Þjóðviljinn - 01.11.1938, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 01.11.1938, Blaðsíða 1
3. ÁRGANQUR pRIÐJUDAG 1. NÓV. 1938. 253. TÖLUBLAÐ. iim lafnframt því hefur Maðíð göntfu sína sem málgagn Alþýðu — Sósíaíístaflokksíns, iiii mi ISLENZKIR sósíalistar hafa sameinazt í einn flokk. Yf- irgnæfandi meirihluti sósíalist- lanr^ai í Alþýðuflokknum og Kommúnistaflokkur íslands hafa lagt saman krafta sína í frels- isbaráttu íslenzkrar alþýðu. í dag hefur „Þjóðviljinn" göngu sína, sem málgagn hins sam- einaða Sósíalistaflokks. „Nýtt land" kemur einnig út sem mál- gagn hans í sömu stærð og „Pjóðviljinn" einu sinni í Viku. I dag fagnar alþýðan þessum atburði, sem einhverjum þeim mestu gleðitíðindum, sem gerzt hafa síðan verklýðshreyfingin hófst á íslandi. Við, sem skip- um Sameiningarflokkinn, treyst-> um íslenzkri alþýðu, við trúum því að hennar sé framtíðin, að hennar sé mátturinn til að eign- ast land sitt og skapa sjálfri sér velmegun og menningu, skapa sósíalismann á íslandi. Flokkurinn okkar hefir hlotið nafnið: Sameiningarflokkur al- þýðu — Sósíalistaflokkurinn. — I þessu nafni felst markmið flokksins í (nútíð og framtíð. — Hann heitir Sameiningarflokkur alþýðu vegna þess að hann hef- ir sert sér það verkefni að sam- eina alla íslenzka sósíalista í ein- um flokki, sameina allan verka- lýð landsins í einu stéttarsam- bandi á lýðræðisgrundvelli og sameina allt hið vínnandi fólk á íslandi til sjávar og sveita í haráttunni fyrir bættum kjörum og aukinnni menningu, í sjálf- stæðisbaráttu fólksins gegn inn- lendu afturhaldi og erlendri í- hlutun og yfirgangi. Hann heit- ir Sósíalistaflokkur vegna þess að takmark hans er að sigrast á þjóðskipulagi auðvaldsins, út- rýma öllu arðráni og allri stétta TilkpDiog Hérmeð tilkynnist, að þarsem Kommúnistaflokkur íslands hef- ir sameinast vinstra armi Al- þýðuflokksins í Sameiningar- flokki alþýðu —\ Sósíalista- flokknum, er hann lagður nið- ur sem sérstakur flokkur, og Sameiningarflokkur alþýðu tek- ur við dagblaði hans og öðrum málgögnum sem halda áfram að kbma út. Deildir flokksins leggjast nið- ur jafnharðan og þær sameinast félögum og samtökum jafnaðar- manna á hinum ýmsu stöðum, og verður tilkynnt þegar því sx lokið. Brynj. Bjamason. drottnun, skapa þjóðskipulag sósíalismans. Pað verður að vera verk al- þýðunnar sem skipar flokkinn, sem fylgir honum og starfar í samvinnu við hann, að fram- kvæma þessi sögulegu stórvirki. — En slíkum Qrettistökum verð- ur ekki lyft nema með sameig- inlegum átökum allrar alþýð- lunnar og þá fyrst og fremst með virkri þátttöku hvers ein- asta manns, sem Sósíalistaflokk- imiri skipár. Ef við hefðum' ekki vissu fyrir daglegri, virkri þátt- töku fjöldans í starfinu, væru allar okkar hugsjónir óraunveru legir draumórar. — Til þess að halda úti allmiklum blaðakosti og kosta umfangsmikið flokks- starf þarf mikið fé. Og alþýðan, sem á blöðin og flokkinn, hefir :ekki í annað hús ,að venda, en til sjálfrar sín, til fórnfýsi hins fátæka manns, sem hefir skip- að sér í fylkingu í baráttunni fyrir frelsi stéttar sinnar. Það jer í iþiessu trausti á alþýðuna iog hvern einasta meðlim flokks okkar, sem við hefjum starfið og færumst svo mikið