Austri - 20.08.1907, Blaðsíða 3

Austri - 20.08.1907, Blaðsíða 3
HE. 33 A U S T E I 121 biðja yðar hótign vera bjartanlega vel- korxÍDn til pessa lands, ásarct hinum k onunglega prinzi og háttvirtum full- tiúuro Dannierkurríkis og ríkispirgs, roeð öðrum góðum og nýtum m0nnum ifkisins, sem hafa veitt yðar hátign föruneyti handan um haf hingað til Islands, Vér gleðjumst og mikltirast af pví, að jðar hátign lét eigi á sig fá erfið- leikana á pví, að komast hingað, ti[ pess að heilsa pessu fjarlæga landi yðar, sem er gagnólíkt peim löndum, er yðar hAtign hefir heimsótt á pe&su sumri,volduga og glæsilega höfaðstaði peirra við mikinn fagnað af lýðsins h álí'uog hina dýrðlegustu viðhöin heims- borganna. Hér eru engar hallir né gullnir konungssalir, engin auíleáðar- UýrðDé ijömi. En björtu slá við komu yðar hátignar eins heitt hér eias og hvar sem er annarstaðar innan endi- marka ríkis yðar eði utan; ást, lotn- ing, hollusta og trygð er til eins her á pessu lsndi, landinu með undarlegt sarnbland afíiosti og funa, sólbjortum nóttum og sólarlausum dögum, himin- háum fjöllum og hyldjúpum tdjúfrumL fossandi elfum og storknuðum hrann- breiðum, pessu andstæða.nna landit sem vér vonum að sólin helli nú ytir geisíum sínum og gylli fyrir yðar hátign svo vel sem henni lætur bezt um sólglæsta suuiardaga. pá er vér nö biðjum yðar hátign velkominn í dag, hvarfíar hu!',ruinn ósjélfrátt til pessa sama dags fyrir 33 árum, 30. julí 1874, pegar hávirðu- legur faðir yðar hátignarog fyrirrenn- aii, Kristján konungur hinn 9., rauf meir en 600 ára venju raeð pjóðhö'ð- ingjuui pessa lands, óg heimsótti pað fyrstur allra konungr*, hafandi ree3- feiðis stjórnarskrá pá, er vér hofum búið við síðan og landið tekið i her.n- ar slijóli á pví ára skeiði roiklu mem efnai.agslegum framf^rum en pæt 6 aldir samtals, er landið hatði pá ven'ð nndir konungsstjórn. — En jafDframt og vér með viðkvæmni blessum minn' ingu hansj rennur upp í h'ígskoti voru björt og ánæ^juleg endurminning, er vér minnumst hmnar þelhlyju kommgs- hugsunar^ sem oss var send frá kou- ungshásætinu, pegar er yðar hatígn hatði par sezt, er yðar hátign veitti ættjörð voni panr. vegsemdarauka, að týna lösgjafarpingi voru pá virð- mgu cr pað -hafði aldrei áður slíka hlotið. Ógleymanlegar verða viðtökurriar er yðar hátign ogdrottning; yðar veitt- uð í fyrra alpingi íslendinga, öllum oss, er nutum peiirar virðingar og ánægi'u að verða íyrir pví. Og væntanlega er í dag lagður hyrningarsteinn undir varanlegt minn- ingarmark konunglegra afskifta yðar hátignar af málefnum íslands með allrahæstum úrskurði og nefndarskipun, er yðar hátign befir pöknazt að byrja með návist yðar hér á landi. Ham- infsjan gefi, að pað verði til blessunar Islandi og ríkinu í heild sinni, og yðar hátign til sæmdar og gleði. Með mikilli gleði kveðjum yér við- stadda virðulega danska stjórnarh0fð- ÍDgja og rikispÍDgsmenn,sem hafaorð- ið við ósk vorn', að komahingað sam- tímis konungi vorum, viJja gjöra sór að góðu p«ð litið sem vér eigum kost á að bjóða, og verða að ieggja á sig pær piautir og harðiétti, sem vér verðum að baka yður til pess pér getið séð dálít'ð af lnndi pv', sem hefir mótið pá pjóð, sem er sampegnar yðar og ríkisbræður. — Vér pökkum yður. og vér þökkum Danruoiku við- tökurnar