Ísafold - 20.08.1910, Blaðsíða 4

Ísafold - 20.08.1910, Blaðsíða 4
212 ISAFOLB Eg skal vel kannast við það, að eg hefi ekki unnið eins vel og mikið eins og æski- legt hefði verið. Eg hefði viljað geta var- ið meiri tíma í þarfii deildarinnar en eg hingað til hefi haft ráð á. En samt sem áður tek eg það ekki með þókkum, að eg sé sakaður um afskiftaleysi. Fyrsta ár deildarinnar, hjálpuðnmst við allir stjórnendurnir við að innkalla gjöld og safna nýjum félögum. Næsta ár var ráðian maður til að innkalla félagsgjöldin nndir umsjá Einars kaupmanns Árnasonar, og var hann að því starfi frá því i byrjun okto- ber 1908 og fram á árið 1909. JÞriÖja og síðasta áiið hafði eg i þjón- ustu deildarinnar frá því i miðjum október 1909 og fram i marz síðastl., eða jafnvel lengur, einn að allra áliti hinn bezta og samvizkusamasta innheimtumann bæjarins. Vann þessi maður þann tima að því að innkalla félagsgjöld, úthluta skírteinum og Bafna nýjum félógnm, eins og svolátandi vottorð sýnir: Eftir beiðni skal eg hérmeð leyfa mér að votta, að eg starfaði að því fyrir Reykjavíkurdeild Heilsuhælisfélagsins slð- astliðiun vetur að heimta inn félagsgjöld, útvega nýja félagsmenn og bera út ársrit félagsins og ekirteini. Var eg að starfi þessu frá því í miðjum október 1909 og að mostu fram í miðjan febrúar og svo nokkuð í marz og apríl. Reykjavik 17. ág 1910. Guðmundur Arnason. Bergstaðastr. 46. Innheimtumaður þessi safnaði saman þetta árið rúmum 100 nýjum félögum jafnhliða innheimtunni, og þó að árangurinn hafi ekki orðið meiri en þetta í augum yfirstjórnar- innar, þá er það hvorki mér eða innheimtu- manninum að kenna. Það er seinunnið verk að innkalla gjöld hér í Reykjavik. Um það geta allir borið, sem eitthvað hafa verið við það riðnir. Gjöid þessi standa og lakar að vigi en mörg ónnur smágjöld, sem krafið er um, að því leyti, að þau hafa ekki lögtaksrétt, en óvinsælt að beita máls- sókn og hæpið hvort það borgar sig. Mað- nr verður að sætta sig við frjálsan vilja manna, en hann er oft lítilfjörlegnr og get- an lítíl. Sumir geta ekki borgað, sumir vilja ekki borga, sumir finnast ekki, hafa skift um bústaði, fyr en eftir langa leit, og sumir aldrei; sumir borga ekki fyrst, þegar þeir eru fundnir og ekki i annað eða þriðja BÍnn, segja altaf innheimtumauni að koma aftur og borga svo ef til vill aldrei. Og þetta á engu fremur við fátæklingana, sem ilt eiga með að borga gjöld heldur en hina, sem virðast verá svo efnum búnir eða sett. ir i manufélaginu, að það ætti ekki að þurfa að vera að gera margar göngur til þeirra eftir nokkrum krónum Þannig varð t. d. innheimtumaður eitt árið að fara þrisvar til Klemens landritara Jónssonar og annað ár- ið tvisvar til þess að ná út úr honum þess um fáu krónum, sem hann er skrifaður fyr- ir i deildinni — 8 eru það — og hittist hann þó altaf heima. Ekki gengur betur að fá nýja með- limi. Allir vilja fa hælið upp, en enginn eða sárfáir vilja styðja að því og það jafnvel ekki þeir, sem virðast hafa getu til þess. Þannig hefir t. d. Björn Jónsson, sem nú er ráðherra, ekki fengist til að gerast ast félagí og er bann þó einn í yfirstjórn- inni og hefir verið ritari í stjómarnefndinni — eftir hvaða lögum veit eg reyndar ekki. Eitt var það, sem fyrstu árin gerði mikla örðugleika við innheimtuna. Það var skir- teini8vöntunin. Lögin ákveða að hverjum um félaga skuli afhent 'skírteini. En 3 ár lét yfírstjórnin farast fyrir að láta prenta þau og fengust þau ekki þrátt fyrir ítrek- aða áskorun fyr en i vetur. Ur þvi að farið er að tala um vanrækslu get eg ekki stilt mig um að setja hér 8. gr. úr lögum heilsnhælisfélagsins. Hún hljóðar svo: Félagið heldur 2 aðalfundi á ári i Reykjavík, annan i febráar, hinn á Jóns- messu eða næsta