Reykjavík

Tölublað

Reykjavík - 19.05.1908, Blaðsíða 1

Reykjavík - 19.05.1908, Blaðsíða 1
1R e £ k j a \> t fc. AIT FÆST f THOWISENS WAGASÍNI. ‘gg <>íixa <>ÍJ eldayélar selur Kristján Þorgrimsson. „EEYKJAVlK" Árg. [minnst 60 tbl.] koetar innanlands 2 kr.; erlendis kr. 3,00—3 sn.— 1 óoll. Borgist fyrir 1. Júlí. Ella 3 kr. Auglgsingar innlendar: á 1. bls. kr. 1,60; S. og 4. bls. 1,25 — Útl. augl. 331/*0/® hærra. — A/sláttur að mun. ef mikið er auglýst. Útgef.: Hlutafélagið „ReykjaTÍk“. Ritstjóri, afgreiðslumaður og gjaldkeri Ma«>:nús B. JBlöndal Þingholtsstræti 23. Talsimi 61. Ritstj. er áreiðanl. að hitta heima á Yirkum dogum kl. 1S—1 ogr 4—S síöd. Skrit'stofa og afgreiðsla „Ryíkur“ es» jflutt í ÞSnghoItsstræti M 23. Þeir kaupendur „Reykja- vikur“ sem skifta um bústad nú um krossmessuna, eru beðnir að tilkynna það sem allra fyrst d skrifstofu blaðs- ins i Þingholtsstrœti Nr. 23. rum vari Tsainbaiidslaganefndarijinar. i. Síðastl. flmtudag flutti „Reykjavik" iesendum sínum frumvarpið, en þá voru engin tök á að minnast frekara á það, því að blaðið var fullsett, er því barst skeytið. Skal því nú farið nokkrum orðum um aðdragandann að skipun sambandslaganefndarinnar og um frumvarpið sjálft, eins og það ligg- ur fyrir, en ítarlega er ekki unt að ræða það fyr en nefndarálitið ásamt danska frumtextanum er hingað komið. Eins og kunnugt er, voru tildrögin til skipunar sambandslaganefndarinnar þau, að alþingismenn vorir áttu í utan- för sinni 1906 fund með sér og 30 ríkisþingsmönnum i Kaupmannahöfn til þess að ræða um endurskoðun stöðulaganna og nokkrar breytingar á þeim og sambandinu við Dani, sem teldust æskilegar. Af hálfu þingmanna vorra voru kröfnrnar þessar: Að stöðulögin væri endurskoðuð og þeim breytt og ríkisþing og alþingi skyldu eiga jafnt atkvæði um það mál. Að ríkissjóður Dana greiddi lands- sjóði íslands eitt skifti fyrir öll þann höfuðstól, sem árgjaldið svaraði til 4°/o vaxta af, en það eru 1,500,000 króna. en aftur á móti skyldi árgjaldið falla burt eftirleiðis. Að framvegis skyldi fráfarandi eða viðtakandi íslandsráðherra, en ekki forsætisráðherra Dana, rita undir skip- unarbréf Islandsráðherrans. Og loks skyldi nafn íslands tekið upp í titil konungs. Ríkisþingsmennirnir og nokkrir við- staddir ráðherrar Dana tóku heldur vel í þessar kröfur vorar. Þingmenn vorir léku við hvern sinn fingur, og ekki trútt um, að sumir þeirra vildu eigna sér frumkvæðið að kröfunum, þótt margir vissu, að þeir komu þar hvergi nærri. Hér heima fyltust menn fögnuði yflr hinum væntanlegu réttar- bótum, og sum flokksblöðin lýstu því yfir, „að auðvitað hefði engum kröfum verið hreyft“, ef þjóðræðismennirnir hefðu ekki lcnúið stjórnarliðana fram. Þetta voru að vísu helber ósannindi, en þau gengu samt í marga menn. Þegar frá ieið munu forkólfar stjórnar- andstæðinga hafa séð og skilið, að ó- tækt væri að láta hér staðar numið; þeir yrðu að setja örvum sínum hærra mark og spila út hærri trompum, ef þeir ættu að fá áheyrn hjá þjóðinni. Af slíkri skoðun var Blaðamannaávarp- ið sprottið. Er það ekki nema vel farið, ef drengileg samkepni stjórnmála- flokkanna kemur þeim til að taka hver öðrum fram í þarflr fósturjarðarinnar og vinna henni sem mest gagn. En komist sú viðleitni ekki lengra en á pappírinn, eins og mörgum þótti um ávarp þetta hið sæla, er minna vert um hana. Stöku menn voru auk þess svo slysnir að gleypa það, eins og það lagði sig, enda reið það stjórnmála- þekkingu og stjórnmálaviti þeirra hinna sömu manna því nær að fullu, svo þeir hafa ekki síðar tekið á sér heilum í pólitíkinni. Þegar svo ávarpið varð ekki að til- ætluðum notum og datt máttlaust niður, kom Þingvallafundnrinn 29. júlí f. á., og átti hann nú að taka af skarið. Hann krafðist þess, að ísland yrði „frjálst land í konungssambandi við Danmörku með fullu jafnrétti og fullu valdi yfir öllum sínum málum“. — Þetta var nú ekki nema gott og blessað, en svo hugkvæmdist fundarmönnum af einskærri stjórnspeki að áskiija sér, að „þeim sáttmála mœtti hvor aðili um sig segja upp“, þ. e. að íslending- ar gæti t,. d. einhvern góðan veðurdag sagt við konung: „Nú ætlum við að fara að eiga með oss sjálfir, vertu nú blessaður og sæll og kæra þökk fyrir alt gamalt og gott“. Auk þess taldi fundurinn „sjálfsagt að lsland hafi sérstakan fána“ og krafðist þess, „að þegnréttur vor“ yrði „íslenzkur“. Þegar konungur vor kom hingað í Kaupmannahöfn 18. maí