Baldur


Baldur - 23.09.1908, Blaðsíða 1

Baldur - 23.09.1908, Blaðsíða 1
STEFNA: | Að efla hrein'skilni og eyða S hraesni f hvaða máli, sem fyrir æ icemur, án tillits til sjerstakra flokka. BALMK AÐFERÐ: Að tala opinskátt og vöflu- laust, eiris og hæfir því fólki seni er af uorrœnu bergi jj brolið. fef?S?!ffSSSæ5f?SfflæsSÍSfflí^??SSfffi!BffiISíiög, VI. ÁR. GIMLI, MANITOBA, 23. SEPT. iqo8. Nr. 22. Húrra fyrir íslandil "Sfmskeyti frá íslandi. Stjórnin verður algjörlega undir. Svolátandi sfmskeyti hefir LöGBERG fengið um kosningarnará íslandi' 'Andstœðingar 23, stjórnarliðar 7, ófrjett 4'. Þó að stjórninni sje gefnir þessir 4, sem ófrjett er um, og þcim 6 konungkjörnu bætt við, þá er hún f minni hluta samt. Skeytið hefir verið sent frá Reykjavfk í morgun þ. 17." — Fregnmiði Lögbergs. "Sfmskeyti frá íslandi. Síðustu kosningafrjettir. Svolátandi sfmskeyti hefir LÖGBERG fengið f dag (þ. ig.sept.) Andstæðingar 25. Ritstjóra^nir allir kosn- ir. Lárus, Stefán fallnir. Liðveizluþakkir". 1— Fregnmiði Lögbergs. Þannig hafa þá foringjarnir, Hannes og Skúli, annar 8 liðsmenn en hinn 24, SKÚLI! VII) ÓSKUM pJER IIAMINGJU. P TIL KJOSENDA ÍSELKIRK- KJÖRDÆMI. <§ FRJETTIR. & — Nú kvað Roosevelt vilja láta auka her Bandarfkjanna fir 60,000 rnanna upp í ico.ooo. — Stjórnarskýrzlur segja, að á fyrstu tfu dögunum f þessum mán- uði hafi landnemar fengið yfir milljón ekrur af heimilisrjettar- landi í Saskatchewan og Alberta fylkjunum. [í einni milljón ekra eru 6250 bfijarðir, eða nokkuð meira en 43 'township']. — í fyrra var hveitiuppskeran f Canada 70,922,584 bússjcl, og verðmæti hennar er talið $55,053, 444. Af þvf er bfiist við aðbænd- urnir hafi fer.gið um 44 milljönir. [Hinar 11 milljónirnar hcfði rfkis- sjóðurinn meðhöndlað, ef þjóðin ætti hlöðurnar og brautimarl. Daginn fyrir verkamannadaginn (6. þ. m.) gengu urn 3000 vcrka- mannafjelagsmenn í prósessíu í 2 kyrkjurnar f Winnipeg, og var veitt þar móttaka af cimim 3 prest- um f hverri, svo vel viildum, sem kyrkjudcildirnar höfðu föng á. Yf- irleitt er klerkasjtettin f Wpg nó óðfluga að byrja að láta undan sinni eigin samvizku, og farin að gefa gaum að neyð verkalýðsins. Nfina fyrir 3 vikum, — svona um hábjargræðistíma ársins, — gjörð; hópur atvinnulausra manna f Glasgow á Skotlandi tilraun til þess að bera sig upp fyrir bæjar- stjórninni, en var varnað þess af lögreglunni. Þá segja blöðin að þeir hafi fest upp á strætum borg- arinnar yfirlýsingar þess efnis, að 60 þúsundir fullorðinna manna og 100 þúsundir barna hrópuðu eftir brauði f borg, sem Tull væri af allsnægtuir. —[Það er nú mikið að stjórnmálablöðin hjerskuliflytja nokkrar svona frjcttir, en þau gjöra það þó heldur með svona erlenda viðburði, heldur en samkynja & stand f heimahögum]. Hinn 5. sept. sáust enn skýr- ari merki um ftstand þessa verka- lýðs í skapsmunalegu tilliti. Ná- frændi Edwards konungs gjfirði borginni heimsókn, e.n varð fyrir svo miklum aðsíig af 5 þúsundum manna, að lögreglan ætlaði ekki að ráða við. Mfigurinn æpti: "Nið ur með alla könga", og þegar lög- reglan fór að syngja brezka þjóð- sönginn fkóngsbænasönginn), þá datt ekki verkalýðnum í hug að