Lögberg - 03.04.1889, Blaðsíða 1

Lögberg - 03.04.1889, Blaðsíða 1
Lógbtrg cr genð út af Prentfjelagi Logbergs, Kemur út á hverjum miðvikudegi. Skrifstofa og prentsniiðja nr. 35 Lombard Str., Wlnnipeg Man. Kostar $1.00 uni árið. Borgist fyrirfram. Einstök núnier D c. LöghOn 's publiihed cveiy Wednesday l>y thc Lögberg Printing Company al X'o. 35 Lombard Str., Winnipsg Man. Subscription Pricc: $1.00 a yc.tr. Payablc in advance. Single copies ."> c. 2. Ar. WINNIPEG, MAX. ¦ ',. APRÍL Í889. Nr. 12. Bankaatjórar og verzlunarmiðtar. 362 Main Str., Winnipeg. Skantlinaviskir peningar—Gullpen- ingar og bankaseðlar keyptir og seldir. Ávísanir gefnar út, sem borgast í krónum livervetna í Danmörk, Norvegi og Svíbjóð og í Reykja- vík á íslandi. Leiga borguö' at' peningum, sem koiiiiö' er fyrir til geymslu. Wm. Paulson. p. s. Bardal, PAULSOI & tt>. Ver/.ln raeð allskonar nýjan og gamlan husbonað og bús&höld; sjer- stakleo-a viljum við benda lötidum okkar á, að við seljum gamlar og nýjar stór viö lægsta v e r ð i. Landar okkar úti á landi geta pantað hjá okkur vörur ]>ær, sem við a ] p i ódýrar hjá okkur en nokkrum öðrum möim- um i bænum. 35 MARKET ST. W. WINNPEC. NORTHERN PACIFIC OG MANITOBA JÁRNBRAUTIN. COMA DAOI ¦ | 6;lð c. h.i 6:05 ö:48 5:07 4:42 4:20 4:04 3t4S I'A. V 3:20 K \ 3:05 1 \\ 8:85 8:00 Í'A 6:40 e. h. 3:40 ) :().•> '{'.' h. 8:00 ¦ • i 7:40 Faka dagl. 9:10 f. ni. 9:20 .... 9:40 .... 10:20 ___ 10:47 .... 11:10 .... 11:28 .... ll:.->.) .... \ K 12:20 c h ) Fa....... Pembina. . . Ko. )2::«. .Winnipeg... Portage Junct'n . ,St. Norbert. • . .St. Agathe. . . .Silvcr l'lains. .... Morris .... .. . St. Jean. .. .. . Catharinc.. . . .West Lynne. 8:50____ 6i8ð f. h. 7:05 .... 4:00 e.h. 6:15... !):4."> f. h. 6:30.... 3;ó0.... E.H.' 2;30 K. 11. V. II. 10:30 7:00 iC. II. E. II. 0:40 10:15 K. 11. 9:10 l'. II. 7:00 K. 11. 8:30 K.II. 9:00 YVinnipcg Junc. . . Minncnpolis.. . ...St. Paul... . IKo. ... . llclcna... . . . .(iarrison . .. .. . Spokane.. . . . . Portland . . . . . . Tacoma. . . . ,,via Cascadc l'. II.IK. II.IK. II. 7:301 3.00 7.30 K. H. K. II.IK. H. 9:00 3.10' 8.IÖ K. II. K. II. 7:15 10. fö F.H. 9:10] K.ll. 7:30 F.H. l'aul Chicago . Dctroit. II.! :00i SI II. 30 Li. :(K)! II. 0ð| Toronto II. öOiNcw^ ork :00, Boston II. :30lMontrcal K. II. 6.10 K. II. 9.00 K. II. K. II. 8.50J 8.Ö0 K. II. K. II. 9:3510.50110.50 E.H.I F.H. 8.1ðl 8.15 » Skraut-svefnvagnar Pullmans og miðdegis- vagnar i hvcrri Icst. T. M. GRAHAM, forstöðumaðttr. II. SWINFORD, aðalagent. ALMANAK „LÖGBERGS" er komiö út. Kostar 10 cents. Fæst í Winnipeg hjá Árna Fmdrikssyxi í DUNDEE HOUSE, bjá W. H. Paulson & Co., og bjá íslenzkum verzlunarmönn- um tit uni íslenzku nýlendurnar í Canada og Bandaríkjunurn. N. E. Cor. Ross &. Isabel Streets. Þegar ).jcr ),mli() ;io kiinpa llry ííoods, af hvaða tegtmd sem er, |>;i farið bcint til DUNDEE IIOKSK; þvj þar getiB Jer komi zt að kjörkniipuin, sem hvergi fiíst niinitrs staðar i hæiiuni. Til |.css nO ryimi til fyrir vörum 1 eim. scm viö þegar híifuni pantað, þá bjóö- unt við nllar |.n?r vörtir, scm eptir eru fni vcr/.lan hr. .1. Becgv. Jónssonar, með nijög n i ð u r s *tt u verði; notiö því tækifæriö meðan )>au gefst. Burns & Co. Hougli & Campbell Málafærslumenn o. s. frv. Skrifstofttr: 362 Main St. Winnipeg Man. J. Slanley Jsnac Campbetl. ^igurí) r J. il o hann t&B ott 