Lögrétta

Tölublað

Lögrétta - 22.05.1918, Blaðsíða 3

Lögrétta - 22.05.1918, Blaðsíða 3
LÖGRJETTA 85 vetur. Jeg keypti eina litla mógas- stöö, sem nú er seld prentsmiSjunni Gutenberg hjer i bænum, og á að nota hana þar til hreyfiafls og raf- lýsingar. Það þarf ekki að'taka þaS fram, hversu mikill þjóSarsparnaSur þaS’ væri, ef hægt væri að nota mó í staö steinolíu á hina ýmsu mótora, smærri og stærri, sem nú eru notaöir v^S ýmsan iSnaö hjer á landi og aS auki til raflýsingar, þar til viS fáum raf- afliö enn ódýrara og í ríkum mæli úr fossunum okkar. Til mógasgerö- ar er notaöur alls konar mór, stungu- mór, eltimór, mótöflur, mókoks, mósalli, og þaS þótt hann sje ekki nema hálfþur. Svona aflstöövar eru mikið notaSar viS móvinslu í staS steinolíumótora eöa gufuafls. 15 hestafla gasstöö og mótor kostar nú hingaS kominn um 14 þúsund kr.. MóeySslan er ca. 1 kg. af mó á hest- afliö á klukkustund. Þá skaí jeg snúa mjer aö því mó- málinu, sem mesta eftirvæntingu hef- ur vakiS hjá þeim, sem óska mó- ínáliS leyst á þann hátt, aö mónám geti gengiS sem hver annar iönaSur, en ekki eins og þaö, sem er háS or- sökum og afleiðingum, sem mennirn- ir á engan hátt fá viö ráSiö, svo sem t. d. veSri og vindi. Þessi lausn á mál- inu gengur út á þaS, aö taka móinn, eins og hann kemur upp úr mýrinni, setja hann í vjelar sem síðan, án beins verknaöar frá neinni manns- hendi, breyta honum í eldsneýti, sem uppfyllir sanngjarnar kröfur og er þannig, aö fólk sækist eftir því, ekki aö eins í neyS, heldur og þegar alt annaS vanalegt eldsneyti er á boö- stólum. ÞaS virðist sem hugvitsmaöurinn sænski, Doctor Gustav de Laval, á hagkvæmastan hátt hafi leyst þessa þraut. Dr. Laval er meöal annars þektur hjer á landi fyrir aS hafa fund- ið upp skilvinduna Alfa Laval og Laval-„túrbínúna“, sem er heims- fræg og mest notuö um allan heim. Nokkru áður en de Laval dó hafSi hann lokið tilraunum sínum meS votkolun á mó. Nefnd sjerfræS- inga, sem var kvödd til aS segja álit sitt um árangurinn af tilraunum de Lavals, lýsti því yfir, a’S' vísindalega væri þrautin unnin og verklega í smáum stíl. Þessi nefnd rjeSi ein- dregiS til aS sænska ríkiö veitti ríf- lega fjárhæS til þess aS gera tilraun- ir í stórum stíl, og þessar tilraunir hafa átt sjer staS, einnig eftir að' de Laval fjell frá. Einn aSaltilgangur ferSar minnar til útlanda nú síöast var aS kynnast þessari de Lavals aSferS/og komast eftir, hvort við á íslandi gætum not- ið góSs af henni . Þetta tókst mjer fremur öllum vonum og langt um betur en jeg sjálfur gat gert mjer vonir um. Jeg er nú einn af þeim 5 aSkomumönnum, sem fengiS hafa aS sjá tilraunaverksmiSjuna viö Stafsjö í Smálöndunum í Svíþjóð. Þrír af þessum mönnum eru eftirlitsmenn sænska ríkisins. Sá fjórSi er NorS- maöurinn, ingeniör Thaulow. Jeg hef lika fengið ýms loforS hjá urnráSa- manni de Lavals-aSferðarinnar, hr. lögfræSingi Einari Göstling i Stokk- hólmi, viövíkjandi votkolunarstöö hjer á landi. Skal jeg hjer fara nokkrum orSum um votkolunina: Eftir því sem sjeS verSur, eru það Svíar einir, sem gert hafa veru- legar tilraunir meö votkolun. ÁriS 1895 mun de Laval hafa byrjaö á til- raununum meS votkolun. ÁriS 1900 fær P. A. Carlstein Norrköbing, Sví- þjóS, einkaleyfi fyrir votkolunaraö- ferS, þar sem mórinn^er hitaSur upp í 125 stig, en