Þjóðviljinn - 18.07.1943, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 18.07.1943, Blaðsíða 3
Sunnudagur 18. 'júlí 1943. ÞJÖÐVILJINN pSdOVIMINH Útgefantii: Sameiningarflokkur alþýðu — Sósíalisiaflokkuiinn Ritstjórar: Einar Olgeirsson (áb.) Sigfús Sigurhjartarsm Ritstjórn: v Garðastræti 17 — Víkingsprent Sími 2270. Afgreiðsla og auglýsingaskrif- stofa, Austurstræti 12 (1. hæð) Sími 2184. VSkingsprent h.f. Garðastræti 17. Lygar Vesturheimsagent- anna um Norðurlðnd Þaö er nú auðséð orðið aö niinnsta kosti tvö blöö hér á landi eru nú orðin opinber málgögn Vesturheimsagent- anna nýju og berjast nú opin- skátt og skefjalaust fyrir því að ísland rjúfi þau tengsl, sem veriö hafa lífæð menning ar þess frá upphafi. Þessi blöð' eru „Vísir" og „Dagur". . Svo samrýmd eru blöð þessi í blekkingaráróðri þeim, sem þau nú hafa hafið, að meira að segja næstum sömu orða- tiltækin ganga aftur í báðum blööunum, Jónas skrifar um „kúgunarböndin við NorSur- lönd". Vísir skrifar um „kúg- unarvald frændþjóðanna". (Það syngur öðru vísi í þess- um leigðu máltólum aftur- haldsins en þegar það sam- rýmdist betur fasistaeðli þeirra aö kveina og kvarta um „frændþjóðina finnsku"!!) Hér er upphaf aö gífurlegri sögufölsun og lygaherferð á ferðinni, sem tafarlaust þárf að hrinda af hugum þjóðar- innar, ef ekki á að takast að læða þessu fasistaeitri inn í sál hennar. í fyrsta lagi: Kúgunarvald- ið, sem ísland hefur átt við að búa síðustu 25 ár, er 'engil- saxneskt. Það er vald auð- hringa og banka Bretaveldis, — Og kúgunarvaldið, sem yf- ir oss vofir nú, — aö fráteknu skrímsli nazismans, sem til allrar hamingju hefur nú hlot iö ólífissár — það er líka engil saxneskt, — vald auðhringa og bankanna í Wall Street. í öðru lagi: Það eru ósann- indi að frændur vorir á Norð- urlöndum unni oss íslending- um ekki frelsis. Hér eru'rökiri: Norðmenn, fremsta þjóð Norðurlanda, þjóðin, sem oss er skyldust og stendur nú hjarta voru nær en nokkru sinni fyrr, unna oss frelsis. Hvenær hefur heyrst rödd í aöra átt frá frjálsum Norö- mönnum? Aðeihs frá leiðtog- um Hriflumennskunnar í Nor- egi, eins og Kvisling, hefur krafa um kúgun íslands kom- iö fram. < Danir, danska verkamanna — og smábændaþjóðin, ann oss áreiðanlega frelsis. ef hún mætti sjálf mæla. En þar er nú bannaður sá flokkur og þau blöð, sem bezt mundi kveða upp úr með óskir þjóð- Bandalag hinna vinnandi stétta - Steínuskráin - Alþýðusamband íslands býður íslenzkri alþýðu og öllum sam- tökum hennar bandalag um að vinna sameiginlega að eftir^öld- um málum: 1 Að vernda þau réttindi og * kjör, sem launþegasamtökin hafa aflað sér, svo sem 8 stunda vinnudaginn o. fl. Að vinna að bættum kjörum launastéttanna, bættri aðbúð, vinnuvernd og ör- yggi á sjó og landi. Að fá viður- kenningu fyrir almennum 8 stunda vinnudegi og nauðsyn- lega takmörkun á vinnutíma á sjó, í verstöðvum og annarsstað- ar, þar sem sérstaklega hagar til. e% Að alhliða eflingu landbún- * aðarins og umbótum á kjör- um sveitafólksins. Landbúnaðar- löggjöf, sem hjálpar bændum til fullkominnar samfelldrar rækt- unar og samfærslu byggðarinn- ar, \þar sem skilyrði eru bezt, og skapa möguleika til að hægt verði að leiða rafmagn um sem jilestar sveitir landsins skapa fullkomið samgöngukerfi milli þeirra og kaupstaðanna á sem skemmstum tíma, og taka vélar og alla nútímatækni í þjónustu landbúnaðarins. Landbúnaðar- löggjöfin sé fyrst og fremst snið- in eftir þörfum efnaminni bænda og miði að þvf að útrýma kotbúskapnum og rányrkju með öllu og skapa hverjum búanda þau afnot af jörðinni, sem tryggi honum og f jölskyldu hans fylli- lega sambærileg kjör við aðrar atvinnustéttir. Umráðarétturinn yfir jörðinni sé tryggður í hönd- um þess fólks, sem yrkir hana. 9 Að bættum kjörum fiski- **• manna, eflingu sjávarút- vegsins og náinni samvinnu verkafólks og fiskimanna í hags- munabaráttunni. Ráðstafanir verði gerðar