AvangnâmioK - 01.05.1957, Blaðsíða 4

AvangnâmioK - 01.05.1957, Blaðsíða 4
100 AVANGNAMIOK' nr. I savautigdlit, avdlatdlo tamåko nalinge, kisiåne ape- remigdlanga: måssåkut uvdluvtine - sordlo inatsi- ssartugssarsiorneK erKarsautigalugo - - pissariaKåsa- va taimånarujugssuaK ingmikutårtumik partiliortitsi- savdlune? nuåneKaoK nunavtine ardlalingnik peKatigéKar- talermat, peKatigigdlunime såkortunarneruvoK (silåmut ilungmutdlo,) sordlutaoK nunane avd'ane taimailior- toKartuartoK. kisiåne nålagkersorneKarumanerup tu- ngåtigut (politisk partidannelse) sordluna piarérsar- dluarKårtariaKaratdlartugut. tauvame suna sujunertaralugo inatsissartune i- laussunivne suliniarsimavunga ? nunarput Kimagsimavdlugo — sordlo Danmarki- mitdlune nunarput kalåleKatigutdlo atautsimut issigerKajånaKaut. nunavtine pissariaKarnerussutut, pissariaKartineKarnerussututdlunit, sagdliutineKartut tamaisa oKimailutaKatigigsutut takordlorneK ajornar- neK ajormata. Danmarkivme nålagauvfiata aningaussainit piu- massarpagssuaKarpugut, sordlo nunavtine nutarteri- nerup nalåne sut tamarmik nukingingnarnerpåmik inerniarKuneKartut suliarerKuneKardlutigdlo. kisiåne åma nalungilarput Danmarke nangmineK ukiune u- kunane aningaussautime tungåtigut ajornartåruteKa- KissoK, akilerårtauteKartitsineruvdlo Danmarkerpiame inugtaussut agsut nanertorai. taimåitumigdlo nålag- kersuissut inatsissartutdlo amerdlanerssaisa suliniar- nermingne, aningaussatdlo akuerssissutigssat tungai- sigut, sianiginiarKigsårpåt, amerdlanertigutdlo inug- taussunit piumassarineKartartugaluit!-- nunavtinitdlu- me — nangamisimårtariaKartardlugit kinguartisinau- ssardlugitdlo, Danmarkip nålagauvfiata aningaussau- tainik pårssissutitat (finansudvalge) misigssuerKigsår- dlutalo pissariaKarnerpausorinarnerussut kisisa a- kuerssissutigisinaunerussarmatigik, pingårtumik nu- nanut avdlanut akiligagssaussut ikilisarniarneKarnig- ssåt sagdliutineKartariaKartikamiko. sume pingårnerussumik inatsissartunut ilaussu- gatdlartitdluta erKartorumanerussardlugitdlo nunav- tinit kigsautiginarnerussutut tapersersorumanerussar- pagut? sujugdlennik, påsisimaniartariaKarparput ilikar- niarKigsårdlugulo inatsissartunut ilaussortat suna suliagssarpiarinerugåt. tåssa inatsisiliortoKatauneK. i- natsisigssångortitat nålagkersuissut (KaKutigutdlo i- laussortat ilaisa åma) suliagssångortitait suliagssanit tamanit pingåmerpåjuput. tamåna pivdlugo inatsi- ssartunik taineKarput, inatsisiliortugamik. taimåitordle OKalugfigssaKartitaussarpugut sordlo matuma sujuline erKartorérika — nunavtine pissariaKarnerunasorissat erKartorsinaussardlugit, pi- ngårtumik Kinigauvfiup iluane kigsautiginarneruna- sorinartut atautsimut issiginiardlugit. sianigissagssavta ilagivdluinarpåt nunavtine Dan- markimilo pissortaKarfivta OKartugssåussusiat, suliag- ssatdlo sulivfitdlo åssiglngitsut pivdlugit sujuner- suisinåussusiat Kivdlerniartutut akuleruvfiginiarpat- dlåsånginavtigo. aitsåtdle årKigssussinerit sunersut- dlunit kalåleKativtinut inardluginarsinaussut pivdlu- git OKauseKarniarsinaussåsagavta. uvagut nangmineK ajunginerutitarput nåpertuinardlugo oKauseKartug- ssautitaugaluardluta, taimåitoK Kinigauvfivtine inug- taussut amerdlanerussut isumåt pissariaKartitåtdlo pingitsorsinaussånginavtigo. tåssalo tamatumunåkut Danmarkime partinut åssiglngitsunut atassunginerput agsut iluaKutaugat- dlarunarpoK, tåssa kikussunutdlunit „kériarsinaune- rugunaravta" såssiissisinauneruvdlutalunit, suna ta- måt iluarlnardlugulo (Kujanarniarfiginardlugulo) ima- lunit issornartorsiungivigdlugo kukunersiulårnagulu- nit pissuseKåinarata, nunavtale kalåleKativtalo må- ssåkut sujunigssamilo iluaKutigisinaunerussagssåt sianiginiarKigsårdlugo. nunavtine pissusiussut sunersutdlunit sianigi- niamigsågagssarågut, pingårtumigdlo nålagkersui- ssuvta (danskitdlo nålagauvfiata) ingerdlatitsinerat su- junigssame uvdluvtinilo ukunanerpiaK tungavigssa- KartitdlugulusoK kalåliussugut Kangånitdle ingerdla- titauniaussårsimanivtinik, sordlo erinarssortartugut: „pisorKamit tiguvdlugo suna nutåusassoK." taimåi- tumik arajutsisimassagssarigunångilarput inuiait ka- låtdlit ingerdlauserput, Kangarssuånit måssåkumut sujunigssamutdlo. puigusångfnavtigo ingmfkut inui- ausimassugut, ingmikut oKauseKardluta, periauseKar- dluta, nunarssuavtalo silavtalo KanoK-issusia nåper- tordlugo inussariaKåssuserput — sineriagssuavtine taimak isorartutigissume — inussutigssarsiutit åssigl- ngissusé nautsorssutiginiartardlugit, kalåtdlitdlo kul- toriata sume sinerissame nunaKåssuseK nåpertordlu- go atatitariaKåssusia sianiginiardlugo åma. taimåitu- mik inatsissartunut ilaussortaune« imåinåungitsorssu- gunartoK-una! ilisimassat sianigissagssatdlo ungåinå- nguaK kigdlcKartugssåusånginamik, åmalo pissutsit nunavtinlnaK itungitsut nunanile avdlanisaoK pissu-

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.