dag virkan, ef hann ber upp á sunnudag. Fyrir fyrri fundinn leggur yfirstjórn til samþykkis endurskoðaðan reikning félags ins um nýliðið ár og skýrslu um hag þess og framkvæmdir. Síðari aðalfundur kýs menn i yfirstjórn félagsins, (sbr. 4. gr.) og 2 endurskoðun- armenn . . . Þetta eru nú lagaákvæðin, sem yfirstjórn- in á að fara eftir. En hvernig hefir hún fylgt þeim? Enginn fundur verið haldinn hvorki i febrúar eða á Jónsmessu. Enginn endur- skoðaður reikningur lagður fram til sam- þykkis. Engin skýrsla nm hag félagsins eða framkvæmdir komið fram, nema ein lít- ilfjörleg. Engir menn verið kosnir i yfir- stjórn og engir endurskoðunarmenn. Það er með öðrum orðum : 011 yfiretjórnin ó- lögleg þann dag i dag, öll lögin brotin og öll fyrirmæli greinarinnar vanrækt. Þetta er nú yfirstjórnin sjálf, bú sem er að saka aðra um vanrækslu. Mér dettur i kug bjálkinn og flísin. «Og svo er enn eitt. Af því eina ársriti, sem út hefir komið, má sjá, að 53 deildir, sem með lífi hafa veríð viðsvegar um land- ið árið 1907, hafa alls engar skýrslnr sent fyrir árið 1908 og engin tillóg, og að anki alls enga skýrsln. Nú liggur manni við að spyrja : Hvað hefir yfirstjórnin geit til að koma þessu i lag ? Eða er þar al i í lagi og hvergi ólag á, aema hjá Reykjav'kurdeildinni og for- manni hennar? Eg læt svo staðar numið. Seinna fæ eg, ef til vill, tima og tækifæri til að minnast lítið eitt á hið, frá upphafi, vanhngsaða fyr- irkomulag Heilsiihælisfélagsms, óheppilegn framkvæmdir alt til þessa og barnalegu bollaleggingar. Reykjavik 18. ág. 1910. Þ. J. Thoroddsen. =*= Sporímenn, Yeiðimenn og ferðamenn hafa hvergi annað eins feikna úrval af sportfötum og ferðafötum. Einkar hentug og létt eru stormfötin impægn. Sportjakkar, sportbuxur & sporthúfur. Herðapokai', léttir og hentugir, frá 2.70—5.00. NB. Nýtt. Regnleggjahlífar, léttar og mjög hentugar, áreiðanlega vatnsheldar, verð 1.75—5.00. Braunsverzl.Hamborg Aðalstræti 9. Lampar. Lampaáhöld. Fagurt úrval. Að vanda langódýrast í verzlun B. H. Bjarnason. Ungfingashóíinn í Bergsfaðasfræfi 3 heldur áfram næstkomandi vetur með líku fyrirkomulagi og áður. Náms- greinar eru: íslenzka, danska, enska, saga, náttúrusaga, heilsufræði, stærð- fræði, landafræði, teiknun og söngur; ennfremur þýzka og handavinna, ef nógu margir nemendur óska þess. Umsóknir séu sendar til undirritaðs fyrir miðjan október n. k. Skólinn byrjar fyrsta vetrardag. P. t. Kaupm.h. 30. júlí 1910. físgr. Jtlagnússon, Bergst.str. 3. Rvík. Sláturfélag Suðurlands. Rauður og jarpur vagnhestur með síðutökum töpuðust af sláturhússlóð- inni í fyrrakveld. Mark á jarpa hestinum er standfjöð- ur fr. hægra, stýft vinstra, 7—8 v. gamall, sá rauði c. 1 <; v. Finnandi beðinn að skila hestunum hið fyrsta gegn ómakslaunum, eða gjöra aðvart um þá. Ágætt hestahey fæst á Keld- um í Mosfellssveit. 2 herbergi með húsgögnum fást til leigu frá 1. október í Tjarnar- götu 11 hjá Eiríki Bjarnasyni. Til leigu frá 1. okt. ný sblubúð við fjölfarna götu í bænum, snotur og rúmgóð, ásamt miklu vbrugeymsluplássi. Semja má við G. Þorbjarnarson Bergstaðastr. |The North British Ropework Co. Kirkcaldy Contractors to H. M. Government búa til rússneskar og ítalskar fiskilínnr og færi, alt úr bezta efni og sérlega vandað. Fæst hjá kaupmönnum. Biðjið því ætíð um Kirkcaldy fiskilínnr og færi, hjá kaupm. þeim, er þér verzlið við, því þá fáið þér það sem bezt er. Ostar, margar tegundir, þar á meðal hinn góðkunni Rjómaostur, stk. ca. 2V« pd- á 1,45. Fást hvergi betri né ódýrari en í verzlun B. H. Bjarnason. ¦¦ Reynið Boxcalf-svertuna Sun; þér brúkið ekki aðra skósvertu úr þvi. Hvarvetna á íslandi hjá kaupmönn- um. Buchs litarverkHmiðja, Kaupmannahöfn. . Bæjarinn beztu og lang- ódýrustu