í fang. Við treystum því að gjöldin til' flokksins og áskriftagjöld blaðs- ins verði greidd skilvíslega. Við treystum því að hver og einn leggi af mörkum í starfi fyrir flokkinn iog til styrktar starf- semi hans í samræmi við skiln-í ing sinn á hinum mikla málstað einingarinnar og sósíalismans. Héðinn Valdimarsson. Bfynjólfur Bjarnason. llfulnnuleiislsshFiínínD í MHH hefst í dag. Um 900 manns eru nú afvínnulau$íf Það er naudsyn að þeí? láfí skrá síg« Atvínnuleysísskráníngín er eínn þáttur afvínnuleysís^ barátfunnar. í dag hefst skríning atvfciu- lausra manna (í Gioodtemplara- þásrárú). pað er n,?uðsynlegt að verkamena gefi þessari skrán- feigM sérstaklega gaum nú og þæk? hana vel. Aldrei hefir atvnniifleysisböl- ið sorfið efcis að verk,?lýð Reykjavíkar og nú. Aldrei hef- ir skráning'n á VfcCTmiðEiiiar- skrlfstofujnmi sýat hærrí tölu at- vijnnblaasrá en tiú. Versiu sög- luiia hafa þó sjálf verkarrlaana- heimilf*í að segja, heimiliri, þar sem fyrir-„vimnaa" hefir ver- ið vinrjulafis svo mánulíitti skiptir, máske aðeins haít elns míinaðar vinn?i í heilt ár. Sfcort- lur'ílio er að vísa stöSagur gest- p,r á heimttíjm alþýðu, en ,->Idr- ei hefir þó verið eks þrðmgt fyrir dyram og nú á þeim fkst- um. . Verkalýður'Reykjavíkur ætl- ar ekki að sætta sig við þetta ástand. Hann veit, að það er nægur auður til, bæði til þess að hrinda af stað framkvæmd- um og til þess að öllum geti liðið vel. Verkalýðyriinm ber ekki ábyrgð á því, hve óþoi- aindi ástandið er orðið. pað hef- ir ekki verið farið aði ha;is ráð- ium og kröfum hans hefir ekki verið sinnt. Verkalýðurinn hefir verið svikinn um hitaveituvinnuna af íhaldinu, svikinn um útgerðar- aukningu af Skjaldborginni,. svikinn um bygingavinnuna af Framsókn og íhaldinu samein- uðu. En verkalýðurinn mun nú sýna þessum herrum, að hann þolir þeim ekki fleiri svik. Skráning atvinnuleysingjanna verður að sanna hve geigvæn- legt ástandið er orðlð í 'Reykja- vík. Þess vegna verða allir at- vinnulausir verkamenn að láta skrá sig. Samfylkfmg Dagsbrúuar, Sveinafélags byggíngamanna, IÖjö og aaiara verklýðsfélaga gegi'.i atvinnuleysiniu, er næsta sporið til að kiiýja frami böt á pví atviiniiiuleysi, sem skrániing- m leiðtln í lids. Stofnping Sambands nngra sösfalfsta sett. Stofnþing Sambands ungra só- ísíalista hófst í gærkvöldi í Al- þýðuhúsinu við Hverfisgötu. ;Fundarsalurinn var þéttskipað- ur ungum tnönnum og konum. Teitur Porleifsson setti þing- ið fyrir hönd sameiningarnefnd- arinnar og stakk upp á sem starfsmönnum þingsins þessum mönnum: Forseta Bergi Vig- fússyni, varaforsetum: Eggert Þorbjarnarsyni og Teiti Porleifs syni, riturum: Björgólfi Sigurðs syni og Herði Ounnarssyni, varariturum: Sverri Áskellssyni og Herði Hjálmarssyni. Því næst flutti Teitur ávarp frá S. U. J. og lýsti því yfir, að sam- einingarmenn sambandsins hefðu ákveðið að ganga tilsam einingar við unga kommúnista. Næst lýsti Guðm. Vigfússon því yfir fyrir hönd stjórnar Sambands ungra Kommúnista, að 6. þing sambandsins hefði einróma ákveðið að ganga til sameiningar við vinstri arm S. U. J. og mynda ásamt þeim eitt sósíalisliskt æskulýðssamband. Easknr Skípvet-far eru ekki faldír í haefíu og von um að íogatinn náísf