298 Ross Str. h«fur til sölu LÍKKISTUR si alJri stærð og livað vandaðar, sem menn vilja, með lœgrta vt rði. Hjá Itonuni fæst og allur útbúnaö- ur, sem að jarðarförutn lýtur. S t. P a ii 1 M i ii n e a p o 1 i s & MANITOBA BRAITIX. árnbrautarseðlar seldir lijer í bænutn 376 JRain $tx., tfiittttiptg, hornið á l'ortage Ave. Járnbrautarseðlar seldir heina leið til St. Paul, Chieago, Detroit, Buffalo Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Quebec, Montreal, Xew York og til allra staöa lijer fjrir austan og suiHiini. Veröiö j>að lsegsta, som möguleirt er. Svefnvagnar fást fyr- ir alla ferðina. í.ægsta fargjald til og frá Kvróptt nieð ölhitii be/.tu gufuskipalfnuui. Járnbrautarlestirnar leggju á stað hjeBan á hverjum morgni kl. (.),4r>, og j>ær standa hvervetna í fyllsta sambandi við aðrar lestir. Etigar tafir njt; (3])æg- indi við tollrannsóknir fvrir J>á, setn ætln til staða í Canada. Fariö upp í sporvagninn, sein fer frá járn- hrautarstöðvum Kyrrahafsbrautarfje laíísins, o<r farið ineð honuin l>eina leið til skrifstoftt vorrar. Sparið yður peninga, tíma og fjrirhöfn nu>ð Jjví að finna mig eða skrifa mjer til. H. C. McMicken, agent. J. H. ASHDOWN, Hardvoru-Yerzlunarmadur, Cor. MAIN &, BANNATYNE STREETS Alj>ekktur að Jsví að selja harðvöru við mjög lágu verði, B « « 6« •m -í S > ¦- -s r. C "* ¦ ií J ..- s ~ f x r % "3 J>að er engín fyrírhöfn fyrir oss að sýna yðttr vörUrnar og segja yður verðið. Þegar )>jer )»uffnl á einhverri harðvöru að halda, j>á Játið ekki iijii líða að fara til J. H. ASHDOWN Cor. .iiain & Baaaatyne Ht. WINNNIPEtí. á sínum he/.tu árum liafði hann talað margt djarfrnannlegt orð fyrir málefni íra, ng enginn virðist áfella hann r.ú, |>ó að hann á gamals- aldri ljeti httgast, J>ar sem um jafn- stórkostle<ra brevtinir var að ræða. J>;ið er hvort sem er ekki til J>ess ætlandn, að allir sjeu Gladstonrs líkar. Síðan John Bright dó, liafa ýms- ir af hinura allra-helztu stjörnmAla- mönnuin Knglands keppzt ura aö láta í ljósi aðdáun sína á hæfileg- leikum og mannkostum þessa látna merkismanns. I>of [)að liefur verið í lj(')si látið áii minnstit tillits til flokkaskiptingar. Ura petta atriði li(>fur Sitiishurv lávarði og Glad- stone, Hartintrton o<r Sir William Harcourt kortiið saman. írsku blöð- in segjast að eins miimast jx's1:, sem I5ri$;ht lia.fi írum o-ott srert; en sá sanni Jolm l?ri«rlit liafi dáið fvrir [)remur árum. sonur forBetani nafnfrasga, befur nú verið settur í ]>;ið emliætti. I.in- coln er tn&Iafærsluroaður í ChicagOj en var hermálaraðhcrra í raðaneyti Garfields og síðnr Artlmrs. FRJETTIR. ./<>/i), /}rí;//if, hin nafnfræga frels- ishetja Knglauds, cr d&inn. Ilann andaðist eptir langvinnaii sjúkleik J). ','T. mar/. síðastliðinn. Þar safn- aðist til feðra sinna einn af þeim mestu og beztu mOnnum, sem tek- ið liafa Jiátt í stjórnmálum Eng- lands. Um ">() ár erti síðan fvrst fór itð hera á Jiriglit í þjóðmáluta. Arin 1S:!<I 42 st(')ð ytir nij«W liörð deila á Englandi út úr korntollin- um, sem ]>á lagðist mj'''!