aldrei komst sú upp- fynding í framkvæmd. ÁriS 1904 fær M. Ekenberg einkaleyfi fyrir vot- kolunaraðferS, sem hann og Alf Larsen höfðu gert tilraunir með í fjelagi 0g aö nokkru styrktir af sænska ríkinu. Hitinn viS votkolun- ina hjá þeim var 150—180 stig meö yfirhitaðri vatnsgufu. Ekenberg fór svo til Englands, Og þar var stofnaS fjelag, „Wet. Carbonizen Co." til þess aö hagnýta uppfyndingu hans, Pje- lagið starfar enn þann dag í dag og á verksmiSju við Dumfries i Skot- landi 0g mómýrar víSa um lönd. Fje- lagiS „Minerva", London, hefur um- ráö yfir EkenbergsaSferSinni.hvaðís-' land snertir. Árið 1904 var bygð verk- siniSja í SviþjóS eftir Ekenbergsaö- feröinni, en komst aldrei almennilega 1 gang. Er nú notuö sem tilrauna- verksmiðja fyrir de Laval aSferðina 1’aS er alment álitiö að EkenbergsaS- ferðin sje aö eins framkvætnanleg i rnjög stórunr stíl og hefur hún því ekki náð verulegri útbreiðslu, enda óvíSa nógu stórar mýrar til fyrir hana. ÁriS 1910, eSa eftir 15 ára tilraun- ir, kemur de Laval meö sína aöferð og er hún rnjög frábrugðin hinjtm fyrri. Mórinn er hitaSur á vissurn staS i votkolunarofninum upp i 250—350 stig. Við þennan hita og tilsvarandi þrýsting án vatnsgufu- myndunar kolast mórinn all rækilega, Sýnishorn frá verksmiöjunni viö Stafsjö hafa reynst aö innihalda 6160 hitaeiningar i hverju kg. eftir kolun- ina, en fyrir kolunina innihjelt mór- inn 5490 hitaeiningar. SömuleiSis hefur askan minkaö viö kolunina um nær 25%, eftir hitunina var hún 2.68% en fyrir 3.58%. ÞaS er einn af kostum viö de La- vals-aðferöina, aö hún er vel fallin til þess aö framkvæmast í smáum stíl alt niöur að 5000 smál. á ári (300 sólarhringa). En auSvitað borg- ar stór stöS sig tiltölulega betur en lítil stöö, ef mýrin er nógu stór og djúp. ASferöin viö de Lavals votkol- unina í verksmiðjunni viö Stafsjö er í aöaldráttum þessi: Mónum er mokaS upp í lága vagna, sem standa á grafarbotninum og eru dregnir meö stálvir heim aö verk- smiðjunni. Þar er mónum helt í stóra gryfju. Úr þessari gryfju fer hann svo eftir hendinni, meö lyftivjel, upp i vanalegt eltiverk og síöan ofan í aSra þró. Þaðan fer mórinn í fínmöl- unarkvörn, sem rnalar hann og bland- ar vatni, svo maukiS líkist þunnum graut, 94% vatn. Úr kvörnunum fer mómaukiS í annan geymi og setst þar nokkuð af þeim leir, sem er i mónum, til botns og er tekinn frá. Úr þessum geymi er mómaukinu dælt meö þrýstidælu inn í votkolun- arofninn með þrýstingi, sem svarar til 20—30 loftþyngdum. MómaukiS fer meö hraöa sem ^varar til 225 sm.-á sekúndu gegn um pípurnar i votkolunarofninum, sem eru vaföar í hring eins og gormur. Hitanum í kolunarofninum er þannig háttaS, aS pípuvafningarnir hita mest aS utan- veröu. ViS þetta hitna móagnirnar meira en vatnið. Á þennan hátt tókst de Laval aö hita móinn upp í 250-—350 stig, þótt meSalhitinn i votkolunarofninum færi ekki fram úr 200 stigum. Þrýsting- urinn í votkolunartækjunum verður þar af leiðandi miklu minni en til- svarandi viö kolunarhitann. Þetta er einn af aðalkostunum við de Lavals aðferöina og hann stór. Til þess aö halda við þrýstingnum í kolunar- tækjunum, eru ekki notuö nein sjer- stök tæki, mótstaöan í pípunum viö dælinguna gegnuni þær er hiS ein- asta. Áhöldin eru því mjög einföld og má gera þau sjerlega traust. Það er því