úf, Ægítf kom á sfrandsíaðínn kL 5 í gær. Tiogarinn Limcolnshire frs; Grimsby straiidaði á sunrudags feTiorgUininn klukkan nm 6 milli Keldiudals og Svalvogsvita irjtar- lega við Dýrafjörð vestanmegin pegar skipið strandaði var norð ain stormur og kafald. Skips- höfnía var om borð í ttogaran- íjjmi í gærkvöldi og er húin ekki talin í ineinni hætiu. Togarinn hafði legið- þarna um nóttina en rekið upp vegna þess að hann náði ekki festu fyrir akkerin. Barst Slysavarna- félaginu skeyti um strandið strax og gerði það þegar ráð- stafanir til þess að bjarga. Fór varðbáturinn Gautur á sunnu-, Verkamenn í París mótmæfa utanríkispólitík Daladiers.. Verða kosning- ar f Frabklandl? EINKASKEYTI TIL ÞJÓÐVILJANS. KHÖFN I GÆRKV í París er míhíð um það rætt að tíl nýrra þíng- hosnínga hunní að draga út af framhomu og stefnu Daladíers og mótmælum Kommúnístaflohhsíns gegn stjórnarstefnu hans, sem er í bág víð stefnushrá þjóð- fylhíngarínnar. Sérstaklega er búizt við að á- lögur .þær, sem stjórnin fekk heimild til ,að leggja á, muni bitna þyngst á alþýðu manna og brauðverðið hefir nú þegar hækkað. En innan radikal-sósíal- istaflokksins er vaxandi barátt'* gegn hægristefnunni og kom hún sérstaklega fram í ræðn Herriots á þingi radikal-sósíal- ísta í Marseilli. FRÉTTARITARI. Tilkynning. Jafnaðarmannafélag Reykja- víkur hefjr ályktað, aðþarsem stofnaður hefir verið Samein- ingarflokkur alþ)'ðu — Sósíal- istaflokkurinn — samkvæmt til- lögum félagsins, þá skuli félag- ið sem heild og meðlim|í>< jþes§ sameinast Reykajvíkurdeild K. ,F. í. í mýju félagi, Sösíalistafé- lagi Reykjavíkar, sem verður flokksfélag í hinum nýja flokki, og hættir því Jafnaðarmanna- félag Reykjavíkur að vera sér- stakt félag frá og með stofnun Sósíalistafélags Reykjavíkur. Meðlimir Jafnaðarmannafélags Reykjavíkur, sem verið hafa, eru beðnir að snúa sér til flokks skrifstofunnar í Reykjavík við- fvíkjandi félagsskírteinum, greiðslu áfallinna félagsgjalda og öllum flokksmálum. Jafn- framt skal tekið fram, að Sam- einingarflokkur alþýðu — Só- síalistaflokkurinn — tekur um leið við útgáfu Nýs lands, sem verður landsblað flokksins. Héðinn Valdimais&on Var báðum þessum tilkynning- um tekið með dynjandi lófa- klappi. Guðm. Pétursson, Haukur Björnsson og Árni Ágústsson fluttu þróttmiklar hvatningar- ræður til æskulýðsins. Að lokum fluttu þeir Svavar Sigurðsson iog Ásgeir Blöndal framsöguræður í sameiningar- málinu. Röktu þeir aðdraganda sameiningarinnar ítarlega. Þingið sitja um 25 fulltrúar, og verður því haldið áfram á morgun og næstu daga. togari strandar Dýrafirði. daginn á strandstaðinn ásamt brezkum togara og reyndu þeir að ná Linoolnshire út, e,n björg- unarstrengirnir slitnuðu. Voru gerðar ítrekaðar tilraunir um daginn til þess að ná skipinu út, en þær mistókust allar. Klukkan 3 í gær var varð- skipið Ægir væntanlegur á strandstaðinn til þess að reyna að ná skipinu út. Veður er nú ágætt þar vestra og nokkrar líkur taldar til þess að skipið náist út. Er það nokkuð bnotið en þó 'ekki meira en svo að dælurnar hafa við lekanum, eft- ir því, sem formaður Slysa- vamafélagsins á Pingeyri skýrði blaðinu frá í gær.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.