meðt. kl. 4,37. Flest dönsk blöð með nefndarfrv.: Þó segir »Vort Landa:* »Nefndarálitið hefir getað sameinað þessar tvær skoðanir á þann ein- falda hátt, að skoðun íslendinganna hefir i öllum atriðum haft yfir- höndina. Þetta er heigulskapur, uppgjöf, svívirðing. Eina vonin er að íslendingar verði svo drambsamir yfir því, hversu vel þeir hafi komið ár sinni fyrir borð í nefndinni að alþingi dirfist að setja ný skilyrði, því að þá fellur frumvarpið niður og alt situr við það sem nú er. Útlend blöð, ensk og þýzk líta svo á, að ísland sé með frum- varpinu viðurkent fullveðja riki. — Lundborg (ritstjóri í Uppsölum sem harðast hefir haldið fram kröfum Íslendínga) segir ísland viðurkent konungsríki með fullveldi og sambandið verði nálega eins og sam- band Noregs og Svíþjóðar var. — Óuppsegjanlegu sameiginlegu málin séu hin sömu sem milli Austurríkis og Ungverjalands. Þessu muni Þjóðræðismenn óefað taka og Landvarnarmenn ættu að gera það líka. Hagerup sendiherra (Norðmanna) hefir leyft að hafa eftir sér að ísland sé með frumvarpinu viðurkent sjálfstætt riki (»suveræn Stat«). fyrra sumar skipaði hann sambands- laganefnd þá, sem hefir nú lokið störf- um sínum og samþykt frumvarp það sem hér ræðir um. Beri menn það saman við kröfur þær sem fram hafa komið af hálfu íslendinga, bæði í utan- för alþingismanna og síðar í Blaða- mannaávarpinu og á Þingvallafundin- um, dylst mönnum ekki, ef litið er til örðugleika þeirra, sem nefndarmenn- irnir íslenzku hafa átt að sjálfsögðu við að stríða, að þeir hafa leyst verk sitt éins vel af hendi og menn gátu frekast vœnst. Yarast skyldu menn að leggja ein- strengingslegan mælikvarða flokks- ofstækis á gjörðir nefndarinnar. Starf hennar ber að skoða og meta í ljósi stjórnmálabaráttu vorrar fyr og síðar, og vér munum síðar leiða rök að því, að hún hefir í ýmsum verulegam at- riðum komizt feti framar en vorir mestu og einbeittustu stjórnmálamenn, eins og Jón Sigurðsson og Benedikt Sveinsson, hafa talið fært eða séð sér fært. Á öðrum st.að hér í blaðinu er vikið að nokkrum agnúum, sem sum blöð hafa fundið frumvarpinu til foráttu. Þar er ótalin kostnaðargrýlan (Kon- ungsmata, borðfé ættmanna konungs og önnur gjöld til konungsættarinnar og kostnaðurinn við rekstur íslenzku skrifstofunnar í Kaupmannahöfn), sem gjöra má ráð fyrir að verði óspart veifað að alþýðu manna. Höfum vér þvi rannsakað þetta atriði, eins vand- lega og unt er að svo vöxnu máli, og komist að þeirri niðurstöðu, að allur þessi kostnaður fer eftir núverandi tekjum Danmerkur og íslands ekki fram úr 20,000 krona á ári hverju. Fyrir rúmum mannsaldri síðan gerði Jón Sigurðsson (sbr. Ný Félagsrit 22. ár, 95. bls.), ráð fyrir „að tillag ís- lands til allsherjar útgjalda væri á- kveðið 20,000 dali eða 40,000 kr. á ári og telur hann sjálfsagt, að ísland verði „að bera þann kostnað, sem öll stjórn þessi, æðri og lægri" hafl „í för með sér“. Annars ber „Reykjavílc" engan kvíð- boga fyrir því, að störf íslenzku nefndar- mannanna muni léttvæg fundin af mönnum hér á landi og erlendis, sem skyn bera á málið. Hún hefir frá því nefndarmennirnir lögðu á stað borið gott traust til þeirra allra og alloft orðið til að bera blak af þeim. Það eitt angrar hana, að einn nefndar- manna heltist í lestinni á síðustu stundu, og má vera, að það verði, áður en lýkur, hvorki honum né flokk hans til gagns eða sóma. í^lcMltíiiieí iicl ii i er nú hætt störfum að sinni, en gerir ráð fyrir að koma saman aftur á Akur- eyri í ágúst til að ljúka við álit sitt og tillögur. Nefndin er búin að koma sér saman í öllum aðalatriðum, þó einhverjar breytingar kunni að koma fram síðar áður en nefndin lýkur störfum sínum. Tillögur nefndarinnar eru þessar: I. Breytingar á beinum sköttum til landssjóðs þannig: Ábúðar- og lausafjársk., sömul. húsask. eru afnumdir, og ennfr. tekjusk. í því formi sem hann er nú. í stað þessara skatta stingur nefndin upp á: 1. Fasteignaskatti af öllum jarð- eignum með tilheyrandi húsum, húsnm í kaupst. og kauptúnum og öðrum húsum, hvar sem þau eru á landinu. Svo af lóðum, ítökum og hvers konar hlunnindum, ennfr. af skipum og bátum sem ná 2000 *) »Vorl I.and« er Stór-Dana blað Heíir jafnan verið örðugt í garð Islend- inga, og sjaldan unt peim sannmælis.

x

Reykjavík

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Reykjavík
https://timarit.is/publication/206

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.