Vísbending


Vísbending - 21.12.1992, Blaðsíða 1

Vísbending - 21.12.1992, Blaðsíða 1
V V i k u ISBENDING r i t um viðskipti og efnahagsmál 21. desember 1992 50. tbl. 10. árg. Slakur fjárhagur sveitarfélaga Ulgjöld sveitarfélaga eru um fimmtungur útgjalda hins opinbera. Að ýmsu leyti eru aðstæður ríkis og sveitarfélaga ólíkar. Fjárfestingar hafa undanfarin ár verið um 30% heildar- útgjalda sveitarfélaga, en 5-10% hjá ríkissjóði. Af þessum sökum eru meiri sveiflur í rekstri sveitarfélaga en hjá ríkinu. Utgjöld eru stundum mun rneiri en tekjur, á meðan verið er að ljúka einhverjum framkvæmdum, en að þeim loknum má dragamjög saman seglin, án þess að það komi niðuráþjónustu. Þetta verklag er raunar mun skynsamlegra en að draga framkvæmdir á langinn, þannig að fé liggi lengi í hálfkláruðum mannvirkjum. A hinn bóginn verða sveitarfélögin að gæta sín á að ætla sér ekki um of. Ef aðeins er hugsað fram að næstu kosningum er hætt við að þau kollsigli sig með framkvæmdum. S veitarfélög hafa takmarkaða möguleika til þess að leggja á nýja skatta og hafa að þvíleytiminnasvigrúmenríkið. Nokkur þeirra hafa lent í slíkum erfiðleikum að félagsmálaráðuneytið hefur svift þau fjárforræði um tíma á rneðan leyst hefur verið úr vandanum. Sveitarfélög eru nú 197. Þauerumjög misstór og hin smæstu eiga erfilt með að sinna þeim verkefnum scm þeim eru falin. Nefnd á vegum félagsmálaráðherra hefur viðrað hugmyndir um að fækka þeim í 30-35 og fá þeim fleiri verkefni. Sameiningin yrði varla sársaukalaus, ekki síst ef miklu rnunar á fjárhag. Nefndin leggur til að sveitarfélög á ákveðnum svæðum verði sameinuð til reynslu í fjögur ár og þeim falin aukin verkefni á þeim tíma. Með þessu mód yrði aflað reynslu sem nýttist þegar breytingin næði til alls landsins. Aukin umsvif Áárunum 1985 til 1987varuppgangur í íslensku efnahagslífi og tekjur sveitarfélagajukustafþeim sökum. Um þetta leyti voru allir skattar sveitarfélaga innheimtir eftir á, þannig að verðbólga hafði mikil áhrif á raunvirði þeirra. Álagningarprósenta lækkaði ekki til jafns við hjöðnun verðbólgu á þessum tíma. 1 upphafi 1988 var farið að stað- greiða útsvar og prósentan lækkaði eins og eðlilegt var. Utsvar var nú greitl af öllum skattskyldum tekjum, en áður var hluti launateknaundanþeginn. Viðþetta 'jukust tekjur sveitarfélaga enn meira en árin á undan, þrátt fyrir að lands- framleiðsla drægist saman. Alls jukust rauntekjur sveitarfélaga um 35% frá 1985 til 1988. Framkvæmdir sveitar- félaga voru miklar og útgjöldin héldu áfram að aukast eftir að tekjur höfðu náð hámarki. Því varð mikill rekstrarhalli 1989. Sveitarstjórnarkosningar voru í maí 1990 og mikilvægt að geta státað af miklumframkvæmdumþá. 1 fréttablaði Vinnuveitenda, Afvettvangi, í desember 1990, segir Olafur Hjálmarsson að útgjalda- og tekjuþensla sveitarfélaga sé ógnvænleg. Hann segirmeðal annars: „Þennan útgjaldaauka er ekki hægt að skýra með því, að verkefni sveitarfélaga hafi aukist vegna ákvarðana löggjafans, eða að verkefni hafi verið færð frá ríki til sveitarfélaga.“ Sveitarstjórnarmenn hafa á móti bent á að kostnaður vegna umhverfismála jókst urn nálega 650 milljónir króna að raungildi 1986-1991. Þar réðu bæði auknar kröfur alþingis og almennings. Breyting úr söluskatti í virðisaukaskatt 1990 kostaði sveitar- félögin ríflega hálfan milljarð. Árið 1992 voru ríflega 700 milljónir króna lagðar á sveitarfélög til þess að draga úrhalla ríkissjóðs. Á komandi ári borga þau 500 milljónir í Atvinnuleysis- tryggingasjóð, en fénu verður varið lil atvinnubóta. Sveitarfélög standa misvel Fjárhagur margra meðalstórra sveitarfélaga hefur verið bágborinn (sjá grein eftir Kristófer Oliversson í 2. hefti Fjármálatíðinda 1991). Ætlast er til að þau veiti sömu þjónustu og hin stærri, en kostnaður er meiri vegna smæðarinnar. Lög um tekjustofna sveitarfélaga, sent tóku gildi árið 1990, bæta að nokkru leyti úr þessurn vanda. Þar er hlutverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga breytt, þannigaðhann styðurbeturviðlekjulítil sveitarfélög en áður. Jafnframt hækkaði háinarksálagning aðstöðugjalds. Sveitarfélög hafa nú um helming rekstrartekna sinna af útsvari, en aðrir helstu tekjustofnareru aðstöðugjald, sem er um 15% tekna, og fasteignaskattar, einnig um 15% tekna. Fjórða inesta tekjulindin er Jöfnunarsjóður, en þaðan koma um 7% rekstrartekna sveitarfélaga árið 1992. Tekjur Jöfnunarsjóðs eru ríkisframlag, landsútsvar og vextir. Sjóðurinn styrkir sveitarfélög sem hafa lágar tekjur eða eiga af öðrum ástæðum erfitt með að halda uppi þjónustu, en einnig veitir hann aðstoð vegna sameiningar sveitarfélaga. Hámarksútsvar er nú 7,5%, en meðalálagning er 7,0% árið 1992. Aðstöðugjald er nú að hámarki 1,3% veltu í öllunt starfsgreinum, en algengt er að það sé lægra á sjávarútveg og iðnað vegna fyrri hámarka. Meðalálagning 1992 er 1,06%. Gjaldið fellur niður um áramót, en ríkið bætir sveitarfélögum skaðann á komandi ári. Sveitarfélögum verðagreidd 80% af álagningu gjaldsins. Þetta samsvarar innheimtuhlutfallinu í stærstu sveitarfélögunum en sums staðar hefur hlutfallið verið annað eins og gengur. Stefnt erað þvíá komandi ári að að finna tekjustofn, sem kænti í stað aðstöðugjalds. Tekjur af aðstöðugjaldi eru ntjög misjalnar (sjá löllu blaðsíðu 2) þannig að afar líklegt er að tekjur einstakra sveitarfélaga eigi eftir að breytast talsvert. Húsnæðisverð erhærra í Reykjavík en á landsby ggðinni og hafði borgin því áður meiri tekjur af fasteignagjaldi en önnur sveitarfélög. Árið 1990 hækkaði gjaldslofn fasteignagjalda á landsbyggðinni og varð svipaðurog íReykjavík. Meðalálagning á íbúðarhúsnæði árið 1992 er 0,41% gjaldstofns, en 1,06% á atvinnuhúsnæði. • Sveitaifélög • Frjálslyndi

x

Vísbending

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísbending
https://timarit.is/publication/281

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.