Verkamaðurinn

Tölublað

Verkamaðurinn - 10.09.1923, Blaðsíða 2

Verkamaðurinn - 10.09.1923, Blaðsíða 2
84 -•-•-•- j£AAAAAAAAAAAAAAAA_AAAAA__g 5 Súkkulaðivörur, ? + ? < fjðlbreyttast úrval í bænum. ? 5 i < Besíu vörur. Best viðskifti. £ 3 Guðbjörn Björnsson. E < ? Kosningar í Eyjafjarðarsýslu. Stefán Jóhann Stefánsson, lögíræð- ingur, gelur kost á sér til þingmensku fyrir Eyjafjarðarsýslu, við kosningar í haust, vegna fjölmennra áskorana. Stefán er ungur rnaður, rúmlega þrftugur, vasklegur og prýðilega máli farinn. Hann er ættaður héðan úr sýslu. Um mörg ár hefir hann haft á- huga á stjórnmálum og fylgst þar á- gætlega með. Enda hefir hann dvalið mörg ár í Reykjavfk. Allir, sem þekkja Stefán Jóhann, viðurkenna dugnað hans, hæfiieika og mannkosti. Stefán J. hefir ætfð verið frjálslynd- ur f skoðunum; hann er andvfgur mis- rétti og skipulagsleysi, en fylgir þeim að málum er vilja jafnrétti og full- komið skipulag þjóðfélagsins. Hann er andvfgur drottnun erlendra og inn- lendra auðfélaga. Hann vill frelsi og mentun verkalýðsins og mun berjast á móti innflutningi erlends verkalýðs meðan atvinnuleysi er f landinu. Þetta er auðvitað engin stefnuskrá Stefáns, heldur aðeins lausleg lýsing á skoðunum hans, svo kjósendur geti gert sér ofurlitla hugmynd um hann; þeir, sem ekki þegar þekkja hann. Verkamenn og sjómenn eiu mjög fjölmennir f Eyjafjarðarsýslu. Hingað til hafa þeir ekki gert kröfu til þess að hafa fulltrúa sinn á þingi, enda þingmál, er skift hafa flokkum, aðal- lega hnigið að deilum við Dani, er nú eru fallnar úr sögunni. Það þing- mannsefnið er næst stóð því að ná kosningu í sýslunni, annar en Einar á Eyrarlandi, áður en Stefán Jóhann kom til sögunnar — hann mun nú ganga næstur Einari að fylgi —, hefir beinlfnis sýnt sig fjandsamlegan verka- lýðnum. Þegar togaravökulögin voru til með- ferðar á Alþingi, greiddi Stefán frá Fagraskógi atkvæði gegn þeim. Til- lögum Jóns Baldvinssonar f fátækra- málunum greiddi hann mJ/fatkvæði, þrátt fyrir skýlausa yfirlýsingu greiddi hann (slandsbanka atkvæði í vil; var á móti þvf, að íannsakað yrði, hvort nægar tryggingar væru fyrir stórlán- um ríkissjóðs til bankans. — Mesta glapræði og gáleysi sem sjómenn og verkamenn gæti þvf hent, væri, að kjósa Stefán frá Fagraskógi á þing, mann, sem á undanfarandi þingum hefir með stefnuleysi og hrossakaupa- pólitík sýnt, að hann er langt frá þvf fær um að sitja á þingi. Alls er Ste- fáni frá Fagraskógi þó ekki varnað, hann hefir með óstjórniegri aðgæslu reynt að gera Siglfirðingum til hæfis, vegna veiðivonar þar við kosningar. VERKAMAÐURINN 40. fbl- Sumum Siglfirðingum hefir hann þó £> jr t *jc Jt 4 *\ \ • %^i%12T^ZJ2tlmlT]^, OIIluS0i. JY6rO d IODai\i að nema úr gildi þá svívirðingu, að má ekkj ver- hærra en hér jr. menn eru sviftir mannréttindum geti D þeir, vegna slysa eða heilsubrests, i m vi n i A D ekki alið önn fyrir sér og sfnum; V I 1N U L rt t\. er hann var á móti þvf, að full vfsa Maravilla.....50 stk. kassi á kr. 22.25 væii fengin fyrir, að íslandsbanki væri 3 Stjerner ..... — — — - __ 21.75 fær um að gefa landinu nægar trygg- Supremo.....