^ þungt á fátæka menn á Englandi. Bright vakti fyrst ejitirtekt þjöðarinnar á sjer með )>ví að herjast fyrir að fá þann toll af nuniinn, eins og linnn ávalt var mi'itfallinn ver/.lunar- tolli og liinn ákafasti formælismað- ur frjálsrar ver/lunar. Briirlit vann sigur í korntollsmálinu, eins og kunnugt er, og sá atburður er talinn merkari en nokkur annar, sem gerzt hefttr á Englandi síðan á döguin Villijálms og Maríu. Upp frá J>eim tima t(ik Bright ávallt niji'ig kappsamlega hlutdeild í ]>jóö- ím'tlum Englands, og var ávallt á handi J)jóðarinnar gagnvart liöfð- ingjunum og einkarjettindunum. Bright var einn af mestu mælsku- mönnum Englands, af sumum jafnvel talinn mælskastur sinna samtíðar- maniia. Aldrei er J>ó talið að mál- snilld liitns liafi náð sjer jafnvel niðri eins oof meðan sti'ið á Krim- striðinu. Hanu hafði inniletra óbeit á Ollum strlðuin, og má vera að trúarbrögð hans hafi átt nokkurn j-i'itt í ]>eirri (iheit; Jjví að Iiann var kvekari. JJ('> vildi hann lield- ur láta Englendinga herjast, en að |>eir yrðu fvrir óvirðing og ágengi annara {>jóða. Ku í Krimstriðinu sú liann ekkert neina rangsleitni frá Englendinga hlið, og hann ljet J>á skoð'.-.n sína I IjrJaJ með sllkuili akafa og slíkri snilld, að ]>að nmn lcngi verða að ininnum haft. Frrm- koma hans í ]>ví in&li cr ]>ví eptir- tektaverðari, sem liann ]>á greindi á við flesta loiðtoga flokks síns. Síðau heftir enska þi('>ðin o<r vfir hufuð menntaði h^lmurlnn viður- kennt að .lolin Bright hali þft haft rjett að mæla. Annars var Jolin Brijrht eindreff- inn fylgisinaðtir frjálslynda flokks- ins þangað til fvrir J>remur árum, þegar (iladstone tók að berjast fyr- ir algerðri Bj&lfstjóra Jra. M skarst liaim íir lcik. Hann var J>á og þrotinn uð kriiptum og heilsu, En Stjórnarflokkurinn á Englandi hef- ur fvrir alvöru tekið pólitísk rjett- indi kvenna imi í stefnu sína. Stjórnin leggur fvrir ]>ingið fruni- varp til laga ttm að ekkjur og ó- i^iptar koimr skuli hafa kosningar- rjett, ef J>ær fullnægi siimu skil- yrðura eins og karlnieim, sem kosn- ingarrjett eiga. Stjórnin lætur sjer einkar annt ttm, að Jjetta fruin- varp verði að lögum þegar nicð vorintt. Sagt er að stjórniimi muni ekki ganga j>að stður til en rjett- lætis-tilfinning gagnvart konura, að hún hyggur að meiri hluti kvenn- anna muni rerða á íhaldsliliðinni. I>css vegna vilja og leiðtogar frjáls- lynda flokksins fresta úrslitum þessa máls, þangað til einhvern tíma síðnr. Eitthvert J>að djarflegasta rán. setn nokkurn tíma hefur átt sjer stað í Ameriku, f(ir fram í Denvc.r, Col. á fiistudaiiiim var. Okenndur maður, vcl húiim, kom inn til hankastjóra [>ar uiii iniðjan diiir- og heimtaði af lionum 121,000; unnars kvaðst hann raundu skjiita hann meö skamm- hyssu, s(>m liann setti fyrir ennið á lioiium, og auk [>ess sprengja húsið í lojit ti[i[) moð Fprengiefni sem hann hefði á sjcr í flii.-kii, scm liann jafnframt sýndi. Þetta fór fram í prfvatskrifstofu hanka- s'jiirans. llann varð að knlla [>ang- að iim manii, sem siitti peningana í hiinkimn, oc fantiimm voru borff- aðir út þessir 121,000 óskertir. Svo hafði ekkert sjmr/.t til lians þegar síðast frjettist; en flaska hefur fund- izt, sem menn ætla að sje sú snnin, sem hann sýndi og sagði að hcfði sprengiefni inni að halda, og í ]>eirri flösku var ekki annað efni hættu- lerrra en laxerolia. El/.ti sonur John Brights býður sig fram til þingmennsku í Jjirm- inirliain í stað fi'iður síns. Villijálmur Dýzkalands-keisari ætl- ar að heimsækja England í júli- mánuði í sutnar næstkomandi, og inikið á að verða um dýrðir. t>ar á ir.aðal á að senda skipaflota á móti keisariiiiuin. Allmikill vafi hef- ur leikið á ]>ví, að Englendingum væri