AvangnâmioK - 01.11.1922, Blaðsíða 3

AvangnâmioK - 01.11.1922, Blaðsíða 3
83 — sisimavdluarpar'alo tamåna avdlångortineK ajor- naKuteKartoK. pigssagdlit pisinaussutdlo ajorna- KuteKaratik norKåissutigissariaKarpåt iggavigtår- nigssartik — agsut pissariaKartuvoK mimik ingmi- kortumik nerissagsiorfe;<åsavdlune. — tåssa OKa- lugtiiterérpavse ipérsårnigssamik nerissagssanig- dlo il. il. — soruna timip nangmineK ipérsårnigsså mingnerutitariaKångilaK. isumaKarpunga amerdla- sut kinamingnut agssangmingnutdlo imeK ator- nerussariaKaråt. soruname amerdlanerne iluamik uvfåsavdlune ajornaitsungeKaoK, kisiåne kinaK uvdlormut atausiardlugo tnardloriardlugulunit er- misavdlugo sualugissagssåungilaK, agssaitdlo Kav- sériardlugit errortardlugit, — sordlo sumik nalingi- naK saligaitsungitsumik agtugaKartarnerit tamaisa. — taimailiortaryvse ajussanik ikinigdlo amerdla- sunik atugaKartåsångikaluarpuse. ajungikaluarpoK sapåtip akiineranut iluatigut atissanik atiserKUSivdlune, kisiåne tamarmik ta- matumiinga pisinaussungitdlat. pisinaussut pig- ssaKartutdlo taimailioriaKarput. imalunit Kåumå- mut 2—3-riardlutigdlunit avdlanik atisissagsåput, 2-nik 3-nigdlunit ardlautaKartariaKardlutik, er- rornéKarneråne pårdlakåutugssanik. — tåssanilo ' arnat atissait pivdlugit oKatsiaratdlardlanga: so- runa/ne, sordlule avdlat kussagigait amåtaoK u- vanga kussageKaka, nunavdlo pissusianut namag- dlutik; kisiåne tåukunane ajorissara atausiuvoic una: tunuisa atåtUngåt såtunguåinarmik matoKar- tineKannat. tatiiåna ukiume pitsåungitdluinarpoK. ukiume takissut portunerusagaluarput KiteK a- nguvdlugo niutailo tangneruvdlutik, susa issikue avdlångulasagaluarunik. tamatumunale siutinut tusilartunut OKaliissilerKOKånga. ajornartuvoK i- nuit atissatigut pitsaunerussumik maligagssiusav- dlugit. kisiåne irnaKa atauseK soKutigigtaitsungit- sok akornavsfne tamatuminga autdlafnisagaluarpat tauva Kiilarnångitsumik ingiatdlornei<alisagaluar- poK. -— taimailioraluaruvsilo makisivsigut iluvsi- gutdlo ånerissase mingnerulisagaluarput, utorKa- lileruvsilo angisumik peKingåsångikaluarpuse. — nutsat pivdlugit, perdlarnerit Kilertinit pitsaune- ruput,kingugdlit taissat nujaerungnarmata. nutsat uvdlormut atausiardlugit kumangertariaKarput Kåumåmutdlo atausiardlugit Kuligtardlugit. kumåt ernerdlugit piarniartariaKarput. niarKtikut kumig- dlune angmarane anitdlangningortarputKagdligdlit Kinersit tinulerdlutik, tamåkuåtaoK ama avdlanik perKuteKarsinåuput, sordlo sujornagut o«arérsu- nga. OKatsiaratdlardlanga mana nåpautåukajungneK pivdlugo, tåssa sakiagdlut (Tuberkulose) tamavse naliingilarse. amerdlanerit igdloKataisa ilai sa- kiagdluteKarsimassarput imalunit tamatuminga toKUSSuteKårsimassarput. naliingilarse akulikine- russumik puåkut nåpautigineKartartoK, kisiåne åma såneriningortarpoK navguardlungningortar- dlunilo Kinersilungm'ngortardlunilo amerdlung- ningortardlunilo nårdlutingortarpoK. — naliingi- larse nåpaut tamåna pérsiniåsavdlugo ajornartu- ligssussoK Kavsitdlo tamåna toKiissutigisaråt. Kav- siuvuse tamatuminga naliingissaKartuse Bakteria- nik taissat umassuarånguit tamatumiinga perKU- taussut. tamåko umassuarånguit mikissoralårKing- nåunguput,takussagssauvdlutigdlo aitsåt agdlinar- torssuarmik nakunerpåmik. mikissoralårKingna- ngugaluardlutigdlo agsut navianartuput, taimåi- kamigdlo ama amerdlasorparujugssuput. imaKa ugperisångilarse,—kisiåne ilumortflvoK,— Kiserme- atausinavingme tusintiliusinaungmata — milliuni- liusinauvdlutingme. tamåko limassuaralanguit inup timånut pigå- ngamik umajuartarput amerdliartuinardlutigdlo toKunartutigdlo nakoKisut piartardlugit, taniåkulo piagåt nåpautingortitsissarput. puåkut Tuberku- losigdlit kinguneKartitarpåt Kuersornermik, Kani- manartoKarnermik, agsissarnermik, sanigoriartor- nermik avdlanigdlo taimåitunik. — inup timå nåpåumut pineKartailissaissaraoK sapingissusia nåpertordlugo, Kavsitdle tamåna artortarpåt. — tamatumiinga inup nangmineK timine sorssung- neragut igdlersortugssauvå. — sujugdlermik pi- ngårtitariaKarpoK nangmineK tamatuminga sa- kiagdlumik nåpauteKartup avdlat tunitdlangnavér- sårniartariaKaramigit. Kuersorniartitdlune inup av- dlap kinå sågdlugo KuersiisångilaK, Kivdlertiisså- nguamigdlo KiserfeKåsavdlune. Kiserfigisså avdla- mut atorneKåsångilaK, Kiserdlo iluanitoK igdlup silatånut igineKåsångitdluinarpoK inuit Kingmitdlo agtorsinaussanut, ingnermigdle riungutineKåsaoK. umassiitaoK avdlat Tubejkulosemik tunitdlangne- Karsinåuput. ilåne inuit takugssaussarput ivssu-

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.