— — — . — 21.50 ingar. Og öðrum kjósendum sfnum _| Erté......— — — - __ 1725 hefir fyrverandi annar þingmaður Ey- King.......— __ __ _ __ 15 75 firðinga lfka gleymt, bæði í þessu og 1 Stjerne.....— — — - — 12.25 öðru. Þessa er hér minst, ekki til að tTi n__.1n_.__1_ . , . ._ _ .. ., _ . ,. ... ., Utan Reykjavfkur má verðið vera þvf hærra, sem nemur flutningskostnað niðra Stefáni bónda, heldur til hins, s að minna kjósendur á, að -gamlarc frá Reykjavík til sölustaðar, en þó ekki yfir 2 »/„. syndir á líka að setja á vogarskálina, -m «g _ þegar gamli maðurinn fer að velta ^Jk #^ f~* __? ~_/¦ /*> #• rW -f -g -g^ vöngum og lofa, fyrir kosningarnar. JL___ £& JL M KJk 4w__l T W^ JL ___r M W __. JL • Væri eg kjósandi í Eyjafjarðarsýslu _________________________________________________________________¦____-______ og vildi koma greindum raanni og _-¦ stefnuföstum á þing, mundi eg hik- .. J^ _|^m ______ laust kjósa Stefán Jóhann Stefánsson, fflH Sl* _fó_ ¦__¦ 1 B ____¦ "*6 _____ og með honum kysi eg líklegasta |pr~B-PP«. I ^^^ ^^^ ^^ W ^^^ I _* wQ ^^B þingmannsefnið, þótt eg væri óánægð- "^^ * ^^-^ ^* ur með það; en eg bygg Einar á ,^ f,, , _ » 1 1 . Eyranandi vera Hkiegastan. Að kjósa Kaupfelaganna koma með »Annahoe« og kosta Stefánana saman væri sama og að , « . |._ TO AA 1/ ^ n _ . draga úr fyigi stefáns jóhans. 3 bryggju kr. 72.00. Verða afhent gegn af- Verkalýður, sjómenn, verkamenn, 1 _• •>< .>•¦/¦ e_i« verkakonur, vinnumenn og vinnukonur hendingarmiðuiTi fra Kaupfelogunum. og allir aðrir, er vilja sjálfstæði manna og jafnrétti, fhugið mái mitt og bindið Kaupfélag Eyfiroinga. Kaupfélag Verkamanna. ekki atkvæðl ykkar, fyrr en þið hafið heyrt Stefán Jóhann Stefánsson. -__-__________________--_____»-__________,___________________ Pórður. QÓÐ STOFA með aðgangi að m T Jj •• 1 _________ stóru eldhúsi og geymslu, er tíl leigu I^W ífc—— _^"_"_'^_ B* Simfrétlir. --=-----------____ 1 'N Cd IU t ------- Undirrituð tekur að sér nýkomin í Rvíkio. sept. strauninguáhálslíniogskyrtum. Kniinfptaa- Uprbmflnnfl Manntjónið í japan háif miijón, Qu«rún óiafsdóttir, »\aup.e,ag verKamanna. áætlað efnatjón 1000 milj. sterlings- Olerárgötu 1. punda. --------------------------— Hafragras' og Rófur Þjóðabandalaginu liggur við að Kolaverð. ,.-,._ ' . _ ... . _„ D x. . . .. ., . , ,, . , matgar tegundír, fæst hjá jarðrækt^ SUndrast. Fulltruar norrænu þjóðanna Ragnar Olafsson hefir selt kol her í bæ- ö . . ,. „»___' . ,, ., inn i sumar á 84-90 kr. srnálestina. Fyrir artélaginu Myrækt. hóta að ganga af fundi. ,, .. . , , ..... . , , * , ., ,. , .. ö ** nokkrum dogum buðu kaupfélogin hér kol Mettn SnÚ! séf til Þjóöabandaiagið ræðir grísku deil í þessum mánuði fyrir 77 kr. smálestina. una. ítalir standa þar einir uppi. Af- Við Það skruppu