í fyrra, iborgum op til sveita. Iunan am fagrar endurminniniar um samfundina, dýrðleg^ s»l\ fagra, bros- hýra náttúru, gestri-raa og alúðlega pjóð geymist hugsunin um pað megin- atriði( sem hvarvetoa fyrir mönnum vakti: pað var ósk um gott sarakomu- lag á báðar bliðar, en pað er saœa sem réttlæti á báðar hliðar- Eíkispingmenn hafa síðan sýnt pað í verki, að pao sem peir létu til sín heyra í pá átt hefir eklu verið orðin tóm, o? ferðin hingað er framhald eptir S0ma brauti J>að mun h^arvetna eiga við, að eigi er unnt að kynnast pjöð til fall^ öðru vísi eu að kynnast lsindi hennar, en pað á einkum við um Island og íslendinga. Islenzk ættjarðarást er eigi að eins rólefí ást. eins og t. d. sonarást við góða móíur; pað er auk pess opt í heDni toluvert af ástaiblossa elskhug- anS| með s0mu viðksæmni. einpykkm og afbrýðissemi, enda hefir sjálft lands- lagið, ósnortin, mikiilátleg íegnrð pess átt sinn patt i að ala pá tilfinningu, og á pað enn í dag. Ef vér verðum heppnir með veður á ferð peirri um landið, sem vér eigum fyrir höndum, og vér fáam að sjá pað í fegursta si marskrauti, með sól á fjöllnra í fjar- sýn og heilladisir frelsisins bendaodi osb úr bljóðum dölum, pá mætti svo fara, að einhverir yðar, herrsr minir, skilduð pá tilfinningu og kynnuð að meta hana. Herru koucngnr, virðuleg simkoma! Vér óskum þes^. að dv^lpeirra manna hér á landi, sera nú eru gestir Islands, verði peim svo ljúf og pekk, sem frek- ast verður ákosið eptir atvikum. Ham- ingjan gefi pa?, nð þessarar heimsókn-- ar konungs og ríkispingmanna á ís^ landi verði jaíoan minnzt sem mikils" verðs og ánægjulegs viðb-arðar í sögu landsins, bappaswls og heiliavænlegs fyrir landið ok tramtíð pess. Heill og b.amingja, blei'-i samvist komandi daga. Enn pá fiau sínni: bjartanlega, vel- kominr! Benedikt Kristjánssyni skólasíjóra á Eiðum heSr verið veitt starfið sem ráðanautur Búnaðar» sambands Austurlauds. Eflaust munu allir AustfirðÍDgiir gleðjast yfir pví að Austuriand fær íraravegis að njóta krapta Benedikts, pótt hann segi skóla- starfinu lausu, par sem hann hefir býnt frábæran dngnað áhu^a og kunn- áttu. TJm skölastjórastoðuna við Eiðaskólann sækir nú fyrv. skóla- stjóri Jónas Eiríks'on dannebrogs- maður á Breiðavaði. Óhætt mun að fullyrða, að enginn maður ber heill og velgengni Eiðaskólans eins einlæg^ Jega fyrir brjósti og er eins fús á að leggja frara krapta sína í parfir skól- ans sem Jónas. Og pegar par við bætist víðtæk pekking á öllu pví sem að búnaði og búnaöarvís'ndum lýturt og öllum peim námsgreinum, sera kenndar eru við skólana, sarnfara lip- urð og rnannkoutum, pá vírðist oss að allir Austfirðingar ættu að vera sanv mála um að óska pess að Jónasi Eirík^syni yrði veitt skólastjóraembætt- saman í Kaunmannahofn í febrúar« ið aptur og skólastjórnin taki tillit mánuði n. á. til pess. Feyknamikill sildarafli kvað dú vera á Eyjafirði alla leið inn íyrir Hrísey. En flestallir síldar- veiðamenn par eru nú protnir af tunnum, svo til stór vandræða horfir; auðvitað hefir verið símað eptir skip- um með tunnur frá útlöndum, en pað dregst 5—6 daga par til pau verða komin til Eyjafjarðar. „EIíq" kom í dag mcð 300 tunnur af síid og N o r a með 250. Skip. „Círes" frá útl. 12. p, m. „Einar Simers" kom frá Evik 13. p. m. moð bæjarfógeta