ekki ófyrirsynju aö þessi að- ferö er talin lang fullkomnust af vot- kolunaraöferöunum. Úr votkolunartækjunum fer kol- aSi mórinn og heita vatniS gegnum langar pípur. Innan í þessum pipum liggur pipan, sem mónum er dælt gegnum inn í votkolunarofninn. Kaldi mórinn og heiti mórinn mæt- ast því og hitnar við það mórinn áö- ur en*hann kemur inn í votkolunar- ofninn, en heiti mórinn kólnar, svo hann verður ekki nema 75 stig, er hann kemur út í pressuna, sem press- ar úr honum vatnið. Pressan skilar mónum í 4—5 millimetra þykkum og 1 metar breiðum borSa. Þegar mórinn kemur út úr press- unni, inniheldur hann um 50% af vatni. Hann er því malaöur í mjel, sem síSan er þurkað í þar til gerðum sívalningi, sem snýst jafnóðum og mómjelið mjakast gegnum hann. Á leiðinni gegnum þetta þurkunaráhald mætir mómjelið heitum loftstraum frá kolunarofninum. Þannig er hitinn nota'Súr til hins ýtrasta, svo þaö er ótrúlega lítiö eldsneyti, sem fer til aö kola móinn og þurka hann til fulls. Hiö fullþurkaSa, kolaða mó- mjel er mjög smágert og inniheldur aö eins 10—12% vatn. Þegar á að nota mókol til heimilis- eldsneytis, er mómjelinu þrýst sam- an í töflur, en eigi að nota hann undir gufukatla, er mómjelinu brent meö þar til gerðum útbúnaði og án sjer- stakrar breytingar á gufukatlinum. Eftir upplysingum, sem jeg fjekk hjá umráSamönnum de Lavals að- ferðarinnar viSvíkjandi stöS, sem framleiddi 15000 smálestir á ári, er stofnkostnaSur nú um 800,000 krón- fíotel Konp aí Sverise. Havnegade 51, Kbhavn- Sími 11671. Símnefni: Kongenafsverige. Einstök og samliggjandi her- bergi meS raflýsingu og öllum nútiö- arþægindum. Sjerstakur veitingasal- ur meS innlendum og útlendum blöö- um, einnig íslenskum. Lágt verð. — KomiS og skoðiö, áður en þjer vistiS yður annarsstaöar. — Var áöur á ís- lendingastöðinni Hotel Scandia. Jean Iversen. ur, og framleiSslukostnaSurinn kr. 1200 án rentna og afborgana af stöö- inni. Mótöflurnar kosta þvi aS rjettu lagi 16 til 17 kr. smálestin. Þegar jeg nú ber saman allar þessar mismunandi móvinsluaöferöir, dylst mjer ekki, hver af þeim á best viS hjer á landi. ÞaS er de Lavals aðferSin. Þar sem veörátta er jafn óstöSug og hjer, er ekki hægt aö treysta á útiþurkun. Væru hjer settar á stofn móvinslustöðvar í stórum stýl, yrSi framleiSslan aö vera alveg viss, srlo hægt væri aö reikna meö henni þegar gerö er áætlun um innflutning á útlendu eldsneyti. Jeg er heldur ekki í neinum vafa um þaö, aö móvinslan hjer á landi meö de Lavals aSferöinni rnundi borga sig á friðartímum, sjeu skil- yrðin hvaS mýrarnar snertir fyrir hendi. Nú, á meöan ófriðurinn geysar, er þaS blátt áfram lífsnauðsyn fyrir okkur aö fá mónum okkar breytt í gott eldsneyti. Þótt vjelar og allur útbúnaöur sje meir en helmingi dýr- ari en hann var fyrir stríðiö, borgar íramleiSslan þaS, því eldsneytiS er minst tíu sinnum dýrara. Jeg verö1 því eindregið að ráða til aö hjer verði komið á stofn móvinslu- stöð af de Lavals-gerðinni eins fljótt og auSið er, og aS undirbúningur sje hafinn nú þegar meS því aS rann- saka þá líklegustu staði til þess að byggja svona verksmiðju á. Eitt af því, sem jeg fjekk í Svi- þjóö, var fullkomin skýrsla um und- irbúning stórra móvinslustöðva, og hef jeg þær upplýsingar og sýnishorn hjer1, svo þaS er hægt njeð þeim mönnum, sem vjer