til að útvega fiski- mönnum útgerðarvörur, svo sem beitu, veiðarfæri, salt, olíu o. s frv. með sem beztum kjörum og skipulögð samtök þeirra í þessu skyni, til þess að losna við okur hringa og verðsamtaka með til- styrk yerklýðssamtakanna. Að veitt verði hagkvæm lán til fiskimanna og gerðar alhliða ráðstafanir til að bæta starfs- skilyrði útgerðarinnar og koma tækni hennar og skipulagi á ný- tízku grundvöll, er sé fyllilega samkeppnisfær við þær þjóðir, sem lengst eru komnar í þeim efnum. Æ Að sporna gegn dýrtíðinni með afnámi tolla á nauð- synjavörum, með ströngu verð- eftirliti, með opinberum ráðstöf- unum til að draga úr verzlunar- gróðanum, með því að efla samvinnusamtökin og gera þau að raunverulegum baráttutækj- um gegn dýrtíðinni, með því að taka stríðsgróðann til almenn- ingsþarfa og eflingar atvinnu- veganna og koma í veg fyrir að hann verði notaður til að auka verðbólguna, með ráðstöf- unum gegn brask'i með fasteign- ir og önnur verðmæti, með því að koma fastri^ skipun á verð landbúnaðarafurða og með margháttuðum ráðstöfunum til stuðnings bændum til að lækka framleiðslukostnað þeirra. P* Að fjölþættum umbótum til "• almenningsheilla, svo sem gagngerðum umbótum á alþýðu- tryggingunum .og framfærslulög gjöfinni, bættu húsnæði og öðr- um ráðstöfunum gegn húsnæðis- leysi, bættri aðbúð gamalmenna, öryrkja og sjúklinga, byggingu sjúkrahúsa og heilsuhæla, um- bótum á rettarfari og opinberri starfrækslu , endurbótum á vinnulöggjöfinni, fyrir breyttri stefnu í menntamálum, til þess að efla vísindi, bókmenntir og listir og auka íslenzka þjóðmemv ingu og alþýðufræðslu. bygg- ingu skólahúsa og sköpun skil- yrða til þess að allur almenning- ur eigi kost á að njóta fram- haldsnáms í skólum. C Að tryggja sjálfstæði lands- ins með því að sameina al- þjóð í sjálfstæðisbaráttunni, taka upp ákveðna stefnu gegn fas- ismanum og allri yfirdrottnun- arstefnu og tilraunum erlends valds til þess að hafa hér hern- aðarbækistöðvar eftir stríðið, svo og hvers konar erlendum yfir- gangi á sviði viðskipta og stjórn- mála. Vinna að því að koma á, efla og auka vinsamlegt sam- starf, stjórnmálalegt og við- skiptalegt, við hinar sameinuðu frjálsu þjóðir, og að því að fá sem fullkomnastar, tryggingar sameiginlega, frá stjórnum helztu forysturíkja þeirra, fyrir friðhelgi, fullveldi og sjálfstæði íslands að styrjöld lokinni. End- urnýja eins fljótt og auðið er, sögulegt, viðskiptalegt og menn- ingarlegt samband við Norður- lönd. H. Að gefa allt sem auðið er til að koma í veg fyrir atvinnu- leysi og aðrar afleiðingar hins sundurvirka auðvaldsskipulags, sem bitna á alþýðunni með öll- um sínum þunga þegar núver- andi styrjaldarástandi lýkur, með því að berjast fyrir alhliða eflingu og nýskipun atvinnuveg- anna, fyrir stórvirkum verkleg- um framkvæmdum, fyrir gagn- kvæmri samvinnu og samning- um við okkar eðlilegu markaðs- lönd, til þess að tryggja örugga sölu á öllum útrlutningsvör- um landsms m. a. með þátttöku í allsherjarframleiðsluáætluR þeirra landa, sem hafa' slíka alþjóðlega samvinnu sín á milli og með því að taka að sér forustuna í baráttunni fyrir þeim þjóðskipulagsháttum og þeirri stjórn alþýðunnar, sem getur hrint þessum stefnumál- um í framkvæmd. st Kvikmyndin, sem Tjarnarbíó sýnir nú, á erindi til hvers ein- asta manns, sem einhverju læt- ur sig skipta hvað gerist í heim- inum. Stalíngrad — það er HETJU- SAGAN úr þessari styrjöld, — og eru samt margar hetjudáðir í henni drýgðar. Stalíngrad, — það er sagan af rauðu herfylkjunum, sem foringi þeirra sagði við: hér er heimsendir, héðan er ekki hægt að hopa, — og hermennirnir börð ust um hverja götu, hvert hús, hverja hæð, hvert herbergi, — og þeir björguðu heiminum frá tor- tímingu nazismans. Stalíngrad, — það er sagan af þjóð, sem var í friði að skapa sér meiri lífsham- ingju og betri lífsafkomu en 'áður hafði þekkzt — og varð nú að