AvangnâmioK - 01.11.1922, Blaðsíða 7

AvangnâmioK - 01.11.1922, Blaðsíða 7
— 87 — sipat pilik ornigdlugo, åmalo pisiniarfingmiu- ngitsoK pisiagssaK pivdlugo akigssardlunit piv-1 dlugo kaussarfigut imersinauvagut, inungnit av- dlanit taorsigagssarserusungikuvta sitdlimarKu- sertariaKaravta pigssaKårtugut. isumaliorpunga tauva aningaussap (iivavtine) atorfeKåssusia nu- ngusussusialo nalugit. påsiniarugdlo nuånåriåi- nardluta taima angalakulångeKissugut kaussarfi- gut imagssaKartitdlugit. ivdlitdlo taima isumaKarfigigavtigut uvanga isu- maKarfigilerpavkit nungujaitsorssuarnik sivneru- ssanigdlo aningaussaKarsimaKissutit kaussarfitit imagssaKartitdluardlugit tikerårnigssangne, usor- narssuaK-å usornarssuaK! taimånak akitsiåinaråt- dlarpav-kit akerusugkungma agdlagkavit ilai ilå- ngutdlugit akerKigkumåravkit. naggasiutigalugitdlo nuånaringissat ilångune- Kardlit imåitut: nuånarineKångilaK agdlagtartut atimingnik sumivfingrningnigdlo nalunåingitsut, sordlulusoK atitik kångugalugit agdlagkumångi- kait, sordlo uko: Avang. 1921 No. 1-me „ kai å- le k a t e r s e errortut kujatåmio". ama Avang. 1920 No. 8-me „kalåleKaterse". imalo akilåka: naluvisiuk kalåleKativut amerdlaKissut, nunavta- rae inue kalåliussut tflsintiligpålugput, taimåitu- mik atsiortarneK taima „kalåleKaterse" akineKar- nigsse sujorKatigigamiuk agdlagtup kisime atsio- rane kalåleKaterpagssuarme atiåtaoK agdlagtar- på kisime akissutisinigssane sujoragigamiuk. åma Avang. 1921 No. 1-me kal. err. kujatå- mio åma Avang. 1920 No. 8-me kujatåmio. nålagaKarfingme kujatdlerme inuguit kisivit, u- vagutdlo måne avangnåne Kavsiuvdluta, agdlag- kat naggatågut taimånåinaK atsioraluaruvko so- KutåungerKajaKaoK ilisimåsagavtigume kisivit ku- jatånitutit. erKaimaniaritdle nålagaKarfik kujatdleK inugpagssuaKartoK kujatåmiunik taineKartunik,tai- måitumik atsiornerup taima sujugdleK agssuari- ssara ama penatigå. ama Avang. 1920 No. 10-me „agdlagtoK kitå- mio" Kujanarme nalungilat nunavta kangiata tu- ngå åma'inoKartoK, tauva påsivara kangianit tu- numit pissungitsutit agdlagkavit „kitåmio", na- nordle taima atsioravit påsineKåsavit? nunavta kitåta tungå Kavanerssuarmit avanerssuarmut inue kitåmiungmata Kavsérssu-it, taimåitumik påsine- Karsinåungilatit kinaussutit nålagaKarfingmutdlu- nit sordlermut atassutit tamavta påsisinåunginav- tigo kitåmiussugut amerdlaKigavta. . ama Avang. 1920 No. 13-me una: „kalåleKa- terse avangnåmio" kalåleKaterse err. kujatåmio åssigivdluinarpå ka4åleKativutaoK avangnåmiut Kavsérssungmata, taimånåinarme atsiortariaKå- ngilaK ateK kångunartutut issertordlugo. agdlag- • tartusile (uvangåtaoK aitsåt akissarnialisagama) aterse najugarsilo nalunaertarsigit akineKarnig- ssarse soKutiginago uvangåtaoK taimailiusagama ersinanga akissutisinigssavnik, Kujåinåsagamame akissutisiagssåkut sianigingisåka påsissaleriartu- saguvkit. tamåkuninga ilåinarsiugaugaluartunik agdlag- poK: Poul Petersen. Uvkusigssane ajoKe, KoramuniussoK. Margarethe Beede. (nangitat XXIII). Ki Jsame Maggie sinigfivne sinilerpoK, nutsane Kaumassut akisit Kanut siårtitdlugit. issarusser- dlunga sivisumik saniane KeKarpunga issigingnår- dlugo kinå mérarpalugtoK ineKunartoK. unuaK tåuna uvanga siningitdluinarpunga uvdlungmat pisimassoKarpatdlårnera pissutigalugo — aningau- ssat inussuteKautituåka ånaigavkit sujunigssaralo naluvdluinaravko, Stefanivdlo paniata pulårnera. nuånårnerdle uvavne aliasungnermit angneruso- råra, pitsussusera erearsautigalugo ukiulerneralo ernumåssutigerKajaunerugaluaravko, Gutivdlo ilf— niagagssaKartipånga mémamit måne takornarla- mitdlune arnavdlo pitsup takornartarissame sinig- fiane ewigsivdlune sinigtumit. Gutip tungånut mérKatut ikama, sordlo Maggie uvavnut itoK tati- gingnigdlune erKigsisimassoK pisimassut naluv- dluinardlugit. erKaivåkalo Bipilime agdlagsima- ssut taimane Stefan autdlangajalivingmat atuag- kåka: „Kilaliaraluaruma tagpavaniputit, toKUSSut inåne inarfigssarsioraluaruma tåssaniputit kauler-.

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.