ráðum yfir, aS gera þessar rannsóknir. ÞaS er svo mikið aS gera n nágrannalöndunum viS móiönaöinn, aö þau hafa ekki af- buröamenn í þeirri grein aflögum. Jeg hef hugsaö mjer, að dr. Helgi Jónsson yrði fenginn til aS rannsaka mýrarnar. Jeg hef áhöld. Einhver verkfræðinganna okkar gæti gert uppdrætti af þeim og gert hallamæl- ingarnar, og ákveSiö legu þurkskurS- anna. Ef enginn verkfræðingur er fá- anlegur, á búfræðingur aö geta gert þaö. Efnarannsóknir allar hjer að lútandi getur Gísli GuSmundsson gert. MeS aðstoð þessara manna og kanske annara, sem mjer detta ekki í hug, getum við gert allan undir- búninginn. Þegar hann er geröur og þaS álítst aS við þurfum útlenda hjálp, eigum við aS leita hennar hjá einum af ráöunautum sænsku eða norsku stjórnarinnar, og okkur mun vel borgið. HvaS viðvíkur áhöldum og vjelum 2 svona verksmiSju, þá hef jeg ýmsar upplýsingar því viövíkjandi, og lof- orö frá umráSamönnum de Lavals- aSferöarinnar, sern jeg skal skýra frá þegar þjer óskið þess. Jeg álít að viS meö dugnaöi getum komiö 5 til 10 þúsunda smálestastöð á stofn þegar fyrir næsta vor, ef haf- ist er handa nú þegar. En viö verö- um aS gera okkur ljóst, aö þaS eru margir erfiSleikar aö yfirvinna. Jafn- vel líka þaö, að erfiðleikarnir verSa æ fleiri og stærri eftir því sem styrj- öldin stendur lengur, og aö eftir styrj- öldina veröúm viö sem aörar þjóðir mest aS treysta á vort eigið. í eldiviðarmálinu er oss vonandi eitt . ljóst og þaö er, að við getum ekki árlega varið andvirði einnar móverksmi'ðju til þess að gefa almenningi í meðgjöf meS útlendum kolurn, eins og við gerðum síðásta vetur. í ár verSum viö, ásamt með ísl. kolunúm, aS bjargast eins mikiS og hægt er við stúngu- og eltimó; það er hægt aS gera ýmislegt í því skyni til að ljetta undir með fólki. Fossabanki. Einhver óbrotgjarnasti auöur ís- lands, annar en jarSargróöurinn og fiskimiSin, er fossaafliS: Innlendir og útlendir braskarar og fjeglæframenn eru nú teknir til aS henda því á milli sín, en sjálf situr þjóöin eftir meS sárt enniö og nokkur hundruð ve- sælla blóöpeninga. ÞaS þykir ekki fært fyrir landiS að taka aS sjer starf- rækslu nokkurra fossa vegna fjár- skorts. Er nú ekki sú skoðun helst bygð á kjarkleysi og óframsýni? Fossafliö er í sjálfu sjer svo verömæt og dýrmæt eign, aö það mundi víSast um heim vera tekiö sem trygging íyrir miklu lánsfje, enda hækkar þaö i verSi hröSum fetum. AS þessu at- huguðu geri jeg mjer i hugarlund að fossafl landsins sje svo viss fram- tiöareign, aö vel mætti gefa út á verð- mæti þess og væntanlegan afrakstur ekki svo fáar miljónir bankaseöla, ef svo væri fariS aS taka þá til notk- unar handa landsmönnum. Hugsa jeg mjer þetta á þann hátt, aS landssjóður legöi undir sig alt vatr.safl landsins, og afhenti þaS til umráða sjerstakri stofnun, er fái heimild til aS gefa út á þaS óinnleysanlega bankaseSla, sem hafi fossafliS fyrir baktryggingu auk ábyrgbar landssjóðs. Jafnframt og byrjaS er á starfrækslu fossanna, gefur fossabankinn út seSlaupphæS, sem nemur áætluðum kostnaSi viS fyrirtækiö, og fær landssjóöur seSl- ana aö láni; lætur hann þá að eins úti fyrir efni og vinnu, er gengur til fyrirtækisins. Fjármálastjórn lands- ins hefur eftirlit meS því, hvaS mik- iö má láta úti í senn af seðlunum; miöast það viS viöskiftaþörf