rfissar muni framvegis hafa meiri ráð í Serbiu en góðu hófi gegnir. í Kína hafa orðið óeirðir miklar fyrir skömmu í hafnarbæ, sem heit- ir Ching Kiang. Englendingar og Ameríknmenn eru þar allmaro-ir o<>- þar er enskur konsúll o<r Banda- ríkja-konsúll. Kinverskur skríll rjeð- ist á hús konsúlanna, og það var með mestu naumindum, að enski konsúllinn slapp undan lifláti með fjölskyldu sinni. Öllu fjemætu var rænt úr hdsuin beggja konsftlanna og enska konsúls-húsið var auk þess brennt. Skríllinn rændi og brenndi ýms fleiri ln'is, sem ótlend- ingar höfðust við i. 2,000 hermanna voru að lokum sendar til (^liinrr Kiang til þess að jafna leikinn. Enskt blað, sem gefið er íit í Kina Worth China Daily Hfeios, seyir að við þessu megi nú búast í hafnarbæjum Kína a hverri scuridu o<r j)ví ættu hrrskip jafnan nð vera T,ar nálægt. Blaðið lætur o<r í Jjðsi að keisarinn ungi muni verða hvít- um mönnum örðugur, og beldur auka á hatur Kinverja til þeirra heldur en draga úr j>vi, þvi »<> kennari hans sje eiudreginn aptur- haldsmaður.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.