Þjóðviljinn - 20.11.1949, Blaðsíða 8

Þjóðviljinn - 20.11.1949, Blaðsíða 8
Hvað er í leyniskjölum Bj'arna Bene- diktssonar um Ólaf Pétursson? Bjcrni Benediktsson neifar að leggja fram í réffi gögn um Ólof Péfyrsson og heftir nú fengið dómstólana fil að leggfa biessun sína fir neit unina þlÓÐVILIINN g-pAll yfi Svo sem kunnugt er stendur Þjóðviljinn í nrafcurekstrí við Ólaf Péturssoc, iílræðismann jem dæmdur vár í 20'ára hegnlngarvinnu í Noregi fyrir njósnir og uppljóstranir í þágu nazista og Ielddu þau verk hans til þess að margir morskir föðurlandsvinir voru líflátnir eða létust í fanga- búðum. Ólafur þessi stefndi Þjóðviljanum þrívegis s.I. vor fyrir að segja frá atferli hans í Noregi, rekja dómkn yfir honum, birta ummæli nor_ka dómsmálaráðherrans um hann, skýra frá þátttöku Bjarna Benediktssonar í því að hann var látinn laus og víkja að pólitískri starfsemi hans í sambandi við Heimdall eftir heimkomuna. Krafðist Ólafur 75.000 kr. í hvert sinn sem uppfcóta á æru sína. I málinu krafðist lögfræðingur Þjóðviljans þess að lögð yrðu f ram í réttinum öll gögn og skjöl sem utanríkis- og dómsmálaráðherra hefur varðandi mann þennan. BJAKNI BENEBIKTSSON NEITAÐI ÞEIREI KRÖFU. Var þáj krafizt dómsúrskurðar um málið og er nýlega fallinn i hæstaréttardómur þess efnis að Bjarrii Benediktsson sé j ekki skyldugur til að gera opinber leynigögn sín um Ólaf Pétursson, skjólstæðing sinn, og er það rökstutt með því að í skjölunum kunni að vera atriði, „SEM VABÐA HAGSMUNI RÍKISINS OG LEYNT EIGA AE> FARA." Er engum efa bundið að það eru afskipti Bjarna Benedikts- sonar af hinu ljóta máli Ólafs Péturssonar sem þjóðin má ekki fá vitneskju um, og áð Bjarni Benediktsson er með neitun sinni að reyna að hjálpa skjól-tæðingi sínum, sem honum virðist sérstaklega annt um, enn einu sinni. Eins og áður er sagt fór lög- fræðingur Þjóðviljans fram á það í sumar við Bjarna Bene- diktsson að hann legði fram til notkunar í málinu endurrit af öllum bréfum eða nótum sem farið hefðu á milli utanrikis- ráðuneytisins og sendiherra íí- lands í Noregi og milli sendi- herra Isl. í Noregi og nor:kra stjórnarvalda varðandi Ólaf Pétursson. Ennfremur skýrsl- ur um önnur orðaskipti, skrif- leg eða munnleg, sem fram befðu farið milli íslenzkra og norskra stjórnarvalda óbeint eða með aðstoð sendiherra ríkj- anna varðandi Ólaf Pétursson. Þessari kröfu neítaði Bjarni Lögfræðingur Þjóðviljans krafði-t þá réttarúrskurðar um málið. Við þaS, var_ Ólafur Pétursson mjög skelfdur og mótmælti því eindregið að gögnin yrðu lögð fram. Virðist það nægileg sönnun þess hverju máli gögnin skipta. 1 úrskurði fulltrúa borgarfógeta segir m. a. svo: „I máli þessu er fram komið að stefnandi sem um all]angt skeið dvaldi í Noregi var þann 31. máí 1947 a'f Bergen lag- sogns Iagmannsrétt dæmdur í 20 ára hegningarvinnu fyrir brot gegn! nörskum lagaákvæðum. Dómi þes$_m virðist ekfeí hafa verið áfrýjað, Af hálfu íe- a$ fá stefnanda afhentan. Þann 8. ágúst 1947 var stefnanda, sem er íslenzkur ríkisborgari, vísað úr landi i Noregi af norsk um stjórnarvöldum. Fór hann síðan hingað til landc. Svo virð ist sem kröfur íslenzkra stjórn arvalda hafi meðal annars átt þátt í fyrrgreindri brottvísun stefnanda úr Noregi." Þrátt fyrir þetta var úr- skurður fulltrúans neikvæð- ur: krafan um framlagningu skjalanna var ekki tekin til greina. Málinu var þá áfrýjað til hæstaréttar; Hæstiréttur treyst' ist ekki til að neitá kröfunni afdráttarlaust en kvað upp mjög kynlégán dóm, þar. sém m. a. segir svo: „Ekki '.'