lands- ins og framgang og afrakstur fyrir- tækisins- ViS gætum hugsaS okkur, aS landssjóSur, í sambandi við. Flóa- áveituna og járnbraut austur, ætlaöi aö reisa aflstöö viS hentugan foss á þvi svæöi. Fyrirtækiö kostar, segj- um 10 miljónir- Þá gefur bankinn út fossafltrygöa en ekki gulltrygöa seðla fyrir 10 miljónum kr. en því fje er svo varið til aS reisa aflstöS- ina og bætt viS eftir þörfum, eöa þá, ef ekki þykir örugt aS gefa út meira af seðlum, fengiS lán í við- bót. Þaö1 /er allsendis ófyrirgöfan- legt, aS láta þessi auðæfi ganga landsmönnum úr greipum, sein í sjálfu sjer eru rniklu betri auSur en gull. VerSmæti gullsins er í sjálfu sjer ímyndun ein, því aö ekki verS- ui\ þaS notaS til neins gagns annars en að1 þjóna hjegómaskap og glys- girni mannkynsins, sem í sjálfu sjer er ótrúlega skyld eftirsókn villi- manna eftir mislitum glerbrotum, þvi í rauninni gera þau sama gagn og taö, þar sem ekki þekkist ann- aö dýrmætara skraut. FossafliS hefur þaö fram yfir gulliö, að nota má það til margskonar nytsemdar; er almenningi það svo kunnugt, aö ekki þarf upp aö telja.' Auk þess er engin hætta á aö verögildi þess rýrni, eða að þaS sjálft gangi til þuröar. ÞaS er gulli tryggari trygging, sem aldrei eyðist eöa gengur til þuröar, þó að daglegri framleiðslu sje alt af eytt eöa breytt í annaS. Margir munu nú halda því frarn, aS slíkir seSlar mundu ekki ganga i útlöndum, en þá er þess aS gæta, aö heimurinn veit fullvel nú oröið hvers viröi foss- afliö er; einnig er óvíst, aö viö þyrft- um á gengi þeirra í útlöndum aö halda, því hingaS til höfum viö fylli- lega flutt út úr landinu afuröir fyr- ir innflutningi vorum- ÞaS, sem auð- sjáanlega stendur framförum lands- ins mest fyrir þrifum, er kjarkleysi og óframsýni landstúanna, einkum þeirra, er nteð völdin fara. Ef við færum skynsamlega aS ráSi okkar, er óneitanlegt aö viS getum meira en viö hyggjum. HvaS skyldi svo sem valda því, aS viö gátum eignast fimrn gufuskip til tnillilandaferða á óhagstæöasta tíma, þótt við þættumst ekki geta þaö, þegar betur ljet í ári, annaS en þaS, aö oss var nauðúgur einn kostur? Og þá kom brátt í ljós aö viö gátum þetta vel. Hvers vegna gátum viS alt í einu eignast 30 botnvörpuskip, nema fyrir þaS, aö fáeinir yngri menn böfðu djörfung til aS ráðast í þaS óvenjulega stórfyrirtæki aö kaúpa botnvörpung? Þá kom brátt í ljós, aö slíkt var fslendingúrrt ekki ofvaxið. Hvers vegna fóru framfarir að blómgast hjer á landi, þegar þessar 750 þús. ávísanir á ekki neitt, Lands- bankaseðlarnir, voru gefnir út meö’ ábyrgö landssjóðs, sem þessi v^n- rækta þjóSarstofnun nú á fáeinum árum hefur grætt á allan sinn mikla varasjóö ? Hvaö var þa& annaö en að landsmenn fengu í hendur viSskifta- miöil, og hafa þeir vafalaust ótrú- lega aukiö eignir og vellíðan lands- manna. HvaSa ástæöa var nú til eft- ir slíka reynslu aö fara að selja er- lendum mönnum i hendur þann dýr- mæta rjett, að gefa út bankaseSla hjer á landi? Var það ekki gamla sagan er hlýtst af kjarkleysi voru og skammsýni? HvaSa vit er nú í þvi, aS láta viSskiftl landsmanna svelta af vöntun viðskiftamiSils, eSa vera aS fá aS láni óinnleysanljega og aS litlu leyti gulltrygöa banka- seSla frá Danmörku? Er nokkur á- stæða til aö treysta betur því landi, svo yfirfult sem þaö er af liálftrygð- unt eSa ekki