Fréttablað Morgunblaðsins og Vísis - 04.01.1920, Page 1

Fréttablað Morgunblaðsins og Vísis - 04.01.1920, Page 1
**2?? ,. ¦ FRÍTTABLAD MORGUNBLAÐSINS OG VISIS. I. tðlublað, sunnudaginn 4. janúar 1920 Gamla Bíó LIBERTY hina miklu raynd frá Kino-Palæet í Kaupmannahöfn. Aðalhlutverkið leikur hin fræga araeríska leikkona < I ...... I. karli af LIBERTY verður sýndur ennþá í kvöld kl. 6, 7Va og 9. — Betri mynd hefir ekki sézt hér aður. Fylgið með frá byrjun. II kafli sýndur á mánudag kl. 8% og 9%. Erl. símfregnir Khöfn, 3i.des. Frá London er simað, að friður verði ekki endanlega samin fyr en ráðherra, stórveldanna hafi komið saman 1 París. Er búist við að það verði hinn 7. janúar, Horfurnar með friðarsamninga Litvinoffs eru nú betri en áðnr. Frá Stokkhólmi er símað, að Bolzhewikkar hafi tekið Kiev, vestri bakka Dnjeper, Donhéraðið og að hætta sé á, að þeir sundri her Denik ens algerlega. Vilhjálmur fyrverandi keisari ætl- ar að semja varnarrit út af birtingu Kautsky á hinum sakfellandi eigin- handar athugasemdum þeim, er hann ritaði á ýms diplomatisk skjöl. Nýja Bió Æfintýri Macistés I. kafli sýndur i kvöld í síðasta sinn kl. 6, 71/,, og 9. II. kafli sý dur á mánndag Frá Bryssel er simað, að Huys- maun utanrikisráðherra hafi tilkynt að Belgia sé slgerlega óbundin af varnarbandalaginn sem gert var við Frakka og Breta 1839 og hafi gefið upp hlutleysi sitt. Khöfn, r jan. Fri Berlín er símað, að prins Al- exander, rikisstjóri 1 Serbin hafi beð- ið bana við dynamitsprengingu sem varð í Belgrad 26. desember. Wolffs fréttastofa tilkynnir að 3. janúar skiftist stórveldin á friðarstað- festingarskjðlunum. Talsímaverkfall i Kaupmannahöfn siðan á nyirsnótt. >Berlingske Tidende* hafa fengið einkarétt til þess að birta siðustu «privat« bréf hinna fyrverandi keis- ara Vilhjálms og Nikulásar. Khöfn, 2. jan. Frá Paris er opinberlega tilkynt að undirbúningi friðarstaðfestingar- innar verði lokið 6. janúsr. Frá Riga er simað, að Eistar og Bolzhewikkar hafi samið vopnahlé. Frá London er símað, að f3panar hafi tekið að sér umsjá bandamanna í Síberíu vegna þess hverjar hrakfar- ir Koltschak hefir farið fyrir Bolzhé- wikkum. Grey lávarður, fyrverandi utanrík- isráðherra Breta sem verið hefur i Washington um skeið, er nú alfarinn þaðan. Pretitaraverkfall. Svo sem áður hefir verið getið um í Mbl. voru gildandi samning- ar milli prentara og prentsmiðju- eigenda hér i bæ útrunninn 1. jan. I nóv., barst prentsmiðju- eigendaf éiaginu frumvarp til nýrra samninga milli félaganna, er ganga akyldu í gildi 1. jan. Var um hrið ekkert aðhafst í málinu, sumpart vegna anna prentsmiðju- stjóranna, sem ætíð eru rniklar um þetta leyti árs, en þó aðallega vegna þess að nefnd sú er að- iljar höfðu kosið til þess að ákveða tölu nemenda í prentsmiðjunum, hafði eigi lokið störfum sínum fyr en 30. des., eða tveim dög- um áður en krafist var af prent- urum að nýir aamningar yrðu. fullgerðir. Aðalefni frumvarpsinssemprent- arafélagið sendi prentsmiðjunum er sem hér segir: 1. 40% kauphækkun á nú- gildandi lágmarkskaupi, sem er 71 króna á viku. 2. 8 stunda vinna á dag i stað 9, sem nú er. 3. Aukavinna hækki úr 30% upp í 50% á tímanum frá kl. 6 á kvöldin til kl. 10, og úr 50% upp í 75% fyrir næturvinuu og helgidagavinnu. 4. Sumarleyfi með fullu kaupi aukist úr 3 dögum upp í 6 daga. 5. Lagmarkslaun vjelsetjara, sem voru kr. 81,80, hækki upp í kr. 114,52 á viku. 6. Kaup prentara, er eigi vinna að staðaldri í verksmiðjunum, skuli hækka úr kr. 9,18 upp í kr. 18,00 á dag. 7. Prentarar krefjast þess að samningar gildi eigi lengur en hálft ár, eða til 1. j'úlí 1920. 8. Kaup kvenfólks, er vinnur prentsmiðjunum, hækki um 40%- 9. V.nnuviite„dur gjaldi prent- urum fult kaup fyrir alt að 12 veik- indadaga á ári: — Við samninga þá, er hófust milli aðiljá i iok mánaðarins, gékk prent- smiðjuei^enda félagið að fallu inn á kauphaekkunarkröfu prentara. — Viðvikjandi 8 stnnda daglegri vinn- unni, treystuprentsmiðjneigecdur sjer ekki til þess að ganga að styttingo vinnutímans að svo stöddu, en til- kyntu prenturum með bréfi dags. 30 des. «að þeir aðhyltust hugaiyndina, en að ógerlegt væri að verða við þeirri kröfu á komandi ári (1920) vegna vaxandi verkafólkseklu i prent- smiðjunum, er orsakast hefir af of takmarkaðri nemendatölu eins og nú er sýnt og sannað « — Prentsmiðjueigendur vildu ganga að því, að þrátt fyrir það, þó fasta kaupið hækkaði nú um 40% þá skyldi goldið sama hundraðs- gjald í hækkun fyrir aukavinnu. En með því mundu prentarar fá sína aukavinnu mun betur borg- aða en nú. Þó gengu þeir auk þess inn á að hækka borgun fyr- ir sunnudagavinnu úr 40%UPP i 50»/0. Prentsmiðjueigendur gengu að fullu inn á kröfuna um 6 daga sumarleyfi í stað þriggja daga sem hingað til hefir tíðkast. Ennfremur að kaup vélsetjara hœkki upp í kr. 114.52, ains og

x

Fréttablað Morgunblaðsins og Vísis

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Fréttablað Morgunblaðsins og Vísis
https://timarit.is/publication/177

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.