þykir fúllyrðandi .-að ekki kunní að'fe!ast i skjöhim þeim, sem framlagningar er krafizt á, upplýsingar, sem á- hrlf getá haft iim nið'iirstöfa málsins. Hins vegar kunna að vera í skjölunum atriði, sem var'a hagsniuni ríkisins, og scra leynt eiga að fara, sbr. lögjöfn- un frá 126, gr.l. og 2-. tölul., laga'. sr.- -.S5/19Í86,-:; Þykir-.-.bví- rétt samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 149. gr. nefndra laga að skjölin verði lögð fram fyrir Lhéráðsdómara í trúnaði og að i Iiíinn gegn fullkominni þag- arskyldu fæki eftirrit af því úr skjölunum, sem skylt er og heimilt að leggja fram, ef slíku er til að dreifa, eoa taka upp úr skjölunum skýrslu um þau atriði. — Rétt þykir að kærumálskostnaður falli nið- ur." nínnda hiifidrað manis æflu íþrétf- ir s.1. starfsár féEagsins Aðalfúiidur glísnufélagsins hús og félagsheimili í Nóatúni Ármann var haldinn í sam- og er þetta framtíðardraumur komusal Mjálkursí-öðvarinnar félagsins. Hefur landið nú þegar sl. fispmtudagskvöld. Fundar- verið hallamælt og verður nú stjóri var Són Þorsteinsson, en byrjað að jafna það og ræsa fundarritari Sigríður Arnlaugs- fram. Heiðursfélagar Ármanns dóttir. Stjórnin gaf ítarlega gáfu félaginu 20.000 þúsund skýrslu um glæsilegasta starfs- krónur í afmælisgjöf til þessa ár í sögu félagsins. 827 manns mannvirkis. æfðu íþróttir ínnan húss og út- I stjórn félagsins voru kosin: an á liðnu starfsári. Félagið tók Jens Guðbjörnsson, formaður, þátt í flestum þeim iþrótta- Gunnlaugur Briem, Sigriður Ól- keppnum sem fram fóru í þeim afsdóttir, Baldur Möller, Guð- greinuin sem það leggur stund finná Elentínusdóttir, Tómas á# Þorvarðsson, Sigurður Norð- Það sendi frjálsíþróttaflokk dahl. Endurskoðendur: Stefán til Finnlands sem gat sér hinn G. Björnsson og Konráð Gisla bezta orðstír, úrvalsflokkur son. Formaður skiðadeildar Þor kvenna tók þátt í alheimsmót- steinn Bjarnason. Form. rófra- inu... Lingiaden", Glímuflokki Ár-;deildar Stefán Jónsson. Form. manhs ,var boðið á heimssýning; fi-jálsíþróítadeildar Þorbjörn uha í Stokkhólmi í sambandi við Pétursson. Form. Sunddeildar Dingiadén ©g handknattleiks-; Einar Hjaitarson. Form. glímu. flokkur karla fór í keppnisför1 déildar Sigfús Ingimundarson. til Svíþjóðar og Finnlands. Auk Form. skemmtinefndar Guðrún þess átti félagið keppendur bæði^ Nielsen. Gæzlustjórnar unglingá á! Nörðurlandamótinu í sundi og Hannes Ingimundarson og Ása frjálsum íþróttum. Allt þetta í-' Sigurjónsdóttir. Félagið hefur þróttafólk Armanns stóð. sig með afbrigðum vel og gat sér hinn mesta sóma með getu sinni og framkomU. Eins og kunnugt er varð fé- lagið 60 ára. á síðasta starfs- ári; hélt það upp á afmælið í 14 daga með sýningum og keppn- ,up pg allskonar skemmtunum sém voru félaginu tií stórsóma og þeim sem sóttu til mikillar ánægju. Hingað kom í boði Ár- manns finnski fimleikaflokkur- inn sem hlaut gullverðlaunin á síðustu Olympíuleikjum sýndi hann hér við fádæma hrifningu og má fullyrða að það sé glæsi légasti íþróttaflokkur sem hing- að hefur komið. Frjálsíþrótta- fl. frá finnska frjálsíþrótta- sambandinu kom hingað og tók þátt í 60 ára afmælismóti Ar- manns. Á árinu lét bæjarstjórn Reykjavíkur félaginu í té mikla lóð undir íþróttasvæði, íþrótta- Benediktsson þverlega, eins og' lenzkra stjórnarvalda virðasi i áSur er sagt. hafa verið gerðar. tilraunír til seit í Mngíunáh keíjast afíu'r kl. 2 í i&§. Áttunda þing Æskulýðsfylkíngarinnar, sp,iníibaiid!s ungra sósíaiista, var sett í gærkvöld í skíðaskáía Æ.FJI. Forseti þingsins var kjörinn Sigurður Guðgeir;3- son, en Erlendur Guðmundsson. yaraforseti. FjöWi Æ.F.R.