fást í verzlun B. H. Bjarnason. Góð íbúð frá 1. október er til leigu 3—4 her- bergi og eldhús og gott geymslupláss. Ari Antonsson, Lindargötu 9. Tapast hefir 4. ág. 1910 úr Rvík dökk- grár foli, 5 vetra, stór, vakur, marklaus, ókliptur á fax og tagl, toppurinn stýfður af fyrir ofan augu, lítil sprunga ofarlega í vinstra framhóf, aljárnaður. Skilist að L u n d i í Reykjavík. Einar Erlendsson. Okkar hjartkæra móðir og tengda- móðir, Guðrún Hannesdóttlr, andaðist 17. þ. m. Jarðarfðrin fer fram frá heimili okkar, Austurstræti 3, miðviku- daginn 24. þ. m. kl. 12 á hádegi. Þetta tilkynnist hér með vinum og vanda- mðnnum nær og fjær. Reykjavfk 19. ágúst 1910. Jón Brynjólfsson. Guðrún Jðsefsdóttir. Síra Ólafur Ólafsson Frí- kirkjuprestur óskar þess getið, til þess að spara mörgum óþarfa ómak, að hann hefir hvorki hest né vagn til að leigja fólki. ÐE FORENEDE BRYGCERIERS Fui ov«r*lk, 9E Ow atiscnit MtStHMf %f ctn imn MMiifing. DE FORENEDE DRYGGERIERS skattfríar öltegundir bragðgott næringargott endingargott Fæst alstaðar. Bezta og sterkasta CACAODUFTIf) og bezta og flnasta CHOCOLAÐÐI er frá SIRIUS Chocolade & Cacaoverksmiðjnnni i Fríhöfn, Khöfn. Nýkomið í bókverzlun ísafoldar. Kopíupressur, handhægar og ódýrar (5,50 og 9,50), stimpla- grindur, bókastoðir, papp- írskörfur,bréiakassar (á hurð- ir), poningaöskjur, blýantar, sem aldrei týnast; ómissandi þar sem mikið þarf að skrifa með því áhaldi, pennatengur (jafnframt penna- þurkur), pcnaaburstar, um- slagavætarar, svampdósir, úr aluminíum, sem hvorki ryðga né brotna, og fjölmargt fleira. Altaf nægar birgðir af ritfðngum, sem hvergi eru eins ódýr. Toilett-pappír kominn aftur í bókverzlun ísafoldar. Sjonienn! Hinn mikið eftirspurði barkalitur til að lita úr veiðarfæri o. fl., nýkom- ínn. Slippíólag'ið. Ágæt fbúð fyrir 1—2 menn. Tvö góð herbergi með stofugögnum, ljómandi útsýni frá tilheyrandi vegg- svölum, sérstakur inngangur. Fæst til leigu nú þegar eða frá i. okt. — Stýrimannastíg 10. Gull- og silfurmunir tilheyrandi þrotabiii Björns Símonar- sonar, eru seldir með mjög niðursettu veröi í Vallarstræti 4 hér i bænum. 2 eða 3 snemmbærar úrvals kýr fást keyptar; semja má við Halldór Kjartansson Grettisgötu 10. Bitt eða tvð herbergi með for- stofuinngangi og stofugögnum (ef ósk- að er) til leigu ^ Grundarstíg 4. Dpí V Sem vil'a ^a ser ^a"eg og Jt^llj odýr Jifandl blom> ættu að koma til frú M. Hansen i Lækjargðtu 12, og skoða hin- ar fjöldamörgu tegundir lifandi blóma, sem þar er úr að velja. 'A sama stað er stofa með sér- inngangi til leigu. Chika. er áfengislaus drykkur og hefir beztu meðmæli. Martin Jensen, Kjðbenhavn. Bezta blekið fæst í bókaverzlun Isafoldar Austurstræti 8. Famos' ^aura kiötse^stenmgar fást aðeins i |_ÍVerp00l. ForskrÍY selv Deres Klædevarer dtrekte fra Fabrik. Stor Besparelse. Enhver kan faa tilsendt portofrit mod Efterpaa 4 Mtr. 130 Ctm. bredt sort, blaa, brun, grön og graa ægtefarvet finulds Klæde til en elegant, solid Kjole eller Spadserdragt for kun 10 Kr. (2.50 pr. Mtr.). Eller 31/* Mtr. 135 Ctm. bredt sort, mörkeblaa og graanistret moderne Stof til en solid og smuk Herreklædning for kun 14 Kr. og 50 öre. Er Varerne ikke efter Önske tages de tilbage. Aarhus Klædevæveri, Aarhus, Danmark. BREIÐABUK TÍMARIT I hefti 16 bls. á mán. f skrautkápu, gefið út i Winnipeg. Ritstj.: síra Fr. J. Bergtnann. Ritið er fyrirtaksvel vandað, bœði að efni og frigangi; málið óvenju gott. Kostar hér 4 kr., borgist fyrirfram. Fæst hjá Árna Jóhannssyni, bankaritara. Herbergi til leigu fyrir ein- hleypa, nú þegar, eða frá 1. okt. Uppl. hjá fens Eyólfssyni, Grettisg. II. £^I(PpipTÓÍ^I: ÓEiABUI\ BJÖI^NSpoW Ísafolilarprentsmiöja.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.