sjá öll sín fögru handa- og véla-verk tætt sundur af sprengjum og eldi, — þjóð, sem hervæddist öll til þess að bjarga því, sem henni var dýrmætast, FRELSINU. Stal- íngrad er sagan af því hvernig hún barg því — í vitundinni um það, að hefði hún frelsið, þá myndi henni gefast allt hitt aft- ur. Stalíngrad er líka sagan um grimmd og hryðjuverk nazismans, um ógnirnar, sem þeirra bíða, fasisminn fær læst helgreipum sínum um. Og þó sýnir Stalíngrad-kvik- myndin ekki einu sinni veruleik- ann í allri sinni nekt. Gagnfræððskólinn í Reykjavík Skólastjóri Gagnfræðaskólans í Reykjavík auglýsti í blaðinu í gær, að skólinn gæti ekki sinnt umsóknum frá fleiri nýjum nemendum, én þegar hafa bor- izt. Mun skólinn aldrei hafa verið jafn snemma fullskipaður og nú þótt á hverju ári hafi orðið að neita f jölda nemenda um skóla- vist. Áskriftarsími Þjóðviijans er 2184 frelsis oss til handa, komm- únistaflokkurinn og blöö hans — bannaöur í samræmi vltí óskir Hitlers, Hriflu-Jónasar og slíkra legáta. Þau blöð, sem nú eru rituö í Danmörku eru háöari þýzkum fyrirmælum en Vísir amerískum — og er þá mikið sagt. Sjá því allir hve mikiö ma marka þau. — Hitt er rétt aö til eru slíkir afturhaldsmenn meöal Dana, — eins og Hriflu-Jónas er hér — að þeir vilja gjarnan halda í ísland og eiga aögang aö vissum stjórnmálamönnum hér á íslandi, sem þeir stund- um kalla „Islands stærke Mand" eða gæla við þá á ann- an hátt. Og til er það að þess- háttar menn hér heima eiga til með aö gera dönsku þjóð- inni þann óleik að túlka skoð- anir þessara afturhaldsseggja hér heima sem væru þær skoðanir dönsku þjóðarinnar, sem er álíka fjarri og ef ein- hverjir í Ameríku færu að túlka væmið Coca-cola þvaö- ur í „Vísi" sem rödd íslenzku þjóöarinnar. Svíar unna oss áreiöanlega frelsis, aö nokkrum aftur- haldsseggjum, sem standa á andlegu stigi Vísis og Dags, undanteknum. Sænski verka- lýöurinn sýndi þaö, þegar Norömenn tóku sér þjóðfrelsi sitt 1905, að hann kann rétt aö meta sjálfsákvöröunarrétt þjóðanna, og þótt nokkrir foringjar hans hafi sýkzt af Finnagaldri síðan og tekið afturhaldstrú aö Jónasar siö, þá hefur afstaða sænskrar al- þýöu ekki breytzt. * í þriðja lagi: Það eru ó- sannindi, sem Vísir fer með, að vestan hafs bíði oss að- eins velvild og frelsi. — Hvaða kúgunarvald bannaöi oss í fyrra að koma hér á lýöveldi? Var það ékki enskt? Látiö vera með gyllingarn- ar á kúgunarvaldinu, sem þið viljið setja ísland undir, Hriflumenn! Veriö ekki aö klína kúgunarmarkinu af sjálfum ykkur á Noröurlönd! Það voru danskir menn, sem 1890—1901 börðust betur fyrir sjálfstæði íslendinga gegn danska drottnunarvald- inu en Hriflu- og Coca-cola- lýðurinn berst nú fyrir sjálf- stæöi íslendinga gagnvart engilsaxnesku drottnunar- valdi. Það er gott dæmi um hve hundflatir þessir Hriflumenn, — íslenzki Lappolýöurinn, — leggst fyrr fætur hinna nýju herra sinna (og því miður um leið fordæmi þess hve djúpt þeir muni beygja þjóðina, ef stefna þerra verður ofan á), að um leið og þeir ljúga lýt- um á frændur vora fjötraðð og hefja hina nýju herra sína til skýjanna, — þá eru þeir ekki einusinni að reyna að tryggja þó íslandi vináttu hinna frjálslyndari afla í eng- ilsaxneska heiminum, sem beita sér fyrir friði, sjálfsá- kvörðunarrétti_ þjóðanna og af- námi imperialisma (stórvelda- yfirdrottnun) eftir þetta stríð, heldur gerast þeir opinbei handbendi verstu afturlialds- aflanna í Ameríltu, sem vilja viðhalda imperialismanum, skiftingu heimsins í áhrifa- svæði auðveldanna og ur.d'.r- búa nýtt stríð. Svo óskamm- feilnir eru þessir agentar ame- ríska afturhaldsins i erind- rekstri sínum, að Hriílu-Jón- as byður i.cinlínis lj,t.<ná fiam sem herstöð engilsaxnesks •;það þýð,c ameríyks) hervaids og Vísíi ca.i.~ um þr'."> sem pjálfsagt -,g eölilevi mál að isiand sé ! á..riias\æði 'íanda- Framh. á 4. síðu.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.