-félaga var viðstaddur þingsetninguna, er lauk með samsæti fyrir fuHtrúa .utan af landi, en áttunda þmgið er f jölsóttasta þingið sem hin sósíal- istíska alþýðuæska á f'á.Iandli hefur haldið. Þingfundum verður haldið áfra-m í dag kl. 2 e. h. að Þórsgötu 1. Leyniskjölin um Ólaf Péturs- son vjrðast þannig eiga að vera þjóðinni hulin enn um sinn. Orð hæstaréttar um að þau kunni að geyma atriði sem varða hagsmuni ríkisins og ;eynt €iga að fara, eru mjög dularfull. Hins vegar kunna að vcra í þeim atriði sem varða æru núverandi ríkÍBStjórnaf og sérstaklega Bjarna Benedikts- eonar, sem lagði óheyrilegt fyrir nokkru hafið hina fjöl- breyttu vetrarstarfsemi sína og eru æfingar mjög fjölsóttar. Starf Ármanns hér í bæ er þróttmikið og markvíst og verð ur ..sei»t...í.ullþakkað þeim sem inna það af hendi. I ,F*netiiui veirðuz eiM í Osfó 11 maí Út af biaðaummælum um ferð forseta Islands til Noregs, skal það upplýst, að undirbúin hef- ur verið nokkuð heimsókn for- seta til hinna Norðurlandanna í maí 1950. Er þeim undirbún- ingi eigi nærri lokið, þó skal þess getið, að engin áform hafa verið um það að forseti verði í Osló 17. maí, heldur mun heim sók hans þar verða á öðrum tíma. (Frétt frá ríkisstjórninni). Happtírætlí S.I.B.S. á berklavarnadagmn J Happdrættisvinning þann er var í sambandi við merkjasöiu S.Í.B.S. á síðasta „berklavaraa dag" hlaut frk. Guðmunda Sig- urðardóttir, Vesturgötu 46, Akranesi. Vinningiirjnn var flugferð frá Reykjavík til Kaupmanna- höfn og' til. baka aftur. Ferðafélag tslands heldur skemm.tifund í Sjálfstæðishús- inu annað kvÖId og sýnir Árni .Stefánsson þa-r aftur Gfrænlands , .kvikmyntl sína er sýnd var á kaBT) á að fa hinn dæmda af- L__,. _, < „ . , ... , ». ^F . , ifunai F. I. íynr hélfum mauuði. brotamann lausrm. Sa ahugi | Myndin sýnir þætti úr Græn- .,,.„„-, ,,„ hefur vakiS mikla og oheppi- iiandsleiðangri SÚSarinnar, frá í prein Finnbopa Rúts Valdimars- léga aihyg'.i í Ncr-egi, og n.or;kt 'grænlenzkum háttum, fólki og' sonar: Om stjórnarmyndun og boS blaC' hefur m. a. g:íi5 í :£_yn jlandi, ennfremur eru kaflar frá; skap f°rsetans. er birtist í biað- aS B;aini Eenediktsson hafi iheimferð þeirra félaga um Ala- hctað að íslendingar rayndu ;sund, Osló og París. Stefán neita aS taka á mcti Snona- Jónsson fréttamaður segir ferða styttunni ef' Ólafur Pðtursson |s°_" þeirra Árna yrði ekki lÉitinn. laus! ]_n það kemur dómsmálaráS- herra á efiir Bjarna Benedikts syni, og fyrr eða sííar mun þjóðin íá .vítneskju., um hið dulda samband Bjarna Bene- Sýning myndarinnar er endur tekin vegna þess hve margir urðu frá að hverfa á síðasta skemm'tifundi Ferðafélagsins og er vissara að tryggja sér að- göngnmiöa"í-tima, þeir eru seld ir hjá Eymundsen pg Isafold. dikíssonar og ÚJaís Pétursscn- l__ Að sýriingu m}tlldar., , ¦ c>ii ..... .... ... [inni verfíur- dansað. ar. inu í.gær.. Er höfundur prreinarinn a.r og lcsendur beðnir velvirðingar á þeim leiðu mistökum. Málsgrein in, sem brenglaðist i prentun er rétt þannig: ,Það má vel vera að rétt verði að hvería írá óskoruðu þingræSi og að því t. d. að kjósa forseta með framkvæmdavaldí, en það má ekki gera óhugsað og að Alþingi j og þjóðinni f ornspurði, til þess eins að þjóna spilltustu gróðaklík- , um, sem sitja. yfir hlut þjóðarinn- ' arj éða pólitískum klíkum, sem j ek*ki þo'jít að bera ábyrgð verka • SÍ—H;"....... -.¦

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.