hálftrygSum bankaseöl- um, nú á stríðstimanum, innan í miðri ófriðarþvögunni, til aö standa eða geta staðiS viö ávísanir sínar fremur en okkar eigin landi? Ennþá „sem komiS er. meS þeim mörgu mögu- leikum, sem þetta land hefur aö geyma,tel jeg ástæSulaust fyrir okkur aS treysta öörum betur en sjálfum okkur. Þaö, sem okkur vantar, er einungis nýtir forgöngumenn og dugandi stjórn. I rauninni er gulltryggingin mjög litils virSi ef á hana reyndi, þar sem hún er ekki nema Jú hluti af viröi seölanna. LandsbankaseSlar okkar eru ef til vill einhverjir bestu banka- seðlar í heimi, eins og nú stendur, þrátt fyrir aö þeir eru ógulltrygöir og óinnleysanlegir. ÞaS, sem gefur seðlum hverrar bankastofnunar besta tryggingu, er að bankinn eigi eignir fyrir sem mestu af seSlafúlgunni. SeSlafúlga fossabankans þyrfti senni- lc.ga aldrei aö fara fram úr hinu sanna verðmæti fossanna. Það muri veröa örðugasti hjallinn fyrir landssjóð aS eignast alla fossana, reyndar á land- sjóöur töluvert af fossum fyrir jörö- um'sínum, svo aö ef hann á alla af- rjettarfossana, má vera aö þar feng- ins nokkuö til aö byrja meö; ef til vill mætti gefa út á þaS nokkra seSla- upphæS til aS kaupa fyrir aöra fossa landsins. Búast mætti viö, aS erlend- ir menn, sem komist hafa yfir fossa, yrSu ófúsir á aö láta þá af hendi, og einnig, aS þeir yröu dýrir á þeim, er þá eklci annaS en aö beita eignar- námi. YrSi aö semja um þetta sjer- stök lög og láta landssjóS fá einka- leyfi til aö starfrækja fossa í land- inu. Vegna einkaleyfis Islandsbanka er ef til vill ekki um annað að gera en aS bíða og nota tímann, þangað til sá timi er út runninn, til undir- búnings,og mundi sennilega ekki veita af því, eöa þá aS fá keyptan seöla- útgáfurjettinn meS einhverju móti, t. d. aö landssjóöur keypti bankann. Jeg vil nú ekki gera þessa grein lengri aö sinni, en vænti þess aö heyra ein- hverja fjármálafróöa menn segja álit sitt um máliS. Indriði Guðmundsson, 100 ára afmæii. 29. april síSastliöinn voru 100 ár liðin frá fæöingu Ásgeirs Ásgeirs- sonar, stofnanda Á. Ásgeirssonar verslunar á ísafirSi. Vestri minnist afmælisins á þessa leiS: „Ásgeir heitinn var fæddur á RauSamýri viö IsafjörS, og ólst þar upp hjá foreldrum sínum.Þá er hann fór úr föðurhúsum, tók hann að stunda sjómensku, og varð brátt for- maSur viS hákarlaveiöar, sem þóttu svaðilfarir miklar. Mun honum haf|t þótt íslendingum harla ábótavant ! sjómannafræðum þá, og fór því utau til Danmerkur, gekk þar á skóla og lauk skipstjóraprófi. VarS hann síöan skipstjóri á dönsku seglskipi, er sigldi með vörur milll Islands og Danmerkur og var þá ávalt nefndur Ásgeir skipherra. Þessar utanlands- ferSir hafa aS sjálfsögðu orðiS til þess, aö Ásgeir geröist kaupmaSur. Og er óhætt aS telja hann einn af aSalbrautrySjendum íslensku versl- unarstjettarinnar. Ásgeir var einn af þessum gömlú ágætu Islendingum, —stefnufastur og þjettur fyrir; hugsaSi ekki ein- göngú úm sinn eiginn hag, heldur einnig sinnar eigin þjóðar, meS þvi* r.S gaiiga á undan mönnum meS góöu eftirdæmi i ýmsum framkvæmdum; enda mikill vinur Jóns SigurSssonar forseta. Hef jeg það fyrir saþt, að þá

x

Lögrétta

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögrétta
https://timarit.is/publication/196

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.