Meteorologisk årbog - 01.01.1894, Blaðsíða 1

Meteorologisk årbog - 01.01.1894, Blaðsíða 1
Stationerne. Ved Udgangen af 1894 var Antallet af Hovedstationer 10, nemlig: Thorshavn paa Færaerne; Berufjord, Grimsey (Aku- reyri), Stykkisholm og Vestmano paa Island; Ivigtut, Godthaab, Jacobshavn og Upernivik i Vestgnniland, Ang- magsalik i Gstgnjnland. Samtlige disse Stationer have været i regelmæssig Gang hele Aaret igennem; det maa dog bemærkes, at for Grimsey og Stationerne i Vestgrenland ere Observationerne af Indexthermometrene mangelfulde. I Godthaab ere Ob- servationerne i det Hele taget meget mangelfulde. I ^Angmagsalik begyndte Observationerne d. 15. October. Barometer-Observationerne paa denne Station ere anstillede paa en Aneroidbarograph fra Eichard i Paris, idet de 5—6 Gange om Maaneden ere controllerede ved Hjælp af 2 Kviks.oivbarometre í'ra Adie i London. Maanedernes Middeltemperatur i Angmagsalik er udregnet af de 3 Ob- servationstiders Temperatur paa samme Maade som ved Stykkisholm. Endelig har man ved flere af Stationeme i Vestgren- land helt eller delvis maattet opgive Psychrometer-Obser- vationerne. Af klimatologiske Stationer havdes ved Aarets Udgang 22, nemlig: Paa Fær-oerne: Klaksvig, Kvalba og Sumba; paa Island: (Bordeyri), Gilsbakki, Madruvellir, Akureyri, (Grund), (GautUndum), Baufarhavn, Medrudal, Bapey, Storanupr, Qrebakke, Havnefjord og Beykjavik; i Vestgranland: Nanortalik, (Jidianehaab), Kornok, Holstensbory og Satut; paa St. Croix i Vestindien: Christianssted. Af de ovenfor nævnte klimatologiske Stationer ere folgende forsynede med Barometre: Beykjavik, Julianehaab og Christianssted. Havets Varme er bleven iagttaget foruden paa de fleste af Hovedstationerne tillige ved Papey. De i Parenthes anf'01'te lriimatologiske Stationer findes dog ikke i denne Aarbog, dels fordi deres Observationer ikke have været fuldstændige nok, dels fordi Indberet- ningerne endnu ikke vare modtagne fra dem ved Aarbogens Slutning. Med Hensyn til Instrumenterne, Observationerne og Tabellerne saavel som Barometerstandens Keduction til 45° N. Br. henvises til de tidligere Aarbeger. .es stations. Institutet bringer ad denne Vej D'Hrr. Observatorer sin bedste Tak for den Udholdenhed og Omhu, hvormed Observationerne vedblivende udferes. A l'issue de 1894 les stations principales étaient au nombre de 10, savoir: Thorshavn, aux 'iles Féroé; en Islande: Berufiord, Grimsey (Akureyri), Stykkisholm et Vestmanoe; dans le Groenland occidental: Ivigtut, Godthaab, Jacobshavn et Upernivik; dans le Groenland oriental: Angmagsalik. Toutes ces stations ont fonctionné réguliérement durant l'année entiére; il faut toutefois noter les circon- stances suivantes: Pour Grimsey et les stations dans le Groenland occi- dental, les observations des températures maxima et minima font défaut pendant plusieurs mois. A Godthaab les observations sont en général défec- tueuses. A Angmagsalik on commenca les observations le 15 octobre. Les observations baromótriques de cette station sont faites á l'aide d'un barographe .anéroide Richard (Paris), et controllées 5 ou 6 fois par mois au moyen de 2 barométres á mercure Adie (Londres). Les tempéra- tures moyennes mensuelles d'Angmagsalik sont calculées, d'aprés les températures observées 3 fois par jour, de la meme maniére que pour Stykhisholm. Enfin dans plusieurs stations du Groenland occidental on a du abandonner en tout ou en partie les observations psychrométriques. A la fin de l'année on avait 22 stations climatalogi- ques, savoir: Aux 'iles Féroé: Klaksvig, Kvalboe et Sumboe; en Islande: (Bordeyri), Gilsbakki, Moedruvellir, Akureyri, (Grund), (Gautloendum), Baufarhavn, Moedrudal, Papey, Storanupr, Oerebakke, Havnefjord et Beykjavik; dans le Groenland occidental: Nanortalik, (Julianehaab), Kornok, Holstensborg et Satut; á St. Croix dans les Indes occi- dentales: Christianssted. Parmi les stations climatologiques ci-dessus nommées celles que voici sont pourvues de barométres: Beykjavik, Julianehaab et Christianssted. La température de la mer a étó observóe dans la plupart des stations principales, ainsi qu'á Papey. Les stations climatologiques citées entre paranthéses ne se trouvent cependant point dans cet annuaire, tant parce que leurs observations n'ont pas été assez complétes que parce que leurs rapports n'avaient pas encore été recus, quand on a clos l'annuaire. A l'égard des instruments, observations et tableaux ainsi que de la correction de la pesanteur á 45° on voudra bien se reporter aux annuaires précedents. LTnstitut adresse á M. M. les observateurs ses plus sincéres remerciments pour la persévérance et le soin avec lesquels les observations ont continué á étre faites.

x

Meteorologisk årbog

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Meteorologisk årbog
https://timarit.is/publication/241

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.