taka ofan, eins og vant er, heldur sungu' þá sem hæst þeir máttu hinn franskabyltingasöng: "Fram til orustu ættjarðarniðjar", og hinn brczka bræðralagssöng: "Látum, rekkar, rauða fánann blakta". — Það sem svall í mfignum, var hinn óþarfi fjáraustur fir borgarsjóðnum til þess að taka á móti einum manni, af þvf hann var fæddur af vissum ættum, eftir það, að f&urh dögum fyr hafði fólki, sem lá við sveltu verið synjað ábeyrnar f ráð- húsinu, hvað þá annars meira. (Framh. íi 4. síðu), Stonewali, 12. sept. 1908. Háftvirtu herrar. — Almennar kosningar fara nfi f hönd, og jeg leyfi mjer þvf aftur að biðja fylgis yðar og áhrifa, sem þjer svo drenilega veittuð mjer í kosningunum 1904. Mjer hefir nú veizt sá heiður, að vera þingmaður yðar f fjögur ár, og get jeg með sönnu sagt að það hefir verið örð- ugt verk.en scm jeg hefi samt reynt að leysa svo af hendi,'að fylkisbú- ar allir mættu vel við una, hverja skoðun sem þeir annars hefðu f stjórnmálum. Meðal endurbóta þeirra, sern hafa verið gjörðar í kjördæminu sfðan 1904 og ieg hefi stuðlað að m& nefna 90 míluraf GrandTrunk Pacific brautinni frá Winnipeg til austurtakmarka Manitoba fylkis, Teinar hafa verið lagðir alla leið og mestur hluti- hennar fullgjör, svo bændur meðfram þeirri braut geta sent afurðir sfnar eftir henni efþeirvilja. Áætlaður kostnaður við þcssar 90 mflur er hjer um bil $1,300,000. Mjerer ánægja að tilkynna yður að skipalciðin j'fir St. Andrew's- strengina (St.Andrew's locks), sem svo oft hefir verið lofað og lengi hefir verið á díifinni, er nfi næst- um þvt fullgjör. Það er bfiið að vcrja til hcnnar $600,000,óg næsta jfinf er búist við að skip fari að ganga um hana og að ljómandi stíilbrfi tengi saman báða hluti hinn- ar gOmlu sögurfku St. Andrew's- sóknar. Dominionstjórnin hefir gefið Canada Foundry Company og Canadian General Electric Co. samkvæmt fitboði, allt stálverk við St. Andrew's skipaleiðina. Samn- ingurinn er upp á $600,000 og þar f innifalið allt stálverk við fldð- gíittimar, stffhma og brúns, svo Og gufu og rafmagnsvjela fitbúnað allan, scm þarf til að fara með hleypilokuna. Það verður strax tekið að vinna stálið og þvf verður lokið næsta sumar. Mjer hcfir líka hlotnast að greiða fir flækju, sem mikið hefir verið um deilt f 35 ár. Jeg & hjer við kröfu kynblendinga til vissra lóða f St. Peter Indian Reserve ; næsta vorverður þessum málum til lykta ríiðið jg af því að stjómin hcfir fengið umráð yfir þessu undan- tekna landsvæði, verða að minnsta kosti 50,000 ekrur skattskyldar í St. Andrew's syeit, sem jeg álít að sje til hins mesta hagnaðar fyrir Selkirk-bæ og byggðina í kring. Það er ætlun stjórnarinnar að halda uppboð á þessu landi áðuren langt um líður. Jcg tel hjer upp fáeinar fleiri endurbætur f Selkirk-kjcirdæmi, er stjórnin hefir styrkt þessi sfðast- liðnu 4 ár: 10 mílna járnbraut frá Wpg Beach til Gimli .....$32,000 20 mflna braut norður frá Teulon ............ 64,000 Pósthús í Selkirk...... 41 ,ooo Fiskiklak og hús við Ber- ens River .......... 25,000 Botnskafan Assiniboine . 50,000 Hafnarbryggjur og end- urbæturáþeim hjá Sel- kirk, Árnes, Hnausaog Gimli. hjer um bil ... 