koi, sem r. ó. á von á GunnarS lÓnSSOnar, nú á næstunni, ofan í 72 kr. smál. eftir því J ' staða Frakka og Spánverja vafasöm. sera „ísl.. segir og er kampagieiður yfir. Iðgregluþjóns. Samþykt að alpjóða dómstóílinn í Ekki er ólíklegt að R. Ó. hafi hagnast á ¦¦i Haag am deilu Orittja oB i.ala fgttSSÍÍStSSEZ. Klæddu ««;__ ítalir hafa hertektð 3 eyjar við Grikk- in «_«! segir ísi Höepfners-versiun og tjakpappa fyrir kosningahríðina. land og hóta að senda fiotann til Hamborg fíuttu inn koi í sumar Ekki lækk- Pað ver utan ö komandi áhrifum __-.,, , aði kolaverðið þa. Isl. hefði þvi heldur átt ---------------------------rr^------"-------------- Pjræus (hafnarborgar Apenu). að hrópa. KauPfélögin lifi! því frá þeim og fúa. Besti og_ódyrasti þakpapp- Fiumedeiian er að ná hámarki. stafar verðlækkunin. Máske gerir Tryggvi inn fæst — eíns Qg yant er — hjá s ^, , , ,. ,. ¦ , þetta í næsta blaði? __ I ^kaland, er rætt un, _ö koma ^ Gunnari GuðlaUgSSyni á fót fjárhagslegu einræði. Doliar Bæjarstjornarfundur & J kostar 40 milj. marka. Ákvæði pýzku á Priðjudaginn varsamþyktiaðleita kaupa n /> % stjórnarskrárinnar um eignarrétt og SEÍ'ÍSf'"'^8!: 0~b ^3308 1 " & gjorðir Magnusar Knstjánssunar var bæn- . ,x , - ¦•¦ _ = i„ friðhelgi heimilisins, að ekki megi um trygður kaupréttur á eynni, áður en un_ at _°OU Kyni tll SOIU. Iesa pÓStbréf numið Úr giidi í biii. bæJarstJ°rnin vak"aði tU Þessara fram- R. v. á. kvæmda. Sami fundur samþykti að gera veg ............. Frakkar buast Vlð samningatiíboði yfir jand bæjarins við nýju brúna á Eyja- frá Pjóðverjum um sameiginiegan fjarðará. Verða verkamenn í bænum látnir AgætUr þakpappi, ._ , sitja fyrir þessari vinnu og verður hún ¦—-_—__-___-___¦_-¦¦¦"¦- Iðnrekstur. framkvæmd á þessu hausti, ef veðrátta leyfir. nokkrar riíllu. til SÖlu. Togaratnir Hggja allir enn. Nokkr- _ . . _ ir vilja fara fyrir gamla kaupið, en 'Tn lands °8 8iávaM "** Sanngjarnt verð, -^ Ciaésen bankastíöri óenar hverium Áður höfum vér þekt góðæri, veðurblíðu, Gunnar Guðlaugssonj _iaesen oanKasijon ognar nverjum harðæri og ótíð tjl ,ands og sjávar Verðj____________________>__________ þeim, sem fer pannig án samþykkis Björn Lindal kosinn á þing, eigum vér f Tvíhrí-itf útgerðarmanna með að heimta vændum að kvnnast lífsre.ynslunni er, »sá " "rein maður hefir, til lands og sjávar _ sbr. Isl. á 1 1-:_.-_ >_ t ' _ri greiðsiu á þvíer þe.r skuida og Fðstndagi„n* w. rekKluvoðalereft, neitun um rekstúrslán. Menn standa x„_« m _:x í , . . ._ .. •... . . . Ekki veðseffar. agæít, nykomið 1 hér forvtða yfir slíkri framkömu. ... , stjómmaiafundur við öifusárbrú ^ZtZ^'^^l Kaupfélag Verkamanna. J gær. ensku lánardrottnarnir að grenslast um toll- ' Fréttaritari Vm. tekjurnar svona af kumpánaskap. Prentsmiðja Odds Björnssonar.

x

Verkamaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkamaðurinn
https://timarit.is/publication/215

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.