Jóh. Jóhann- esson og íamilíu hans. „Sterling", „Ingólfur", „ÁAsgeirs- son" lágu hér 15. p. m. Earþegjar með Sterling: Thor E, Tulinius stór- kaupmaður, G-uðm. magister Einnboga son og Karl kennan bróðir hans^stud- ent Pétur Ha'íldórsson, J»orsteinn Jóns- son o. fl. ailir á leið til útlanda. „Vesta" kom hmgað a laugardaginn og íór daginu eptir. Earpegjar héð- an: Waldemar Petersen ásamt syni sínum o:', öllu vinnufólkit j skieytinga- maður Debois, síra Hafsteinn Péturs- son o. fi. til útl. Til suðurfjarðanna föru: kaupm. Gustav íverseE. GunnL Jónsson, Páll H. Gíslason með frú sinni og Jön O. Einnbogason ásamt familíii sinni o. m. fl. „Mjölnii" á útleið 16. p. m. „Eviva" með kol tii O. Wathnes erfingja s. d. „Prospero" að norðan í fyrradag. Eer í kvöld. Innlendar fréttir. Tvenn ný lðg afgreidd frá pinginu: Gjafsóknarlögin og Lagaskólalögin. — „E'dhúsdagurinn" var 11. p. m.; fór par allt óvenju hóflega. — Sigfús Eymundsson varð e k k i riddari, mishermt af ísafeld. — Agætistíð, f Konsúll Jón TidaJin andaðist að heimili sínu í Eeykjavík kl. 11 í morgnn. Símaskeyti. (Erá fréttaritara Austra í Eeykjavík). Ev. 20/8. kl. 12 f. m. Fráútlondum. A miðviSudagínn var híttust peir Bretakonnngur og fýzkalandskeisari; á fimmtudaginn BretaKonungur og Austurríkiskeisari. — Nú eru nýbirtir samningar kei s- aranna í Japan og á Rússlandi. Heita par báðir málsaðilar að gæta pess að Kínaveldi skuli óskert haldast, eins og nú er, en peirri stefnu skuli fylgt: að aliar pjöðir hafi jafn^frjálsan að" gang að veriilun í peim löudum. — Eptir nýjar óeirðir er verkföll- uuum nú lokið í Belfast á írlandi. — í Marokkó er ennpá allt í upp« námi. — Verkfall símritara í ííorðnr- Ameríku útbreiðist sífellt, og stafa af pvi mikil óþægindi fyrir viðskiptalífið og blöðin. — Enskar skipasmíðastöivar hafa rekið 50,000 manns úr vinnu. — Konungur vor kom til Noregs á sunnudag. — Sambandsnefndin á að koma Dökkbrúnt iamasjal (hrokkið) hefir ver'ð tekið í mi-sgripum fyrir annað miklu verra, í Bindindishúsinu 15. p. m. Sá sem hefir tekið sjal þettaverður að skila pví á skrifstofu Austra, par sem hitt sjalið er geymt. Elías Johansen bátasniiður í þórshöfn á Eæreyjum býðst til að byggja mótorbáta af ymsri stærð fyrir menn á íslandi. Bátarnir ágætlega vel vaudaðir, Menn skrifi honnm pantanir sínar sem fyrst. REYJIIÐ Boxcalf svertuna ,Sun' og notið aldrei aðra skósvertu. Eæst hjá kanp- mönnum alstaður á íslandi. Buchs Farvefabrik. Kaupraannahöfn. Brnnaábyrgðarfélagið „Uye Banske ,Bra ndforsikrings-Selskab Stormgade 2 Kjöbenhavn. Stofnað 1764. (Aktiekapital 4oooooo og Eeservefond 800000) tekur að sér brunaábyrgð á húsum, bæjum, gripum^ verzl- unarvörum, innanhúsmunum o .fl. fyrir fasfcákveðna litla borgun (Præmie) án þess að reikna nokkra borgun fyrir bruna- ábyrgðarskjöl (Police) eða stimp- ilgjald. Menn snúi sér til umboðs- manns félagsins á Seyðisfirði. St. Th. Jónsson. The Nortli British Bopework Co Kirkcaldy, Contraktors to H. M. Governement, BÚA TIL: rússneskar og ítalskar íisKÍlóðir og færi, allt úr bezta efni og sérlega vel vandað. Eæst hjá kaupm^nnum. Biðjið pvi ætíð um KIRKCALDY fiskilínur og fœri hja kaupmönnum peim, er pér verzlið við, pví pá fáið pið pað sem bezt er.

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.