25,000 Vegur um Brokenhead Indiana-hjeraðið..... 6,000 Vegururh Fort Alexand- er Indiana-hjcraðið . . 2,500 Vitar hjá Coxes Shoal 5,000 Vitar hjá Georgsey .... 5,000 4 Range light Warren's Landing ........... 6,000 Botnsköfulyftivjel frá Kel- ly plant endurbætt og brúkuð í þrjú missiri 10,000 Nýr skurður við Vmynnið á Rauðá ........... 10,000 Bátur fyrir fiskiveiða- deildina ........... 8,000 Bátur fyrir Indiana-deild- 4,000 ina............... 4,000 Til. að hreinsa til f Winni- peg-á ............. 2,500 Öll þessi verk gj'ira til samans $2,184,000. Þcssi stóra tala sýnir, að hagur kjördæmisins hefir ckki verið látinn sitja á hakanum. Öllu þessn fje hefir þegar vcrið varið til fyrirtækjanna nema þvf sem ætlað er til að hreinsa Winnipeg-ána, Á fjárhagsáætlun næsta árs eru $10,000 ætlaðir til að kaupa lóð og bjn-ja á að reisa opinbera bygg- ingu f EImwood,sem á að kosta full- gjör um $40,000. $7,5oohafaog verið vcitt til að byrja að gjöra flcWgarð við Wrinnipeg Beach, sem á að kosta $16,000. Verk þetta vcrður boðið fit í haust. Stjómin ætlar að gjöra þar nauðhi>fn með þvf að rista upp Landamerkjalæk svo að öll skip, scm um vatnið ganga, gcti leitað þangað f illviðr- um. Byrjað er og að byggja varn- argarð til vemdar vatnsbakkxnum fyrir sunnan Gimlibæ. Og það 160 ekrur, er til sðlu í einni af næstu sectionum við Gimil. Bæjarlot á góðum stað f útjöðr- um Winnipeg eða Selkirk bæja, tekið upp f landið. Þeir sem vilja sinna þessu, geta fengið nauðsyn- legar upplýsingar hjá SVEINI MAGNÚSSYNI á Gimli. TIL SÖLU. Greiðasmu-plássið "SPRING LAKE" með fram Fisher River brautinni, gott hfispláss og fjós fyr- ir 24 team. Ágætur staður fyrir greiðasölu. Lysthafendur snfii sjer hið allra fyrsta til Kr. S. Thorsteinsson. Hnausa.------- Man. LESIÐ. Stórt og gott fveruhfis í mið- bænum á Gimli, er til leigu með mjög góðum skilmálum. FINNIÐ Jónas Halldórsson á Gimli. Dr. S. Dimn GhXSÆXiX. Næstu dyr við LAKEVIEW HOTEL. en þær eru um, 1 56 alls. Þá getur bærinn iátið gera ýmsar umbætur, scm honum eru nauðsynlegar, og stækkað skemmtigarð sinn ef þurfa þykir, Stj<5rnin hefir og sett á styrk- veitingaskrA sfna $60,000 til að leggja járnbraut frá Gimli til Riv- ertown við íslendingafljót. Jeg mun gera allt sem f mínu valdi stendur til þcss, að þcssi bráðnauð- synlega braut verði lögð. Jeg vona, að vinir mfnir taki sjer ekki til þó að jeg komi ekki sjálfur heim til þeirra ; það er Iftt mðgu- legt vegna þess hve kjördæmið er stórt. Jeg hefl nfi auglýst fundi á fj(3ldamörgum stöðum og boðið gagnsækjanda mínum að koma á þá. Jcg vona að eins að þjer getið komið þvf við að koma að minnsta kosti á einn þeirra. Væntandi þess, að jeg fái að njöta fylgis yðar, • er jeg yðar skuldbundinn þjónn, S. J. JACKSON. Auglýsingar um fundar- höld Mr. Jacksons eru á 4. siðu. Mr. Bradbury biður þess getið, kostar $7,000. Innanríkisríiðgjan ', ag ávarp fr& sjcr til kjósendanna í hcfir og lofað að I&t'a Gimlibæ f& Selkirk-kjördærni verði innan allar lóðir stjórnarinnar í þeim bæ, skamms birt hjer í blaðinu.

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/165

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.