mikið utn þann keisara gefið, og til ]>ess að mýkja skap ]>eirra tala stjiirnarhlöðin Jiý/ktt um J>ess- ar nmndir töluvert um Jiað, hve miklar mætur keisarinn hafi á Eng- landi, ætfjiirð iniiður hans. Að und- anskildu JJýzkalandi á hann að unna Ensxlandi mest allra landa. Enn er verið aö i>-era tilraunir til að myrða Rússa-keisara. Fvrir ski'mimu var reynt til að l&ta járn hrautarlest, sem liann var á asamt drottningunni, hlekkjast á, cn það tókst ekki. Jafnframt er sagt að koini/t hafi uj>j> sainsæri, scm nái út uin allt Hússlaiid, til J>css að gera hverja tilraunina eiitir aðra til að ráða keisarann af dögum. Fjiildi manna hefur verið tekiim fastur, einkum ft Suður-Iíússliindi. Yn Samoa-eyjarnar fiirust 6 her- skij) í ofsaveðri í síðustu viku. 3 af þessura skipura áttu Bandarfkja- raenn, en [>rjú voru Jvýsk. 1 tl> inenn ljotu líf sitt; ]>ar af voru 50 BandarJkjamenn. Viotoria drottfting hefur sent forseta Bandaríkjanna hraðskeyti um hluttekning sfna. Það er svo að sjú pen> blöðin hali verið lieldnr Iljtit :v sje.r, J>o<r- ar j^an btru ao gera a.thu.gasetmlir við Jiað, hve lengi llarrison drægi að velja sendiherra Bandarík janna í Englandi. l'obert T. Ltncoln, ./. //. /'<>/><', ráðherra vfir járn- hrautartnálum Canada, andaðist cjiiir langvinnan sjúkdóm á m&nudaginn var. Ilnnn fæddist 1824, liefur ver- ið þingmaður síðan 1SÖ7, og varft akurvrk jiimála ráðherra 1871. I>ví embætti sleppti hann 187M, en korast atittir i ráðlterrasess 1878. Hann var einn af þeim, sem áttu tnestan þátt í samniiiguiniin á Englandi, er leiddu til þess nð Kyrrahafsbrautin var lögð. — Eptirmaður hans er talið víst að muni vcrða Hitygarf, yfirpóstmeistarinn, en sá heitir /i'. X. ffall, og er frá Queboc-fylk- inu, sem á að veröa eptirrnaöur Haggarts, að [>ví er sagt er. Sniir[> deila sti'ið í Ottawa-þing- inu í síðustu viku út af Jesúíttini. Málinu er ]>annig varið, nð Quebec- stjórnin liefttr veitt Jesúítunum all- mikla fjárup[)hæð sem skaðabætur f\rir eic'iiir, seni |>eir hafn átt, en scm krúnan hefur úður kastað oign sinni á. I^cssi fj&rveiting var af ýiiisum talin ólögmæt, og ]>að fært til að Jcsúitarnir standi undir út- lendti valdi, p&fanum, og að hann cinn hafi vald til að ráðstafa þessu fje, s(>m Qttehee-stji'irnin itinir ;,f hendi, eins og líka er skj'rt fraiu tekið í lögnnum um J>essa fjúr- veiting til .Jesíiitaima. Bn nð íit- lendur valdsmaður geti þannig (')- heinlínis haft hiind í bagga ni(»ð. hvað verður af fj(> Queboc fvlkis, var talið lögitm gagnstœtt. Mál- inu var J>ví skotið til snmbands- stjórnariimar, og liún heðin að ó- gilda J>essi liig frá Quchec-stjórn- inni. Jesúitarnir unnu mikinu si«r- ur i þínginu; atkvœðamunurinn varð niciri, on nokkurn tíma hefur ftður orðið í ]>ví þingt; ÍSS c'ix-iddu at- kvæði með J>ví að l&ta lögin atanda Óhögguð, en að eios 18 á mött, MótstOðumenn kaþólskra raanna. ei»- kura Orange-mennirnir, t.-tkii jx'ssi úrslit nærri. I>eir hafo reynl að skjóta niálinu til brezku sf arinnar, en lit'm vill ekkert ski>>t« sjer af ]>ví, wi> nð nú biga þcir einskis annars úrkosttv en að snú.-i sjer að dómstiilnnmn, ef ]>eir \ilja halda mftlinu frekar til streitu. l'il t'anndii komu fyrstu tvo mátiuð imi nf )H'ssu iiri 10,890 innllytjcnilur. I! siiiiiu nuiniiðtinuni í fvrrn Uomti »1,171 imtflytjcuihti.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.